Hledat
Hledat
Oficiální stránky Informačního systému místní Agendy 21

DDR Menu


Přehled postupu v MA21 v minulých letech

Dosažené kategorie
2021
C
2020
C
2019
C
2018
C
2017
C
2016
C
2015
D
2014
D
2013
D
2012
C
2011
D
 
Realizátoři v Kategoriích A a B zpracovávají Audity udržitelného rozvoje.
Nevyplňují Kritéria MA21, s výjimkou Kritérií č. 1, 6 a 17. 

Realizátoři v kategorii C, kteří získali stupeň pokročilosti (hvězdičky), rovněž zpracovávají Audity udržitelného rozvoje.

 

Kategorie D

žadateldatum žádostistav záznamupoznámkaVytvořil
0025566120. 10. 2020schváleno klatovy
002556619. 11. 2021schváleno klatovy

Kategorie C

žadateldatum žádostistav záznamuvyjádření PS MA21poznámkastupeň pokročilostiVytvořil
0025566120. 10. 2020schválenoschváleno 
klatovy
0025566116. 11. 2021schválenoschváleno 
klatovy

Kategorie B

Kategorie A

I. Zájem o zápis do evidence MA21
typ žadatelenázevnázev krajekontaktní osobae-mailinternetová stránkadalší informacestav záznamuadresapoznámkaZměněno
obecKlatovyPlzeňskýing. Alena Kunešová http://www.klatovy.cz schváleno  17. 2. 2022 11:08
II. Kontaktní osoba MA21
Kontaktní osobaVytvořeno
Ing. Martin Kříž - místostarosta a politik Zdravého města19. 7. 2017 10:06
III. Zpětná vazba o stavu MA21
VytvořilVytvořeno
klatovy22. 11. 2011 0:04
klatovy28. 11. 2012 15:20
klatovy13. 5. 2013 11:31
klatovy18. 11. 2014 10:48
klatovy18. 11. 2015 14:30
klatovy22. 9. 2016 10:29
klatovy19. 7. 2017 10:03
klatovy6. 8. 2018 12:59
host25. 10. 2019 7:49
host2. 1. 2020 10:29
host6. 1. 2021 23:28
host10. 1. 2022 10:14

1. Institucionální zakotvení MA21
1.1 Ustanovení zodpovědného politika pro MA21
příjmení jméno titulfunkcee-mailtelefonusneseníOdkaz na webovou stránku kde je usnesení zveřejněnostav záznamuVytvořilvýjimkaDůvod výjimkyDatum udělění výjimky
Kříž Martin Ing.místostarosta, politik Zdravého města a MA21 +420 604 945 439, 376 347 278usnesení ZM.pdfhttps://www.klatovy.cz/mukt/usneseni.aspschválenoklatovy   
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
1.2 Ustanovení koordinátora MA21
příjmení jméno titulzařazení v rámci úřaduforma pracovního vztahurok nástupu do funkce koord.e-mailtelefonusnesení/náplň práceOdkaz na webovou stránku kde je usnesení zveřejněnoAbsolvování základního školení MŽP k MA21stav záznamuVytvořilvýjimkaDůvod výjimkyDatum udělění výjimky
Kunešová Alena Ing.vedoucí odboru školství, kultury a cestovního ruchuzaměstnanecký poměr2017 +420 724 171 065, 376 347 262Usnesení koordinátora 19.pdf Neschválenoklatovy   
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
1.3 Existence neformální skupiny pro MA21 (může být i oficiální orgán)
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
1.4 Schválení Deklarace k MA21 zastupitelstvem města/obce
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
2. Aktivní zapojování veřejnosti do oblastí plánování a rozhodování (typu kulaté stoly, fórum UR/MA21 aj.)
2.1 Plánování s veřejností (akční nebo komunitní plánování)
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
3. Prezentace činností a výstupů MA21
3.1 Aktualizace webové stránky s informacemi o MA21
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
3.2 Uveřejňování zpráv o MA21 v regionálních/celostátních médiích
Dobrá praxenázev článkudatum publikování článkunázev médiascan článkustav záznamuVytvořilVytvořenovýjimkaDůvod výjimkyDatum udělění výjimky
 Adventní trhy a Klatovský klášterní bazar7. 12. 2021FILMpro KlatovyKlášterní bazar - odkaz na videoreportáž.docxschválenoklatovy22. 12. 2021 9:54   
 Klatovský klášterní bazar (Aktivity Zdravého města a přehled akcí pro rok 2022)2. 12. 2021Klatovský zpravodajKlatovský klášterní bazar.pdfschválenoklatovy22. 12. 2021 10:01   
 Voňavá adventní neděle (Klatovský klášterní bazar bude v Divadelní ulici)2. 11. 2021Klatovský zpravodajVoňavá adventní neděle.pdfschválenoklatovy22. 12. 2021 10:05   
 Naučná stezka pro děti na Vodojemu1. 4. 2022Klatovský zpravodaj 4/2022Naučná stezka Vodojem.pdfschválenoklatovy6. 5. 2022 10:55   
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
4. Spolupráce/partnerství sektoru veřejné správy, občanského sektoru a podnikatelského sektoru
4.1 Společné zapojení zástupců občanského sektoru a podnikatelského sektoru do aktivit v rámci MA21
Dobrá praxenázev společné aktivitytéma společné aktivity / obsah společné aktivityza veřejný sektor - organizaceza občanský sektor - organizaceza podnikatelský sektor - organizacezpráva/článekstav záznamuVytvořilVytvořenovýjimkaDůvod výjimkyDatum udělění výjimky
 11. ročník Klatovského klášterního bazaruPropojit občany města Klatovy s neziskovými organizacemi a zapojit i firmy a soukromníky do této akce. Výtěžek z prodeje zajímavých věcí a obdržených finančních darů bude použit na rekontrukci cvičné kuchyně pro klienty stacionářeMěsto Klatovy, DDM Klatovy, Technické služby města KlatovKlatovský okrašlovací spolek o. s., Rotary klub Klatovy, Dům dětí a mládeže Klatovy, Stacioář Kvítek, Diakonie ČCEFifka, Edolo Consult, JUDr. Dalimil Míka, Masowest, Papež zahradnictví, Pekárny a cukrárny KlatovyKlatovský klášterní bazar.pdfschválenoklatovy17. 2. 2022 9:50   
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
5. Sledování a hodnocení procesu MA21
5.1 Projednání roční pravidelné zprávy o MA21 a akčního plánu zlepšování MA21 radou nebo zastupitelstvem obce
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     

6. Oficiální orgán samosprávy pro MA21
6.1 Ustanovení/existence orgánu rady/zastupitelstva obce pro sledování postupu MA21 složeného ze zástupců veřejné správy, neziskového sektoru a komerčního sektoru
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
7. Informace, vzdělávání a osvěta k UR a MA21
7.1 Realizace osvětových aktivit k UR (např. Den Země, Evropský týden mobility osvětové akce k dílčím tématům UR)
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
7.2 Realizace vzdělávacích akcí k UR, MA21 a souvisejícím tématům pod vedením kvalifikovaného lektora pro veřejnost
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
7.3 Realizace vzdělávacích akcí k UR, MA21 a souvisejícím tématům pod vedením kvalifikovaného lektora pro úřad nebo samosprávu
Dobrá praxenázev vzdělávací akcedatum konánípořadatelpartneřipočet účastníkůpozvánkaanotace přednesené prezentacenepovinná příloha - prezentacenepovinná příloha - foto1nepovinná příloha - foto2stav záznamuuser_display_nameVytvořilVytvořenovýjimkaDůvod výjimkyDatum udělění výjimky
 Vzdělávací seminář na téma Udržitelný rozvoj a MA217. 10. 2019Zdravé město KlatovyNárodní síť Zdravých měst ČR10Pozvánka seminář UR 2019.pdfSylabus školení MA21.doc P1060384.jpgP1060386.JPGschváleno00255661klatovy8. 10. 2019 13:20   
 Vzdělávací seminář na téma Udržitelný rozvoj a Místní agenda 217. 9. 2020Zdravé město KlatovyNárodní síť Zdravých měst ČR12POZVÁNKA - SEMINÁŘ UR 2020.pdfSylabus školení MA21 2020.pdfseminář-foto.JPG  schváleno00255661klatovy14. 9. 2020 9:05   
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
8. Finanční podpora aktivit MA21
8.1 Schválení finanční podpory aktivit MA21, vyplývajících z komunitního plánování, radou nebo zastupitelstvem města/obce
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
9. Pravidelné plánování s veřejností k tématům UR
9.1 Plánování s veřejností technikami, zahrnujícími následující fáze participace: zjišťování potřeb, konzultace návrhu, prezentace výsledného řešení
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
10. Certifikované proškolení koordinátora MA21
10.1 Absolvování dalšího akreditovaného vzdělávání dle stanoveného rozsahu základních znalostí/dovedností koordinátora
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
11. Audity udržitelného rozvoje v kategorii C
Kritérium 11 je pro naplnění kategorie C nepovinné, zohledňuje se pouze pro vyjádření stupně pokročilosti

Veřejná prezentace Auditů udržitelného rozvoje v rámci MA21

 
17. Oficiální orgán samosprávy pro sledování stavu UR
17.1 Ustanovení orgánu rady nebo zastupitelstva města/obce
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
19. Audit udržitelného rozvoje v kategorii B
19.1 Audit ve všech oblastech UR v kategorii B (dle Metodiky hodnocení udržitelného rozvoje v rámci MA21)

Veřejná prezentace Auditů UR v rámci MA21

historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     

20. Principy UR jsou prakticky uplatňovány
20.1 Audit UR v kategorii A (dle Metodiky hodnocení udržitelného rozvoje v rámci MA21)

Veřejná prezentace Auditů UR v rámci MA21

historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat