Hledat
Hledat
Oficiální stránky Informačního systému místní Agendy 21

DDR Menu


Přehled postupu v MA21 v minulých letech

Dosažené kategorie
2019
C
2018
C
2017
C
2016
C
2015
D
2014
D
2013
D
2012
C
2011
D

 

 

Kategorie D

žadateldatum žádostistav záznamupoznámkaVytvořil
002556612. 10. 2019schváleno klatovy

Kategorie C

Kategorie B

Kategorie A

I. Zájem o zápis do evidence MA21
typ žadatelenázevnázev krajekontaktní osobae-mailinternetová stránkadalší informacestav záznamuadresapoznámkaZměněno
obecKlatovyPlzeňskýMartina Blahoušová http://www.klatovy.cz schváleno  26. 2. 2019 19:15
II. Kontaktní osoba MA21
Kontaktní osobaVytvořeno
Ing. Martin Kříž - místostarosta a politik Zdravého města19. 7. 2017 10:06
III. Zpětná vazba o stavu MA21
VytvořilVytvořeno
klatovy22. 11. 2011 0:04
klatovy28. 11. 2012 15:20
klatovy13. 5. 2013 11:31
klatovy18. 11. 2014 10:48
klatovy18. 11. 2015 14:30
klatovy22. 9. 2016 10:29
klatovy19. 7. 2017 10:03
klatovy6. 8. 2018 12:59
host25. 10. 2019 7:49
host2. 1. 2020 10:29

1. Institucionální zakotvení MA21
1.1 Ustanovení zodpovědného politika pro MA21
příjmení jméno titulfunkcee-mailtelefonusneseníOdkaz na webovou stránku kde je usnesení zveřejněnostav záznamuVytvořilvýjimkaDůvod výjimkyDatum udělění výjimky
Kříž Martin Ing.místostarosta, politik Zdravého města a MA21 +420 604 945 439, 376 347 278usnesení ZM.pdfhttps://www.klatovy.cz/mukt/usneseni.aspschválenoklatovy   
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
1.2 Ustanovení koordinátora MA21
příjmení jméno titulzařazení v rámci úřaduforma pracovního vztahurok nástupu do funkce koord.e-mailtelefonusnesení/náplň práceOdkaz na webovou stránku kde je usnesení zveřejněnoAbsolvování základního školení MŽP k MA21stav záznamuVytvořilvýjimkaDůvod výjimkyDatum udělění výjimky
Kunešová Alena Ing.vedoucí odboru školství, kultury a cestovního ruchuzaměstnanecký poměr2017 +420 724 171 065, 376 347 262Usnesení koordinátora 19.pdf Neschválenoklatovy   
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
1.3 Existence neformální skupiny pro MA21 (může být i oficiální orgán)
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
1.4 Schválení Deklarace k MA21 zastupitelstvem města/obce
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
2. Aktivní zapojování veřejnosti do oblastí plánování a rozhodování (typu kulaté stoly, fórum UR/MA21 aj.)
2.1 Plánování s veřejností (akční nebo komunitní plánování)
Dobrá praxenázev plánovací akcetéma plánovací akce /obsah plánovací akcetermín akcezápis/záznamnepovinná příloha foto 1nepovinná příloha foto 2stav záznamuVytvořilVytvořenovýjimkaDůvod výjimkyDatum udělění výjimky
 Fórum mladýchFórum mladých, které se konalo za účasti studentů všech čtyř klatovských středních škol. Studenti pracovali a diskutovali v pěti tematických skupinách, kterými byly: Sport a volný čas, Kultura, Naše město, Moje škola, Životní prostředí.9. 3. 2020FÓRUM MLADÝCH 2020 - tisk.zpráva s výsledky.docxforum mladých 1.jpgforum mladých 2.jpgschválenoklatovy10. 6. 2020 11:13   
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
3. Prezentace činností a výstupů MA21
3.1 Aktualizace webové stránky s informacemi o MA21
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
3.2 Uveřejňování zpráv o MA21 v regionálních/celostátních médiích
Dobrá praxenázev článkudatum publikování článkunázev médiascan článkustav záznamuVytvořilVytvořenovýjimkaDůvod výjimkyDatum udělění výjimky
 Do Klatov přijede Kateřina Cajthamlová známá coby rázná "doktorka Kateřina"13. 2. 2020Novinky.czZdravé Klatovy - Novinky.cz.pdfschválenoklatovy27. 5. 2020 10:06   
 V Klatovech se bude žít zdravě4. 2. 2020Klatovský deníkZdravé Klatovy - Klatovský deník.pdfschválenoklatovy27. 5. 2020 10:08   
 Adventní akce v Klatovech1. 11. 2019Klatovský zpravodajVoňavá adventní neděle - Klatovský zpravodaj.pdfschválenoklatovy27. 5. 2020 10:11   
 Na bazaru vydraží dres Petry Kvitové9. 12. 2019Klatovský deníkKlášterní bazar - Klatovský deník.pdfschválenoklatovy27. 5. 2020 10:13   
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
4. Spolupráce/partnerství sektoru veřejné správy, občanského sektoru a podnikatelského sektoru
4.1 Společné zapojení zástupců občanského sektoru a podnikatelského sektoru do aktivit v rámci MA21
Dobrá praxenázev společné aktivitytéma společné aktivity / obsah společné aktivityza veřejný sektorza občanský sektorza podnikatelský sektorzpráva/článekstav záznamuVytvořilVytvořenovýjimkaDůvod výjimkyDatum udělění výjimky
 Zdravé KlatovyAkce na téma zdravá výživa a zdravý životní styl s odbornými vstupy MUDr. Kateřiny CajthamlovéMěsto Klatovy, Střední škola zemědělská a potravinářská KlatovyKlatovský okrašlovací spolek o. s.Avon cosmetics s. r. o., Televize FilmPro, Pekárny a cukrárny KlatovyZDRAVÉ KLATOVY 2020 - tisková zpráva.docxschválenoklatovy25. 5. 2020 16:37   
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
5. Sledování a hodnocení procesu MA21
5.1 Projednání roční pravidelné zprávy o MA21 a akčního plánu zlepšování MA21 radou nebo zastupitelstvem obce
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     

6. Oficiální orgán samosprávy pro MA21
6.1 Ustanovení/existence orgánu rady/zastupitelstva obce pro sledování postupu MA21 složeného ze zástupců veřejné správy, neziskového sektoru a komerčního sektoru
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
7. Informace, vzdělávání a osvěta k UR a MA21
7.1 Realizace osvětových aktivit k UR (např. Den Země, Evropský týden mobility osvětové akce k dílčím tématům UR)
Dobrá praxenázev aktivitydatum konání oddatum konání dopořadatelpartneřiodhad počtu účastníkůzpůsob zapojení realizátora MA21tisková zprávanepovinná příloha - foto1nepovinná příloha - foto2odkaz na další informace k aktivitěstav záznamuVytvořilVytvořenovýjimkaDůvod výjimkyDatum udělění výjimky
 Zdravé Klatovy15. 2. 202015. 2. 2020Zdravé město a MA21 KlatovyStřední škola zemědělská a potravinářská Klatovy, MUDr. Kateřina Cajthamlová, Střední zdravotnická škola v Klatovech, Avon cosmetics, spolky a organizace zabývající se zdravou výživou300spolupořadatelZDRAVÉ KLATOVY 2020 - tisková zpráva.docxIMG_4621.JPGIMG_4632.JPGhttps://www.youtube.com/watch?v=Yu8W62xTDdIschválenoklatovy10. 7. 2020 9:40   
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
7.2 Realizace vzdělávacích akcí k UR, MA21 a souvisejícím tématům pod vedením kvalifikovaného lektora pro veřejnost
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
7.3 Realizace vzdělávacích akcí k UR, MA21 a souvisejícím tématům pod vedením kvalifikovaného lektora pro úřad nebo samosprávu
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
8. Finanční podpora aktivit MA21
8.1 Schválení finanční podpory aktivit MA21, vyplývajících z komunitního plánování, radou nebo zastupitelstvem města/obce
Dobrá praxeprojekt/aktivitaoblast využití finanční podporyusnesení/dokladOdkaz na webovou stránku kde je usnesení zveřejněnodůkaz - komunitní plánovánístav záznamuVytvořilVytvořenovýjimkaDůvod výjimkyDatum udělění výjimky
 Koncepce revitalizace parku Vodojem - Husovy sady v KlatovechTéma vzešlé z témat FZM 2019 - "Lepší využití Vodojemu - aktivity pro děti". Usnesení RM ze dne 7. 1. 2020 - bod č. 10/1usneseni Vodojem.pdf dukaz - FZM.pdfschválenoklatovy11. 6. 2020 11:38   
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
9. Pravidelné plánování s veřejností k tématům UR
9.1 Plánování s veřejností technikami, zahrnujícími následující fáze participace: zjišťování potřeb, konzultace návrhu, prezentace výsledného řešení
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
10. Certifikované proškolení koordinátora MA21
10.1 Absolvování dalšího akreditovaného vzdělávání dle stanoveného rozsahu základních znalostí/dovedností koordinátora
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
11. Audity udržitelného rozvoje v kategorii C
Kritérium 11 je pro naplnění kategorie C nepovinné, zohledňuje se pouze pro vyjádření stupně pokročilosti

Veřejná prezentace Auditů udržitelného rozvoje v rámci MA21

 
17. Oficiální orgán samosprávy pro sledování stavu UR
17.1 Ustanovení orgánu rady nebo zastupitelstva města/obce
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
19. Audit udržitelného rozvoje v kategorii B
19.1 Audit ve všech oblastech UR v kategorii B (dle Metodiky hodnocení udržitelného rozvoje v rámci MA21)

Veřejná prezentace Auditů UR v rámci MA21

historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     

20. Principy UR jsou prakticky uplatňovány
20.1 Audit UR v kategorii A (dle Metodiky hodnocení udržitelného rozvoje v rámci MA21)

Veřejná prezentace Auditů UR v rámci MA21

historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat