Hledat
Hledat
Oficiální stránky Informačního systému místní Agendy 21

DDR Menu


Přehled postupu v MA21 v minulých letech

Dosažené kategorie
2018
C
2017
C
2016
C
2015
C
2014
C
2013
D
2012
D
2011
D
 
Realizátoři v Kategoriích A a B zpracovávají Audity udržitelného rozvoje.
Nevyplňují Kritériá MA21.
 

 

Kategorie D

Kategorie C

Kategorie B

Kategorie A

I. Zájem o zápis do evidence MA21
II. Kontaktní osoba MA21
Kontaktní osobaVytvořeno
Lenka_Tomsova@pocernice.cz29. 11. 2012 8:42
III. Zpětná vazba o stavu MA21
VytvořilVytvořeno
praha2021. 11. 2011 23:46
praha2029. 11. 2012 8:43
praha2027. 11. 2013 15:36
praha2018. 11. 2014 13:41
praha2023. 2. 2015 12:29
praha2029. 2. 2016 16:51
praha2017. 5. 2017 10:32
host8. 2. 2019 9:33
host6. 1. 2021 23:31

1. Institucionální zakotvení MA21
1.1 Ustanovení zodpovědného politika pro MA21
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
1.2 Ustanovení koordinátora MA21
příjmení jméno titulzařazení v rámci úřaduforma pracovního vztahurok nástupu do funkce koord.e-mailtelefonusnesení/náplň práceOdkaz na webovou stránku kde je usnesení zveřejněnoAbsolvování základního školení MŽP k MA21stav záznamuVytvořilvýjimkaDůvod výjimkyDatum udělění výjimky
Tomsová Lenka, Bc.referent OMH odd.péče o zeleň a kompostárny   +420 271 071 632výpis zasedání zast. koordinátor MČ.pdf  schválenopraha20   
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
1.3 Existence neformální skupiny pro MA21 (může být i oficiální orgán)
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
1.4 Schválení Deklarace k MA21 zastupitelstvem města/obce
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
2. Aktivní zapojování veřejnosti do oblastí plánování a rozhodování (typu kulaté stoly, fórum UR/MA21 aj.)
2.1 Plánování s veřejností (akční nebo komunitní plánování)
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
Dobrá praxenázev plánovací akcetéma plánovací akce /obsah plánovací akcetermín akcezápis/záznamnepovinná příloha foto 1nepovinná příloha foto 2stav záznamuVytvořilVytvořenoSorted By Vytvořeno In Descending OrdervýjimkaDůvod výjimkyDatum udělění výjimky
Setkání k SOKPSilniční okruh kolem Prahy-návrhy na společný postup při projednávání staveb1. 2. 2018Setkani_k_SOKP_1_2_2018_zapis.pdf  schválenopraha2031. 10. 2018 19:36   
 Kulatý stůl s radnímiDopravní politika16. 1. 2018zapis_kulaty_stul_dopravni_politika_16_1_2018.pdf  schválenopraha2031. 10. 2018 19:31   
 Kulatý stůl s radnímiMístní akční plán ke snížení zátěže obyvatel MČ hlukem a znečištěným ovzduším26. 9. 2017Zápis z kulatého stolu 26.9..pdfkulaty stůl MAP.JPGpozvanka_setkani_s_obcany_zpracovany_MAP.jpgschválenopraha2031. 10. 2017 20:11   
 Kulatý stůl s radnímiSměna využití pozemku Metrostav Nemovitostní s P3 a požadavky na změny v návrhu Metropolitního plánu14. 6. 2017zápis, kulatý stůl s radními, 14.6.pdfkulatý stůl směna využití pozemků.JPGkulatý stůl směna využití pozemků 2.JPGschválenopraha2031. 10. 2017 12:53   
3. Prezentace činností a výstupů MA21
3.1 Aktualizace webové stránky s informacemi o MA21
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
3.2 Uveřejňování zpráv o MA21 v regionálních/celostátních médiích
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
Dobrá praxenázev článkudatum publikování článkunázev médiascan článkustav záznamuVytvořilVytvořenoSorted By Vytvořeno In Descending OrdervýjimkaDůvod výjimkyDatum udělění výjimky
 Dřevěné stanoviště kontejnerů navrhl architekt5. 10. 2018Hornopočernický zpravodajHPZ 10 2018 realizace Investice na přání.pdfschválenopraha2031. 10. 2018 20:03   
 Občané rozhodují o Počernicích, Počernický tým vBrunsbuttelu7. 9. 2018Hornopočernický zpravodajHPZ 9 2018 pozvánka,počernice v bahně.pdfschválenopraha2031. 10. 2018 20:00   
 SeberTo, setkání s radními6. 4. 2018Hornopočernický zpravodajHPZ 4 2018 kulatý stůl, akce SeberTo.pdfschválenopraha2031. 10. 2018 19:56   
 diskuse k SOKP, Investice na přání II2. 2. 2018Hornopočernický zpravodajHPZ 3 2018 diskuse o SOKP, investice na přání.pdfschválenopraha2031. 10. 2018 19:48   
 diskuse k SOKP, Investice na přání II2. 2. 2018Hornopočernický zpravodajHPZ 3 2018 diskuse o SOKP, investice na přání.pdfschválenopraha2031. 10. 2018 19:48   
 Občané diskutovali tentokrát na téma doprava2. 2. 2018Hornopočernický zpravodajHPZ 22018 kulatý stůl doprava.pdfschválenopraha2031. 10. 2018 19:45   
 Park poznání5. 1. 2018Hornopočernický zpravodajHPZ12018 park poznání předání.pdfschválenopraha2031. 10. 2018 19:43   
 Formanské slavnosti30. 6. 2017Hornopočernický zpravodajFormanské slavnosti HPZ 7-8.pdfschválenopraha2031. 10. 2017 13:11   
4. Spolupráce/partnerství sektoru veřejné správy, občanského sektoru a podnikatelského sektoru
4.1 Společné zapojení zástupců občanského sektoru a podnikatelského sektoru do aktivit v rámci MA21
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
Dobrá praxenázev společné aktivitytéma společné aktivity / obsah společné aktivityza veřejný sektor - organizaceza občanský sektor - organizaceza podnikatelský sektor - organizacezpráva/článekstav záznamuVytvořilVytvořenoSorted By Vytvořeno In Descending OrdervýjimkaDůvod výjimkyDatum udělění výjimky
 Formanské slavnostiAkce určená široké veřejnosti se zaměřením propagace řemesel a rukodělných dovedností, spojené s kulturním programem místní ZUŠÚMČ Praha 20, ZŠ Ratibořická, ZŠ Stoliňská, FZŠ Chodovická, ZUŠ, DDM Horní PočerniceMumraj z.s., klub seniorů SKP HoPoP3 Logistics Parks, a.s., Pekařství Moravec,s.r.o.HPZ 7-8 2018 Formanské slavnosti.pdfschválenopraha2031. 10. 2018 20:15   
 Oslavy Dne Zeměsoutěžní odpoledne s tématikou životního prostředí-ochrana ovzduší určené pro širokou veřejnostÚMČ Praha 20, ZŠ Ratibořická, ZŠ Stoliňská, FZŠ ChodovickáMumraj, z.s., Neposeda z.úHomeport, s.r.o.HPZ 6 2018 Oslavy dny Země.pdfschválenopraha2031. 10. 2018 20:09   
5. Sledování a hodnocení procesu MA21
5.1 Projednání roční pravidelné zprávy o MA21 a akčního plánu zlepšování MA21 radou nebo zastupitelstvem obce
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     

6. Oficiální orgán samosprávy pro MA21
6.1 Ustanovení/existence orgánu rady/zastupitelstva obce pro sledování postupu MA21 složeného ze zástupců veřejné správy, neziskového sektoru a komerčního sektoru
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
7. Informace, vzdělávání a osvěta k UR a MA21
7.1 Realizace osvětových aktivit k UR (např. Den Země, Evropský týden mobility osvětové akce k dílčím tématům UR)
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
Dobrá praxenázev aktivitydatum konání oddatum konání dopořadatelpartneřiodhad počtu účastníkůzpůsob zapojení realizátora MA21tisková zprávanepovinná příloha - foto1nepovinná příloha - foto2odkaz na další informace k aktivitěstav záznamuVytvořilVytvořenoSorted By Vytvořeno In Descending OrdervýjimkaDůvod výjimkyDatum udělění výjimky
 Dny zdraví - Počernice v pohybu6. 10. 20186. 10. 2018MČ Praha 20ZŠ Ratibořická, ZŠ Stoliňská, FZŠ Chodovická, ZO Senioři, ČČK Praha 9, Onkomaják, DDM HoPo, SC Xaverov, TJ Sokol,Kosagym400organizace akce, finacování akce z rozpočtu MČ Praha 20POCERNICE V POHYBU_2018_3.pdf   schválenopraha2031. 10. 2018 20:59   
 Oslavy dne Země19. 4. 201821. 4. 2018MČ Praha 20ZŠ Ratibořická, ZŠ Stoliňská, FZŠ Chodovická, Mumraj, z.s., Neposeda z.ú, klub seniorů SKP HoPo300organizace akce, finacování akce z rozpočtu MČ Praha 20HPZ 6 2018 Oslavy dny Země.pdf   schválenopraha2031. 10. 2018 20:28   
7.2 Realizace vzdělávacích akcí k UR, MA21 a souvisejícím tématům pod vedením kvalifikovaného lektora pro veřejnost
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
Dobrá praxenázev vzdělávací akcedatum konánípořadatelpartneřipočet účastníkůtisková zpráva/článekanotace přednesené prezentacenepovinná příloha - prezentacenepovinná příloha - foto1nepovinná příloha - foto2stav záznamuuser_display_nameVytvořilVytvořenoSorted By Vytvořeno In Descending OrdervýjimkaDůvod výjimkyDatum udělění výjimky
Udržitelný domov-vytvořte domov bližší přírodě22. 10. 2018MČ Praha 20Ekocentrum Mumraj12Udrzitelny_domov_tiskova zprava.pdfEkocentrum_ppt.pdf foto 1.jpgfoto 2.jpgschváleno00240192praha2030. 10. 2018 9:42   
 Udržitelná domácnost nejen na mateřské1. 6. 2017MČ Praha 20Rodinné centrum MUM a středisko ekologické výchovy SEVER Rýchory7článek a pozvánka.pdfAnotace semináře Udržitelná domácnost nejen na mateřské.pdf udržitelná domácnost (2).JPGudržitelná domácnost.JPGschváleno00240192praha2031. 10. 2017 19:28   
7.3 Realizace vzdělávacích akcí k UR, MA21 a souvisejícím tématům pod vedením kvalifikovaného lektora pro úřad nebo samosprávu
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
8. Finanční podpora aktivit MA21
8.1 Schválení finanční podpory aktivit MA21, vyplývajících z komunitního plánování, radou nebo zastupitelstvem města/obce
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
Dobrá praxeprojekt/aktivitaoblast využití finanční podporyusnesení/dokladOdkaz na webovou stránku kde je usnesení zveřejněnostav záznamudůkaz - komunitní plánováníVytvořilVytvořenoSorted By Vytvořeno In Descending OrdervýjimkaDůvod výjimkyDatum udělění výjimky
 Participativní rozpočtování-Investice na přáníprojekty navržené a vybrané občany z MČ Praha 20financování MA21-participativní rozpočet.pdfhttp://www.zdravehornipocernice.cz/?page_id=2069schválenoVýsledky-_-Investice-na-přání-_-D21_všechny_hlasy.pdfpraha2031. 10. 2018 6:54   
 Nauč se spolupracovat-participativní rozpočtování se žáky ZŠPumptrack-hliněná dráha projekt 2. v pořadí z hlasování o projektech v roce 2016účetní zápis investice participace pumptrack.pdf schválenoPUMPTRACK HPZ listopad 2017.pdfpraha2031. 10. 2017 14:53   
9. Pravidelné plánování s veřejností k tématům UR
9.1 Plánování s veřejností technikami, zahrnujícími následující fáze participace: zjišťování potřeb, konzultace návrhu, prezentace výsledného řešení
historie plnění ukazatele
10. Certifikované proškolení koordinátora MA21
10.1 Absolvování dalšího akreditovaného vzdělávání dle stanoveného rozsahu základních znalostí/dovedností koordinátora
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
11. Audity udržitelného rozvoje v kategorii C
Kritérium 11 je pro naplnění kategorie C nepovinné, zohledňuje se pouze pro vyjádření stupně pokročilosti

Veřejná prezentace Auditů udržitelného rozvoje v rámci MA21

 
17. Oficiální orgán samosprávy pro sledování stavu UR
17.1 Ustanovení orgánu rady nebo zastupitelstva města/obce
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
19. Audit udržitelného rozvoje v kategorii B
19.1 Audit ve všech oblastech UR v kategorii B (dle Metodiky hodnocení udržitelného rozvoje v rámci MA21)

Veřejná prezentace Auditů UR v rámci MA21

historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     

20. Principy UR jsou prakticky uplatňovány
20.1 Audit UR v kategorii A (dle Metodiky hodnocení udržitelného rozvoje v rámci MA21)

Veřejná prezentace Auditů UR v rámci MA21

historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat