Hledat
Hledat
Oficiální stránky Informačního systému místní Agendy 21

Nejlepší realizátoři místní Agendy 21 v roce 2017
22. listopadu 2017

 

 

Pracovní skupina MA21 RVUR na svém dnešním zasedání schválila přidělení kategorie A a B za rok 2017. V kategorii B - ve skupině realizátorů "obec" rozhodla rovněž o udělení stupně pokročilosti  (tzv. hvězdiček).

 

Kategorii A v roce 2017 obhájily (v abecedním pořadí)

Chrudim
Litoměřice

Kategorii B v roce 2017 obhájily :

Křižánky (malá obec)
Kopřivnice **
Jihlava ***

Slavnostní předání ocenění za postup v kategoriích A a B MA21 proběhne jako součást Fóra udržitelného rozvoje dne 12. prosince 2017 v Lichtejnštejnském paláci v Praze . 

 Závěrečná konference Fondu environmentální odbornosti
10. května 2017
Konference se uskuteční dne 18. 5. 2017 od 10,00 hod. do 14,30 hod v prostorách hlavního zasedacího sálu Magistrátu hl. m. Prahy pod záštitou paní Mgr. Petry Kolínské, náměstkyně primátorky hl. m. Prahy pro oblast územního rozvoje a územního plánu. Představeny budou některé projekty, které byly v rámci FEO realizovány a byly zaměřeny především na Místní Agendu 21. Ambicí konference je předat příklady dobré praxe a motivaci pro všechny stávající i potenciální zájemce o prosazování principů Místní Agendy 21.
V případě Vašeho zájmu prosíme laskavě o potvrzení Vaší účasti prostřednictvím odkazu https://goo.gl/dUsF6V, a to do 15.5.2017 do 14,00 hodin. Konference je pro všechny účastníky bez jakýchkoliv poplatků.Školení koordinátorů MA21 k využívání nové verze IS MA21
19. dubna 2017 - aktualizováno
CENIA, česká informační agentura životního prostředí ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí a koordinátory kraje Vysočina, Moravskoslezského, Jihomoravského kraje a města Prachatice pořádá sérii školení pro koordinátory MA21 k podrobnému seznámení se s obsluhou a možnostmi využívání nově spuštěného Informačního systému MA21. Součástí školení bude rovněž podrobná informace o změnách v Kritériích MA21 na rok 2017. Více...
 Nové složení Pracovní skupiny MA21 RVUR
3. dubna 2017
Na základě žádosti Ministra životního prostředí nominovaly jednotlivé instituce, zastoupené v Pracovní skupine MA21 RVUR své zástupce pro období platností aktuálního Akčního plánu. Předsedkyně PS Ing. arch. Marie Petrová na základě těchto nominací jmenovala nové členy. Aktualizované složení Pracovní skupiny naleznete zde.