Hledat
Hledat
Oficiální stránky Informačního systému místní Agendy 21

Nejlepší realizátoři 2018

Chrudim     kat. A    
Litoměřice kat. A
Křižánky    kat. B (malá obec) 
Praha 14   kat. B (samostatná MČ)
Kopřivnice kat. B***
Jihlava       kat. B***

 

Aktuální statistika: k dnešnímu dni je celkový stav procesu MA21 následující:

 

Další aktuální přehledy jsou k dispozici v sekci Přehledy

Obhajoby v místě
u realizátorů, aspirujících v roce 2019 na získání kategorie A nebo B


12. 11. - v Křižánkách (kategorie B) - přesné místo a čas budou upřesněny
13. 11. – v Chrudimi (kategorie A) - od 10.00 v sále Městského muzea

 

 


Naše města, obce a regiony budujeme: 

s úctou k odkazu předků,
s ohledem na potřeby současníků,
s odpovědností za budoucnost potomků


Aktuality MA21

Podzimní termíny školení koordinátorů MA21
8. srpna 2019

Zejména začínajícícm koordinátorům je určeno školení pro koordinátory MA21, týkající se aktuálního znění Kritérií a Zásad MA21 pro rok 2019. Z pověření Ministerstva životního prostředí jej připravuje CENIA, česká informační agentura životního prostředí.

Školení je podle aktuálních pravidel povinné pro všechny nové koordinátory MA21 jako součást plnění ukazatele 1.2

Podzimní termíny jsou následující:

11.9.2019 od 10.00 Brno – Krajský úřad Jihomoravského kraje - děkujeme paní Trenzové, koordinátorce MA21 v Jihomoravském kraji za spoluorganizaci.  

12.9.2019 od 10.00 Praha budova MŽP, Vršovická 1442/65 Praha 10

24.9.2019 od 10.00 Praha budova MŽP

26.9.2019 od 10.00 Praha budova MŽP

O absolvování školení obdržíte certifikát.

Přihlašovat se na jednotlivé termíny můžete prostřednictvím formuláře  v sekci Pro realizátory – Školení –Přihlašovací formulář

V rámci připraveného programu se dozvíte všechny důležité informace, týkající se:

- plnění Kritérií MA21, (včetně příkladů dobré i špatné praxe) 
- systému hodnocení a postupu při udělování kategorií MA21
- role Pracovní skupiny pro MA21 při RVUR, MŽP, CENIA a dalších aktérů v místní Agendě 21
- důležité termíny a akce v letošním ročníků 

Rozhodně bude vytvořen také prostor pro vaše dotazy a diskusi  

Těšíme se na setkání

Tým MA21 v CENIA

 


Již jsou známy termíny obhajob - udělování kategorie A a B letos podle nových pravidel.
4. září 2019

 V listopadu minulého roku schválila Pracovní skupina MA21 aktualizaci Zásad MA21. Podle nového znění získávají realizátoři, kteří zpracovávají audity udržitelného rozvoje (aktuálně města a samostatné městské části) kategorii A a B na dobu platnosti auditů (tedy max. 3 roky). V minulém roce obhájilo Audit UR v kategorii A město Litoměřice a v kategorii B městská část Praha 14, získaly tedy příslušnou kategorii na období 2018-2020.
V roce 2017 obhájili audity UR v kategorii B města Jihlava a Kopřivnice. Jsou držiteli kategori B na období 2017-2019.

V letošním roce obhajuje kategorii A město Chrudim, kterému platnost auditů z roku 2016 již vypřšela. V současné době tým nezávislých expertů na jednotlivé oblasti udržitelného rozvoje předložený audit hodnotí.

Vyvrcholením procesu hodnocení auditu je podzimní veřejná obhajoba kategorie A, která se v Chrudimi uskuteční 13. listopadu letošního roku.

Kromě zmíněných měst je dlouholetým držitelem kategorie B MA21 také obec Křižánky. Malé obce zatím nerealizují audity udržitelného rozvoje, postupují podle Kritérií MA21 a proto obhajují kategorii B každoročně. Veřejná obhajoba kategorie B se v Křižánkách uskuteční 12. listopadu tohoto roku.

Pokud vás zajímá, jak probíhá hodnocení nejlepších realizátorů MA21, rozhodně si v kalendáři zakroužkujte datumy 12. a 13. listopadu a vydejte se do Chrudimi a Križánek.

(Ilustrační foto zdroj:Wikipedie)