Hledat
Hledat
Oficiální stránky Informačního systému místní Agendy 21

DDR Menu


Přehled postupu v MA21 v minulých letech

Dosažené kategorie
2018
C
2017
C
2016
C
2015
D
2014
D
2013
D
2012
C
2011
D

 

 

Kategorie D

žadateldatum žádostistav záznamupoznámkaVytvořil
0025566126. 9. 2018schváleno klatovy
002556612. 10. 2019předložit ke schválení klatovy

Kategorie C

žadateldatum žádostistav záznamuvyjádření PS MA21poznámkastupeň pokročilostiVytvořil
0025566123. 10. 2018schválenoschváleno 
klatovy
0025566122. 10. 2019předložit ke schválení   klatovy

Kategorie B

Kategorie A

I. Zájem o zápis do evidence MA21
typ žadatelenázevnázev krajekontaktní osobae-mailinternetová stránkadalší informacestav záznamuadresapoznámkaZměněno
obecKlatovyPlzeňskýMartina Blahoušová http://www.klatovy.cz schváleno  26. 2. 2019 19:15
II. Kontaktní osoba MA21
Kontaktní osobaVytvořeno
Ing. Martin Kříž - místostarosta a politik Zdravého města19. 7. 2017 10:06
III. Zpětná vazba o stavu MA21
VytvořilVytvořeno
klatovy22. 11. 2011 0:04
klatovy28. 11. 2012 15:20
klatovy13. 5. 2013 11:31
klatovy18. 11. 2014 10:48
klatovy18. 11. 2015 14:30
klatovy22. 9. 2016 10:29
klatovy19. 7. 2017 10:03
klatovy6. 8. 2018 12:59

1. Institucionální zakotvení MA21
1.1 Ustanovení zodpovědného politika pro MA21
příjmení jméno titulfunkcee-mailtelefonusneseníOdkaz na webovou stránku kde je usnesení zveřejněnostav záznamuVytvořilvýjimkaDůvod výjimkyDatum udělění výjimky
Kříž Martin Ing.místostarosta, politik Zdravého města a MA21 +420 604 945 439, 376 347 278usnesení ZM.pdfhttps://www.klatovy.cz/mukt/usneseni.aspschválenoklatovy   
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
1.2 Ustanovení koordinátora MA21
příjmení jméno titulzařazení v rámci úřaduforma pracovního vztahurok nástupu do funkce koord.e-mailtelefonusnesení/náplň práceOdkaz na webovou stránku kde je usnesení zveřejněnoAbsolvování základního školení MŽP k MA21stav záznamuVytvořilvýjimkaDůvod výjimkyDatum udělění výjimky
Kunešová Alena Ing.vedoucí odboru školství, kultury a cestovního ruchuzaměstnanecký poměr2017 +420 724 171 065, 376 347 262Usnesení koordinátora 19.pdf Neschválenoklatovy   
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
1.3 Existence neformální skupiny pro MA21 (může být i oficiální orgán)
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
1.4 Schválení Deklarace k MA21 zastupitelstvem města/obce
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
2. Aktivní zapojování veřejnosti do oblastí plánování a rozhodování (typu kulaté stoly, fórum UR/MA21 aj.)
2.1 Plánování s veřejností (akční nebo komunitní plánování)
Dobrá praxenázev plánovací akcetéma plánovací akce /obsah plánovací akcetermín akcezápis/záznamnepovinná příloha foto 1nepovinná příloha foto 2stav záznamuVytvořilVytvořenovýjimkaDůvod výjimkyDatum udělění výjimky
 ŠKOLNÍ FÓRUM NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE KLATOVY, ČAPKOVA UL. 126školní fórum na základní škole, spolupráce žáků ve skupinkách a diskutování na téma město a škola5. 3. 2019ŠF 2019 Čapkovka.docxŠF Čapkova.jpgŠF Čapkova 2.jpgschválenoklatovy18. 7. 2019 11:07   
 Diskuzní fórum Zdravého města Klatovy 2019Obyvatelé města Klatov projednávali v tematických skupinách problémy, které jsou v dané oblasti z jejich pohledu nejdůležitější.10. 6. 2019Tisková zpráva - FZM 2019.docxForum zdr.mesta 2019 027.JPGForum zdr.mesta 2019 061.JPGschválenoklatovy18. 7. 2019 11:13   
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
3. Prezentace činností a výstupů MA21
3.1 Aktualizace webové stránky s informacemi o MA21
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
3.2 Uveřejňování zpráv o MA21 v regionálních/celostátních médiích
Dobrá praxenázev článkudatum publikování článkunázev médiascan článkustav záznamuVytvořilVytvořenovýjimkaDůvod výjimkyDatum udělění výjimky
 Ohlédnutí za kulturními akcemi města1. 1. 2019Klatovský zpravodajKlatovský zpravodaj 1.pdfschválenoklatovy18. 7. 2019 10:41   
 Zdravé město přináší aktivity pro všechny1. 2. 2019Klatovský zpravodajKlatovský zpravodaj 3.pdfschválenoklatovy18. 7. 2019 10:43   
 Několik střípků...1. 6. 2019Klatovský zpravodajKlatovský zpravodaj 2.pdfschválenoklatovy18. 7. 2019 10:44   
 Ulice Klatov opět zaplaví růžový pochod1. 6. 2019Klatovský deníkKlatovský deník 1.pdfschválenoklatovy18. 7. 2019 10:46   
 Náměstí ožilo růžovou barvou10. 6. 2019Klatovský deníkKlatovský deník 2.pdfschválenoklatovy18. 7. 2019 10:47   
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
4. Spolupráce/partnerství sektoru veřejné správy, občanského sektoru a podnikatelského sektoru
4.1 Společné zapojení zástupců občanského sektoru a podnikatelského sektoru do aktivit v rámci MA21
Dobrá praxenázev společné aktivitytéma společné aktivity / obsah společné aktivityza veřejný sektorza občanský sektorza podnikatelský sektorzpráva/článekstav záznamuVytvořilVytvořenovýjimkaDůvod výjimkyDatum udělění výjimky
 8. ročník Avon pochod Klatovy 2019tradiční akce s cílem prevence proti rakovině prsu, pochod městem za zdravá prsaMěsto Klatovy, Plzeňský krajKlatovský okrašlovací spolek, spolek BesedaAvon cosmetics s. r. o., Mammocentrum s. r. o., Televize FILM pro, Kodak Express-Tigas s. r. o.AVON POCHOD 2019-popis akce.docschválenoklatovy18. 7. 2019 8:46   
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
5. Sledování a hodnocení procesu MA21
5.1 Projednání roční pravidelné zprávy o MA21 a akčního plánu zlepšování MA21 radou nebo zastupitelstvem obce
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     

6. Oficiální orgán samosprávy pro MA21
6.1 Ustanovení/existence orgánu rady/zastupitelstva obce pro sledování postupu MA21 složeného ze zástupců veřejné správy, neziskového sektoru a komerčního sektoru
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
7. Informace, vzdělávání a osvěta k UR a MA21
7.1 Realizace osvětových aktivit k UR (např. Den Země, Evropský týden mobility osvětové akce k dílčím tématům UR)
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
7.2 Realizace vzdělávacích akcí k UR, MA21 a souvisejícím tématům pod vedením kvalifikovaného lektora pro veřejnost
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
7.3 Realizace vzdělávacích akcí k UR, MA21 a souvisejícím tématům pod vedením kvalifikovaného lektora pro úřad nebo samosprávu
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
8. Finanční podpora aktivit MA21
8.1 Schválení finanční podpory aktivit MA21, vyplývajících z komunitního plánování, radou nebo zastupitelstvem města/obce
Dobrá praxeprojekt/aktivitaoblast využití finanční podporyusnesení/dokladOdkaz na webovou stránku kde je usnesení zveřejněnodůkaz - komunitní plánovánístav záznamuVytvořilVytvořenovýjimkaDůvod výjimkyDatum udělění výjimky
 Lanové centrum KlatovyTéma vzešlé z témat FZM 2017 - Volnočasové aktivity v parcích (horolezecká stěna, in-line dráha, lanová dráha ve stromech). Usnesení RM - bod č. 324/16Usnesení Lanové centrum.pdf OVĚŘENÉ PROBLÉMY MĚSTA KLATOV-FZM 2017.docxschválenoklatovy20. 9. 2019 15:20   
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
9. Pravidelné plánování s veřejností k tématům UR
9.1 Plánování s veřejností technikami, zahrnujícími následující fáze participace: zjišťování potřeb, konzultace návrhu, prezentace výsledného řešení
Dobrá praxeNázev plánovací aktivity (projektu)Téma/obsahDatum konání - 1. fázeDatum konání - 2. fázeDatum konání - 3. fázeZápis/záznam o průběhu plánovací akceOdkaz na další informacenepovinná příloha foto1nepovinná příloha foto2stav záznamuVytvořilVytvořenovýjimkaDůvod výjimkyDatum udělění výjimky
Zvýšení atraktivnosti lesoparku HůrkaNa základě požadavků veřejnosti týkajících se "Volnočasových aktivit v parcích", které vzešly z Diskuzního fóra Zdravého města a MA21 Klatovy, došlo k zatraktivnění lesoparku Hůrka o workoutová posilovací a balanční zařízení.25. 9. 20171. 3. 20183. 12. 2018ZVÝŠENÍ ATRAKTIVNOSTI LESOPARKU HŮRKA.docx   schválenoklatovy10. 10. 2019 14:40   
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
10. Certifikované proškolení koordinátora MA21
10.1 Absolvování dalšího akreditovaného vzdělávání dle stanoveného rozsahu základních znalostí/dovedností koordinátora
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
11. Audity udržitelného rozvoje v kategorii C
Kritérium 11 je pro naplnění kategorie C nepovinné, zohledňuje se pouze pro vyjádření stupně pokročilosti
audity municipality

Audity - DETAIL

 
17. Oficiální orgán samosprávy pro sledování stavu UR
17.1 Ustanovení orgánu rady nebo zastupitelstva města/obce
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
19. Audit udržitelného rozvoje v kategorii B
19.1 Audit ve všech oblastech UR v kategorii B (dle Metodiky hodnocení udržitelného rozvoje v rámci MA21)
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     

20. Principy UR jsou prakticky uplatňovány
20.1 Audit UR v kategorii A (dle Metodiky hodnocení udržitelného rozvoje v rámci MA21)
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat