Hledat
Hledat
Oficiální stránky Informačního systému místní Agendy 21

Registrace pro nové zájemce

Vítejte na stránkách pro registraci nových zájemců o zařazení do MA21. Na tomto místě předpokládáme, že pokud máte vážný zájem o registraci, máte již také dobrou povědomost o tom, co je to Místní Agenda 21, jak funguje a budete tedy schopni vyplnit následující registrační formulář.
Podrobné informace o procesu naleznete v sekci Základní informace o MA21.

Poznámka: Formuláře registrace jsou přizpůsobeny tak, aby co nejvíce usnadnily zadání povinných registračních údajů.

Zvolte si prosím typ registrace, který charakterizuje nejlépe účel, pro který chcete být zařazeni v MA21:

Malá obec (do 2000 obyvatel), obec

Obec je základním územním samosprávným společenstvím občanů; tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce (dle § 1 Zákona č. 128/2000 Sb. o obcích). 

Ve smyslu platných kritérií pro MA21 se jako malé obce mohou registrovat obce s počtem obyvatel do 2000. Obce s hraničním počtem obyvatel (těsně nad 2000) mohou své zařazení konzultovat se zástupci PS MA21.

Mikroregion

Sdružení několika obcí za účelem dosažení společného cíle. Typickým rysem takového svazku je vznik z vlastní iniciativy, nikoliv příkazem nadřízeného orgánu nebo ze zákona, definice viz Wikipedia.

Kraj

Vyšší územní samosprávné celky (územní společenství občanů, veřejnoprávní korporace), které ustanovuje ústavní zákon č. 347/1997 Sb., o vytvoření vyšších územních samosprávných celků, definice viz Wikipedia.

MAS - Místní akční skupina

Právnická osoba, založená na principech místního partnerství za účelem podpory a rozvoje venkovského regionu. Jde o společenství občanů, neziskových organizací, soukromé podnikatelské sféry a veřejné správy (obcí, svazků obcí a institucí veřejné moci), které spolupracují na rozvoji venkova, zemědělství a při získávání finanční podpory z Evropské unie a z národních programů pro svůj region, definice viz Wikipedia.

Ostatní

Spřátelené organizace, soukromé, nevládní, neziskové organizace a firmy, které chtějí být registrované v databázi MA21. Tyto organizace zůstávají v MA21 zařazeni pouze v kategorii "Zájemci".

 

Kontrola stavu zpracování žádosti o registraci

Pokud jste se pokusili zaregistrovat a dosud jste nebyli kontaktováni správcem systému, přejděte prosím na tuto stránku, kde si můžete prohlédnout stav vaší žádosti o registraci.