Hledat
Hledat
Oficiální stránky Informačního systému místní Agendy 21

Pro vstup do zabezpečené části systému se, prosím, přihlašte pomocí tlačítka v pravém horním rohu obrazovky.

Termíny zasedání PS MA21 v roce 2017 a další důležité termíny:

31.5 2017 uzávěrka pro odevzdání Auditů UR v kategorii C
21.6 2017 2. řádné zasedání PS MA21
20.9.2017 3. řádné zasedání PS MA21. Expertní týmy poskytnou informaci o výsledku oponentury Auditů UR v kategorii B.
16.-27.10.2017 Obhajoby na místě (realizátoři aspirující na kategorii A a B)
22.11.2017 4. řádné zasedání PS MA21. Rozhodnutí o přidělení kategorie A a B.

 

Materiály pro aktuální zasedání PS MA21

 NázevPopisDatum vytvoření zázn.Velikost 
Metodika hodnocení udržitelných měst, verze 2017.1Jedná se o Metodiku hodnocení udržitelných měst, ve verzi označené „2017.1“. (kompletní verze Metodiky, vč. příloh). Schválena PS MA21 v listopadu 2016. Následně došlo k menším úpravám, které jsou důvodem opětovného předložení.29. 5. 20171,01 MBStáhnout
Pravidla pro používání loga MA21Návrh aktualizace pravidel, jejichž původní verze pochází z roku 2009. 14. 6. 2017152,57 KBStáhnout
Zpráva o plnění Akčního plánu podpory MA21 za rok 2016 AKČNÍ PLÁN 2016 – 2018 ke KONCEPCI PODPORY MA21 v ČR na období 2012 – 2020. PRŮBĚŽNÉ ZHODNOCENÍ PLNĚNÍ AKTIVIT V ROCE 201615. 6. 2017651,90 KBStáhnout
Seznamy expertů, pověřených zpracováním Auditů URKonečné seznamy expertů, kterí byli pověřeni zpracováním hodnocení Auditů UR ve městech aspirujících v roce 2017 na kategorii B a posouzení Auditů UR ve městech aspirujících na kategorii C. 15. 6. 2017326,89 KBStáhnout

Zápisy z jednání PS MA21 v aktuálním roce

Archiv zápisů z jednání PS MA21 - zobrazíte stiskem tlačítka -->

Maximalizovat

Další dokumenty PS MA21

 NázevPopisVelikost 
Akční plán ke Koncepci podpory MA21 v ČR (2016 – 2018)Akční plán 2016 – 2018 ke Koncepci podpory MA21 v ČR na období 2012 – 2020.2,21 MBStáhnout
Koncepce podpory místní Agendy 21 v ČR (2012 – 2020)V lednu 2012 schválila vláda ČR dokument "Koncepce podpory místní Agendy 21 v ČR do roku 2020". V roce 2015 byl schválen její druhý Akční plán.395,43 KBStáhnout
Strategický rámec udržitelného rozvoje ČR (2010 – 2030)"Strategického rámce udržitelného rozvoje ČR" (MA21 indikátorem v prioritní ose 3 "Rozvoj území")666,86 KBStáhnout
Dohoda o součinnosti a vzájemné spolupráci mezi NSZM ČR a MŽP 35,50 KBStáhnout
Pravidla pro používání loga MA21Žádosti o povolení používání loga MA21 pište na E-mailovou adresu marie.petrova@mzp.cz. Správcem loga MA21 je tajemník PS MA21, který poskytuje logo k využívání dle dále uvedených pravidel. Logo MA21 mohou po dobu 1 rok využívat obce a regiony A,B,C,D. 15,87 KBStáhnout