Hledat
Hledat
Oficiální stránky Informačního systému místní Agendy 21

Často kladené otázky

Na těchto stránkách budeme postupně zveřejňovat odpovědi na dotazy a připomínky uživatel systému. Pokud zde návod k řešení svého problému nenajdete, kontaktujte nás


  Dotaz:

Při vyplňování záznamu postrádám rychlou pomůcku,  jaké informace jsou přesně požadovány v jednotlivých polích (např. jaká povinná příloha se vyžaduje)

  Odpověď:

Při editaci záznamu se u názvu každého pole objeví zelený otazníček. Po kliknutí na tento symbol se objeví stručná nápověda pro vyplňování konkrétního pole.


Stránky se mi v prohlížeči nezobrazují korektně (část textu je jakoby odříznutá apod).

Stránky jsou optimalizovány pro IE7 a vyšší verze. Správně fungují též v dalších bežně používaných prohlížečích (Google Chrome, Firefox). Některé prohlížeče v současné době nezobrazují správně např ikony, což není naše chyba.


  Nad rámec povinných údajů chci k jednotlivých ukazatelům vložit i další informace např. odkazy na webové stránky s dalšími informacemi. Mám v novém systému takovou možnost?

Na žádost mnoha koordinátorů byla v systému vytvořena samostatná stránka, nazvaná "Vazba na jiné IS", kde může každá municipalita zveřejnit další informace, které považuje za užitečné. Tyto informace se zobrazují na veřejné stránce municipality v sekci Databáze MA21 - prohlížení. Tento text naleznete nad Přehledem dosažených kategorií.

Vkládat další informace přímo k jednotlivým ukazatelům prozatím nelze -  struktura záznamu je vázaná platným zněním Kritérií MA21.


Nelze se přihlásit heslem

V období prosinec až únor bývá databáze MA21 uzamčena, vyčkejte vždy na hromadný E-mail o otevření nového ročníku. Přihlašovací údaje jsou vždy malými písmeny, bez diakritiky a mezer. V případě ztráty / zapomenutí hesla kontaktujte Administrátory databáze z oficiálního E-mailu uvedeného při registraci. Zda nebyl váš účet deaktivován pro celoroční neaktivitu si můžete zkontrolovat ve výpisu Deaktivované municipality.

Po přihlášení se objevila chyba Nemáte oprávnění prohlížet tuto stránku

Toto chybové hlášení ignorujte a přejděte k vyplňování dat kliknutím na Formuláře kriterií. Odkaz na Formulář se po přihlášení heslem objevil v levém navigačním menu. Chybové hlášení bylo způsobeno tím, že po přihlášení heslem se některé stránky v databázi pro vás znepřístupní. Zejména jde o veřejnou sekci Databáze MA21 - prohlížení, kde jste si patrně prohlíželi před přihlášením stránku vaší municipality s již schválenými daty. Přistoupili jsme k tomuto kroku z důvodu vyšší přehlednosti, koordinátorům se pletla stránka Formuláře, kde se vyplňují data s veřejnou stránkou, kde jsou data již schválena. Levé menu se velice zjednoduší a je přehledné pro Vaši práci.

Rozpracovaný ukazatel nelze uložit

Systém Vám nad ukazatelem v chybovém hlášení vypíše, kde je chyba. Je nutno vyplnit veškerá pole označená hvězdičkou jako povinná, velikost příloh je omezena na 2,5MB pro dokument a na 5MB pro fotografickou přílohu, datum musí být vepsán ve správném formátu, pokud chcete datum vepisovat ručně, použijte případně kterékoliv datum vložené z kalendáře a pak jej přepište, aby formát čísel zůstal zachován. Do fotodokumentace nelze vkládat dokumenty PDF, DOC atd. Některá pole, např. Počet sledovaných indikátorů musí obsahovat pouze číslici, pole URL musí u webového odkazu obsahovat text http://

Vyplnil/a jsem ukazatel a nevím co dál, nic se neděje

Pokud jste při vyplňování nechali přepínač (černá tečka) pod vyplňovanými poli v poloze Koncept a vyplněný ukazatel uložili tlačítkem Aktualizovat, můžete ho kdykoliv dále editovat, pokud ho rozkliknete ikonkou modré tužky. Nikdo jiný Váš rozpracovaný záznam v tuto chvíli ještě nevidí. Když při editaci přepnete přepínač na volbu Předložit ke schválení a opět uložíte tlačítkem Aktualizovat, za několik desítek sekund se celý záznam přesune do Platných záznamů (je třeba znovu načíst stránku ve  Vašem prohlížeči) a bude mít status (sloupec Stav záznamu) Předložit ke schválení. Administrátor tento záznam během několika dní zkontroluje a pokud bude v pořádku, tak ho schválí. V tomto případě se status záznamu změní na Schváleno,  ukazatel zůstane v Platných záznamech a začne být vidět i veřejně - bez přihlášení heslem na stránce vaší municipality v sekci Databáze MA21 - prohlížení. V opačném případě naleznete ukazatel přesunutý zpět do Rozpracovaných záznamů se statusem Zamítnuto/Oprava a s doprovodným textem, proč nemohl být schválen. Nejčastější chybou je použití formátu dokumentu .DOCX, který je třeba nahradit formátem .PDF nebo .DOC. Přepracujte ukazatel dle požadavků a opět pošlete ke schválení.

Potřebuji upravit kontaktní informace na veřejné stránce municipality v sekci Databáze MA21 - prohlížení

Informace v ukazateli Zájemci I - Zájem o zápis do evidence, které byly uvedeny při registraci, může upravovat pouze Administrátor databáze, o případnou změnu si napište E-mailem. Na E-mailový kontakt zde uvedený chodí veškeré rozesílky.