Hledat
Hledat
Oficiální stránky Informačního systému místní Agendy 21

DDR Menu


Přehled postupu v MA21 v minulých letech

Dosažené kategorie
2020
C
2019
C
2018
C
2017
C
2016
C
2015
C
2014
D
2013
C
2012
C
2011
D
 
Realizátoři v Kategoriích A a B zpracovávají Audity udržitelného rozvoje.
Nevyplňují Kritéria MA21, s výjimkou Kritérií č. 1, 6 a 17. 

Realizátoři v kategorii C, kteří získali stupeň pokročilosti (hvězdičky), rovněž zpracovávají Audity udržitelného rozvoje.

 

Kategorie D

žadateldatum žádostistav záznamupoznámkaVytvořil
0024168721. 10. 2020schváleno praha13

Kategorie C

Kategorie B

Kategorie A

I. Zájem o zápis do evidence MA21
typ žadatelenázevnázev krajekontaktní osobae-mailinternetová stránkadalší informacestav záznamuadresapoznámkaZměněno
obecPraha 13Hlavní město PrahaJana Janotová www.praha13.cz schváleno  24. 8. 2021 19:56
II. Kontaktní osoba MA21
III. Zpětná vazba o stavu MA21
VytvořilVytvořeno
praha1324. 11. 2011 11:21
praha1315. 10. 2012 12:05
praha131. 12. 2013 16:11
praha1320. 11. 2014 16:03
praha1318. 3. 2015 10:18
host9. 8. 2017 15:51
host26. 11. 2019 8:22
host2. 1. 2020 10:29
host6. 1. 2021 23:28

1. Institucionální zakotvení MA21
1.1 Ustanovení zodpovědného politika pro MA21
příjmení jméno titulfunkcee-mailtelefonusneseníOdkaz na webovou stránku kde je usnesení zveřejněnostav záznamuVytvořilvýjimkaDůvod výjimkyDatum udělění výjimky
Ečeková Maršálová Anetaodpovědný politik MA 21, radní ÚMČ Praha 13 +420 235 011 271Usnesení 0080 - Jmenování odpovědného politika Ečeková - finální.pdfhttps://www.praha13.cz/appo/usn/699?usn=tO6Uhz3pbxpl4gNBudeblhu8xYOA==schválenopraha13   
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
1.2 Ustanovení koordinátora MA21
příjmení jméno titulzařazení v rámci úřaduforma pracovního vztahurok nástupu do funkce koord.e-mailtelefonusnesení/náplň práceOdkaz na webovou stránku kde je usnesení zveřejněnoAbsolvování základního školení MŽP k MA21stav záznamuVytvořilvýjimkaDůvod výjimkyDatum udělění výjimky
Janotová Janaodbor kancelář starostyzaměstnanecký poměr2021 +420 235 011 631náplň prac.činnosti.pdfhttps://www.praha13.cz/mistni-Agenda-21-1Anoschválenopraha13   
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
1.3 Existence neformální skupiny pro MA21 (může být i oficiální orgán)
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
1.4 Schválení Deklarace k MA21 zastupitelstvem města/obce
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
2. Aktivní zapojování veřejnosti do oblastí plánování a rozhodování (typu kulaté stoly, fórum UR/MA21 aj.)
2.1 Plánování s veřejností (akční nebo komunitní plánování)
Dobrá praxenázev plánovací akcetéma plánovací akce /obsah plánovací akcetermín akcezápis/záznamnepovinná příloha foto 1nepovinná příloha foto 2stav záznamuVytvořilVytvořenovýjimkaDůvod výjimkyDatum udělění výjimky
 Veřejné projednání - Veřejný parčík Tlumačovská "U dvojčat"Cílem Veřejného projednání bylo informovat veřejnost o plánovaném investičním záměru odboru životního prostředí a návrhu úprav veřejného parčíku. Občané mohli vyjádřit svůj postoj k připravované revitalizaci parčíku v naší městské části. 12. 7. 2021ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO PROJEDNÁNÍ.docx  schválenopraha1323. 7. 2021 14:28   
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
3. Prezentace činností a výstupů MA21
3.1 Aktualizace webové stránky s informacemi o MA21
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
3.2 Uveřejňování zpráv o MA21 v regionálních/celostátních médiích
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
4. Spolupráce/partnerství sektoru veřejné správy, občanského sektoru a podnikatelského sektoru
4.1 Společné zapojení zástupců občanského sektoru a podnikatelského sektoru do aktivit v rámci MA21
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
5. Sledování a hodnocení procesu MA21
5.1 Projednání roční pravidelné zprávy o MA21 a akčního plánu zlepšování MA21 radou nebo zastupitelstvem obce
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     

6. Oficiální orgán samosprávy pro MA21
6.1 Ustanovení/existence orgánu rady/zastupitelstva obce pro sledování postupu MA21 složeného ze zástupců veřejné správy, neziskového sektoru a komerčního sektoru
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
7. Informace, vzdělávání a osvěta k UR a MA21
7.1 Realizace osvětových aktivit k UR (např. Den Země, Evropský týden mobility osvětové akce k dílčím tématům UR)
Dobrá praxenázev aktivitydatum konání oddatum konání dopořadatelpartneřiodhad počtu účastníkůzpůsob zapojení realizátora MA21tisková zprávanepovinná příloha - foto1nepovinná příloha - foto2odkaz na další informace k aktivitěstav záznamuVytvořilVytvořenovýjimkaDůvod výjimkyDatum udělění výjimky
 DEN ZDRAVÍ 202116. 6. 202116. 6. 2021ÚMČ Praha 13Liga proti rakovině, Mamodiagnostické centrum Waltrovka, OnkoMaják, Lékařský dům,Včelka, Česká alzheimerovská společnost, Prosaz, ILCO. cz, ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ, Proxima Sociale, Diagnostické centrum nemocnice Hořovice, Klinika Jana Leštáka, Včelín Ořech, SSS P13, Farní charita Stodůlky, Diakonie, , Helppes, dílny tvořivosti, Fokus, Imunogen, Farní charita Stodůlky, Respektuj 18!,Jeremi sport, RODINNÁ POLITIKA PRAHY 13, Městská policie, Kooperativa, Studio Vitality, Avon, Energy, Integrační centrum Praha a další1.000 postupně v průběhu celé akceMA 21 je kompletním realizátorem celé akce, včetně zajištění partnerů, obsahu akce a celkového financování z rozpočtu MA 21tisková zpráva ke Dni zdraví 2021.docxPlakát A1 DEN ZDRAVÍ.jpgDEN ZDRAVÍ 2021.pnghttps://www.praha13.cz/kalendar?clo=202106#event-2021-6-16schválenopraha1328. 7. 2021 16:16   
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
7.2 Realizace vzdělávacích akcí k UR, MA21 a souvisejícím tématům pod vedením kvalifikovaného lektora pro veřejnost
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
7.3 Realizace vzdělávacích akcí k UR, MA21 a souvisejícím tématům pod vedením kvalifikovaného lektora pro úřad nebo samosprávu
Dobrá praxenázev vzdělávací akcedatum konánípořadatelpartneřipočet účastníkůpozvánkaanotace přednesené prezentacenepovinná příloha - prezentacenepovinná příloha - foto1nepovinná příloha - foto2stav záznamuuser_display_nameVytvořilVytvořenovýjimkaDůvod výjimkyDatum udělění výjimky
 UDRŽITELNÝ ROZVOJ22. 1. 2019ÚMČ PRAHA 13Institut komunitního rozvoje, z.s.31POZVÁNKA.pngANNOTACE - Sylabus školení MA21.doc IMG_1111.JPG schváleno00241687praha1320. 5. 2019 13:46   
 UDRŽITELNÝ ROZVOJ Z RŮZNÝCH ÚHKŮ POHLEDU8. 10. 2020ÚMČ PRAHA 13Ekocentrum Mezilesí 2058/6, Praha 9 - Horní Počernice 25pozvánka na školení 8.10.2020.pdfAbstrakt UR(1).pdf 4.jpg3.jpgschváleno00241687praha138. 10. 2020 13:10   
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
8. Finanční podpora aktivit MA21
8.1 Schválení finanční podpory aktivit MA21, vyplývajících z komunitního plánování, radou nebo zastupitelstvem města/obce
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
9. Pravidelné plánování s veřejností k tématům UR
9.1 Plánování s veřejností technikami, zahrnujícími následující fáze participace: zjišťování potřeb, konzultace návrhu, prezentace výsledného řešení
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
10. Certifikované proškolení koordinátora MA21
10.1 Absolvování dalšího akreditovaného vzdělávání dle stanoveného rozsahu základních znalostí/dovedností koordinátora
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
11. Audity udržitelného rozvoje v kategorii C
Kritérium 11 je pro naplnění kategorie C nepovinné, zohledňuje se pouze pro vyjádření stupně pokročilosti

Veřejná prezentace Auditů udržitelného rozvoje v rámci MA21

 
17. Oficiální orgán samosprávy pro sledování stavu UR
17.1 Ustanovení orgánu rady nebo zastupitelstva města/obce
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
19. Audit udržitelného rozvoje v kategorii B
19.1 Audit ve všech oblastech UR v kategorii B (dle Metodiky hodnocení udržitelného rozvoje v rámci MA21)

Veřejná prezentace Auditů UR v rámci MA21

historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     

20. Principy UR jsou prakticky uplatňovány
20.1 Audit UR v kategorii A (dle Metodiky hodnocení udržitelného rozvoje v rámci MA21)

Veřejná prezentace Auditů UR v rámci MA21

historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat