Hledat
Hledat
Oficiální stránky Informačního systému místní Agendy 21

výzva k přihlášení

Pro vstup do zabezpečené části systému se, prosím, přihlašte pomocí tlačítka v pravém horním rohu obrazovky.

Informace
 

Termíny zasedání PS MA21 v roce 2019 a další důležité termíny:

  kategorie A kategorie B kategorie C Kategorie D Zájemci PS
31.1.2019 termín pro realizátory: přihlášení k obhajobě kategorie A a B        
21.2.2019           zasedání PS
schválení uchazečů pro kategorie A a B
28.2.2019 termín pro realizátory: odevzdání Auditů UR k hodnocení expertním týmem  termín pro realizátory: přihlášení Auditů UR v kategorii C      
18.3.2019 otevření IS MA21 pro předkládání důkazů k plnění Kritérií MA21
31.3.2019     termín pro realizátory: odevzdání Auditů UR k posouzení experty      
31.5.2019 termín pro experty: poskytnutí zpětné vazby k předloženým Auditům UR      

26.6.2019

          Zasedání PS MA21
30.6.2019 termín pro realizátory: úpravy Auditů UR v souladu s připomínkami expertů      
15.8.2019 termín pro experty: poskytnutí zpětné vazby k upraveným auditům      
15.9.2019 termín pro realizátory: dokončení Auditů UR v souladu s připomínkami expertů      
19.9.2019 !!! pozor, změna         Zasedání PS MA21 2.10.!!!
30.9.2019 termín pro experty: poskytnutí výsledného hodnotícího stanoviska k přiděleným Auditům UR      
30.9.2019 termín pro realizátory: ukončení předkládaní důkazů k plnění Kritérií MA21  v kategorii A a B        
10.10.2019 zveřejnění stanoviska hlavního experta k Auditům UR        
14.10.-25.10.2019 Obhajoby v místě        
31.10.2019     termín pro realizátory: ukončení předkládaní důkazů k plnění Kritérií MA21  v kategorii C      
21.11.2019           zasedání PS MA21: schválení přidělení kategorií A a B pro rok 2018
30.11.2019       termín pro realizátory: ukončení předkládaní důkazů k plnění Kritérií MA21 v kategorii D    

 

Aktuální dokumenty k MA21

 NázevKategoriePopisVelikost 
Zásady MA21 pro rok 2019 Verze Zásad MA21, platná pro ročník 2019524,18 KBStáhnout
Kritéria a Pravidla MA21 pro rok 2019 Souhrnné znění Kritérií a Pravidel MA21, platné pro ročník 2019915,86 KBStáhnout
Metodika hodnocení udržitelných měst. Aktuální verze Metodiky pro zpracování Auditů udržitelného rozvoje. Všeobecná část (kapitoly 1-5) platí pro všechny skupiny. Kapitola č. 6 je specifická pro města. 1,01 MBStáhnout
Metodika hodnocení udržitelných měst - typová příloha pro městské části Verze Metodiky upravená pro samostatné městské části. Schválená PSMA21 v prosinci 2018. 610,57 KBStáhnout
Deklarace MA21Kritéria a Pravidla MA21Vzorový text Deklarace MA21 pro splnění ukazatele č. 1.4 . Schválený PS MA21 dne 21.2.201930,44 KBStáhnout
Minimum k URKritéria a Pravidla MA21Minimální požadavky na obsah vzdělávací akce k UR pro plnění ukazatele 7.2 a 7.3 55,46 KBStáhnout
Pravidla pro používání loga MA21 Platná pravidla pro používání loga MA21. Schválené PS v červnu 2017. 152,57 KBStáhnout
Logo MA21 Logomanuál včetně všech použitelných verzích loga MA21. 6,54 MBStáhnout