Hledat
Hledat
Oficiální stránky Informačního systému místní Agendy 21

Nejlepší realizátoři 2017

Chrudim     kat. A    
Litoměřice kat. A
Křižánky    kat. B (malá obec)  
Kopřivnice kat. B**
Jihlava       kat. B***

 

Aktuální statistika: k dnešnímu dni je celkový stav procesu MA21 následující:

 

Další aktuální přehledy jsou k dispozici v sekci Přehledy


Naše města, obce a regiony budujeme: 

s úctou k odkazu předků,
s ohledem na potřeby současníků,
s odpovědností za budoucnost potomků


Aktuality MA21

Již známe letošní termíny obhajob kategorie A a B
13. března 2018

Veřejné obhajoby jsou pro realizátory usilující, případně obhajující kategorii A nebo B závěrečnou aktivitou, v rámci které mají příležitost přivítat na půdě své obce, či města členy Pracovní skupiny MA21 a expertního týmu. Cílem je umožnit hodnotitelům podrobněji se seznámit s aktivitami realizovanými ve prospěch udržtelného rozvoje přímo na místě a vytvořit prostor pro setkání a diskusi s odpovědnými zástupci města/obce. Obhajoby jsou veřejné, jako diváci se jich mohou účastnit všichni zájemci.  

Termíny obhajob byly dohodnuty následovně:

15.10.   Kopřivnice (obhajoba kategorie B)
16.10.   Zbyslavice- malá obec (usiluje o získání kategorie B)
17.10.   Jihlava (obhajoba kategorie B)
18.10  Křižánky - malá obec (obhajoba kategorie B)
22.10.   Litoměřice (obhajoba kategorie A, včetně reauditu UR) 
23.10.   Chrudim (obhajoba kategorie A)
24.10.   MČ Praha 14 (usiluje o získání kategorie B, včetně auditu UR)