Hledat
Hledat
Oficiální stránky Informačního systému místní Agendy 21

DDR Menu


Přehled postupu v MA21 v minulých letech

Dosažené kategorie
2020
C
2019
C
2018
C
2017
C
2016
C
2015
C
2014
D
2013
D
2012
D
 
Realizátoři v Kategoriích A a B zpracovávají Audity udržitelného rozvoje.
Nevyplňují Kritéria MA21, s výjimkou Kritérií č. 1, 6 a 17. 

Realizátoři v kategorii C, kteří získali stupeň pokročilosti (hvězdičky), rovněž zpracovávají Audity udržitelného rozvoje.

 

Kategorie D

žadateldatum žádostistav záznamupoznámkaVytvořil
0024647631. 8. 2020schváleno dacice
0024647618. 6. 2021schváleno dacice

Kategorie C

Kategorie B

Kategorie A

I. Zájem o zápis do evidence MA21
typ žadatelenázevnázev krajekontaktní osobae-mailinternetová stránkadalší informacestav záznamuadresapoznámkaZměněno
obecDačiceJihočeskýIng.Brabencová Ilona http://www.dacice.cz schváleno  21. 8. 2016 22:42
II. Kontaktní osoba MA21
Kontaktní osobaVytvořeno
Ing. Ilona Brabencová18. 8. 2016 15:04
III. Zpětná vazba o stavu MA21
VytvořilVytvořeno
dacice21. 11. 2011 23:27
dacice28. 11. 2011 8:46
dacice30. 11. 2012 8:21
dacice24. 7. 2013 12:17
dacice26. 2. 2014 12:54
dacice9. 11. 2015 16:10
dacice3. 3. 2016 14:34
dacice7. 4. 2017 12:49
dacice16. 3. 2018 8:11
dacice14. 5. 2019 13:54
host19. 11. 2019 11:32
host2. 1. 2020 10:29
host6. 1. 2021 23:28

1. Institucionální zakotvení MA21
1.1 Ustanovení zodpovědného politika pro MA21
příjmení jméno titulfunkcee-mailtelefonusneseníOdkaz na webovou stránku kde je usnesení zveřejněnostav záznamuVytvořilvýjimkaDůvod výjimkyDatum udělění výjimky
Ing. Karel Mackůstarosta, zastupitel, politik ZMD a MA21 +420602168795Politik_ZM.pdfhttps://www.dacice.cz/mestsky-urad/zdrave-mesto-a-ma21/komise-kontakty/schválenodacice   
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
1.2 Ustanovení koordinátora MA21
příjmení jméno titulzařazení v rámci úřaduforma pracovního vztahurok nástupu do funkce koord.e-mailtelefonusnesení/náplň práceOdkaz na webovou stránku kde je usnesení zveřejněnoAbsolvování základního školení MŽP k MA21stav záznamuVytvořilvýjimkaDůvod výjimkyDatum udělění výjimky
Brabencová Ilona Ing.útvar tajemníka   +420 384 401 286USNESENÍ_ZměnaKoordinátorky_100816.pdf  schválenodacice   
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
1.3 Existence neformální skupiny pro MA21 (může být i oficiální orgán)
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
1.4 Schválení Deklarace k MA21 zastupitelstvem města/obce
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
2. Aktivní zapojování veřejnosti do oblastí plánování a rozhodování (typu kulaté stoly, fórum UR/MA21 aj.)
2.1 Plánování s veřejností (akční nebo komunitní plánování)
Dobrá praxenázev plánovací akcetéma plánovací akce /obsah plánovací akcetermín akcezápis/záznamnepovinná příloha foto 1nepovinná příloha foto 2stav záznamuVytvořilVytvořenovýjimkaDůvod výjimkyDatum udělění výjimky
 Komunální odpadyV souvislosti s novým zákonem o odpadech uvažuje Zdravé město Dačice a MA21 o změně systému likvidace komunálního odpadu.28. 2. 2021KomOdpady.pdf  schválenodacice12. 5. 2021 18:00   
 Očkování proti COVID 19Jihočeský kraj v rámci vakcinační strategie počítá se zřízením vakcinačních center v okresních městech. Především pro seniory ze Zdravého města Dačice a MA21 může být dostupnost těchto center špatná. Má smysl vytvořit očkovací centrum i v Dačicích? Výsledek ankety bude sloužit jako podklad pro jednání s hejtmanem Jihočeského kraje.17. 1. 2021rH3m7GM0.pdf  schválenodacice12. 5. 2021 18:03   
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
3. Prezentace činností a výstupů MA21
3.1 Aktualizace webové stránky s informacemi o MA21
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
3.2 Uveřejňování zpráv o MA21 v regionálních/celostátních médiích
Dobrá praxenázev článkudatum publikování článkunázev médiascan článkustav záznamuVytvořilVytvořenovýjimkaDůvod výjimkyDatum udělění výjimky
 Fórum - plnění priorit občan města Dačice2. 2. 2021Dačický zpravodajFórum_plneni_02_2021.pngschválenodacice26. 2. 2021 7:54   
 Přestaví školu31. 1. 2021Jindřichohradecký deníktisková zpráva_druzina.docxschválenodacice26. 2. 2021 9:46   
 Dačičtí prominou podnikatelům polovinu nájmu20. 1. 2021Jindřichohradecký deníkTISKOVÁ ZPRÁVA_20012021.docxschválenodacice13. 5. 2021 8:49   
 Dačičtí se rozhodli podpořit běloruské občany15. 2. 2021Jindřichohradecký deníkTisková zpráva ze dne 1502.docxschválenodacice13. 5. 2021 8:58   
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
4. Spolupráce/partnerství sektoru veřejné správy, občanského sektoru a podnikatelského sektoru
4.1 Společné zapojení zástupců občanského sektoru a podnikatelského sektoru do aktivit v rámci MA21
Dobrá praxenázev společné aktivitytéma společné aktivity / obsah společné aktivityza veřejný sektor - organizaceza občanský sektor - organizaceza podnikatelský sektor - organizacezpráva/článekstav záznamuVytvořilVytvořenovýjimkaDůvod výjimkyDatum udělění výjimky
 Hodina ZeměHappening na podporu ochrany životního prostředí. Zapojení Města Dačice, Technických služeb Dačice, Městské policie Dačice, Veronica - eko institut a veřejnosti.Město Dačice, Muzeum Dačice, Městská policieveřejnost, faraTechnické služby, Veronica - eko institutTZ_23032021.docxschválenodacice13. 5. 2021 9:19   
 Farmářské trhy 24.4.2021K podpoře regionálních výrobců a kvalitních potravinářských produktů byly pod hlavičkou Zdravého města Dačice a MA21 pořádány Farmářské trhy v Dačicích.Město Dačiceveřejnost, Otevřená okna z.ú., Sdílení Telč, JCMPTechnické služby Dačice, JHTV s.r.o., regionální výrobciFT_24042021.docxschválenodacice13. 5. 2021 9:43   
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
5. Sledování a hodnocení procesu MA21
5.1 Projednání roční pravidelné zprávy o MA21 a akčního plánu zlepšování MA21 radou nebo zastupitelstvem obce
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     

6. Oficiální orgán samosprávy pro MA21
6.1 Ustanovení/existence orgánu rady/zastupitelstva obce pro sledování postupu MA21 složeného ze zástupců veřejné správy, neziskového sektoru a komerčního sektoru
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
7. Informace, vzdělávání a osvěta k UR a MA21
7.1 Realizace osvětových aktivit k UR (např. Den Země, Evropský týden mobility osvětové akce k dílčím tématům UR)
Dobrá praxenázev aktivitydatum konání oddatum konání dopořadatelpartneřiodhad počtu účastníkůzpůsob zapojení realizátora MA21tisková zprávanepovinná příloha - foto1nepovinná příloha - foto2odkaz na další informace k aktivitěstav záznamuVytvořilVytvořenovýjimkaDůvod výjimkyDatum udělění výjimky
 Den Zěmě aneb Osminohý běh1. 5. 20211. 5. 2021Zdravé město Dačice a MA21, JCMPJCMP, Město Dačice, Červený kříž, TV Datel, JHTV50Zapojení komise ZMD do přípravy a realizace akce, orientační běh dospělé, děti a jejich čtyřnohé kamarády; reklamní předměty ke Dni Země, jízda na konících, TV DATEL, Červený křížZpravodaj_DenZemě.png-osminohy beh2_026.jpg  schválenodacice4. 5. 2021 14:55   
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
7.2 Realizace vzdělávacích akcí k UR, MA21 a souvisejícím tématům pod vedením kvalifikovaného lektora pro veřejnost
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
7.3 Realizace vzdělávacích akcí k UR, MA21 a souvisejícím tématům pod vedením kvalifikovaného lektora pro úřad nebo samosprávu
Dobrá praxenázev vzdělávací akcedatum konánípořadatelpartneřipočet účastníkůpozvánkaanotace přednesené prezentacenepovinná příloha - prezentacenepovinná příloha - foto1nepovinná příloha - foto2stav záznamuuser_display_nameVytvořilVytvořenovýjimkaDůvod výjimkyDatum udělění výjimky
 Voda ve městě, krajině a klimatická změna26. 3. 2019Zdravé město Dačice a MA21 za fin. podpory SFŽPENKI, ČVUT Praha, JČU Č.Budějovice, Agrostis trávníky s.r.o., KD Beseda, Město Dačice, MěÚ Dačice, SFŽP, MŽP84Vzdělávací seminář.pngAnotace_voda_klimatickeZmeny.pdf1_Pollert - Zacházení s dešťovou a odpadní vodou ve městech.pdfDSC03974.JPG schváleno00246476dacice3. 6. 2019 16:06   
 Vzdělávací seminář - Strategie hospodaření s vodou v krajině12. 11. 2020Zdravé město Dačice a MA21 za fin. podpory SFŽPENKI, ČVUT, VÚMOP, Mendelova univerzita Brno, ML, MěÚ Dačice, ČZU Praha102Pozvánka_vzdelavaciSeminar_12.11.2019.pngAnotace_StrategieHospodareniSvodouVkrajine.pdfVzdelavaciSeminarPrezencniListinaMeuDacice_26.pdfDSC04798.JPG schváleno00246476dacice29. 7. 2020 15:18   
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
8. Finanční podpora aktivit MA21
8.1 Schválení finanční podpory aktivit MA21, vyplývajících z komunitního plánování, radou nebo zastupitelstvem města/obce
Dobrá praxeprojekt/aktivitaoblast využití finanční podporyusnesení/dokladOdkaz na webovou stránku kde je usnesení zveřejněnodůkaz - komunitní plánovánístav záznamuVytvořilVytvořenovýjimkaDůvod výjimkyDatum udělění výjimky
 Vybudování učeben a zázemí pro školní družinu ZŠ B. NěmcovéNa základě požadavku vzešlého z fóra Zdravého města Dačice a MA21 se bude realizovat přístavba učeben a zázemí pro školní družinu ZŠ B. Němcové.PřístavbaZš.pdf UsneseniRM_10.5.2017.pdfschválenodacice13. 5. 2021 15:35   
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
9. Pravidelné plánování s veřejností k tématům UR
9.1 Plánování s veřejností technikami, zahrnujícími následující fáze participace: zjišťování potřeb, konzultace návrhu, prezentace výsledného řešení
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
10. Certifikované proškolení koordinátora MA21
10.1 Absolvování dalšího akreditovaného vzdělávání dle stanoveného rozsahu základních znalostí/dovedností koordinátora
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
11. Audity udržitelného rozvoje v kategorii C
Kritérium 11 je pro naplnění kategorie C nepovinné, zohledňuje se pouze pro vyjádření stupně pokročilosti

Veřejná prezentace Auditů udržitelného rozvoje v rámci MA21

 
17. Oficiální orgán samosprávy pro sledování stavu UR
17.1 Ustanovení orgánu rady nebo zastupitelstva města/obce
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
19. Audit udržitelného rozvoje v kategorii B
19.1 Audit ve všech oblastech UR v kategorii B (dle Metodiky hodnocení udržitelného rozvoje v rámci MA21)

Veřejná prezentace Auditů UR v rámci MA21

historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     

20. Principy UR jsou prakticky uplatňovány
20.1 Audit UR v kategorii A (dle Metodiky hodnocení udržitelného rozvoje v rámci MA21)

Veřejná prezentace Auditů UR v rámci MA21

historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat