Hledat
Hledat
Oficiální stránky Informačního systému místní Agendy 21

Nejlepší realizátoři 2019

Kategorie A
Chrudim        
Litoměřice

Kategorie B
Křižánky  (malá obec)
Praha 14 (samostatná MČ)
Kopřivnice
Jihlava

 

Aktuální statistika: k dnešnímu dni je celkový stav procesu MA21 následující:

 

Další aktuální přehledy jsou k dispozici v sekci Přehledy

Obhajoby v místě
u realizátorů, aspirujících v roce 2020 na získání kategorie A nebo B

PREZENTACE Z LETOŠNÍCH OBHAJOB
 

prezentace města/obce prezentace expertního týmu
Jihlava hodnocení Jihlava
Kopřivnice hodnocení Kopřivnice
Křižánky hodnoceníí Křižánky
Velké Meziříčí hodnocení Velké Meziříčí

Naše města, obce a regiony budujeme: 

s úctou k odkazu předků,
s ohledem na potřeby současníků,
s odpovědností za budoucnost potomků


Aktuality MA21

PS MA21 RVUR potvrdila nejvyšší kategorie pro všechny čtyři letošní aspiranty.
19. listopadu 2020

Na základě expertního stanoviska oponentních týmů v jednotlivých městech a obci Pracovní skupina MA21 Rady vlády pro udržitelný rozvoj potvrdila na svém dnešním zasedání získání nejvyšších kategorií MA21 pro všechny letošní aspiranty.

V kategorii A se ke stávajícím držitelům, kterými jsou města Chrudim a Litoměřice nově zařadila malá obec Křižánky (v kraji Vysočina) a město Jihlava.

Kategorii A nově získala malá obec Křižánky (kraj Vysočina) a město Jihlava

Připojili se tak ke stávajícím držitelům, kterými jsou města Chrudim a Litoměřice

Křižánky

realizují místní Agendu 21 od roku 2006. V letech 2009 - 2019 v kategorii B. Jsou první malou obcí která, s využitím Auditů UR získala v letošním roce nejvyšší kategorii MA21.

Chrudim

realizuje místní Agendu 21 od roku 2006 a je držitelem kategorie A nepřetržitě již od roku 2013 - tedy již osmým rokem. Byla prvním městem, kterému se podařilo nejvyšší kategorii získat a je zárověň nejúspěšnějším realizátorem MA21 v ČR v její historii.

Jihlava

je v místní Agendě 21 zapojená od roku 2007. V roce 2017 získala kategorii B a v nejkratším možném termínu - tedy po třech letech - postoupila letos do kategorie A. Jihlava je prvním krajským městem, které dosáhlo nejvyšší kategorii MA21.

Litoměřice

jsou realizátorem místní Agendy 21 od roku 2006. V letech 2008 - 2014 v kategorii B a od roku 2015 nepřetržitě v kategorii A. Litoměřice byly prvním městem, které propojilo MA21 s mezinárodní inciativou Pakt starostů a primátorů pro udržitelnou energetiku.

 

Držitelem kategorie B je vedle MČ Praha 14 opět město Kopřivnice a nově  kategorii B obhájilo Velké Meziříčí.

Kategorii B opět obhájilo město Kopřivnice a nově se mezi nejpokročilejší realizátory zařadilo Velké Meziříčí Kompletní seznam držitelů Kategorie B doplňuje MČ Praha 14

Kopřivnice

patří rovněž k nejstarším realizátorům MA21, je zapojená od roku 2006. V letošním roce obhájila kategorii B již 14. rok v řadě.

MČ Praha 14

v místní Agendě 21 je zapojená od roku 2010, kategorii B získala poprvé v roce 2018. Stala se tak nejpokročilejším realizátorem ve skupině samostatných městských částí/městských obvodů.

Velké Meziříčí

Místní Agendu 21 realizuje od roku 2006, v letošním roce poprvé úspěšně postoupilo do kategorie B.

 

 

Kraj Vysočina v letošním roce potvrdil své prvenství mezi kraji nejenom díky nejvyššímu celkového počtu zapojených měst, obcí a regionů, ale vítězí rovněž v kvalitě realizace. Tři ze čtyř letošních premiantů sídlí právě v tomto kraji.

Všem oceněným blahopřejeme.

(Ilustrační fotografie jsou převzaty z oficiálních webových stránek měst a obce.)

 


Generální výjimka, týkající se plnění ukazatele 2.1 v roce 2020
3. dubna 2020

V souvislosti s aktuálním minořádnými opatřeními vlády, mezi které patří i zákaz shromažďování a organizování veřejných akcí, udělila předsedkyně PS MA21 RVUR a supervizorka MA21 generální výjimku, týkající se plnění ukazatele 2.1 - Plánování s veřejností (akční nebo komunitní plánování).

Vzhledem k tomu, že virtuální kontakt s veřejností je v současné době téměř jedinou možností komunikace, je elektronické zapojení veřejnosti nejen možné, ale i žádoucí. Pro rok 2020 budou proto uznávány i virtuální akce - ankety, průzkumy, či dotazníky organizované elektronickou, ale také písemnou formou. V letošním roce tedy není nutné předložit akci, kde proběhlo osobní setkání. 

Těšíme se na kreativní příklady využívání moderních technologií i tradičních a osvědčených "analogových" postupů. A děkujeme za ně.

 


Dobrá praxe: Aktivity MA21 města Olomouce v době pandemie
29. dubna 2020

Přibývající informace o tom, jak se městům a obcím i za pomocí MA21 daří zvládat nelehkou situaci nás velice těší. Tentokrát děkujeme za zaslané inspirativní nápady magistrátu města Olomouce.

Město na nouzový stav zareagovalo okamžitě vytvořením informačních telefonních linek a spustilo nový web covid19.olomouc.eu, týkající se koronavirové pandemie. Ve spolupráci s Okresní hospodářskou komorou zahájilo nový projekt Olomouc si pomáhá! Na webovém portálu mají zdarma prostor firmy, živnostníci i organizace. Zákazníkům zde nabídnou služby, přizpůsobené aktuální situaci. Město také letos odpouští provozovatelům restauračních zahrádek poplatek za zábor veřejného prostranství i nájmy v provozovnách.  Město  podporuje restaurační byznys, protože nechce dopustit, aby bylo po karanténě osiřelé a vylidněné.Dobrovolníci z olomoucké Charity ve spolupráci s městem pomáhají seniorům. Sběr roušek město pojalo tak, že nabízelo dobrovolníkům, kteří šijí roušky doma, symbolickou odměnu a příspěvek na materiál ve výši 35 korun. Samo je pak dále distribuovalo bezplatně jako dar. Lékařům, zdravotníkům, sociálním pracovníkům i klientům sociálních zařízeníi darovalo desetitisíce respirátorů a roušek. V Olomouci nechyběla ani kultura. Moravská filharmonie Olomouc připravila  živý přenos koncertu na webu a facebooku města. Na YouTube kanále Moravského divadla Olomouc  měla on-line derniéru inscenace Vzpoura nevěst. Olomoucká aglomerace vyhlásila výzvu pro sběr užitečných a přínosných projektových námětů, které mohou přispět ke zmírnění následků pandemie nemoci Covid-19.

 read more ...


Dobrá praxe v MA21: Slezská Ostrava bojuje proti pandemii koronaviru
24. dubna 2020

Přinášíme další příklad aktivního úřadu i fungující spolupráce radnice se soukromými i nevládními subjekty. Děkujeme městskému obvodu Slezská Ostrava za poskytnutí podrobných informací.

Vzhledem k zavedení karantény musela být řada již naplánovaných akcí zrušena. Na druhou stranu došlo k spontání spolupráci řady subjektů v rámci obvodu za účelem řešení krizového stavu. Facebook městského obvodu se stal velmi efektivní platformou pro vzájemnou koordinaci. Např. soukromá firma Auto Freisler nabídla občanům zdarma dezinfekci vozů, úřad rozšířil služby senior taxi a urychlil spuštění provozu mobilního rozhlasu. Lidé v diskuzi pomáhali vývojářům testovat aplikaci a odstrańovat chyby. Dobrovolní hasiči z Heřmanic uspořádali dílnu na šití roušek - díky propojení s obvodem a PR došlo jednak k sehnání potřebného množství strojů, ale i nabídkám dodání látek, gumiček (od jednotlivců, ale i firem - např. zbytky z šití pyžam a košilí). Roušky pak putovaly k pečovatelkám, sociálním pracovnicím, hasičům a dalším osobám, které u nás v obvodě přicházejí do intenzivního kontaktu s veřejností nebo rizikovými skupinami.

 read more ...


Všechno, co teď děláme je místní Agenda 21...příklad čtvrtý - spolupráce tří sektorů
14. dubna 2020

V Praze 4 vzniklo v rámci MA21 ve spolupráci veřejného, soukromého a neziskového sektoru toto krátké video na podporu a povzbuzení … převzali jsme přímo z webu MA21 městské části Praha 4. Děkujeme.

Velikonoční povzbuzení pro Prahu 4 v nelehké době koronavirové pandemie v roce 2020.

 


Příklad třetí - tradiční aktivity v nové situaci
6. dubna 2020

Participativní rozpočet v Týnci nad Sázavou: Naplánovaná prezentace přihlášených projektů pro občany města se nyní nemůže konat. Pracovníci městského úřadu, společně se zapojenými občany připravují proto alternativní prezentaci přihlášených projektů ve formě webových prezentací, s využitím video a audiiopříspěvků. Pro občany, kteří nejsou uživateli internetu připravují tištěnou verzi prezentací.

 


Příklad druhý - péče o seniory
6. dubna 2020

 Senioři patří v koronavirové epidemii k nejzranitelnější skupinou obyvatel. Nejde přitom jen o nebezpečí nákazy, ale také o ztrátu sociálních kontaktů a soběstačnosti.Města a obce proto věnují pomoci seniorům mimořádnou péči. Uvádíme několik příkladů:

V Chrudimi ale také mnoha dalších městech zveřejnili výzvu občanům, aby sami vyhledávali ve svém okolí osamělé seniory, nabídli jim pomoc, nebo upozornili organizaci Červeného kříže. Ve spolupráci s místními restauracemi nabídli seniorům i rozvoz obědů- V Litoměřicích městský úřad inicioval pod názvem "pomozme komunitě" vznik databáze dobrovolníků, ochotných podílet se na pomoci seniorům nejrůznějším způsobem. Dobrovolnickou pomoc koordinují úřady i v Jihlavě a řadě dalších měst.

Nejde však jen o nákupy a obědy. Starší lidé často trpí i osamělostí a pocity nepotřebnosti. Stm se rozhodli pomoci např. v Křižánkách, kde aktivizjí seniory s výzvou sepsat, či namluvit vzpomínky na svůj život v minulosti a vytvořit tak jedinečnou kolekci osobních svědectví, které jinak postupně nenávratně zmizí. Akci organizuje obec, společně s místní ŽŠ a MŠ.

 


Příklad první - roušky, roušky a zase roušky
6. dubna 2020

aktualizováno
Podpora, či přímo organizace výroby provizorních ochranných prostředků se v těchto dnech stala standardní činností prakticky všech obecních a městských úřadů. Uveďme jen několik příkladů za všechny: V Ostravě - Porubě ale třeba také v Kopřivnici (a jistě i v dalších městech) šijí roušky i přímo pracovnice městského úřadu.   v Ostravě - Slezské Ostravě instalovali automaty, kde si občané mohou snadno pořídit nejen roušky, ale také ochranné rukavice, nebo dezinfekční gely. V MČ Praha 14  zajistili výrobu roušek ve spolupráci s volnočasovým centrem Plechárna - látky nakoupila radnice, šií dobrovolníci. Podobně šití zorganizovali i v Jihlavě, kde pomohli i nové technologie, Radnice MČ Praha 10 věnovala část látkových roušek od dobrovolníků poštovím doručovatelkám. Zároveň věnovala místním pobočkám České pošty jednorázové roušky, které tato bude distribuovat potřebným klientům.  V Chrudimi nabídla městu část svých výrobních kapacit společnost Evona a.s., roušky, které ušila, poskytla městu zcela zdarma.

Dalších příkladů jsou desítky, dozvědět se o nich lze na webových stránkách obcí. (Ilustrační foto je převzaté z oficiálního webu městského obvodu Ostrava - Poruba.)

 


Všechno, co teď děláme, je místní Agenda 21...příklady
1. dubna 2020

aktualizováno
…takovou reakci slýcháme nyní od našich kolegů v obcích a městech – koordinátorů místní Agendy 21, když se jich ptáme, jak aktuální situaci zvládají. Velice nás to těší a zároveň nepřekvapuje. Místní Agenda 21 (ve zkratce MA21) totiž v obcích, městech a regionech podporuje rozvoj právě těch aktivit a dovedností, které jsou v současné krizové situaci důležité.  (Podrobné informace o MA21 průběžně aktualizujeme a doplňujeme zde)

Proto jsme se rozhodli příklady dobré praxe z měst, obcí a regionů - realizátorů MA21 - sledovat a průběžně zde zveřejňovat. Máte také dobrý příklad? Dejte nám o něm vědět. 

 


Všechno, co teď děláme, je místní Agenda 21…
25. března 2020

…takovou reakci slýcháme nyní od našich kolegů v obcích a městech – koordinátorů místní Agendy 21, když se jich ptáme, jak aktuální situaci zvládají. Velice nás to těší a zároveň nepřekvapuje. Místní Agenda 21 (ve zkratce MA21) totiž v obcích, městech a regionech podporuje rozvoj právě těch aktivit a dovedností, které jsou v současné krizové situaci důležité.

Dobře zvládnutá komunikace s veřejností, spolupráce s místním neziskovým a podnikatelským sektorem, vzájemná spolupráce, osvěta a vzdělávání v otázkách udržitelného rozvoje nejen v úřadech, ale také směrem k nejširší veřejnosti jsou přesně tím, co  může významně pomoci řešit situace, které v životě obcí nastávají v časech krize.

Strategické plánování a řízení rozvoje obcí, provázání jednotlivých sektorů a posuzování připravovaných rozhodnutí v každé oblasti i se zřetelem na to, jak ovlivní další oblasti, pomáhá zlepšit připravenost na nenadálé situace a jejich úspěšné zvládnutí. Jsme-li zvyklí plánovat a posuzovat věci v kontextu, jsme připraveni lépe reagovat i na nenadálé výzvy a problémy s nimiž jsme nepočítali.

A to je místní Agenda 21. Jste na tomto webu poprvé a zaujala vás? S podrobným seznámením začněte v sekci O MA21.