Hledat
Hledat
Oficiální stránky Informačního systému místní Agendy 21

výzva k přihlášení

Pro vstup do zabezpečené části systému se, prosím, přihlašte pomocí tlačítka v pravém horním rohu obrazovky.

Expertní tým MA21 a jeho poslání

Experti MA21 zajišťují odbornou spolupráci v procesu hodnocení MA21. Oponentní tým, složený z expertů MA21 je součástí procedury hodnocení MA21 v kategoriích A, B při oponentuře Auditu udržitelného rozvoje. Jednotliví členové oponentního týmu jsou nominování ze seznamu expertů MA21. V případě časového souběhu oponentur může PS vytvořit více oponentních týmů. Oponentní tým zpracovává oponentní posudek k materiálu „Audit udržitelného rozvoje“, který předkládá uchazeč o kategorii A, B. Proces oponentury probíhá podle aktuálně schválené Metodiky hodnocení udržitelných měst.

Experti jsou rovněž přizváni k obhajobám v místě a důležitým jednáním PS MA21.

Jednotlivý expert MA21 může být supervizorem pověřen ke kontrole dílčích témat Auditu udržitelného rozvoje i v nižších kategoriích MA21 nebo jiné odborné spolupráci v hodnocení MA21.

Aktuální seznam členů expertního týmu MA21

 

Legenda

Kód oblasti

1a - Správa věcí veřejných  1b - Územní rozvoj
2 - Životní prostředí   3 - Udržitelná spotřeba a výroba
4 – Doprava     5 - Zdraví
6 - Místní ekonomika a podnikání   7 - Vzdělávání a výchova
8 - Kultura a volný čas   9 - Sociální prostředí
10 - Globální odpovědnost  

                

jméno expertakontaktní email1a1b2345678910profesní životopis
Ivo Bělonohý AnoNeNeNeNeNeNeNeNeNeNeCV_Ivo_Belonohy.pdf
Pavel Kajml AnoNeNeNeNeNeNeNeNeNeNeCV_Pavel_Kajml.pdf
Zuzana Drhová AnoNeNeNeNeNeNeNeNeNeNeCV_Zuzana_Drhova.pdf
Jana Korytářová AnoNeNeNeNeNeNeNeNeNeNeSouhlas_CV.docx
Bohumila Andělová AnoNeNeNeNeNeNeNeNeNeNeSouhlas_CV.docx
Anika Chalupská AnoNeNeAnoNeNeNeNeNeNeNeSouhlas_CV.docx
Karel Bařinka NeAnoNeNeNeNeNeNeNeNeNeCV_Karel_Barinka.pdf
Lucie Pavlištíková NeAnoNeNeNeNeNeNeNeNeNeCV_Lucie_Pavlistikova.pdf
Eliška Zimová NeAnoNeNeNeNeNeNeNeNeNeSouhlas_CV.docx
Lenka Burgerová NeAnoNeNeNeNeNeNeNeNeNeSouhlas_CV.docx
Petra Kolínská NeAnoNeNeNeNeNeNeNeNeNeSouhlas_CV.docx
Zdeněk Frélich NeNeAnoNeNeNeNeNeNeNeNeCV_Zdenek_Frelich.pdf
Tomáš Hák NeNeAnoNeNeNeNeNeNeNeNeCV_Tomas_Hak.pdf
Tereza Kochová NeNeAnoNeNeNeNeNeNeNeNeCV_Tereza_Ponocna.pdf
Pavel Šremer NeNeAnoNeNeNeNeNeNeNeNeCV_Pavel_Sremer.pdf
Jitka Burianová NeNeAnoNeNeNeNeNeNeNeNeCV_Jitka_Burianova.pdf
Darina Hanusková NeNeAnoNeNeNeNeNeNeNeNeSouhlas_CV.docx
Eva Jonešová NeNeAnoNeNeNeNeNeNeNeNeSouhlas_CV.docx
Jiří Pálka NeNeAnoAnoNeNeNeNeNeNeNeSouhlas_CV.docx
Karel Merhaut NeNeAnoAnoNeNeNeNeNeNeNeSouhlas_CV.docx
Yvonna Gaillyová NeNeNeAnoNeNeNeNeNeNeNeCV_Yvonna_Gaillyova.pdf
Jiří Valta NeNeNeAnoNeNeNeNeNeNeNeCV_Jiri_Valta.pdf
Pavel Růžička NeNeNeAnoNeNeNeNeNeNeNeCV_Pavel_Ruzicka.pdf
Tereza Votočková NeNeNeAnoNeNeNeNeNeNeNeCV_Tereza_Votockova.pdf
Ivo Dostál NeNeNeNeAnoNeNeNeNeNeNeCV_Ivo_Dostal.pdf
Jiří Jedlička NeNeNeNeAnoNeNeNeNeNeNeCV_Jiri_Jedlicka.pdf
Vojtěch Máca NeNeNeNeAnoNeNeNeNeNeNeCV_Vojtech_Maca.pdf
Jaroslav Martinek NeNeNeNeAnoNeNeNeNeNeNeSouhlas_CV.docx
Hana Brůhová Foltýnová NeNeNeNeAnoNeNeNeNeNeNeCV_Bruhova_Foltynova_v2.pdf
Kateřina Janovská NeNeNeNeNeAnoNeNeNeNeNeCV_Janovska_2018.docx
Jana Nedbalová NeNeNeNeNeAnoNeNeNeNeNeCV_Jana_Nedbalova.pdf
Stanislav Wasserbauer NeNeNeNeNeAnoNeNeNeNeNeCV_Stanislav_Waserbauer.pdf
Jana Böhmová NeNeNeNeNeAnoNeNeNeNeNeSouhlas_CV.docx
Viktor Květoň NeNeNeNeNeNeAnoNeNeNeNeCV_Viktor_Kveton.pdf
Martin Pělucha NeNeNeNeNeNeAnoNeNeNeNeCV_Martin_Pelucha.pdf
Jan Přikryl NeNeNeNeNeNeAnoNeNeNeNeCV_Jan_Prikryl.pdf
Jana Kouřilová NeNeNeNeNeNeAnoNeNeNeNeSouhlas_CV.docx
Roman Haken NeNeNeNeNeNeAnoNeNeAnoNeSouhlas_CV.docx
Josef Herink NeNeNeNeNeNeNeAnoNeNeNeCV_Josef_Herink.pdf
Svatava Janoušková NeNeNeNeNeAnoNeAnoNeNeNeCV_Svatava_Janouskova.pdf
Dana Kapitulčinová NeNeNeNeNeNeNeAnoNeNeNeCV_Dana_Kapitulcinova.pdf
Tomáš Komrzý NeNeNeNeNeNeNeAnoNeNeNeCV_Komrzy_Tomas_v2.pdf
Zdeňka Kujová NeNeNeNeNeNeNeNeAnoNeNeCV_Zdenka_Kujova.pdf
Tereza Raabová NeNeNeNeNeNeNeNeAnoNeNeSouhlas_CV.docx
Olga Škochová Bláhová NeNeNeNeNeNeNeNeAnoNeNeCV_Olga_Skochova.pdf
Pavla Lukešová NeNeNeNeNeNeNeNeAnoNeNeSouhlas_CV.docx
Linda Krajčovič NeNeNeNeNeNeNeNeAnoNeNeSouhlas_CV.docx
Simona Škarabelová NeNeNeNeNeNeNeNeAnoNeNeSouhlas_CV.docx
Hana Geissler NeNeNeNeNeNeNeNeNeAnoNeCV_Hana_Geissler.pdf
Michal Němec NeNeNeNeNeNeNeNeNeAnoNeCV_Michal_Nemec.pdf
Olga Starostová NeNeNeNeNeNeNeNeNeAnoNeCV_Olga_Starostova.pdf
Linda Sokačová NeNeNeNeNeNeNeNeNeAnoNeCV_Linda_Sokacova.pdf
Lenka Mařincová NeNeNeNeNeNeNeNeNeNeAnoCV_Lenka_Marincova.pdf
Pavel Nováček NeNeNeNeNeNeNeNeNeNeAnoCV_Pavel_Novacek.pdf
Jiřina Vargová NeNeNeNeNeNeNeNeNeNeAnoCV_Jirina_Vargova.pdf
Šárka Řechková NeNeNeNeNeNeNeNeNeNeAnoSouhlas_CV.docx

Aktuální dokumenty k MA21

 NázevKategoriePopisVelikost 
Zásady MA21 pro rok 2020 Verze Zásad MA21, platná pro ročník 2020304,51 KBStáhnout
Kritéria a Pravidla MA21 pro rok 2020 Souhrnné znění Kritérií a Pravidel MA21, platné pro ročník 2020866,79 KBStáhnout
Metodika hodnocení udržitelných měst. Aktuální verze Metodiky pro zpracování Auditů udržitelného rozvoje. Všeobecná část (kapitoly 1-5) platí pro všechny skupiny. Kapitola č. 6 je specifická pro města. 1,01 MBStáhnout
Metodika hodnocení udržitelných měst - typová příloha pro Místní akční skupiny Verze Metodiky upravená pro potřeby MAS575,41 KBStáhnout
Metodika hodnocení udržitelných měst - typová příloha pro městské části Verze Metodiky upravená pro samostatné městské části. Schválená PSMA21 v prosinci 2018. 610,57 KBStáhnout
Metodika hodnocení udržitelných měst - typová příloha pro malé obce  Verze Metodiky upravená pro malé obce (mohou ji využít obce I. a II. stupně s počtem obyvatel do 5 000.248,58 KBStáhnout
Deklarace MA21Kritéria a Pravidla MA21Vzorový text Deklarace MA21 pro splnění ukazatele č. 1.4 . Schválený PS MA21 dne 21.2.201930,44 KBStáhnout
Minimum k URKritéria a Pravidla MA21Minimální požadavky na obsah vzdělávací akce k UR pro plnění ukazatele 7.2 a 7.3 55,46 KBStáhnout
Pravidla pro používání loga MA21 Platná pravidla pro používání loga MA21. Schválené PS v červnu 2017. 152,57 KBStáhnout
Logo MA21 Logomanuál včetně všech použitelných verzích loga MA21. 6,54 MBStáhnout