Hledat
Hledat
Oficiální stránky Informačního systému místní Agendy 21

Nejlepší realizátoři 2016

Chrudim    kat. A    
Litoměřice kat. A
Křižánky    kat. B (malá obec)  
Kopřivnice kat. B***
Vsetín        kat. B***

 

Aktuální statistika: k dnešnímu dni je celkový stav procesu MA21 následující:

kategoriepočet
kategorie A2
kategorie B3
kategorie C49
kategorie D25
zájemci98
ostatní48

 

Další aktuální přehledy jsou k dispozici v sekci Přehledy


Naše města, obce a regiony budujeme: 

s úctou k odkazu předků,
s ohledem na potřeby současníků,

s odpovědností za budoucnost potomků

 

Aktuality MA21

Národní program Žívotní prostředí otevřel výzvu na podporu rozvoje místní Agendy 21 - dostupnou realizátorům již od kategori Zájemců
15. května 2017
Ministerstvo životního prostředí prostřednictvím Státního fondu životního prostředí vyhlásilo Výzvu č. 7/2017 Národního programu Životní prostředí: Prioritní oblast: 5. Životní prostředí ve městech a obcích, Podoblast: 5. 1 Implementace systémových nástrojů
Podporované aktivity: 5. 1. A - Rozvoj místní Agendy 21, 5. 1. B - Pakt starostů a primátorů pro klima a energii
Oprávněnými příjemci podpory jsou: obce, městské části, dobrovolné svazky obcí, kraje a místní akční skupiny (MAS pouze v rámci 5. 1. A)
Žádosti je možné podat v období od 5. 5. 2017 do 29. 9. 2017.
Podrobné informace naleznete na webu SFŽP: https://www.sfzp.cz/sekce/882/k-vyzve-7-2017/
Závěrečná konference Fondu environmentální odbornosti
10. května 2017
Konference se uskuteční dne 18. 5. 2017 od 10,00 hod. do 14,30 hod v prostorách hlavního zasedacího sálu Magistrátu hl. m. Prahy pod záštitou paní Mgr. Petry Kolínské, náměstkyně primátorky hl. m. Prahy pro oblast územního rozvoje a územního plánu. Představeny budou některé projekty, které byly v rámci FEO realizovány a byly zaměřeny především na Místní Agendu 21. Ambicí konference je předat příklady dobré praxe a motivaci pro všechny stávající i potenciální zájemce o prosazování principů Místní Agendy 21.
V případě Vašeho zájmu prosíme laskavě o potvrzení Vaší účasti prostřednictvím odkazu https://goo.gl/dUsF6V, a to do 15.5.2017 do 14,00 hodin. Konference je pro všechny účastníky bez jakýchkoliv poplatků.Školení koordinátorů MA21 k využívání nové verze IS MA21
19. dubna 2017 - aktualizováno
CENIA, česká informační agentura životního prostředí ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí a koordinátory kraje Vysočina, Moravskoslezského, Jihomoravského kraje a města Prachatice pořádá sérii školení pro koordinátory MA21 k podrobnému seznámení se s obsluhou a možnostmi využívání nově spuštěného Informačního systému MA21. Součástí školení bude rovněž podrobná informace o změnách v Kritériích MA21 na rok 2017. Více...
 Nové složení Pracovní skupiny MA21 RVUR
3. dubna 2017
Na základě žádosti Ministra životního prostředí nominovaly jednotlivé instituce, zastoupené v Pracovní skupine MA21 RVUR své zástupce pro období platností aktuálního Akčního plánu. Předsedkyně PS Ing. arch. Marie Petrová na základě těchto nominací jmenovala nové členy. Aktualizované složení Pracovní skupiny naleznete zde.
 


Již jsou známy termíny obhajob kategorie A a B v roce 2017
3. dubna 2017
V letošním roce obhajují kategorii A Litoměřice a Chrudim. Kategorii B obhajuje Kopřivnice a Křižánky. Nově o získání kategorie B usiluje Jihlava. Kromě splnění příslušné sady Kritérií MA21 a zpracování Auditů udržitelného rozvoje je nezbytnou součástí procesu také tzv. Obhajoba na místě. Členové Pracovní skupiny MA21, společně s členy experního týmu, případně dalšími zájemci navštíví postupně všechna města a na více...