Hledat
Hledat
Oficiální stránky Informačního systému místní Agendy 21

Pro vstup do zabezpečené části systému se, prosím, přihlašte pomocí tlačítka v pravém horním rohu obrazovky.

Termíny zasedání PS MA21 v roce 2017 a další důležité termíny:

31.5 2017 uzávěrka pro odevzdání Auditů UR v kategorii C
21.6 2017 2. řádné zasedání PS MA21
20.9.2017 3. řádné zasedání PS MA21. Expertní týmy poskytnou informaci o výsledku oponentury Auditů UR v kategorii B.
16.-27.10.2017 Obhajoby na místě (realizátoři aspirující na kategorii A a B)
22.11.2017 4. řádné zasedání PS MA21. Rozhodnutí o přidělení kategorie A a B.

 

Materiály pro aktuální zasedání PS MA21

 NázevPopisDatum vytvoření zázn.Velikost 
Vyjádření PS k průběhu obhajob Podklady k bodu jednání č. 1: Návrh souhrnného vyjádření k průběhu obhajob. Text pro města a obec byly zpracovány na základě doručených vyjádření hodnotitelů. Případné připomínky a návrhy na doplnění posílejte, prosím na jarmila.cikankova@cenia.cz14. 11. 2017258,28 KBStáhnout
Návrh úprav Kritérií MA21 pro rok 2018Podklady k bodu jednání č. 2: Aktualizovaný návrh úprav Kritérií MA21, který byl diskutován na jednání PS v září 2017. Sporné návrhy byly z návrhu staženy a budou předmětem další diskuse v roce 201814. 11. 201729,57 KBStáhnout
Pripomínky k návrhu změn Kritérií pro rok 2018 Podklady k bodu jednání č. 2: Připomínky koordinátorů Litoměřice, Chrudimi a Prahy 814. 11. 20171,59 MBStáhnout
Návrh a zdůvodnění úpravy kritéria č. 20 Ministerstva vnitra. Podklady k bodu jednání č. 2: Dokument podrobně zdůvodňující změny, které MV navrhuje v kritériu č. 20. Změna je zahrnutá v souhrnném dokumentu popisujícím navrhované změny.30. 8. 201720,81 KBStáhnout
Kritéria MA21 a Pravidla hodnocení MA21 v roce 2017Podklady k bodu jednání č. 2: Souhrnné znění aktuálně platných Kritérií a Pravidel hodnocení MA21 (pro rok 2017)30. 8. 20171,62 MBStáhnout
Návrh NSZM ke snížení administrativní zátěže Podklady k bodu jednání č. 3: Návrh NSZM na úpravu znění Zásad MA21 v návaznosti na předkládaný návrh na snížení administrativní zátěže výkaznictví MA2114. 11. 20172,88 MBStáhnout

Zápisy z jednání PS MA21 v aktuálním roce

Archiv zápisů z jednání PS MA21 - zobrazíte stiskem tlačítka -->

Maximalizovat

Další dokumenty PS MA21

 NázevPopisVelikost 
Zpráva o plnění Akčního plánu podpory MA21 za rok 2016 AKČNÍ PLÁN 2016 – 2018 ke KONCEPCI PODPORY MA21 v ČR na období 2012 – 2020. PRŮBĚŽNÉ ZHODNOCENÍ PLNĚNÍ AKTIVIT V ROCE 2016651,90 KBStáhnout
Akční plán ke Koncepci podpory MA21 v ČR (2016 – 2018)Akční plán 2016 – 2018 ke Koncepci podpory MA21 v ČR na období 2012 – 2020.2,21 MBStáhnout
Koncepce podpory místní Agendy 21 v ČR (2012 – 2020)V lednu 2012 schválila vláda ČR dokument "Koncepce podpory místní Agendy 21 v ČR do roku 2020". V roce 2015 byl schválen její druhý Akční plán.395,43 KBStáhnout
Strategický rámec udržitelného rozvoje ČR (2010 – 2030)"Strategického rámce udržitelného rozvoje ČR" (MA21 indikátorem v prioritní ose 3 "Rozvoj území")666,86 KBStáhnout
Pravidla pro používání loga MA21Aktuální verze Pravidel schválená PS MA21 v červnu 2017152,57 KBStáhnout