Hledat
Hledat
Oficiální stránky Informačního systému místní Agendy 21

Nejlepší realizátoři 2018

Chrudim     kat. A    
Litoměřice kat. A
Křižánky    kat. B (malá obec) 
Praha 14   kat. B (samostatná MČ)
Kopřivnice kat. B***
Jihlava       kat. B***

 

Aktuální statistika: k dnešnímu dni je celkový stav procesu MA21 následující:

 

Další aktuální přehledy jsou k dispozici v sekci Přehledy


Naše města, obce a regiony budujeme: 

s úctou k odkazu předků,
s ohledem na potřeby současníků,
s odpovědností za budoucnost potomků


Aktuality MA21

Nová pravidla pro udělování kategorie A a B v roce 2019
12. dubna 2019

 V listopadu minulého roku schválila Pracovní skupina MA21 aktualizaci Zásad MA21. Podle nového znění získávají realizátoři, kteří zpracovávají audity udržitelného rozvoje (aktuálně města a samostatné městské části) kategorii A a B na dobu platnosti auditů (tedy max. 3 roky). V minulém roce obhájilo Audit UR v kategorii A město Litoměřice a v kategorii B městská část Praha 14, získaly tedy příslušnou kategorii na období 2018-2020.
V roce 2017 obhájili audity UR v kategorii B města Jihlava a Kopřivnice. Jsou držiteli kategori B na období 2017-2019.

V letošním roce obhajuje kategorii A město Chrudim, kterému platnost auditů z roku 2016 již vypřšela. V současné době tým nezávislých expertů na jednotlivé oblasti udržitelného rozvoje předložený audit hodnotí.

Vyvrcholením procesu hodnocení auditu je podzimní veřejná obhajoba kategorie A, která se v Chrudimi uskuteční 13. listopadu letošního roku.

Kromě zmíněných měst je dlouholetým držitelem kategorie B MA21 také obec Křižánky. Malé obce zatím nerealizují audity udržitelného rozvoje, postupují podle Kritérií MA21 a proto obhajují kategorii B každoročně. Veřejná obhajoba kategorie B se v Křižánkách uskuteční 12. listopadu tohoto roku.

Pokud vás zajímá, jak probíhá hodnocení nejlepších realizátorů MA21, rozhodně si v kalendáři zakroužkujte datumy 12. a 13. listopadu a vydejte se do Chrudimi a Križánek.

(Ilustrační foto zdroj:Wikipedie)

 


Nejlepší realizátoři MA21 převzali ocenění v rámci Fóra udržitelného rozvoje
5. prosince 2018

V úterý 4. prosince převzali nejlepší realizátoři ocenění za úspěšnou realizaci místní Agendy 21. Slavnostní předávání se uskutečnilo v rámci programu Fóra udržitelného rozvoje 2018, který spoluorganizovali Ministerstvo životního prostředí, Ministerstvo pro místní rozvoj a Asociace společenské odpovědnosti v ČR.

Ocenění za úspěšnou obhajobu kategorie B převzali tyto obce:
Křižánky - malá obec z kraje Vysočina, město Kopřivnice, statutární město Jihlava a městská část Praha 14.

Kategorii A MA21 úspěšně obhájili a ocenění převzali zástupci měst Chrudim a Litoměřice.

Fórum udržitelného rozvoje tradičně hledá odpovědi na otázky, jak se vypořádat s aktuálními globálními výzvami a jakou roli hrají, nebo by měli hrát jednotliví aktéři na národní i mezinárodni úrovni. Letošním ročníkem rezonovala myšlenka, že nejdůležitější roli při prosazování principů udržitelného rozvoje mají aktéři na lokální úrovni. Místní Agenda 21 představuje proto jeden z významných nástrojů a její úspěšní realizátoři nabízejí příklady hodné následování.

Všem úspěšným realizátorům MA21 i touto cestou ještě jednou blahopřejeme a těšíme se na spolupráci v příštím ročníku MA21.

Další fotografie ze slavnostního předávání cen jsou k dispozici ke stažení:

První část fotogalerie     Druhá část fotogalerie