Hledat
Hledat
Oficiální stránky Informačního systému místní Agendy 21

DDR Menu


Přehled postupu v MA21 v minulých letech

Dosažené kategorie
2017
C
2016
C
2015
D

 

 

Kategorie D

žadateldatum žádostistav záznamupoznámkaVytvořil
0006379725. 9. 2017schváleno praha8
0006379729. 8. 2018schváleno praha8

Kategorie C

žadateldatum žádostistav záznamuvyjádření PS MA21poznámkastupeň pokročilostiVytvořil
0006379720. 10. 2017schválenoschváleno 
praha8
000637974. 9. 2018schválenoschváleno 
praha8

Kategorie B

Kategorie A

I. Zájem o zápis do evidence MA21
typ žadatelenázevnázev krajekontaktní osobae-mailinternetová stránkadalší informacestav záznamuadresapoznámkaZměněno
obecPraha 8Hlavní město PrahaBc. Iva Hájková http://www.praha8.cz schváleno  1. 2. 2017 0:48
II. Kontaktní osoba MA21
Kontaktní osobaVytvořeno
Bc. Iva Hájková23. 3. 2015 14:39
III. Zpětná vazba o stavu MA21
VytvořilVytvořeno
praha819. 3. 2015 0:56
praha824. 3. 2016 14:32
praha821. 4. 2017 18:10

1. Institucionální zakotvení MA21
1.1 Ustanovení zodpovědného politika pro MA21
příjmení jméno titulfunkcee-mailtelefonusneseníOdkaz na webovou stránku kde je usnesení zveřejněnostav záznamuVytvořilvýjimkaDůvod výjimkyDatum udělění výjimky
MgA. Petr Vilgus, Ph.D. místostarosta MČ Praha 8 +420 602 607 994 politik.pdf schválenopraha8   
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
1.2 Ustanovení koordinátora MA21
příjmení jméno titulzařazení v rámci úřaduforma pracovního vztahurok nástupu do funkce koord.e-mailtelefonusnesení/náplň práceOdkaz na webovou stránku kde je usnesení zveřejněnostav záznamuVytvořilvýjimkaDůvod výjimkyDatum udělění výjimky
Bc. Iva Hájkováreferentka oddělení strategického rozvoje a agendy 21, koordinátorka MA21   +420 601 306 109koordinátor.pdf schválenopraha8   
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
1.3 Existence neformální skupiny pro MA21 (může být i oficiální orgán)
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
1.4 Schválení dokumentu k MA21 zastupitelstvem města/obce
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
2. Aktivní zapojování veřejnosti do oblastí plánování a rozhodování (typu kulaté stoly, fórum UR/MA21 aj.)
2.1 Plánování s veřejností (akční nebo komunitní plánování)
Dobrá praxenázev plánovací akcetéma plánovací akce /obsah plánovací akcetermín akcezápis/záznamnepovinná příloha foto 1nepovinná příloha foto 2stav záznamuVytvořilVytvořenovýjimkaDůvod výjimkyDatum udělění výjimky
 PALMOVKA 2030: MOŽNOSTI REVITALIZACE TOKU ROKYTKYPředstavení studie proveditelnosti s možností vyjádřit se k narhovaným opatřením7. 3. 2018Zápis_VP_07-03-2018.pdfIMG_20180307_183051.jpgIMG_20180307_193204.jpgschválenopraha88. 8. 2018 10:02   
Nová železniční zastávka v LibniPředstavení studie možného vybudování nové železniční zastávky v Libni s možností podat podněty.13. 6. 20182018_06_11_Zápis z veřejného projednání Libeň.pdfDSC_0917.JPGDSC_0926.JPGschválenopraha88. 8. 2018 10:09   
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
3. Prezentace činností a výstupů MA21
3.1 Aktualizace webové stránky s informacemi o MA21
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
3.2 Uveřejňování zpráv o MA21 v regionálních/celostátních médiích
Dobrá praxenázev článkudatum publikování článkunázev médiascan článkustav záznamuVytvořilVytvořenovýjimkaDůvod výjimkyDatum udělění výjimky
 Čeká nás férový květen a další články na této dvojstraně1. 5. 2018měsíčník MČ Praha 8 - OsmičkaOsmička_květen.pdfschválenopraha88. 8. 2018 14:51   
 Co zažila Palmovka a další články na této dvojstraně2. 7. 2018měsíčník MČ Praha 8 - OsmičkaOsmicka_červenec.pdfschválenopraha88. 8. 2018 14:53   
 Rozvoj v plném proudu, Veřejné fórum, Proměna Rokytky, Komunitní kompostování1. 3. 2018měsíčník MČ Praha 8 - OsmičkaOsmička_březen.pdfschválenopraha88. 8. 2018 14:57   
 Moje Osmička - vaše nápady, Férová osmička, Bezpečné cesty do škol pokračují, (Nejen) léto na Bar/áku1. 8. 2018měsíčník MČ Praha 8 - OsmičkaOsmička_srpen.pdfschválenopraha88. 8. 2018 16:04   
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
4. Spolupráce/partnerství sektoru veřejné správy, občanského sektoru a podnikatelského sektoru
4.1 Společné zapojení zástupců občanského sektoru a podnikatelského sektoru do aktivit v rámci MA21
Dobrá praxenázev společné aktivitytéma společné aktivity / obsah společné aktivityza veřejný sektorza občanský sektorza podnikatelský sektorzpráva/článekstav záznamuVytvořilVytvořenovýjimkaDůvod výjimkyDatum udělění výjimky
 Palmovka TEĎ - UdržitelněV rámci Evropského týdne udržitelného rozvoje pořádala MČ Praha 8 akci s tématem udržitelného rozvoje. Na akci byly neziskové organizace prezentující udržitelný rozvoj s různých pohledů, občané se mohli vyjádřit u stánku architektů k návrhům revitalizace předprostoru budoucí radnice. Ve spolupráci s Komerční bankou se mohli podívat na Palmovku z nejvyššího patra této budovy. Na Férovém trhu bylo možno zakoupit udržitelné produkty.MČ Praha 8, ZŠ PalmovkaCharita ČR, Charita Olomouc, Ekumenická akademie, Be Fair, Centrum Rubikon, Z Pokoje do pokoje, CID Praha 8, Sedíme stylově, Centrum Martin, Dobroty s příběhemUNIT architekti, s.r.o., OnPLAN lab s.r.o., Komerční banka a.s.Udržitelný rozvoj na Palmovce.pdfschválenopraha88. 8. 2018 15:19   
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     

5. Oficiální orgán samosprávy pro MA21
5.1 Ustanovení/existence orgánu rady/zastupitelstva obce pro sledování postupu MA21 složeného ze zástupců veřejné správy, neziskového sektoru a komerčního sektoru
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
6. Informace, vzdělávání a osvěta k UR a MA21
6.1 Pořádání osvětových kampaní k UR (Den Země, Evropský týden mobility apod.)
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
6.2 Realizace osvětových akcí k UR, MA21 a souvisejícím tématům pro veřejnost (mimo kampaň)
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
6.3 Realizace osvětových akcí k UR, MA21 a souvisejícím tématům pro úřad nebo samosprávu (mimo kampaň)
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
7. Sledování a hodnocení procesu MA21
7.1 Projednání roční pravidelné zprávy o MA21 a akčního plánu zlepšování MA21 radou nebo zastupitelstvem obce
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
8. Finanční podpora aktivit MA21
8.1 Schválení finanční podpory aktivit MA21, vyplývajících z komunitního plánování, radou nebo zastupitelstvem města/obce
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
9. Pravidelné veřejné fórum UR/MA21
9.1 Pořádání veřejného fóra UR/MA21 k celkovému rozvoji města/obce
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
10. Certifikované proškolení koordinátora MA21
10.1 Absolvování, případně aktuální účast koordinátora MA21 na akreditovaném školení pro koordinátory MA21
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
11. Audity udržitelného rozvoje v kategorii C
Kritérium 11 je pro naplnění kategorie C nepovinné, zohledňuje se pouze pro vyjádření stupně pokročilosti
audity municipality

Audity - DETAIL

12. Strategie UR nebo strategický plán respektující principy UR
12.1 Strategie UR města/obce nebo strategický plán k UR schválený zastupitelstvem města/obce
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
13. Dílčí koncepce, která je v souladu se Strategií UR nebo strategickým plánem rozvoje respektujícím principy UR
13.1 Dílčí koncepce, která naplňuje principy UR, schválená zastupitelstvem města/obce
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
14. Systém finanční podpory pro realizaci opatření MA21
14.1 Schválení systému finanční podpory (nebo alespoň jeho dílčí části) zahrnujícího podporu MA21 radou nebo zastupitelstvem města/obce
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
15. Získávání externích zdrojů pro realizaci MA21
15.1 Získávání externích zdrojů pro realizaci aktivit MA21 (externí dotace, granty a jiné)
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
16. Stanovení a sledování vlastních indikátorů ke Strategii UR
16.1 Stanovení a sledování indikátorů udržitelného rozvoje
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
17. Výměna zkušeností a přenos příkladů dobré praxe v oblasti MA21
17.1 Aktivní zveřejňování vlastních příkladů dobré praxe v rámci tématické akce min. regionálního významu, příp. veřejně přístupné databáze
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
18. Oficiální orgán samosprávy pro sledování stavu UR
18.1 Ustanovení orgánu rady nebo zastupitelstva města/obce
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
19. Management kvality v rámci veřejné správy
19.1 Zavedení certifikovaného systému řízení kvality v rámci činnosti úřadů města/obce
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
20. Audit udržitelného rozvoje v kategorii B
20.1 Audit ve všech oblastech UR v kategorii B (dle Metodiky hodnocení udržitelného rozvoje v rámci MA21)
Procházet záznamy v které    Hledat     
Žádné záznamy nebyly nalezeny.
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     

21. Principy UR jsou prakticky uplatňovány
21.1 Audit UR v kategorii A (dle Metodiky hodnocení udržitelného rozvoje v rámci MA21)
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
21.2 Spokojenost obyvatel s kvalitou života a s procesem MA21
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat