Hledat
Hledat
Oficiální stránky Informačního systému místní Agendy 21

Nejlepší realizátoři 2020

Kategorie A
Chrudim

Jihlava
Křižánky (malá obec)      
Litoměřice

Kategorie B
Kopřivnice
Praha 14 (samostatná MČ)
Velké Meziříčí


 

 

Aktuální statistika: k dnešnímu dni je celkový stav procesu MA21 následující:

 

Další aktuální přehledy jsou k dispozici v sekci Přehledy

Obhajoby v místě
u realizátorů, aspirujících v roce 2020 na získání kategorie A nebo B

PREZENTACE Z LETOŠNÍCH OBHAJOB
 

prezentace města/obce prezentace expertního týmu
Jihlava hodnocení Jihlava
Kopřivnice hodnocení Kopřivnice
Křižánky hodnoceníí Křižánky
Velké Meziříčí hodnocení Velké Meziříčí

Naše města, obce a regiony budujeme: 

s úctou k odkazu předků,
s ohledem na potřeby současníků,
s odpovědností za budoucnost potomků


Aktuality MA21

V IS MA21 probíhá pravidelná údržba a aktualizace.
6. ledna 2021

V tomto období probíhá v Informačním systému MA21 pravidelná údržba a realizují se nutné aktualizace v souvislosti se změnami Kritérií a Pravidel MA21 pro aktuální rok. Neveřejná část systému je nepřístupná. Veřejná část může být nepřístupná krátkodobě. Za případné komplikace se omlouváme. Systém bude plně zpřístupněn nejpozději 15. února 2021. 

Audity UR je stále možné editovat na adrese: https://audity.ma21.cenia.cz/

 


PS MA21 RVUR potvrdila nejvyšší kategorie pro všechny čtyři letošní aspiranty.
19. listopadu 2020

Na základě expertního stanoviska oponentních týmů v jednotlivých městech a obci Pracovní skupina MA21 Rady vlády pro udržitelný rozvoj potvrdila na svém dnešním zasedání získání nejvyšších kategorií MA21 pro všechny letošní aspiranty.

V kategorii A se ke stávajícím držitelům, kterými jsou města Chrudim a Litoměřice nově zařadila malá obec Křižánky (v kraji Vysočina) a město Jihlava.

Kategorii A nově získala malá obec Křižánky (kraj Vysočina) a město Jihlava

Připojili se tak ke stávajícím držitelům, kterými jsou města Chrudim a Litoměřice

Křižánky

realizují místní Agendu 21 od roku 2006. V letech 2009 - 2019 v kategorii B. Jsou první malou obcí která, s využitím Auditů UR získala v letošním roce nejvyšší kategorii MA21.

Chrudim

realizuje místní Agendu 21 od roku 2006 a je držitelem kategorie A nepřetržitě již od roku 2013 - tedy již osmým rokem. Byla prvním městem, kterému se podařilo nejvyšší kategorii získat a je zárověň nejúspěšnějším realizátorem MA21 v ČR v její historii.

Jihlava

je v místní Agendě 21 zapojená od roku 2007. V roce 2017 získala kategorii B a v nejkratším možném termínu - tedy po třech letech - postoupila letos do kategorie A. Jihlava je prvním krajským městem, které dosáhlo nejvyšší kategorii MA21.

Litoměřice

jsou realizátorem místní Agendy 21 od roku 2006. V letech 2008 - 2014 v kategorii B a od roku 2015 nepřetržitě v kategorii A. Litoměřice byly prvním městem, které propojilo MA21 s mezinárodní inciativou Pakt starostů a primátorů pro udržitelnou energetiku.

 

Držitelem kategorie B je vedle MČ Praha 14 opět město Kopřivnice a nově  kategorii B obhájilo Velké Meziříčí.

Kategorii B opět obhájilo město Kopřivnice a nově se mezi nejpokročilejší realizátory zařadilo Velké Meziříčí Kompletní seznam držitelů Kategorie B doplňuje MČ Praha 14

Kopřivnice

patří rovněž k nejstarším realizátorům MA21, je zapojená od roku 2006. V letošním roce obhájila kategorii B již 14. rok v řadě.

MČ Praha 14

v místní Agendě 21 je zapojená od roku 2010, kategorii B získala poprvé v roce 2018. Stala se tak nejpokročilejším realizátorem ve skupině samostatných městských částí/městských obvodů.

Velké Meziříčí

Místní Agendu 21 realizuje od roku 2006, v letošním roce poprvé úspěšně postoupilo do kategorie B.

 

 

Kraj Vysočina v letošním roce potvrdil své prvenství mezi kraji nejenom díky nejvyššímu celkového počtu zapojených měst, obcí a regionů, ale vítězí rovněž v kvalitě realizace. Tři ze čtyř letošních premiantů sídlí právě v tomto kraji.

Všem oceněným blahopřejeme.

(Ilustrační fotografie jsou převzaty z oficiálních webových stránek měst a obce.)