Hledat
Hledat
Oficiální stránky Informačního systému místní Agendy 21

DDR Menu


Přehled postupu v MA21 v minulých letech

Dosažené kategorie
2020
C
2019
C
2018
C
2017
C
2016
C
2015
C
2014
C
2013
C
2012
C
2011
C
2010
C
 
Realizátoři v Kategoriích A a B zpracovávají Audity udržitelného rozvoje.
Nevyplňují Kritéria MA21, s výjimkou Kritérií č. 1, 6 a 17. 

Realizátoři v kategorii C, kteří získali stupeň pokročilosti (hvězdičky), rovněž zpracovávají Audity udržitelného rozvoje.

 

Kategorie D

žadateldatum žádostistav záznamupoznámkaVytvořil
0025301414. 11. 2020schváleno tabor

Kategorie C

Kategorie B

Kategorie A

I. Zájem o zápis do evidence MA21
typ žadatelenázevnázev krajekontaktní osobae-mailinternetová stránkadalší informacestav záznamuadresapoznámkaZměněno
obecTáborJihočeskýLenka Čeňková www.taborcz.eu schváleno  5. 5. 2021 19:46
II. Kontaktní osoba MA21
III. Zpětná vazba o stavu MA21
VytvořilVytvořeno
tabor6. 12. 2010 10:00
tabor18. 11. 2011 9:01
tabor21. 11. 2012 12:20
tabor21. 11. 2013 8:17
tabor18. 11. 2014 14:57
tabor13. 11. 2015 10:42
tabor2. 9. 2016 14:40
tabor23. 5. 2017 10:42
host25. 11. 2019 13:43
host2. 1. 2020 10:29
tabor14. 9. 2020 21:22
host6. 1. 2021 23:28

1. Institucionální zakotvení MA21
1.1 Ustanovení zodpovědného politika pro MA21
příjmení jméno titulfunkcee-mailtelefonusneseníOdkaz na webovou stránku kde je usnesení zveřejněnostav záznamuVytvořilvýjimkaDůvod výjimkyDatum udělění výjimky
Klecanda Václav Mgr.1. místostarosta +420 381 486 133Usnesení_ZM.pdfhttps://www.taborcz.eu/1-zasedani-zastupitelstva-mesta-tabora-konane-19-11-2018/d-61914/p1=66319schválenotabor   
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
1.2 Ustanovení koordinátora MA21
příjmení jméno titulzařazení v rámci úřaduforma pracovního vztahurok nástupu do funkce koord.e-mailtelefonusnesení/náplň práceOdkaz na webovou stránku kde je usnesení zveřejněnoAbsolvování základního školení MŽP k MA21stav záznamuVytvořilvýjimkaDůvod výjimkyDatum udělění výjimky
Čeňková LenkaKoordinátor Zdravého města a MA - 21, pracovník EVVOzaměstnanecký poměr2021 +420777353929popis práce.jpg Anoschválenotabor   
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
1.3 Existence neformální skupiny pro MA21 (může být i oficiální orgán)
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
1.4 Schválení Deklarace k MA21 zastupitelstvem města/obce
název dokumentudatum schválení dokumentuusneseníOdkaz na webovou stránku kde je usnesení zveřejněnodokument k MA21stav záznamuVytvořilVytvořenovýjimkaDůvod výjimkyDatum udělění výjimky
Deklarace Tábor - Zdravé město2. 6. 20082384_487affde56781_f6.1.1.doc 2385_487affde56781_f6.1.2.pdfschváleno119. 4. 2010 18:08   
Deklarace Tábor - Zdravé město2. 6. 2008Usneseni ZM - Deklarace ZM.pdf Deklarace ZM.pdfschválenotabor24. 11. 2015 9:36   
Deklarace Tábor - Zdravé město2. 6. 2008ZM_Deklarace.pdf deklarace_Zdrave_mesto_Tabor.pdfschválenotabor11. 8. 2017 14:41   
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
2. Aktivní zapojování veřejnosti do oblastí plánování a rozhodování (typu kulaté stoly, fórum UR/MA21 aj.)
2.1 Plánování s veřejností (akční nebo komunitní plánování)
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
3. Prezentace činností a výstupů MA21
3.1 Aktualizace webové stránky s informacemi o MA21
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
3.2 Uveřejňování zpráv o MA21 v regionálních/celostátních médiích
Dobrá praxenázev článkudatum publikování článkunázev médiascan článkustav záznamuVytvořilVytvořenovýjimkaDůvod výjimkyDatum udělění výjimky
 Robotika pomáhá v udržitelném rozvoji30. 6. 2021Noviny táborské radniceNTR rozhovor Zdravé Město.jpgschválenotabor31. 5. 2021 15:18   
 NTR Květinová soutěž31. 5. 2021Noviny táborské radniceNTR Květinová soutěž Zdravé Město.jpgschválenotabor31. 5. 2021 15:20   
 V srpnu uspořádáme Den Země28. 6. 2021Noviny táborské radniceNTR.jpgschválenotabor28. 6. 2021 9:23   
 Okénko Zdravého města25. 8. 2021Noviny táborské radniceokenko ZM.jpgschválenotabor26. 8. 2021 8:21   
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
4. Spolupráce/partnerství sektoru veřejné správy, občanského sektoru a podnikatelského sektoru
4.1 Společné zapojení zástupců občanského sektoru a podnikatelského sektoru do aktivit v rámci MA21
Dobrá praxenázev společné aktivitytéma společné aktivity / obsah společné aktivityza veřejný sektor - organizaceza občanský sektor - organizaceza podnikatelský sektor - organizacezpráva/článekstav záznamuVytvořilVytvořenovýjimkaDůvod výjimkyDatum udělění výjimky
 Květinová SoutěžSoutěž o nejhezčí květinovou výzdobu domu, restaurace, firmy Městská knihovna Tábor Comett plus TáborTZ Květinová soutěž 2021 startuje.docxschválenotabor2. 8. 2021 13:44   
 Den udržitelné energetikyPřednáška a venkovní aktivity na téma Udržitelná energetikaMěstská knihovna Tábor, Zdravé město TáborEnergy Centre ČBE.ON s.r.o,, HT Izol, Latop s.r.o.Den udržitelné energetiky 6-2021.jpgschválenotabor2. 8. 2021 14:14   
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
5. Sledování a hodnocení procesu MA21
5.1 Projednání roční pravidelné zprávy o MA21 a akčního plánu zlepšování MA21 radou nebo zastupitelstvem obce
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     

6. Oficiální orgán samosprávy pro MA21
6.1 Ustanovení/existence orgánu rady/zastupitelstva obce pro sledování postupu MA21 složeného ze zástupců veřejné správy, neziskového sektoru a komerčního sektoru
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
7. Informace, vzdělávání a osvěta k UR a MA21
7.1 Realizace osvětových aktivit k UR (např. Den Země, Evropský týden mobility osvětové akce k dílčím tématům UR)
Dobrá praxenázev aktivitydatum konání oddatum konání dopořadatelpartneřiodhad počtu účastníkůzpůsob zapojení realizátora MA21tisková zprávanepovinná příloha - foto1nepovinná příloha - foto2odkaz na další informace k aktivitěstav záznamuVytvořilVytvořenovýjimkaDůvod výjimkyDatum udělění výjimky
 Den Země19. 8. 202119. 8. 2021Zdravé město TáborRumpold, Elektrowin, EKO-mb, EKO-COM, HT-iZOL550Aktivní výběr a oslovení partnerů pro celou akci, zajištění věcí potřebných pro chod akcePlakát_A2_Den Země 7-2021_10.pdf   schválenotabor26. 8. 2021 7:40   
 Den Udržitelné Energetiky24. 6. 202124. 6. 2021Zdravé město TáborE.ON s.r.o, HT-Izol, s.r.o, Latop s.r.o.500Aktivní výběr a oslovení partnerů pro celou akci, zajištění věcí potřebných pro chod akceDen udržitelné energetiky 6-2021.jpg   schválenotabor26. 8. 2021 7:59   
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
7.2 Realizace vzdělávacích akcí k UR, MA21 a souvisejícím tématům pod vedením kvalifikovaného lektora pro veřejnost
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
7.3 Realizace vzdělávacích akcí k UR, MA21 a souvisejícím tématům pod vedením kvalifikovaného lektora pro úřad nebo samosprávu
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
8. Finanční podpora aktivit MA21
8.1 Schválení finanční podpory aktivit MA21, vyplývajících z komunitního plánování, radou nebo zastupitelstvem města/obce
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
9. Pravidelné plánování s veřejností k tématům UR
9.1 Plánování s veřejností technikami, zahrnujícími následující fáze participace: zjišťování potřeb, konzultace návrhu, prezentace výsledného řešení
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
10. Certifikované proškolení koordinátora MA21
10.1 Absolvování dalšího akreditovaného vzdělávání dle stanoveného rozsahu základních znalostí/dovedností koordinátora
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
11. Audity udržitelného rozvoje v kategorii C
Kritérium 11 je pro naplnění kategorie C nepovinné, zohledňuje se pouze pro vyjádření stupně pokročilosti

Veřejná prezentace Auditů udržitelného rozvoje v rámci MA21

 
17. Oficiální orgán samosprávy pro sledování stavu UR
17.1 Ustanovení orgánu rady nebo zastupitelstva města/obce
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
19. Audit udržitelného rozvoje v kategorii B
19.1 Audit ve všech oblastech UR v kategorii B (dle Metodiky hodnocení udržitelného rozvoje v rámci MA21)

Veřejná prezentace Auditů UR v rámci MA21

historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     

20. Principy UR jsou prakticky uplatňovány
20.1 Audit UR v kategorii A (dle Metodiky hodnocení udržitelného rozvoje v rámci MA21)

Veřejná prezentace Auditů UR v rámci MA21

historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat