Hledat
Hledat
Oficiální stránky Informačního systému místní Agendy 21

DDR Menu


Přehled postupu v MA21 v minulých letech

Dosažené kategorie
2020
C
2019
C
2018
C
2017
D
2016
D
2015
D
2014
D
2012
C
2011
C
2010
C
 
Realizátoři v Kategoriích A a B zpracovávají Audity udržitelného rozvoje.
Nevyplňují Kritéria MA21, s výjimkou Kritérií č. 1, 6 a 17. 

Realizátoři v kategorii C, kteří získali stupeň pokročilosti (hvězdičky), rovněž zpracovávají Audity udržitelného rozvoje.

 

Kategorie D

žadateldatum žádostistav záznamupoznámkaVytvořil
0024209822. 5. 2020schváleno dobris

Kategorie C

Kategorie B

Kategorie A

I. Zájem o zápis do evidence MA21
typ žadatelenázevnázev krajekontaktní osobae-mailinternetová stránkadalší informacestav záznamuadresapoznámkaZměněno
obecDobříšStředočeskýIng.Bc.Martina Uhrinová www.mestodobris.cz schváleno  26. 6. 2020 11:17
II. Kontaktní osoba MA21
Kontaktní osobaVytvořeno
Dagmar Smrčinová15. 11. 2012 15:20
Ing. Markéta Samcová19. 11. 2014 10:43
Šárka Krůtová, DiS.16. 12. 2015 13:39
III. Zpětná vazba o stavu MA21
VytvořilVytvořeno
dobris30. 4. 2010 16:10
dobris9. 11. 2011 9:14
dobris15. 11. 2012 15:20
dobris16. 10. 2013 16:18
dobris19. 11. 2014 10:43
host5. 9. 2017 18:38
dobris26. 10. 2018 14:16
dobris21. 10. 2019 10:17
host8. 11. 2019 8:13
host2. 1. 2020 10:29
dobris7. 6. 2020 22:22
host6. 1. 2021 23:28

1. Institucionální zakotvení MA21
1.1 Ustanovení zodpovědného politika pro MA21
příjmení jméno titulfunkcee-mailtelefonusneseníOdkaz na webovou stránku kde je usnesení zveřejněnostav záznamuVytvořilvýjimkaDůvod výjimkyDatum udělění výjimky
Mášová Dagmar, Bc.místostarostka +420 318 533 302Usnesení ZM_odpovědný politik.pdfhttp://www.mestodobris.cz/politik-a-koordinator-zdraveho-mesta-kontakty/ds-25614/archiv=0&p1=57779 schválenodobris   
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
1.2 Ustanovení koordinátora MA21
příjmení jméno titulzařazení v rámci úřaduforma pracovního vztahurok nástupu do funkce koord.e-mailtelefonusnesení/náplň práceOdkaz na webovou stránku kde je usnesení zveřejněnoAbsolvování základního školení MŽP k MA21stav záznamuVytvořilvýjimkaDůvod výjimkyDatum udělění výjimky
Uhrinová Martina, Ing. Bc.koordinátorka projektu Dobříš - Zdravé město a místní Agenda 21, kontrolorkazaměstnanecký poměr2020 +420 318 533 366, +420 778 531 687Usnesení 23_58_2020_RM.pdfhttp://www.mestodobris.cz/vismo/zobraz_dok.asp?id_ktg=25614&n=politik-a-koordinator-zdraveho-mesta-kontakty&archiv=0&p1=57779 Anoschválenodobris   
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
1.3 Existence neformální skupiny pro MA21 (může být i oficiální orgán)
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
1.4 Schválení Deklarace k MA21 zastupitelstvem města/obce
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
2. Aktivní zapojování veřejnosti do oblastí plánování a rozhodování (typu kulaté stoly, fórum UR/MA21 aj.)
2.1 Plánování s veřejností (akční nebo komunitní plánování)
Dobrá praxenázev plánovací akcetéma plánovací akce /obsah plánovací akcetermín akcezápis/záznamnepovinná příloha foto 1nepovinná příloha foto 2stav záznamuVytvořilVytvořenovýjimkaDůvod výjimkyDatum udělění výjimky
 Cyklodopravní opatření ve městěOn-line kulatý stůl - Opatření ve městě Dobříš pro zlepšení podmínek pro cyklisty24. 5. 2021Veřejná debata-zpráva.pdf  schválenodobris25. 7. 2021 19:33   
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
3. Prezentace činností a výstupů MA21
3.1 Aktualizace webové stránky s informacemi o MA21
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
3.2 Uveřejňování zpráv o MA21 v regionálních/celostátních médiích
Dobrá praxenázev článkudatum publikování článkunázev médiascan článkustav záznamuVytvořilVytvořenovýjimkaDůvod výjimkyDatum udělění výjimky
 Jsme Dobří(š) v pohybu3. 5. 2021Dobříšské listy - květen 2021DL_Květen 2021.jpgschválenodobris27. 6. 2021 21:08   
 Proběhla akce Ukliďme si Dobříš3. 5. 2021Dobříšské listy - květen 2021DL_Květen 2021.jpgschválenodobris27. 6. 2021 21:15   
 Tvoříme Dobříš 20213. 5. 2021Dobříšské listy - květen 2021DL_Květen 2021_1.jpgschválenodobris27. 6. 2021 21:19   
 10.000 kroků pro zdraví1. 4. 2021Dobříšské listy - duben 2021DL_Duben 2021.pdfschválenodobris27. 6. 2021 21:28   
 Ukliďme si Dobříš1. 4. 2021Dobříšské listy - duben 2021DL_Duben 2021.pdfschválenodobris27. 6. 2021 21:33   
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
4. Spolupráce/partnerství sektoru veřejné správy, občanského sektoru a podnikatelského sektoru
4.1 Společné zapojení zástupců občanského sektoru a podnikatelského sektoru do aktivit v rámci MA21
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
5. Sledování a hodnocení procesu MA21
5.1 Projednání roční pravidelné zprávy o MA21 a akčního plánu zlepšování MA21 radou nebo zastupitelstvem obce
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     

6. Oficiální orgán samosprávy pro MA21
6.1 Ustanovení/existence orgánu rady/zastupitelstva obce pro sledování postupu MA21 složeného ze zástupců veřejné správy, neziskového sektoru a komerčního sektoru
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
7. Informace, vzdělávání a osvěta k UR a MA21
7.1 Realizace osvětových aktivit k UR (např. Den Země, Evropský týden mobility osvětové akce k dílčím tématům UR)
Dobrá praxenázev aktivitydatum konání oddatum konání dopořadatelpartneřiodhad počtu účastníkůzpůsob zapojení realizátora MA21tisková zprávanepovinná příloha - foto1nepovinná příloha - foto2odkaz na další informace k aktivitěstav záznamuVytvořilVytvořenovýjimkaDůvod výjimkyDatum udělění výjimky
 10.000 kroků ke zdraví1. 4. 202130. 4. 2021Město DobříšPartnerství pro městskou mobilitu, z. s., Zámek Dobříš, Vodohospodářská společnost Dobříš, spol. s r. o.160místní organizátor celostátní kampaně na podporu zdravíDL_Duben 2021.pdfHolky z Dobříšska_Rejskova_Ježkova_Žaloudkova.jpg https://mestodobris.cz/dobris-ve-vyzve-10-000-kroku-pro-zdravi-obstala-vyborne/d-483184schválenodobris25. 7. 2021 20:09   
 Ukliďme si Dobříš20. 3. 202122. 4. 2021Město DobříšCukrárna Stáňa, Dokas Dobříš, s. r. o.100organizátor celoměsíční úklidové akce v době korona krize pro samostatné dobrovolníkyDL_Květen 2021.jpg   schválenodobris25. 7. 2021 20:21   
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
7.2 Realizace vzdělávacích akcí k UR, MA21 a souvisejícím tématům pod vedením kvalifikovaného lektora pro veřejnost
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
7.3 Realizace vzdělávacích akcí k UR, MA21 a souvisejícím tématům pod vedením kvalifikovaného lektora pro úřad nebo samosprávu
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
8. Finanční podpora aktivit MA21
8.1 Schválení finanční podpory aktivit MA21, vyplývajících z komunitního plánování, radou nebo zastupitelstvem města/obce
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
9. Pravidelné plánování s veřejností k tématům UR
9.1 Plánování s veřejností technikami, zahrnujícími následující fáze participace: zjišťování potřeb, konzultace návrhu, prezentace výsledného řešení
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
10. Certifikované proškolení koordinátora MA21
10.1 Absolvování dalšího akreditovaného vzdělávání dle stanoveného rozsahu základních znalostí/dovedností koordinátora
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
11. Audity udržitelného rozvoje v kategorii C
Kritérium 11 je pro naplnění kategorie C nepovinné, zohledňuje se pouze pro vyjádření stupně pokročilosti

Veřejná prezentace Auditů udržitelného rozvoje v rámci MA21

 
17. Oficiální orgán samosprávy pro sledování stavu UR
17.1 Ustanovení orgánu rady nebo zastupitelstva města/obce
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
19. Audit udržitelného rozvoje v kategorii B
19.1 Audit ve všech oblastech UR v kategorii B (dle Metodiky hodnocení udržitelného rozvoje v rámci MA21)

Veřejná prezentace Auditů UR v rámci MA21

historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     

20. Principy UR jsou prakticky uplatňovány
20.1 Audit UR v kategorii A (dle Metodiky hodnocení udržitelného rozvoje v rámci MA21)

Veřejná prezentace Auditů UR v rámci MA21

historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat