Hledat
Hledat
Oficiální stránky Informačního systému místní Agendy 21

Nejlepší realizátoři 2018

Chrudim     kat. A    
Litoměřice kat. A
Křižánky    kat. B (malá obec) 
Praha 14   kat. B (samostatná MČ)
Kopřivnice kat. B***
Jihlava       kat. B***

 

Aktuální statistika: k dnešnímu dni je celkový stav procesu MA21 následující:

 

Další aktuální přehledy jsou k dispozici v sekci Přehledy


Naše města, obce a regiony budujeme: 

s úctou k odkazu předků,
s ohledem na potřeby současníků,
s odpovědností za budoucnost potomků


Aktuality MA21

Nová pravidla pro udělování kategorie A a B v roce 2019
12. dubna 2019

 V listopadu minulého roku schválila Pracovní skupina MA21 aktualizaci Zásad MA21. Podle nového znění získávají realizátoři, kteří zpracovávají audity udržitelného rozvoje (aktuálně města a samostatné městské části) kategorii A a B na dobu platnosti auditů (tedy max. 3 roky). V minulém roce obhájilo Audit UR v kategorii A město Litoměřice a v kategorii B městská část Praha 14, získaly tedy příslušnou kategorii na období 2018-2020.
V roce 2017 obhájili audity UR v kategorii B města Jihlava a Kopřivnice. Jsou držiteli kategori B na období 2017-2019.

V letošním roce obhajuje kategorii A město Chrudim, kterému platnost auditů z roku 2016 již vypřšela. V současné době tým nezávislých expertů na jednotlivé oblasti udržitelného rozvoje předložený audit hodnotí.

Vyvrcholením procesu hodnocení auditu je podzimní veřejná obhajoba kategorie A, která se v Chrudimi uskuteční 13. listopadu letošního roku.

Kromě zmíněných měst je dlouholetým držitelem kategorie B MA21 také obec Křižánky. Malé obce zatím nerealizují audity udržitelného rozvoje, postupují podle Kritérií MA21 a proto obhajují kategorii B každoročně. Veřejná obhajoba kategorie B se v Křižánkách uskuteční 12. listopadu tohoto roku.

Pokud vás zajímá, jak probíhá hodnocení nejlepších realizátorů MA21, rozhodně si v kalendáři zakroužkujte datumy 12. a 13. listopadu a vydejte se do Chrudimi a Križánek.

(Ilustrační foto zdroj:Wikipedie)

 


Jarní termíny školení pro koordinátory MA21
9. dubna 2019

CENIA, česká informační agentura životního prostředí z pověření Ministerstva životního prostředí připravila i letos školení pro koordinátory MA21, týkající se nového znění Kritérií a Zásad MA21 pro rok 2019.

Školení je podle aktuálních pravidel povinné pro všechny nové koordinátory MA21 jako součást plnění ukazatele 1.2

Pro služebně starší koordinátory je účast nepovinná, leč doporučená, protože jak jste již určitě zjistili, v letošním ročníku je v Kritériích několik zásadních změn.

Termíny školení jsou následující:

16.4.2019 od 10.00 Opava – budova radnice – děkuji tímto paní Bittové, koordinátorce MA21 v Opavě za spoluorganizaci

23.4.2019 od 10.00 Praha budova MŽP

25.4.2019 od 10.00 Praha budova MŽP

2.5.2019 od 10.00 Praha budova MŽP

14.5.2019 od 10.00 Praha budova MŽP

13.6.2019 od 10.00 Průhonice – kongresové centrum Floret – Toto školení bude speciálně zaměřeno na zpracování Auditů UR v kategorii C. Školení bude doprovodnou akcí konference CENIA „Životní prostředí , prostředí pro život“ – koordinátoři MA21 se mohou účastnit zdarma celého programu konference.

O absolvování školení obdržíte certifikát.

Přihlašovat se na jednotlivé termíny můžete prostřednictvím formuláře  v sekci Pro realizátory – Školení –Přihlašovací formulář

V rámci připraveného programu se dozvíte všechny důležité informace, týkající se:

-  plnění Kritérií MA21, (včetně příkladů dobré i špatné praxe) 
-  systému hodnocení a postupu při udělování kategorií MA21
- role Pracovní skupiny pro MA21 při RVUR, MŽP, CENIA a dalších aktérů v místní Agendě 21
- důležité termíny a akce v letošním ročníků 

Rozhodně bude vytvořen také prostor pro vaše dotazy a diskusi  

Těšíme se na setkání

Tým MA21 v CENIA

 


Nejlepší realizátoři MA21 převzali ocenění v rámci Fóra udržitelného rozvoje
5. prosince 2018

V úterý 4. prosince převzali nejlepší realizátoři ocenění za úspěšnou realizaci místní Agendy 21. Slavnostní předávání se uskutečnilo v rámci programu Fóra udržitelného rozvoje 2018, který spoluorganizovali Ministerstvo životního prostředí, Ministerstvo pro místní rozvoj a Asociace společenské odpovědnosti v ČR.

Ocenění za úspěšnou obhajobu kategorie B převzali tyto obce:
Křižánky - malá obec z kraje Vysočina, město Kopřivnice, statutární město Jihlava a městská část Praha 14.

Kategorii A MA21 úspěšně obhájili a ocenění převzali zástupci měst Chrudim a Litoměřice.

Fórum udržitelného rozvoje tradičně hledá odpovědi na otázky, jak se vypořádat s aktuálními globálními výzvami a jakou roli hrají, nebo by měli hrát jednotliví aktéři na národní i mezinárodni úrovni. Letošním ročníkem rezonovala myšlenka, že nejdůležitější roli při prosazování principů udržitelného rozvoje mají aktéři na lokální úrovni. Místní Agenda 21 představuje proto jeden z významných nástrojů a její úspěšní realizátoři nabízejí příklady hodné následování.

Všem úspěšným realizátorům MA21 i touto cestou ještě jednou blahopřejeme a těšíme se na spolupráci v příštím ročníku MA21.

Další fotografie ze slavnostního předávání cen jsou k dispozici ke stažení:

První část fotogalerie     Druhá část fotogalerie