Hledat
Hledat
Oficiální stránky Informačního systému místní Agendy 21

Nejlepší realizátoři 2018

Chrudim     kat. A    
Litoměřice kat. A
Křižánky    kat. B (malá obec) 
Praha 14   kat. B (samostatná MČ)
Kopřivnice kat. B***
Jihlava       kat. B***

 

Aktuální statistika: k dnešnímu dni je celkový stav procesu MA21 následující:

 

Další aktuální přehledy jsou k dispozici v sekci Přehledy


Naše města, obce a regiony budujeme: 

s úctou k odkazu předků,
s ohledem na potřeby současníků,
s odpovědností za budoucnost potomků


Aktuality MA21

V IS MA21 probíhá pravidelná údržba a aktualizace.
10. ledna 2019

V tomto období probíhá v Informačním systému MA21 pravidelná údržba a realizují se nutné aktualizace v souvislosti se změnami Kritérií a Pravidel MA21 pro aktuální rok. Neveřejná část systému je nepřístupná. Veřejná část může být nepřístupná krátkodobě. Za případné komplikace se omlouváme. Systém bude plně zpřístupněn nejpozději 15. března 2019. 

 


Nejlepší realizátoři MA21 převzali ocenění v rámci Fóra udržitelného rozvoje
5. prosince 2018

V úterý 4. prosince převzali nejlepší realizátoři ocenění za úspěšnou realizaci místní Agendy 21. Slavnostní předávání se uskutečnilo v rámci programu Fóra udržitelného rozvoje 2018, který spoluorganizovali Ministerstvo životního prostředí, Ministerstvo pro místní rozvoj a Asociace společenské odpovědnosti v ČR.

Ocenění za úspěšnou obhajobu kategorie B převzali tyto obce:
Křižánky - malá obec z kraje Vysočina, město Kopřivnice, statutární město Jihlava a městská část Praha 14.

Kategorii A MA21 úspěšně obhájili a ocenění převzali zástupci měst Chrudim a Litoměřice.

Fórum udržitelného rozvoje tradičně hledá odpovědi na otázky, jak se vypořádat s aktuálními globálními výzvami a jakou roli hrají, nebo by měli hrát jednotliví aktéři na národní i mezinárodni úrovni. Letošním ročníkem rezonovala myšlenka, že nejdůležitější roli při prosazování principů udržitelného rozvoje mají aktéři na lokální úrovni. Místní Agenda 21 představuje proto jeden z významných nástrojů a její úspěšní realizátoři nabízejí příklady hodné následování.

Všem úspěšným realizátorům MA21 i touto cestou ještě jednou blahopřejeme a těšíme se na spolupráci v příštím ročníku MA21.

Další fotografie ze slavnostního předávání cen jsou k dispozici ke stažení:

První část fotogalerie     Druhá část fotogalerie