Hledat
Hledat
Oficiální stránky Informačního systému místní Agendy 21

Nejlepší realizátoři

Kategorie A
Chrudim

Jihlava    
Praha 14 (samostatná MČ)

Kategorie B
Bory (malá obec)
Kopřivnice
Praha 10 (samostatná MČ)

Praha 12 (samostatná MČ)
Rožnov pod Rahdoštěm
Velké Meziříčí


(v abecedním pořadí)

 

Další aktuální přehledy jsou k dispozici v sekci Přehledy


Naše města, obce a regiony budujeme: 

s úctou k odkazu předků,
s ohledem na potřeby současníků,
s odpovědností za budoucnost potomků


Aktuality MA21

Dobrá praxe v MA21. Inspirace pro naplňování kritérií v kategorii D a C
20. června 2023

Slíbovaná a očekávána příručka dobré praxe v MA21 je konečně na světě! 

Najdete v ní aktivity z posledních dvou ročníků MA21. Vybrali jsme příklady, které dobře vystihují smysl jednotlivých kritérií v kategoriích D a C. U každého příkladu najdete, kromě popisu i stručný komentář hodnotitelů, vysvětlující proč je právě tato aktivita vybraná jako příklad dobré praxe. 

Inspirujte se dobrými příklady! 

 read more ...


Setkání nejlepších realizátorů MA21
6. června 2023

Na pozvání ministra životního prostředí pana Petra Hladíka se ve čtvrtek 1. června sešli vrcholní představitelé a koordinátoři z nejúspěšnějších obcí, měst a městských částí – realizátorů místní Agendy 21 – Chrudimi, Jihlavy a MČ Praha 14, kteří jsou držiteli nejvyšší Kategorie A a Kopřivnice, MČ Praha 10, MČ Praha 12, Velkého Meziříčí, Rožnova pod Radhoštěm a obce Bory držitelů kategorie B, na půdě MŽP. Při této příležitosti obdrželi certifikáty ti, kteří nejvyšší kategorie MA21 dosáhli resp. opět obhájili v uplynulém roce – Chrudim, MČ Praha 12 Rožnov pod Radhoštěm a Bory.

Místní Agenda 21 je státní program pro podporu udržitelného rozvoje obcí a regionů, který garantuje Ministerstvo životního prostředí. Respektování principů udržitelného rozvoje umožňuje samosprávám i úřadům uplatňovat komplexní přístup k řešení všech úkolů a výzev a žádoucí provázání všech činností a aktivit. Protože, jak zaznělo v diskusi: „život se nedělí na odbory a oddělení“.

V této souvislosti přítomní ocenili, že díky místní Agendě 21 získávají nezávislé expertní hodnocení své strategické a koncepční práce. Experti na jednotlivé oblasti udržitelného rozvoje, které MŽP pro realizátory MA21 angažuje, přinášejí do měst a obcí nejen nezávislý pohled na řešenou problematiku, ale také konkrétní doporučení, vycházející z jejich odborných zkušeností a znalosti situace v různých městech a obcích. 

V živé diskusi s představiteli vedení MŽP zástupci měst vyjádřili rovněž své připomínky k stávajícímu nastavení systému a společně debatovali různé možnosti jak místní Agendu 21 v ČR do budoucna podpořit a zatraktivnit pro další města a obce. Zástupci ministerstva představili připravované záměry pro další rozvoj systému hodnocení v rámci MA21. Všichni přítomní se na závěr shodli, že v diskusi nad představenými návrhy budou pokračovat na dalším společném, setkání, které je předběžně naplánovano na podzim letošního roku. 

Místní Agenda 21 je postavená na partnerství a komunikaci. Je to program pro města a obce, který vznikl a rozvíjí se ve spolupráci s nimi. Podobná setkání umožňují získat důležitou zpětnou vazbou od realizátorů a pomáhají jej rozvíjet v souladu s jejich potřebami. 

 

 


1. ročník konference Životní prostředí – prostředí každého z nás
28. března 2023

Česká informační agentura životního prostředí pořádá 1. ročník konference Životní prostředí – prostředí každého z nás, která se uskuteční 27. dubna 2023 v Ballingově sálu Národní technické knihovny v Praze.

Konference bude zaměřena na oblast udržitelného rozvoje a nabídne pestrou škálu zkušeností z měst a obcí, i postřehy od specialistů a odborníků. Na konferenci budou diskutovány jak výzvy, které oblast udržitelnosti skýtá, tak příklady dobré praxe a funkčních opatření. Konference vychází z předchozích ročníků s názvem Životní prostředí – prostředí pro život, jejíž závěrečný den byl věnován výše uvedeným tématům. Udržitelný rozvoj a socioekonomické aspekty ochrany životního prostředí však představují širokou a multispektrální oblast, která si zaslouží zvýšenou pozornost, proto mu letos věnujeme samostatnou konferenci. Na podzim se pak uskuteční již tradiční konference Životní prostředí – prostředí pro život.

Konference Životní prostředí – prostředí každého z nás se bude zabývat následujícími tématy:

  • Zelená dohoda pro Evropu
  • Místní Agenda 21 – udržitelný rozvoj měst, obcí a regionů
  • Podpora společenské odpovědnosti firem, institucí i veřejné správy
  • Odpovědné veřejné zadávání
  • Ekoznačení – podpora a propagace environmentálně šetrných technologií, výrobků a služeb
  • Oběhové hospodářství, životní cyklus výrobků a služeb
  • Socioekonomické aspekty udržitelnosti a výchova ke společenské odpovědnosti

Informace o programu a dalších organizačních podrobnostech budou postupně uveřejněny zde na webových stránkách a facebookovém profilu.

Pro účast na konferenci je nutná předchozí registrace. Registrační formulář najdete v sekci Informace pro účastníky.

Máte-li zájem na konferenci vystoupit se svým příspěvkem, zašlete nám jeho abstrakt na této šabloně do 17.3.2023 na adresu konference@cenia.cz. O zařazení příspěvku vás budeme informovat do 31.3.2023.

Mediální podpora konference

Více informací zde

 


Obhajoby kategorie B v MČ Praha 12
8. prosince 2022

Městská část Praha 12 se do místní Agendy 21, státního programu pro podporu udržitelného rozvoje obcí a regionů, zapojila v roce 2010 a v letošním roce úspěšně obhájila kategorii B.

Obhajoby městské části Praha 12 se konaly 2. listopadu 2022 v multifunkčním sále budovy radnice.

Covidové období cestu MČ trochu zkomplikovalo, ale komplikace se ukázala být výzvou a motivací k postupu.

Co lze ocenit jako výjimečné ve zpracování MA21 realizátorem MČ Praha 12?

Jednoznačně pozitivním trendem je kontinuita v pokračování naplňování cílů MA21 i po volbách, kdy se MA21 nevytratila s nástupem nového vedení, ale naopak se plynule předává mezi jednotlivými končícími a nastupujícími zastupiteli jako štafeta, která se nesmí upustit.

A co je nejdůležitější, dle vyjádření zodpovědných politiků na jednotlivé oblasti vidí realizační tým v účasti na MA21 jednoznačný přínos a smysl. Napříč týmem zhodnotili, že je zpracování auditů pro vyšší kategorii razantně posunulo a celý tým tato práce stmelila. Zpracování auditů jim přineslo nové perspektivy a podněty i zpětnou vazbu. Nabyté zkušenosti chtějí pak náležitě využít při postupu do kategorie A.

Též je velmi potěšující, že členy Pracovní skupiny MA21 i expertní tým vnímají zastupitelé jako partnery a stojí o jejich spolupráci a podporu.

Že se zastupitelé zabývají MA21 systémově a do detailu svědčilo i pohoštění z kavárny a cateringové společnosti Bílá vrána, která zaměstnává lidi s postižením.

 

 


Obhajoby kategorie B v Rožnově pod Radhoštěm
8. prosince 2022

V malebném městě Rožnově pod Radhoštěm se 3. listopadu 2022 uskutečnily v hotelu Eroplán obhajoby kategorie B. Přátelská atmosféra neubírala nic na vysoce profesionální prezentaci obhajovaných auditů. Z obhajob bylo patrné, že město se věnuje opravdu širokému spektru aktivit a že léta soustavné práce jednotlivých členů na rozvoji města se odráží v mnohdy nadstandardních řešeních.

Stejně jako u předchozí obhajoby na Praze 12 lze zaznamenat vítaný trend, kdy se daří předávat místní Agendu 21 z jednoho úřadujícího zastupitelstva na druhé plynule a bez zádrhelů.

Pozoruhodná je též mezioborová spolupráce členů zastupitelstva, kdy se agenda jednotlivých členů přirozeně překrývá a doplňuje. Celý tým navíc nefunguje striktně projektově, ale naopak velmi systémově.

Lze též vyzdvihnout, že ačkoliv pro město této velikosti neplatí zákonná povinnost vypracování Plánu udržitelné mobility, realizační tým se přesto rozhodnul, že tento plán zpracuje, protože v tom vidí jednoduše smysl pro rozvoj města. Plán udržitelné mobility se dle zastupitelů mimo jiné zúročí například v otázce dotačních titulů, kdy se město může ucházet o projekty z Evropských operačních programů.

Pro město této velikosti je také mimořádné, že ke stavebním projektům využívají svého městského architekta a město se účastní architektonických soutěží.

Za novátorskou lze považovat praxi, kdy se město inspiruje projekty realizovanými ve školách. Myšlenka, která vznikne a osvědčí se původně ve školách se později zavede do projektů pro celé město.

S plánovanými, nebo již probíhajícími projekty se hosté obhajob mohli seznámit přímo na místě řešených projektů. Bývalá paní místostarostka Kristýna Kosová provedla zúčastněné po městě, aby vznikla jasná představa o lokacích a souvislostech a hosté také mohli ocenit historické centrum města i s odborným výkladem.

Závěrem lze říct, že prezentace i předkládané projekty a systémová řešení by obstály i v mezinárodním měřítku.

 

 


Obhajoby kategorie B v obci Bory
8. prosince 2022

Obhajoby MA21 malých obcí letos reprezentovala obec Bory, která obhajovala kategorii B. Akce proběhla na místním obecním úřadě situovaném v multifunkční budově dne 9. listopadu 2022.

V obci Bory vzalo zastupitelstvo obhajoby velmi vážně, pečlivě se na tuto akci připravovali a záleželo jim na tom, aby pozvaní členové Pracovní skupiny MA21 i expertního týmu měli možnost poznat co nejvíce akcí a podrobností o všech projektech i aktivitách obce. Vážná atmosféra však byla velmi brzy prolomena, protože realizační tým je výborná stmelená parta a navzájem se trefně glosují. Kromě úžasu nad šíří záběru tohoto realizačního týmu jsme se měli jako hosté možnost i od srdce zasmát.

A co lze vyzdvihnout jako největší pozitiva těchto obhajob?

Historicky poprvé se podařilo, že realizátor MA21 obhájil audity MA21 bez podmínky od expertů.

Zastupitelé pozvali též místní dobrovolné hasiče, kteří hostům obhajob hrdě předvedli nové hasičské auto, které bylo z velké části financováno díky místním podnikatelům. Je to příklad výborné spolupráce obce s místními zástupci podnikatelského sektoru.

Že mají v Borech udržitelný rozvoj v krvi svědčilo i pohoštění pro hosty striktně z regionálních potravin a od místních výrobců. Úřad s knihovnou přebudovaný do bezbariérové podoby i popisky místností v písmu pro nevidomé jsou jen některými z příkladů, jak důkladně o každém detailu v této obci přemýšlejí.

Obec Bory se může též pyšnit krásnou hojně navštěvovanou knihovnou, o kterou s láskou pečuje místní knihovnice Blanka Křížová a věnuje se ve volném čase rozvoji obce a popularizaci místních pamětihodností i přírodních skvostů.

Jako další přínosný prvek lze zmínit, že celý tým je velmi dobře fungující organismus a MA21 se zde nepojí jen s jedním výrazným jedincem s nímž celá agenda stojí i padá. Za správou města je mnoho mravenčí práce, ale z atmosféry v obci lze vycítit, že jakkoliv náročná tato práce je, tak že ji zastupitelé vykonávají rádi, pro svou obec chtějí to nejlepší a nelitují práce nad rámec svých běžných povinností.

 

 


Obhajoby kategorie A v městě Chrudimi
8. prosince 2022

Poslední ze série letošních obhajob se uskutečnila ve městě Chrudimi 16. listopadu 2022. V programu MA21 je město zapojeno již řadu let, postupně se zlepšovalo až do kategorie A. Od té doby město opakovaně úspěšně obhajuje tuto nejvyšší kategorii. 

Koordinátorka MA21 Šárka Trunečková představila celý realizační tým a vedoucí jednotlivých oblastí postupně prezentovali zpracované audity. Po prezentaci byl prostor na dotazy a diskusi se členy Pracovní skupiny MA21 i s experty na jednotlivé oblasti.

Vedoucí expertů Jitka Burianová na závěr zhodnotila, že Chrudim uspěla ve všech řešených oblastech a v sociální oblasti dosáhla dokonce excelentního hodnocení. V sociální sféře se například podařilo vyvinout unikátní Síť pomoci a podpory na Chrudimsku - databázi SPONA pro zajištění sociálních služeb v podobě online aplikace kvůli pandemii COVID-19. Díky tomuto systému se například podařilo rodině žijící v Americe zařídit v době pandemie na dálku sociální péči o jejich seniorku žijící v Chrudimi.

Dále lze pozitivně hodnotit například zřízení dvou sociálních pokojů v denním stacionáři Pohoda, které působí jako přechodné ubytování v nejvyšší nouzi, pokud je potřeba postižené jedince nebo rodinu ubytovat okamžitě, aby se tito lidé neocitli takříkajíc na ulici.

Velmi povedená byla též tradičně pořádaná akce pro chrudimské žáky základních škol „Chrudim za udržitelný svět“. Tematicky tato akce vychází ze schválených cílů udržitelného rozvoje (SDGs). Globální témata a problémy vysvětlené žákům se během akce propojily s místními problémy, aby se dětem názorně ukázalo, o jak komplexní systém jde a že problémy vzdálených částí světa se týkají i nás.

Je-li nastavena laťka nejvyšší, je vždy velkou výzvou se na nejvyšších příčkách udržet, Chrudimi se i v letošním roce podařilo si tento post obhájit. Expertní hodnocení jako obvykle nabídlo i řadu doporučení k aktivitám, která lze do příštích obhajob ještě vylepšit.

 

 


Schválení nejvyšších kategorií A a B Pracovní skupinou MA21 v roce 2022
28. listopadu 2022

Je nám ctí oznámit, že dne 24. 11. 2022 zasedala Pracovní skupina MA21 Rady vlády pro udržitelný rozvoj a jednomyslně odhlasovala udělení nejvyšších kategorií pro:

Městskou část Praha 12 - kategorie B

Rožnov pod Radhoštěm - kategorie B

Bory - kategorie B

Chrudim - kategorie A

Všem realizátorům blahopřejeme a těšíme se na plodnou spolupráci v dalších letech!

 


Nejlepší realizátor MA21 v kategorii A ve videopříspěvku
1. listopadu 2022

V měsíci listopadu se tradičně rozjíždí maraton obhajob nejvyšších kategorií MA21 ve městech a obcích…tentokrát opravdu po celé republice.

Navázali jsme na tradici z minulého roku a o nejlepších realizátorech, kteří v roce 2021 obhájili nejvyšší kategorie v programu MA21, natáčíme videopříspěvky. Myslíme si, že v dnešní turbulentní a místy neveselé době je důležité vyslat do světa i pozitivní zprávy o tom, co se daří. A o tom, že místní Agendě 21 se daří na městské části Praze 14 opravdu výborně, se můžete přesvědčit na krátkém videopříspěvku.

Videospot o městské části Praze 14, který za podpory Ministerstva životního prostředí a ve spolupráci se společností Overhere s.r.o. připravila Česká informační agentura životního prostředí, je zveřejněn na YouTube kanálu CENIA, kde jej můžete shlédnout i sdílet.

Videospot o úspěšném realizátorovi v kategorii B městské části Praze 10 bude natočen, až se stabilizuje politická situace v městské části po volbách.

 

 


Již známe letošní termíny veřejných obhajob kategorie A a B
5. září 2022

Veřejné obhajoby jsou pro realizátory usilující, případně obhajující kategorii A nebo B závěrečnou aktivitou, v rámci které mají příležitost přivítat na půdě své obce, či města členy Pracovní skupiny MA21 a expertního týmu. Cílem je umožnit hodnotitelům podrobněji se seznámit s aktivitami realizovanými ve prospěch udržtelného rozvoje přímo na místě a vytvořit prostor pro setkání a diskusi s odpovědnými zástupci města/obce. Obhajoby jsou veřejné, jako diváci se jich mohou účastnit všichni zájemci.  

Termíny obhajob byly dohodnuty následovně:

MČ Praha 12 (kat. B): středa 2. listopadu 2022 od 10.00 hod v multifunkčním sále budovy radnice na adrese Generála Šišky 2375/6, Praha 12.
Rožnov pod Radhoštěm (kat. B): čtvrtek 3. listopadu 2022 od 16.00 hod v Hotelu Eroplán, Ostravská 451, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm.
Bory (kat. B): středa 9. listopadu 2022 na Obecním úřadě -  Dolní Bory 232, 594 61 Bory - Dolní Bory, od 15.00 hod.
Chrudim (kat. A): středa 16. listopadu 2022 v budově MěÚ na Resselově náměstí 77, 2. patro, zasedací místnost starosty města od 10.00 hod.

Místa konání ještě upřesníme, nyní si, prosím, rezervujte čas ve svých kalendářích.

Upozornění - místo konání obhajoby kat. B v Rožnově pod Radhoštěm bylo z organizačních důvodů přesunuto do Hotelu Eroplán - Ostravská 451, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm od 16:00 hod.   

(ilustrační foto je převzaté z oficiálních webových stránek města Rožnov pod Radhoštěm)

 


Setkání s paní ministryní životního prostředí - ocenění nejlepších realizátorů MA21
27. května 2022

Na pozvání ministryně životního prostředí paní Anny Hubáčkové se ve čtvrtek 26. května sešli vrcholní představitelé a koordinátoři z nejúspěšnějších obcí, měst a městských částí – realizátorů místní Agendy 21 – Chrudimi, Jihlavy, Křižánek a MČ Praha 14, kteří jsou držiteli nejvyšší Kategorie A a Kopřivnice, MČ Praha 10 a Velkého Meziříčí, držitelů kategorie B, na půdě MŽP. Při této příležitosti paní ministryně předala certifikáty těm, kteří nejvyšší kategorie MA21 dosáhli v uplynulém roce – MČ Praha 14 a MČ Praha 10.

Místní Agenda 21 je státní program pro podporu udržitelného rozvoje obcí a regionů, který garantuje Ministerstvo životního prostředí. Respektování principů udržitelného rozvoje umožňuje samosprávám i úřadům uplatňovat komplexní přístup k řešení všech úkolů a výzev a žádoucí provázání všech činností a aktivit. Protože, jak zaznělo v diskusi: „život se nedělí na odbory a oddělení“.

V této souvislosti všichni přítomní ocenili, že díky místní Agendě 21 získávají nezávislé expertní hodnocení své strategické a koncepční práce. Experti na jednotlivé oblasti udržitelného rozvoje, které MŽP pro realizátory MA21 angažuje, přinášejí do měst a obcí nejen nezávislý pohled na řešenou problematiku, ale také konkrétní doporučení, vycházející z jejich odborných zkušeností a znalosti situace v různých městech a obcích.

Paní ministryně vyzdvihla důležitost a také náročnost práce na místní úrovni, kterou dokáže posoudit z vlastní zkušenosti. Zdůraznila, že strategické řízení a plánování rozvoje je nejdůležitějším úkolem samospráv, který ale občané často na první pohled nevidí. Pro práci na místní úrovni má proto zásadní význam spolupráce nejen v rámci samosprávy, ale také s úřadem, komerčním i neziskovým sektorem, který v místě působí, i s veřejností.

Místní Agenda 21 je postavená na partnerství a komunikaci. Je to program pro města a obce, který vznikl a rozvíjí se ve spolupráci s nimi. Podobná setkání umožňují získat důležitou zpětnou vazbou od realizátorů a pomáhají jej rozvíjet v souladu s jejich potřebami. 

 

další fotografie zde

 


Propagační video k místní Agendě 21
29. září 2021

Potřebujete stručně a srozumitelně seznámit své politiky, kolegy, nebo veřejnost s místní Agendou 21? CENIA, za podpory MŽP a ve spolupráci se společností Gnomon Production s.r.o.připravila krátký videopříspěvek k představení programu MA21, jeho základních principů a hlavních aktérů.

Příspěvek je k dispozici na Youtube kanálu CENIA a budeme rádi, pokud jej k propagaci místní Agendy 21 využijete.

 


Přidělení nejvyšších kategorií A a B programu MA21 v roce 2021
26. listopadu 2021

Dne 24. 11. 2021 bylo v rámci on-line zasedání Pracovní skupiny pro MA21 RVUR jednomyslně schváleno přidělení kategorie A pro MČ Praha 14 a kategorie B pro MČ Praha 10 na základě uskutečněných obhajob.

MČ Praha 14 obhajovala kategorii A dne 1. listopadu 2021 od 10:00 hod v KD Kyje, Šimanovská 47, Praha 9.

Zdroj fotografie: Městská část Praha 14

MČ Praha 10 aspirovala na získání kategorie B dne 4. listopadu 2021 od 9:15hod v prostorách Vršovického divadla MANA, Moskevská 34, Praha 10.

Zdroj fotografie: Městská část Praha 10

Slavnostní předání diplomů v rámci osobního setkání bude naplánováno na nejdřívější možný termín, který umožní covidová situace.

 


Nejlepší realizátoři MA21 v roce 2020 ve videopříspěvcích. Letošní premianty budeme znát v listopadu
29. září 2021

Nepříznivá situace na konci minulého a začátku letošního roku znemožnila veřejné ocenění nejlepších realizátorů MA21. Jako náhradu jsme se rozhodli připravit sérii krátkých videopříspěvků, ve kterých postupně představujeme nové držitele kategorie A - tedy Jihlavu a Křižánky a také držitele kategorie B - Kopřivnici a Velké Meziříčí.

Videopříspěvky, které jsme připravili za podpory Ministrastva životního prostředí a ve spolupráci se společnosti Gnomon Production s.r.o., jsou zveřejněny na You Tube kanálu CENIA, kde je můžete shlédnout, ale také sdílet.

Kdo se mezi nejlepší realizátory MA21 zařadí letos budeme vědět v průběhu listopadu. O kategorii A usiluje MČ Praha 14 a o kategorii B MČ Praha 10.

Držíme palce.

Jihlava

Křižánky

Kopřivnice

Velké Meziříčí