Hledat
Hledat
Oficiální stránky Informačního systému místní Agendy 21

Nejlepší realizátoři 2016

Chrudim    kat. A    
Litoměřice kat. A
Křižánky    kat. B (malá obec)  
Kopřivnice kat. B***
Vsetín        kat. B***

 

Aktuální statistika: k dnešnímu dni je celkový stav procesu MA21 následující:

kategoriepočet
kategorie A2
kategorie B3
kategorie C49
kategorie D25
zájemci99
ostatní49

 

Další aktuální přehledy jsou k dispozici v sekci Přehledy

Termíny Obhajob v místě
u realizátorů, aspirujících v roce 2017 na získání kategorie A nebo B

16. 10. od 14.00 – v Kopřivnici pozvánka zde
18. 10. od 14.00 – v Jihlavě pozvánka zde
19. 10. od 13.00 – v Křižánkách (Obecní kavárna)
23. 10. od 13.00 – v Litoměřicích (Hrad, Tyršovo nám. 68)
25. 10. od 13.00 – v Chrudimi (Mestské muzeum)

Obhajoby jsou veřejné, všichni zájemci jsou proto vítáni.


Naše města, obce a regiony budujeme: 

s úctou k odkazu předků,
s ohledem na potřeby současníků,
s odpovědností za budoucnost potomků


Aktuality MA21

Obhajoby v kategorii A a B v roce 2017
12. září 2017

V letošním roce obhajují kategorii A Litoměřice a Chrudim. Kategorii B obhajuje Kopřivnice a Křižánky. Nově o získání kategorie B usiluje Jihlava. Kromě splnění příslušné sady Kritérií MA21 a zpracování Auditů udržitelného rozvoje je nezbytnou součástí procesu také tzv. Obhajoba na místě. Členové Pracovní skupiny MA21, společně s členy experního týmu, případně dalšími zájemci navštíví postupně všechna města a na místě se seznámí s výsledky, které obec, či město při prosazování zásad udržitelného rozvoje dosáhlo. Obhajoby jsou veřejné, všichni zájemci jsou proto vítáni:


v Kopřivnici - 16. 10. 2017 od 14.00 v Kulturním domě Kopřivnice pozvánka zde
v Jihlavě -18. 10. 2017 od  14.00 v gotickém sále Radnice města Jihlavy pozvánka zde
v Křižánkách - 19. 10. 2017 od 13.00 v Obecní kavárně
v Litoměřicích - 23. 10. 2017 od 13.00 na Hradě (Tyršovo náměstí č. 68)
v Chrudimi - 25. 10. 2017 od 13.00 v Městském muzeu 

 


Národní program Životní prostředí otevřel výzvu na podporu rozvoje místní Agendy 21
31. května 2017

Ministerstvo životního prostředí prostřednictvím Státního fondu životního prostředí vyhlásilo Výzvu č. 7/2017 Národního programu Životní prostředí: Prioritní oblast: 5. Životní prostředí ve městech a obcích, Podoblast: 5. 1 Implementace systémových nástrojů
Podporované aktivity: 5. 1. A - Rozvoj místní Agendy 21, 5. 1. B - Pakt starostů a primátorů pro klima a energii
Oprávněnými příjemci podpory jsou: obce, městské části, dobrovolné svazky obcí, kraje a místní akční skupiny (MAS pouze v rámci 5. 1. A)
Žádosti je možné podat v období od 5. 5. 2017 do 29. 9. 2017.
Podrobné informace naleznete na webu SFŽP: https://www.sfzp.cz/sekce/882/k-vyzve-7-2017/

 read more ...