Hledat
Hledat
Oficiální stránky Informačního systému místní Agendy 21

Obhajoby v kategorii A a B v roce 2017
12. září 2017

V letošním roce obhajují kategorii A Litoměřice a Chrudim. Kategorii B obhajuje Kopřivnice a Křižánky. Nově o získání kategorie B usiluje Jihlava. Kromě splnění příslušné sady Kritérií MA21 a zpracování Auditů udržitelného rozvoje je nezbytnou součástí procesu také tzv. Obhajoba na místě. Členové Pracovní skupiny MA21, společně s členy experního týmu, případně dalšími zájemci navštíví postupně všechna města a na místě se seznámí s výsledky, které obec, či město při prosazování zásad udržitelného rozvoje dosáhlo. Obhajoby jsou veřejné, všichni zájemci jsou proto vítáni:


v Kopřivnici - 16. 10. 2017 od 14.00 v Kulturním domě Kopřivnice pozvánka zde
v Jihlavě -18. 10. 2017 od  14.00 v gotickém sále Radnice města Jihlavy pozvánka zde
v Křižánkách - 19. 10. 2017 od 13.00 v Obecní kavárně
v Litoměřicích - 23. 10. 2017 od 13.00 na Hradě (Tyršovo náměstí č. 68) pozvánka zde
v Chrudimi - 25. 10. 2017 od 13.00 v Městském muzeu pozvánka zde

Pro registraci na akci využijte kontaktů, uvedených v pozvánce na konkrétní obhajobu, případně můžete využít centrální registrační formulář

 

 Závěrečná konference Fondu environmentální odbornosti
10. května 2017
Konference se uskuteční dne 18. 5. 2017 od 10,00 hod. do 14,30 hod v prostorách hlavního zasedacího sálu Magistrátu hl. m. Prahy pod záštitou paní Mgr. Petry Kolínské, náměstkyně primátorky hl. m. Prahy pro oblast územního rozvoje a územního plánu. Představeny budou některé projekty, které byly v rámci FEO realizovány a byly zaměřeny především na Místní Agendu 21. Ambicí konference je předat příklady dobré praxe a motivaci pro všechny stávající i potenciální zájemce o prosazování principů Místní Agendy 21.
V případě Vašeho zájmu prosíme laskavě o potvrzení Vaší účasti prostřednictvím odkazu https://goo.gl/dUsF6V, a to do 15.5.2017 do 14,00 hodin. Konference je pro všechny účastníky bez jakýchkoliv poplatků.Školení koordinátorů MA21 k využívání nové verze IS MA21
19. dubna 2017 - aktualizováno
CENIA, česká informační agentura životního prostředí ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí a koordinátory kraje Vysočina, Moravskoslezského, Jihomoravského kraje a města Prachatice pořádá sérii školení pro koordinátory MA21 k podrobnému seznámení se s obsluhou a možnostmi využívání nově spuštěného Informačního systému MA21. Součástí školení bude rovněž podrobná informace o změnách v Kritériích MA21 na rok 2017. Více...
 Nové složení Pracovní skupiny MA21 RVUR
3. dubna 2017
Na základě žádosti Ministra životního prostředí nominovaly jednotlivé instituce, zastoupené v Pracovní skupine MA21 RVUR své zástupce pro období platností aktuálního Akčního plánu. Předsedkyně PS Ing. arch. Marie Petrová na základě těchto nominací jmenovala nové členy. Aktualizované složení Pracovní skupiny naleznete zde.