Hledat
Hledat
Oficiální stránky Informačního systému místní Agendy 21

Čtěte pozorně před započetím vyplňování registrace

Malá obec znamená v terminologii MA21 obec do 2000 obyvatel.  Malá obec se může dobrovolně rozhodnout k využití možnosti plnit kritéria municipality vyššího stupně (pro města). Jednotlivá kritéria a ukazatele jsou od roku 2009 přizpůsobena tak, aby vyhovovala lépe municipalitám této velikosti a byla tedy i lépe splnitelná. Ostatní se považují za "větší " tedy nad výše zmíněnou malou obcí (tedy nad 2000 obyvatel).

Žádost o registraci v MA21 - město, obec

vyberte ze seznamu odpovídající typ žadatele
zadejte 8 místné identifikační číslo dle evidence ČSÚ
Uveďte pro kontrolu název (města nebo obce)
Jméno a příjmení koordinátora MA21
uveďte oficiální kontaktní e-mail subjektu dle e-pusa (ostatní subjekty uvedou svojí oficiální kontaktní adresu)
uveďte adresu svých oficiálních webových stránek
doplňující informace, které mohou být důležité k registraci