Hledat
Hledat
Oficiální stránky Informačního systému místní Agendy 21

DDR Menu


Přehled postupu v MA21 v minulých letech

Dosažené kategorie
2018
C
2017
C
2016
C
2015
C
2014
D
2013
C
2012
C
2011
D

 

 

Kategorie D

žadateldatum žádostistav záznamupoznámkaVytvořil
0024168720. 9. 2018schváleno praha13

Kategorie C

Kategorie B

Kategorie A

I. Zájem o zápis do evidence MA21
typ žadatelenázevnázev krajekontaktní osobae-mailinternetová stránkadalší informacestav záznamuadresapoznámkaZměněno
obecPraha 13Hlavní město PrahaH. Zelenková www.praha13.cz schváleno  9. 4. 2017 18:56
II. Kontaktní osoba MA21
III. Zpětná vazba o stavu MA21
VytvořilVytvořeno
praha1324. 11. 2011 11:21
praha1315. 10. 2012 12:05
praha131. 12. 2013 16:11
praha1320. 11. 2014 16:03
praha1318. 3. 2015 10:18
host9. 8. 2017 15:51

1. Institucionální zakotvení MA21
1.1 Ustanovení zodpovědného politika pro MA21
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
1.2 Ustanovení koordinátora MA21
příjmení jméno titulzařazení v rámci úřaduforma pracovního vztahurok nástupu do funkce koord.e-mailtelefonusnesení/náplň práceOdkaz na webovou stránku kde je usnesení zveřejněnoAbsolvování základního školení MŽP k MA21stav záznamuVytvořilvýjimkaDůvod výjimkyDatum udělění výjimky
Zelenková Hanaodbor kanceláře starostyzaměstnanecký poměr2017 +420 235 011 615Usnesení koordinátor Zelenková.pdf  schválenopraha13   
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
1.3 Existence neformální skupiny pro MA21 (může být i oficiální orgán)
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
1.4 Schválení Deklarace k MA21 zastupitelstvem města/obce
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
2. Aktivní zapojování veřejnosti do oblastí plánování a rozhodování (typu kulaté stoly, fórum UR/MA21 aj.)
2.1 Plánování s veřejností (akční nebo komunitní plánování)
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
3. Prezentace činností a výstupů MA21
3.1 Aktualizace webové stránky s informacemi o MA21
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
3.2 Uveřejňování zpráv o MA21 v regionálních/celostátních médiích
Dobrá praxenázev článkudatum publikování článkunázev médiascan článkustav záznamuVytvořilVytvořenovýjimkaDůvod výjimkyDatum udělění výjimky
 VÁŠ NÁZOR NÁS ZAJÍMÁ1. 4. 2019STODŮLECKÝ POSEL - ČASOPIS STOP3.2.1 - zprávy v mediích - POZVÁNKA VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ.pngschválenopraha133. 4. 2019 8:01   
 OSLAVA DNE ZEMĚ1. 4. 2019STODŮLECKÝ POSEL - ČASOPIS STOP3.2.1. - ZPRÁVY V MEDIÍCH - DEN ZEMĚ.pngschválenopraha133. 4. 2019 8:05   
 Veřejné projednávání parkování na Praze 13 10. 5. 2019YOUTUBEYOUTUBE.docschválenopraha1320. 5. 2019 10:57   
 DEN ZDRAVÉHO ŽIVOTNÍHO STYLU2. 6. 2019STOP - STODŮLECKÝ POSELČLÁNEK - DEN ZDRAVÍ - DEN ZDRAVÉHO ŽIVOTNÍHO STYLU.docschválenopraha131. 7. 2019 10:33   
 JSME AKČNÍ - MEZIGENERAČNÍ2. 6. 2019STOP - STODŮLECKÝ POSELČLÁNEK - JSME AKČNÍ MEZIGENERAČNÍ.docschválenopraha131. 7. 2019 10:36   
 Vyhlášení soutěže NEOBALENO 2. 5. 2019STOP - STODŮLECKÝ POSELČLÁNEK - VYHLÁŠENÍ SOUTEŽE NEOBALENO.docschválenopraha131. 7. 2019 10:37   
 VZDĚLÁVACÍ SEMINÁŘ NA RADNICI 2. 3. 2019STOP - STODŮLECKÝ POSELČLÁNEK -VZDĚLÁVACÍ SEMINÁŘ NA RADNICI.docschválenopraha131. 7. 2019 10:39   
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
4. Spolupráce/partnerství sektoru veřejné správy, občanského sektoru a podnikatelského sektoru
4.1 Společné zapojení zástupců občanského sektoru a podnikatelského sektoru do aktivit v rámci MA21
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
5. Sledování a hodnocení procesu MA21
5.1 Projednání roční pravidelné zprávy o MA21 a akčního plánu zlepšování MA21 radou nebo zastupitelstvem obce
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     

6. Oficiální orgán samosprávy pro MA21
6.1 Ustanovení/existence orgánu rady/zastupitelstva obce pro sledování postupu MA21 složeného ze zástupců veřejné správy, neziskového sektoru a komerčního sektoru
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
7. Informace, vzdělávání a osvěta k UR a MA21
7.1 Realizace osvětových aktivit k UR (např. Den Země, Evropský týden mobility osvětové akce k dílčím tématům UR)
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
7.2 Realizace vzdělávacích akcí k UR, MA21 a souvisejícím tématům pod vedením kvalifikovaného lektora pro veřejnost
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
7.3 Realizace vzdělávacích akcí k UR, MA21 a souvisejícím tématům pod vedením kvalifikovaného lektora pro úřad nebo samosprávu
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
8. Finanční podpora aktivit MA21
8.1 Schválení finanční podpory aktivit MA21, vyplývajících z komunitního plánování, radou nebo zastupitelstvem města/obce
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
9. Pravidelné plánování s veřejností k tématům UR
9.1 Plánování s veřejností technikami, zahrnujícími následující fáze participace: zjišťování potřeb, konzultace návrhu, prezentace výsledného řešení
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
10. Certifikované proškolení koordinátora MA21
10.1 Absolvování dalšího akreditovaného vzdělávání dle stanoveného rozsahu základních znalostí/dovedností koordinátora
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
11. Audity udržitelného rozvoje v kategorii C
Kritérium 11 je pro naplnění kategorie C nepovinné, zohledňuje se pouze pro vyjádření stupně pokročilosti
audity municipality

Audity - DETAIL

 
17. Oficiální orgán samosprávy pro sledování stavu UR
17.1 Ustanovení orgánu rady nebo zastupitelstva města/obce
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
19. Audit udržitelného rozvoje v kategorii B
19.1 Audit ve všech oblastech UR v kategorii B (dle Metodiky hodnocení udržitelného rozvoje v rámci MA21)
Procházet záznamy v které    Hledat     
Procházet záznamy v které    Hledat     
historie plnění ukazatele

20. Principy UR jsou prakticky uplatňovány
20.1 Audit UR v kategorii A (dle Metodiky hodnocení udržitelného rozvoje v rámci MA21)
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat