Hledat
Hledat
Oficiální stránky Informačního systému místní Agendy 21

DDR Menu


Vítejte na domovské stránce obce/města

00231142 - Praha - Libuš

 

Přehled postupu v MA21 v minulých letech

Dosažené kategorie
2018
C
2017
C
2016
C
2015
C
2014
C
2013
C
2012
C
2011
B
2010
B

 

 

Kategorie D

žadateldatum žádostistav záznamupoznámkaVytvořil
0023114226. 10. 2018schváleno praha12_libus

Kategorie C

Kategorie B

Kategorie A

I. Zájem o zápis do evidence MA21
typ žadatelenázevnázev krajekontaktní osobae-mailinternetová stránkadalší informacestav záznamuadresapoznámkaZměněno
obecPraha - LibušHlavní město PrahaPetr Borský http://www.praha-libus.cz schváleno  9. 11. 2016 0:18
II. Kontaktní osoba MA21
Kontaktní osobaVytvořeno
Martínková Jana20. 7. 2010 15:23
III. Zpětná vazba o stavu MA21
VytvořilVytvořeno
praha12_libus10. 5. 2010 10:54
praha12_libus20. 7. 2010 15:25
praha12_libus29. 8. 2011 11:51
praha12_libus11. 7. 2012 17:33
praha12_libus17. 11. 2013 19:36
praha12_libus18. 11. 2014 10:45
praha12_libus13. 11. 2015 16:55
praha12_libus8. 11. 2016 23:40
host15. 8. 2017 10:19

1. Institucionální zakotvení MA21
1.1 Ustanovení zodpovědného politika pro MA21
příjmení jméno titulfunkcee-mailtelefonusneseníOdkaz na webovou stránku kde je usnesení zveřejněnostav záznamuVytvořilvýjimkaDůvod výjimkyDatum udělění výjimky
Mgr. Jiří Koubekstarosta +420 261711380Usnesení politik.pdf schválenopraha12_libus   
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
1.2 Ustanovení koordinátora MA21
příjmení jméno titulzařazení v rámci úřaduforma pracovního vztahurok nástupu do funkce koord.e-mailtelefonusnesení/náplň práceOdkaz na webovou stránku kde je usnesení zveřejněnoAbsolvování základního školení MŽP k MA21stav záznamuVytvořilvýjimkaDůvod výjimkyDatum udělění výjimky
Borský Petr Bc.koordinátor projektu Zdravé město a MA 21   +420 244 021 429Jmenování koordinátora, tajemník komise.pdf  schválenopraha12_libus   
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
1.3 Existence neformální skupiny pro MA21 (může být i oficiální orgán)
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
1.4 Schválení Deklarace k MA21 zastupitelstvem města/obce
název dokumentudatum schválení dokumentuusneseníOdkaz na webovou stránku kde je usnesení zveřejněnodokument k MA21stav záznamuVytvořilVytvořenovýjimkaDůvod výjimkyDatum udělění výjimky
Deklarace zastupitelstva městské části Praha – Libuš k projektu Zdravá Libuš a Písnice.13. 12. 2006deklarace.pdf deklarace_dokument.pdfschválenopraha12_libus19. 7. 2017 14:34   
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
2. Aktivní zapojování veřejnosti do oblastí plánování a rozhodování (typu kulaté stoly, fórum UR/MA21 aj.)
2.1 Plánování s veřejností (akční nebo komunitní plánování)
Dobrá praxenázev plánovací akcetéma plánovací akce /obsah plánovací akcetermín akcezápis/záznamnepovinná příloha foto 1nepovinná příloha foto 2stav záznamuVytvořilVytvořenovýjimkaDůvod výjimkyDatum udělění výjimky
 Studentské fórum 2019Studentské fórum - setkání se žáky a studenty, na základě hlasování na fóru vznikne 10 priorit Studentů17. 4. 2019SKM_C25819101511310.pdfIMG_20190417_111747.jpgIMG_20190417_112301.jpgschválenopraha12_libus15. 10. 2019 11:08   
 Územní studie Okolí budoucí stanice metra D a krajinné rozhraní PísniceÚzemní studie, která řeší okolí budoucí stanice metra D, je stanice Písnice. Těsně k plánované stanici metra přiléhá sídliště Písnice a navazující krajinné rozhraní, které dnes dělí právě sídliště Písnici a starou Písnici. Územní studie se soustředí na tyto tři hlavní prostorově odlišné části území (okolí stanice, sídliště a krajinné rozhraní) s ohledem na potenciál rozvoje v souvislostech s výstavbou metra. Dílčími tématy jsou i kvalita veřejných prostranství (doplnění a posílení centrálních veřejných prostor jako jsou náměstí, parky a příjemné uliční prostory), služby a občanská vybavenost, doplnění a rozvoj zástavby v okolí nové stanice a samozřejmě také doprava, zeleň a další infrastruktura.18. 11. 2018Analýza potřeb výstupy.pdf  schválenopraha12_libus15. 10. 2019 11:27   
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
3. Prezentace činností a výstupů MA21
3.1 Aktualizace webové stránky s informacemi o MA21
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
3.2 Uveřejňování zpráv o MA21 v regionálních/celostátních médiích
Dobrá praxenázev článkudatum publikování článkunázev médiascan článkustav záznamuVytvořilVytvořenovýjimkaDůvod výjimkyDatum udělění výjimky
 Cyklojízda 20191. 7. 2019časopis U násSKM_C25819101615130.pdfschválenopraha12_libus16. 10. 2019 14:46   
 Libuš a Písnice 2019 očima žáků a studentů1. 6. 2019časopis U násSKM_C25819101615120.pdfschválenopraha12_libus16. 10. 2019 14:47   
 Ukliďme česko, ukliďme Písnice1. 5. 2019časopis U násSKM_C25819101615110.pdfschválenopraha12_libus16. 10. 2019 14:48   
 Setkání žákovských parlamentů1. 2. 2019časopis U násSKM_C25819101615070.pdfschválenopraha12_libus16. 10. 2019 14:52   
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
4. Spolupráce/partnerství sektoru veřejné správy, občanského sektoru a podnikatelského sektoru
4.1 Společné zapojení zástupců občanského sektoru a podnikatelského sektoru do aktivit v rámci MA21
Dobrá praxenázev společné aktivitytéma společné aktivity / obsah společné aktivityza veřejný sektorza občanský sektorza podnikatelský sektorzpráva/článekstav záznamuVytvořilVytvořenovýjimkaDůvod výjimkyDatum udělění výjimky
 Den zdraví, DrakiádaZábavně osvětové odpoledne pro rodiny s dětmi. Na akci se jako organizátoři spojují úřad městské části, sbory dobrovolných hasičů, sportovní kluby,místní podnikatelé, občanská sdružení, státní instituce. V průběhu odpoledne probíhala dračí soutěž a osvěta ke zdraví v podobě stanovišť se zdravotní či environmentální tématikou.MČ Praha-Libuš, SDH Písnice, TJ Sokol PísníceRodinné centrum Kuřátko,nadační fond Dar zraku, Zdraví do škol z.s.Zdravotníci s.r.o., ProTrade s.r.o.TISKOVÁ ZPRÁVA Den zdraví.pdfschválenopraha12_libus30. 10. 2019 14:41   
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
5. Sledování a hodnocení procesu MA21
5.1 Projednání roční pravidelné zprávy o MA21 a akčního plánu zlepšování MA21 radou nebo zastupitelstvem obce
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     

6. Oficiální orgán samosprávy pro MA21
6.1 Ustanovení/existence orgánu rady/zastupitelstva obce pro sledování postupu MA21 složeného ze zástupců veřejné správy, neziskového sektoru a komerčního sektoru
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
7. Informace, vzdělávání a osvěta k UR a MA21
7.1 Realizace osvětových aktivit k UR (např. Den Země, Evropský týden mobility osvětové akce k dílčím tématům UR)
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
7.2 Realizace vzdělávacích akcí k UR, MA21 a souvisejícím tématům pod vedením kvalifikovaného lektora pro veřejnost
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
7.3 Realizace vzdělávacích akcí k UR, MA21 a souvisejícím tématům pod vedením kvalifikovaného lektora pro úřad nebo samosprávu
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
8. Finanční podpora aktivit MA21
8.1 Schválení finanční podpory aktivit MA21, vyplývajících z komunitního plánování, radou nebo zastupitelstvem města/obce
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
9. Pravidelné plánování s veřejností k tématům UR
9.1 Plánování s veřejností technikami, zahrnujícími následující fáze participace: zjišťování potřeb, konzultace návrhu, prezentace výsledného řešení
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
10. Certifikované proškolení koordinátora MA21
10.1 Absolvování dalšího akreditovaného vzdělávání dle stanoveného rozsahu základních znalostí/dovedností koordinátora
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
11. Audity udržitelného rozvoje v kategorii C
Kritérium 11 je pro naplnění kategorie C nepovinné, zohledňuje se pouze pro vyjádření stupně pokročilosti
audity municipality

Audity - DETAIL

 
17. Oficiální orgán samosprávy pro sledování stavu UR
17.1 Ustanovení orgánu rady nebo zastupitelstva města/obce
název orgánudatum ustavení orgánuusneseníOdkaz na webovou stránku kde je usnesení zveřejněnoseznam členůstav záznamuvýjimkaDůvod výjimkyDatum udělění výjimky
Komise pro udržitelný rozvoj MČ Praha-Libuš1. 2. 2011komise.pdf  schváleno   
Komise pro udržitelný rozvoj MČ Praha-Libuš9. 8. 2011Usneseni_ustanoveni_organu.pdf  schváleno   
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
19. Audit udržitelného rozvoje v kategorii B
19.1 Audit ve všech oblastech UR v kategorii B (dle Metodiky hodnocení udržitelného rozvoje v rámci MA21)
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     

20. Principy UR jsou prakticky uplatňovány
20.1 Audit UR v kategorii A (dle Metodiky hodnocení udržitelného rozvoje v rámci MA21)
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat