Hledat
Hledat
Oficiální stránky Informačního systému místní Agendy 21

DDR Menu


Přehled postupu v MA21 v minulých letech

Dosažené kategorie
2018
C
2017
C
2016
C
2015
C
2014
C
2013
C
2012
C
2011
C
2010
D

 

 

Kategorie D

žadateldatum žádostistav záznamupoznámkaVytvořil
002313219. 7. 2018schváleno letnany

Kategorie C

Kategorie B

Kategorie A

I. Zájem o zápis do evidence MA21
typ žadatelenázevnázev krajekontaktní osobae-mailinternetová stránkadalší informacestav záznamuadresapoznámkaZměněno
obecPraha 18Hlavní město PrahaIng. Vladislav Gerhard http://www.praha18.cz schváleno  26. 2. 2019 19:17
II. Kontaktní osoba MA21
Kontaktní osobaVytvořeno
Bc. Blanka Zahradníková4. 10. 2016 14:08
III. Zpětná vazba o stavu MA21
VytvořilVytvořeno
letnany1. 11. 2011 6:02
letnany1. 11. 2011 6:03
letnany24. 11. 2011 11:33
letnany12. 11. 2012 8:21
letnany13. 11. 2013 13:45
letnany11. 11. 2014 8:26
letnany23. 11. 2015 13:53
letnany16. 6. 2016 11:37
letnany17. 5. 2017 10:33

1. Institucionální zakotvení MA21
1.1 Ustanovení zodpovědného politika pro MA21
příjmení jméno titulfunkcee-mailtelefonusneseníOdkaz na webovou stránku kde je usnesení zveřejněnostav záznamuVytvořilvýjimkaDůvod výjimkyDatum udělění výjimky
Martin Halama Ing.radní +420 284028169ZMC_POLITIK.pdf schválenoletnany   
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
1.2 Ustanovení koordinátora MA21
příjmení jméno titulzařazení v rámci úřaduforma pracovního vztahurok nástupu do funkce koord.e-mailtelefonusnesení/náplň práceOdkaz na webovou stránku kde je usnesení zveřejněnoAbsolvování základního školení MŽP k MA21stav záznamuVytvořilvýjimkaDůvod výjimkyDatum udělění výjimky
Blanka Zahradníková, Bc.koordinátorka ZM a MA21   +420 284028153RMČ koordinátor.pdf  schválenoletnany   
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
1.3 Existence neformální skupiny pro MA21 (může být i oficiální orgán)
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
1.4 Schválení Deklarace k MA21 zastupitelstvem města/obce
název dokumentudatum schválení dokumentuusneseníOdkaz na webovou stránku kde je usnesení zveřejněnodokument k MA21stav záznamuVytvořilVytvořenovýjimkaDůvod výjimkyDatum udělění výjimky
Dokumenty k MA21 - Schválení Zastupitelstvem a deklarace28. 5. 2009NSZM Vznik 2013.docx Projekt Praha 18- deklarace.docschválenoletnany26. 11. 2013 11:17   
Dokumenty k MA21- usnesení o vstupu a deklarace28. 5. 2009Ověření zápisu.pdf Zápis.pdfschválenoletnany27. 11. 2015 10:45   
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
2. Aktivní zapojování veřejnosti do oblastí plánování a rozhodování (typu kulaté stoly, fórum UR/MA21 aj.)
2.1 Plánování s veřejností (akční nebo komunitní plánování)
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
3. Prezentace činností a výstupů MA21
3.1 Aktualizace webové stránky s informacemi o MA21
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
3.2 Uveřejňování zpráv o MA21 v regionálních/celostátních médiích
Dobrá praxenázev článkudatum publikování článkunázev médiascan článkustav záznamuVytvořilVytvořenovýjimkaDůvod výjimkyDatum udělění výjimky
 Podzimní Den zdraví v Letňanech6. 11. 2018Letňanské listyPodzimní den zdraví v Letňanech.pdfschválenoletnany11. 6. 2019 10:13   
 Místní akční plán vzdělávání míří do vyšší úrovně6. 11. 2018Letňanské listyMAP rozvoje vzdělávání míří do vyšší úrovně.pdfschválenoletnany11. 6. 2019 10:17   
 Udržitelný rozvoj. Deváťáci z Tupolevky už vědí, co to je.5. 12. 2018Letňanské listyUdržitelný rozvoj.pdfschválenoletnany11. 6. 2019 10:19   
 Stop výstavbě7. 1. 2019Letňanské listyStop výstavbě.pdfschválenoletnany11. 6. 2019 10:21   
 MČ Praha 18 - ÚMČ Praha 18 byl oceněn na Hradě7. 1. 2019Letňanské listyÚřad půl na půl.pdfschválenoletnany11. 6. 2019 10:23   
 Základní škola Tupolevova má nový supermoderní pavilon6. 2. 2019Letňanské listyZŠ Tupolevova nový pavilon.pdfschválenoletnany11. 6. 2019 10:27   
 Osmnáctka má novou komisi. Zdravého města a MA216. 2. 2019Letňanské listyKomise ZM a MA21.pdfschválenoletnany11. 6. 2019 10:29   
 Pilotní projekt Čistý vzduch do mateřské školy6. 2. 2019Letňanské listyČistý vzduch do MŠ.pdfschválenoletnany11. 6. 2019 10:30   
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
4. Spolupráce/partnerství sektoru veřejné správy, občanského sektoru a podnikatelského sektoru
4.1 Společné zapojení zástupců občanského sektoru a podnikatelského sektoru do aktivit v rámci MA21
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
5. Sledování a hodnocení procesu MA21
5.1 Projednání roční pravidelné zprávy o MA21 a akčního plánu zlepšování MA21 radou nebo zastupitelstvem obce
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     

6. Oficiální orgán samosprávy pro MA21
6.1 Ustanovení/existence orgánu rady/zastupitelstva obce pro sledování postupu MA21 složeného ze zástupců veřejné správy, neziskového sektoru a komerčního sektoru
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
7. Informace, vzdělávání a osvěta k UR a MA21
7.1 Realizace osvětových aktivit k UR (např. Den Země, Evropský týden mobility osvětové akce k dílčím tématům UR)
Dobrá praxenázev aktivitydatum konání oddatum konání dopořadatelpartneřiodhad počtu účastníkůzpůsob zapojení realizátora MA21tisková zprávanepovinná příloha - foto1nepovinná příloha - foto2odkaz na další informace k aktivitěstav záznamuVytvořilVytvořenovýjimkaDůvod výjimkyDatum udělění výjimky
 Den zdraví10. 4. 201910. 4. 2019MČ Praha 18Český červený kříž, Klub ŽAP200pořadatel, zajištění akce, propagaceDen zdraví - výstup.pdf   schválenoletnany11. 6. 2019 10:56   
 Den Země17. 4. 201917. 4. 2019MČ Praha 18Lesy hl. m. Prahy500pořadatel, zajištění akce, propagaceDen Země - výstup.pdf   schválenoletnany11. 6. 2019 10:58   
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
7.2 Realizace vzdělávacích akcí k UR, MA21 a souvisejícím tématům pod vedením kvalifikovaného lektora pro veřejnost
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
7.3 Realizace vzdělávacích akcí k UR, MA21 a souvisejícím tématům pod vedením kvalifikovaného lektora pro úřad nebo samosprávu
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
8. Finanční podpora aktivit MA21
8.1 Schválení finanční podpory aktivit MA21, vyplývajících z komunitního plánování, radou nebo zastupitelstvem města/obce
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
9. Pravidelné plánování s veřejností k tématům UR
9.1 Plánování s veřejností technikami, zahrnujícími následující fáze participace: zjišťování potřeb, konzultace návrhu, prezentace výsledného řešení
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
10. Certifikované proškolení koordinátora MA21
10.1 Absolvování dalšího akreditovaného vzdělávání dle stanoveného rozsahu základních znalostí/dovedností koordinátora
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
11. Audity udržitelného rozvoje v kategorii C
Kritérium 11 je pro naplnění kategorie C nepovinné, zohledňuje se pouze pro vyjádření stupně pokročilosti
audity municipality

Audity - DETAIL

 
17. Oficiální orgán samosprávy pro sledování stavu UR
17.1 Ustanovení orgánu rady nebo zastupitelstva města/obce
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
19. Audit udržitelného rozvoje v kategorii B
19.1 Audit ve všech oblastech UR v kategorii B (dle Metodiky hodnocení udržitelného rozvoje v rámci MA21)
Procházet záznamy v které    Hledat     
Procházet záznamy v které    Hledat     
historie plnění ukazatele

20. Principy UR jsou prakticky uplatňovány
20.1 Audit UR v kategorii A (dle Metodiky hodnocení udržitelného rozvoje v rámci MA21)
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat