Hledat
Hledat
Oficiální stránky Informačního systému místní Agendy 21

Pro vstup do zabezpečené části systému se, prosím, přihlašte pomocí tlačítka v pravém horním rohu obrazovky.

Materiály pro aktuální setkání PS MA21

 NázevPopisDatum vytvoření zázn.Velikost 
Metodika hodnocení udržitelných měst - typová příloha pro MČ PreambulePreambule k Typové příloze metodiky městských částí a obvodů, která řeší odlišnosti jednotlivých městských částí a obvodů ve vztahu ke statutárnímu městu.19. 11. 201829,50 KBStáhnout
Kritéria a Pravidla MA21 na rok 2019Návrh Kritérií a Pravidel MA21 pro rok 2019 k připomínkám16. 11. 2018350,86 KBStáhnout
Zásady MA21 2019+Návrh úprav Zásad v revizích k připomínkám 12. 11. 2018197,68 KBStáhnout
Připomínky Ivo Bělonohý 18. 9. 201819,89 KBStáhnout
Připomínky Dana Kapitulčinová 18. 9. 201822,69 KBStáhnout
Připomínky Jana Dlouhá 18. 9. 201818,86 KBStáhnout
Vypořádání připomínek došlých k výsledkům jednotlivých workshopů 18. 9. 201825,20 KBStáhnout
Návrh profilu koordinátoraPodklad pro diskusi k nastavení vzdělávání koordinátorů MA2111. 9. 201813,35 KBStáhnout
Návrh změn v Kritériích MA21 pro oblast Propagace, osvěty a vzdělávání k UR 11. 9. 201819,24 KBStáhnout
Návrh změn v Kritériích MA21 pro oblast Participace a spolupráce se sektory 11. 9. 201817,24 KBStáhnout
Návrh změn v Kritériích MA21 pro oblast Institucionální nastavení a finanční podpora 11. 9. 201819,07 KBStáhnout
Návrh změn v Kritériích MA21 pro oblast Strategické řízení a plánování 11. 9. 201817,82 KBStáhnout
Návrh rámce pro úpravu Kritérií 2019+Výstup z workshopu ze dne 23.5.2018 K připomínkám členům PS do 8.6.2018. Přípomínky zasílejte na adresu marie.petrova@mzp.cz a v kopii na jarmila.cikankova@cenia.cz31. 5. 201816,21 KBStáhnout
Analýza současníého stavu MA21Výsledná analýza zpracovaná společností D21 na základě dotazníkového šetření a dalších podkladů 21. 5. 20182,36 MBStáhnout
SWOTFinální verze SWOT analýzy ke stavu MA21, zpracované PS MA21 18. 5. 2018379,53 KBStáhnout
Zásady MA21Aktuálně platná verze Zásad (schválena PS v listopadu 2016)18. 5. 2018708,27 KBStáhnout
Kritéria a Pravidla MA21 2018Aktuálně platná verze Kritérií a Pravidel 18. 5. 2018784,60 KBStáhnout
Harmonorgam práce na úpravách Kritérií pro rok 2019+Aktuální verze prezentovaná na jednání PS MA21 dne 9.5.201826. 1. 2018177,66 KBStáhnout
Návrh NSZM ke snížení administrativní zátěže Podklady k bodu jednání č. 3: Návrh NSZM na úpravu znění Zásad MA21 v návaznosti na předkládaný návrh na snížení administrativní zátěže výkaznictví MA2114. 11. 20172,88 MBStáhnout

Termíny zasedání PS MA21 v roce 2018 a další důležité termíny:

  kategorie A kategorie B kategorie C Kategorie D Zájemci PS
18.1.2018           zasedání PS MA21: úprava Kritérií a Zásad MA21 na léta 2019+
31.1.2018 termín pro realizátory: přihlášení k obhajobě kategorie A a B        
5.2.2018           schválení uchazečů pro kategorie A a B pre rolam
15.2.2018 otevření IS MA21 pro předkládání důkazů k plnění Kritérií MA21
28.2.2018 termín pro realizátory: odevzdání Auditů UR k hodnocení expertním týmem  termín pro realizátory: přihlášení Auditů UR v kategorii C      
31.3.2018     termín pro realizátory: odevzdání Auditů UR k posouzení experty      
9.5.2018       Zasedání PS MA21
31.5.2018 termín pro experty: poskytnutí zpětné vazby k předloženým Auditům UR      

14.6.2018

          Zasedání PS MA21
30.6.2018 termín pro realizátory: úpravy Auditů UR v souladu s připomínkami expertů      
15.9.2018 termín pro realizátory: dokončení Auditů UR v souladu s připomínkami expertů      
20.9.2018           Zasedání PS MA21
30.9.2018 termín pro experty: poskytnutí výsledného hodnotícího stanoviska k přiděleným Auditům UR      
30.9.2018 termín pro realizátory: ukončení předkládaní důkazů k plnění Kritérií MA21  v kategorii A a B        
10.10.2018 zveřejnění stanoviska hlavního experta k Auditům UR        
15.10.-26.10.2018 Obhajoby v místě        
30.10.2018     termín pro realizátory: ukončení předkládaní důkazů k plnění Kritérií MA21  v kategorii C      
22.11.2018           zasedání PS MA21: schválení přidělení kategorií A a B pro rok 2018
30.11.2018       termín pro realizátory: ukončení předkládaní důkazů k plnění Kritérií MA21 v kategorii D    

 

Zápisy z jednání PS MA21 v aktuálním roce

Archiv zápisů z jednání PS MA21 - zobrazíte stiskem tlačítka -->

Maximalizovat

Další dokumenty PS MA21

 NázevPopisVelikost 
Zpráva o plnění Akčního plánu podpory MA21 za rok 2016 AKČNÍ PLÁN 2016 – 2018 ke KONCEPCI PODPORY MA21 v ČR na období 2012 – 2020. PRŮBĚŽNÉ ZHODNOCENÍ PLNĚNÍ AKTIVIT V ROCE 2016651,90 KBStáhnout
Akční plán ke Koncepci podpory MA21 v ČR (2016 – 2018)Akční plán 2016 – 2018 ke Koncepci podpory MA21 v ČR na období 2012 – 2020.2,21 MBStáhnout
Koncepce podpory místní Agendy 21 v ČR (2012 – 2020)V lednu 2012 schválila vláda ČR dokument "Koncepce podpory místní Agendy 21 v ČR do roku 2020". V roce 2015 byl schválen její druhý Akční plán.395,43 KBStáhnout
Strategický rámec udržitelného rozvoje ČR (2010 – 2030)"Strategického rámce udržitelného rozvoje ČR" (MA21 indikátorem v prioritní ose 3 "Rozvoj území")666,86 KBStáhnout
Pravidla pro používání loga MA21Aktuální verze Pravidel schválená PS MA21 v červnu 2017152,57 KBStáhnout