Hledat
Hledat
Oficiální stránky Informačního systému místní Agendy 21

9.1 Schválení finanční podpory aktivit MA21 vyplývajících z kom. plánování

Procházet záznamy v které    Hledat     
Dobrá praxeSorted By Dobrá praxe In Ascending Orderprojekt/aktivitaoblast využití finanční podporyusnesení/dokladdůkaz - komunitní plánovánístav záznamuVytvořilVytvořenovýjimkaDůvod výjimkyDatum udělění výjimky
Rekonstrukce objektu Ovčí hájek 2174 na Mateřskou školu Projekt je financován Evropskou unií (z evropských strukturálních a investičních fondů prostřednictvím OP PPR), Hlavním městem Prahou a Městskou částí Praha 13. Jedná se o revitalizaci původního objektu sportovního centra na Mateřskou školku. revitalice objedktu na MŠ vzešla z Veřejného fóra jako prioritní bod ve volbě občanů.sken USNESENÍ.pdfZÁPIS Z VEŘEJNÉ FÓRA ZE DNE 15.10.2015.pdfschválenopraha1311. 8. 2017 10:31   
Mikrogranty z rozpočtu MČ Praha 8 na zvelebování vzhledu veřejného prostoru MČ Praha 8 pro rok 2017zkvalitnění životního prostředífinančí podpora.pdfzapis_VF_2017.pdfschválenopraha811. 8. 2017 11:57   
V rámci komunitního plánování – na Veřejném fóru dne 16.9.2016 měla široká veřejnost možnost také hlasovat o podpoře projektu neziskové organizace. Nejvíce hlasů získal projekt „Seniorská miniolympiáda“, který bude finančně podpořen v rámci aktivit místní Agendy 21 mimo grantový systém města Havlíčkův Brod v roce 2017. Projekt bude realizovat Senior Point Havlíčkův Brod. Podporu odsouhlasila Rada města svým usnesením číslo 991/16 dne 28.11.2016.Podpora aktivit NNO v oblasti sociální. img-8151612-0001.pdfSENIORSKÁ MINIOLYMPIÁDA.pdfschválenohavlickuv_brod15. 8. 2017 15:04   
Ekompilaceuspořádání osvětové akce k třídění odpadu, spojené s koncertem známých českých kapelUsnesení Ekompilace.pdfZápis z FZM - podnět od stolu mladých.pdfschválenoprachatice16. 8. 2017 14:47   
Vyhlášení místního referenda k otázce výstavby koupaliště v JilemniciLetošním top problémem pojmenovaným na fóru Zdravého města Jilemnice se stal problém "neinvestovat do nerezového koupaliště na úkor dalšího rozvoje města" (1. místo na fóru, 1. místo v ověřovací anketě, tzn. ověřený problém). Zastupitelstvo města schválilo vyhlášení místního referenda týkající se investice do nerezového koupaliště v Jilemnici, zároveň na tuto aktivito vyčlenilo z rozpočtové rezervy 95 000 Kč. ZM referendum ověřené.pdfduvodova_zprava_2017.pdfschválenojilemnice23. 8. 2017 16:27   
S městem Jihlava plave spolu celá rodinaProjekt reaguje na ověřený problém z Fóra mladých z roku 2016 - Více otevřených sportovních lokací. Projekt navazuje na první a druhý ročník, kterého se účastnilo, na každé lekci v průměru 28 účastníků všech věkových kategorií tzn. celkem přes 150 účastníků této akce. U všech účastníků byl tento projekt velmi kladně hodnocen. Projekt je koncipován jako možnost společně tráveného času rodiny, kdy každý člen rodiny může využít plaveckých lekcí pro něj vhodné. Dále chce projekt podpořit zdraví životní styl rodiny, vzor rodičů, kteří dávají dobrý příklad svým dětem, že i oni sportují, zažít společné zážitky. Plavání jako prevence onemocnění kardiovaskulárního onemocnění, diabetu, bolesti zad, otužováním prevence respiračních onemocnění. Možnost otevřít další sportoviště veřejnosti zdarma.Usnesení k dotacím z PZM a MA21_RM_30_3_2017 + ISO bez certifikace usn. č. 298_17-RM.pdfVyhodnocení Fóra mladých a ankety 2016.pdfschválenojihlava24. 8. 2017 7:50   
Za čistou Jahodnicipodoblast C - Podpora Zdravé MČ praha 14 -MA21Usn RMČ 132 - přidělené dotace.pdfRMČ - ZMČ Garanti DF a LF 2016.docschválenopraha1412. 9. 2017 13:12   
Chceme čisté hřiště a okolípodoblast C - Podpora Zdravé MČ Praha 14 -MA21Usn RMČ 132 - přidělené dotace.pdfRMČ - ZMČ Garanti DF a LF 2016.docschválenopraha1412. 9. 2017 13:15   
Projekt Zdravé město 2017Finanční podpora na aktivity v rámci MA21Výpis fin.dar 9.1.pdfFin.podpora šek VF 2017 9.1.pdfschválenoletovice12. 9. 2017 13:23   
 Granty Zdravého města a MA 21Témata jsou každoročně sestavena na Komisi ZM a MA 21 a vycházejí z podnětů komunitního plánování - 10P, Bezpečná komunita, kulaté stoly, Zdravotní plán apod.(viz program pro poskytování grantu). Jedná se o grantový program, proto se témata dle potřeb mohou každoročně měnit, reagují na aktuální potřebnost. Dále je doložen seznam konkrétních podpořených projektů v roce 2017 a také projekt, který získal v rámci veřejného projednání 10P šek. O udělení rozhodovala přítomná veřejnost v sále. V roce 2017 byla schválena tato témata: Podpora rozvoje občanské společnosti - 1a) Propagace dobrovolnictví ve městě1b) Podpora projektů podporujících soužití generací - 1c) Podpora dalších aktivit rozvoje občanské společnosti. Prevence sociálně nežádoucích jevů - 2a) Podpora projektů na zmírňování ohrožení sociálním vyloučením - 2b) Podpora dalších činností prevence sociálně nežádoucích jevů. Zdraví 2020 - 3a) Realizace projektů v souladu s programem Zdraví 2020 - Zdravé stárnutí, Prevence úrazů u všech věkových skupin, prevence závislosti, Zdravý životní styl (stravovací návyky a pohyb), Programy podpory zdraví (např. prevence civilizačních chorob...). Globální zodpovědnost - 4a) Aktivity věnované problematice ochrany životního prostředí, 4b) Další aktivity podporující globální zodpovědnost. Zdravá škola, Bezpečná škola - 5a) Podpora začínajících realizátorů projektu Zdravá škola, Bezpečná školausneseni_granty_2017.pdfkomunitni_plan_granty_2017.zipschválenochrudim12. 6. 2017 14:11   
Strana 1 z 3První   Předchozí   [1]  2  3  Další   Poslední   

historie plnění ukazatele

Procházet záznamy v které    Hledat