Hledat
Hledat
Oficiální stránky Informačního systému místní Agendy 21

DDR Menu


Přehled postupu v MA21 v minulých letech

Dosažené kategorie
2021
C
2020
C
2019
C
2018
C
2017
C
2016
C
2015
C
2014
D
2013
C
2012
C
2011
D
 
Realizátoři v Kategoriích A a B zpracovávají Audity udržitelného rozvoje.
Nevyplňují Kritéria MA21, s výjimkou Kritérií č. 1, 6 a 17. 

Realizátoři v kategorii C, kteří získali stupeň pokročilosti (hvězdičky), rovněž zpracovávají Audity udržitelného rozvoje.

 

Kategorie D

žadateldatum žádostistav záznamupoznámkaVytvořil
0024168721. 10. 2020schváleno praha13
0024168711. 10. 2021schváleno praha13

Kategorie C

žadateldatum žádostistav záznamuvyjádření PS MA21poznámkastupeň pokročilostiVytvořil
0024168721. 10. 2020schválenoschváleno 
praha13
0024168725. 10. 2021schválenoschváleno 
praha13

Kategorie B

Kategorie A

I. Zájem o zápis do evidence MA21
typ žadatelenázevnázev krajekontaktní osobae-mailinternetová stránkadalší informacestav záznamuadresapoznámkaZměněno
obecPraha 13Hlavní město PrahaH. Zelenková www.praha13.cz schváleno  17. 2. 2022 9:49
II. Kontaktní osoba MA21
III. Zpětná vazba o stavu MA21
VytvořilVytvořeno
praha1324. 11. 2011 11:21
praha1315. 10. 2012 12:05
praha131. 12. 2013 16:11
praha1320. 11. 2014 16:03
praha1318. 3. 2015 10:18
host9. 8. 2017 15:51
host26. 11. 2019 8:22
host2. 1. 2020 10:29
host6. 1. 2021 23:28
host10. 1. 2022 10:14

1. Institucionální zakotvení MA21
1.1 Ustanovení zodpovědného politika pro MA21
příjmení jméno titulfunkcee-mailtelefonusneseníOdkaz na webovou stránku kde je usnesení zveřejněnostav záznamuVytvořilvýjimkaDůvod výjimkyDatum udělění výjimky
Ečeková Maršálová Anetaodpovědný politik MA 21, radní ÚMČ Praha 13 +420 235 011 271Usnesení 0080 - Jmenování odpovědného politika Ečeková - finální.pdfhttps://www.praha13.cz/appo/usn/699?usn=tO6Uhz3pbxpl4gNBudeblhu8xYOA==schválenopraha13   
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
1.2 Ustanovení koordinátora MA21
příjmení jméno titulzařazení v rámci úřaduforma pracovního vztahurok nástupu do funkce koord.e-mailtelefonusnesení/náplň práceOdkaz na webovou stránku kde je usnesení zveřejněnoAbsolvování základního školení MŽP k MA21stav záznamuVytvořilvýjimkaDůvod výjimkyDatum udělění výjimky
Zelenková HanaOdbor kanceláře starostyzaměstnanecký poměr2022 +420 235 011 615VS - pověření místní Agenda 21 - pozice koordinátorka.pdf Anoschválenopraha13   
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
1.3 Existence neformální skupiny pro MA21 (může být i oficiální orgán)
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
1.4 Schválení Deklarace k MA21 zastupitelstvem města/obce
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
2. Aktivní zapojování veřejnosti do oblastí plánování a rozhodování (typu kulaté stoly, fórum UR/MA21 aj.)
2.1 Plánování s veřejností (akční nebo komunitní plánování)
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
3. Prezentace činností a výstupů MA21
3.1 Aktualizace webové stránky s informacemi o MA21
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
3.2 Uveřejňování zpráv o MA21 v regionálních/celostátních médiích
Dobrá praxenázev článkudatum publikování článkunázev médiascan článkustav záznamuVytvořilVytvořenovýjimkaDůvod výjimkyDatum udělění výjimky
 Revitalizace parčíku „U Dobráků“1. 4. 2022Zpravodaj městské části Praha 13 - STOP - STODŮLECKY POSELČLÁNEK - REVITALIZACE PARČÍKU U DOBRÁKŮ .pngschválenopraha1322. 4. 2022 11:05   
 Mezigenerační hry1. 4. 2022Zpravodaj městské části Praha 13 - STOP - STODŮLECKÝ POSELČLÁNEK - MEZIGENERAČNÍ HRY 20.4.2022.pngschválenopraha1322. 4. 2022 11:07   
 Veřejné projednání Plánu udržitelné městské mobility5. 1. 2022Zpravodaj městské části Praha 13 - STOP - STODŮLECKÝ POSELČLÁNEK - VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ - PLÁN UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY.pngschválenopraha1322. 4. 2022 11:09   
 Byla oceněna nejhezčí PF 20225. 11. 2021Zpravodaj městské části Praha 13 - STOP - STODŮLECKÝ POSELČLÁNEK - BYLA OCENĚNA NEJLEPŠÍ PF 2022.pngschválenopraha1322. 4. 2022 11:17   
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
4. Spolupráce/partnerství sektoru veřejné správy, občanského sektoru a podnikatelského sektoru
4.1 Společné zapojení zástupců občanského sektoru a podnikatelského sektoru do aktivit v rámci MA21
Dobrá praxenázev společné aktivitytéma společné aktivity / obsah společné aktivityza veřejný sektor - organizaceza občanský sektor - organizaceza podnikatelský sektor - organizacezpráva/článekstav záznamuVytvořilVytvořenovýjimkaDůvod výjimkyDatum udělění výjimky
 Den ústního zdraví na Slunečním náměstíRadnice Prahy 13 společně s Českou stomatologickou komorou se 21. března zapojily do mezinárodního dne ústního zdraví a na Slunečním náměstí uspořádaly preventivní osvětovou akci s mottem „Nečistíš, zaplatíš“. Na zelené ploše před radnicí byly celý den stánky jednotlivých partnerů akce, kde studenti zubního lékařství a dentální hygienistky předávali své znalosti široké veřejnosti.ÚMČ Praha 13, Česká stomatologická komora, ZŠ Prahy 13, MŠ Prahy 13 Asociace dentálních hygienistek a Sdružení studentů stomatologieEnzymel, Blue-Mčlánek - SVĚTOVÝ DEN ÚSTNÍHO ZDRAVÍ.pngschválenopraha1322. 4. 2022 11:29   
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
5. Sledování a hodnocení procesu MA21
5.1 Projednání roční pravidelné zprávy o MA21 a akčního plánu zlepšování MA21 radou nebo zastupitelstvem obce
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     

6. Oficiální orgán samosprávy pro MA21
6.1 Ustanovení/existence orgánu rady/zastupitelstva obce pro sledování postupu MA21 složeného ze zástupců veřejné správy, neziskového sektoru a komerčního sektoru
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
7. Informace, vzdělávání a osvěta k UR a MA21
7.1 Realizace osvětových aktivit k UR (např. Den Země, Evropský týden mobility osvětové akce k dílčím tématům UR)
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
7.2 Realizace vzdělávacích akcí k UR, MA21 a souvisejícím tématům pod vedením kvalifikovaného lektora pro veřejnost
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
7.3 Realizace vzdělávacích akcí k UR, MA21 a souvisejícím tématům pod vedením kvalifikovaného lektora pro úřad nebo samosprávu
Dobrá praxenázev vzdělávací akcedatum konánípořadatelpartneřipočet účastníkůpozvánkaanotace přednesené prezentacenepovinná příloha - prezentacenepovinná příloha - foto1nepovinná příloha - foto2stav záznamuuser_display_nameVytvořilVytvořenovýjimkaDůvod výjimkyDatum udělění výjimky
 UDRŽITELNÝ ROZVOJ22. 1. 2019ÚMČ PRAHA 13Institut komunitního rozvoje, z.s.31POZVÁNKA.pngANNOTACE - Sylabus školení MA21.doc IMG_1111.JPG schváleno00241687praha1320. 5. 2019 13:46   
 UDRŽITELNÝ ROZVOJ Z RŮZNÝCH ÚHKŮ POHLEDU8. 10. 2020ÚMČ PRAHA 13Ekocentrum Mezilesí 2058/6, Praha 9 - Horní Počernice 25pozvánka na školení 8.10.2020.pdfAbstrakt UR(1).pdf 4.jpg3.jpgschváleno00241687praha138. 10. 2020 13:10   
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
8. Finanční podpora aktivit MA21
8.1 Schválení finanční podpory aktivit MA21, vyplývajících z komunitního plánování, radou nebo zastupitelstvem města/obce
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
9. Pravidelné plánování s veřejností k tématům UR
9.1 Plánování s veřejností technikami, zahrnujícími následující fáze participace: zjišťování potřeb, konzultace návrhu, prezentace výsledného řešení
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
10. Certifikované proškolení koordinátora MA21
10.1 Absolvování dalšího akreditovaného vzdělávání dle stanoveného rozsahu základních znalostí/dovedností koordinátora
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
11. Audity udržitelného rozvoje v kategorii C
Kritérium 11 je pro naplnění kategorie C nepovinné, zohledňuje se pouze pro vyjádření stupně pokročilosti

Veřejná prezentace Auditů udržitelného rozvoje v rámci MA21

 
17. Oficiální orgán samosprávy pro sledování stavu UR
17.1 Ustanovení orgánu rady nebo zastupitelstva města/obce
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
19. Audit udržitelného rozvoje v kategorii B
19.1 Audit ve všech oblastech UR v kategorii B (dle Metodiky hodnocení udržitelného rozvoje v rámci MA21)

Veřejná prezentace Auditů UR v rámci MA21

historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     

20. Principy UR jsou prakticky uplatňovány
20.1 Audit UR v kategorii A (dle Metodiky hodnocení udržitelného rozvoje v rámci MA21)

Veřejná prezentace Auditů UR v rámci MA21

historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat