Hledat
Hledat
Oficiální stránky Informačního systému místní Agendy 21

DDR Menu


Přehled postupu v MA21 v minulých letech

Dosažené kategorie
2017
C
2016
C
2015
D
2014
D
2013
D
2012
C
2011
D

 

 

Kategorie D

žadateldatum žádostistav záznamupoznámkaVytvořil
0025566128. 8. 2017schváleno klatovy
0025566126. 9. 2018schváleno klatovy

Kategorie C

žadateldatum žádostistav záznamuvyjádření PS MA21poznámkastupeň pokročilostiVytvořil
0025566128. 10. 2017schválenoschváleno 
klatovy
0025566123. 10. 2018schválenoschváleno 
klatovy

Kategorie B

Kategorie A

I. Zájem o zápis do evidence MA21
typ žadatelenázevnázev krajekontaktní osobae-mailinternetová stránkadalší informacestav záznamuadresapoznámkaZměněno
obecKlatovyPlzeňskýMartina Blahoušová http://www.klatovy.cz schváleno  18. 1. 2018 15:03
II. Kontaktní osoba MA21
Kontaktní osobaVytvořeno
Ing. Martin Kříž - místostarosta a politik Zdravého města19. 7. 2017 10:06
III. Zpětná vazba o stavu MA21
VytvořilVytvořeno
klatovy22. 11. 2011 0:04
klatovy28. 11. 2012 15:20
klatovy13. 5. 2013 11:31
klatovy18. 11. 2014 10:48
klatovy18. 11. 2015 14:30
klatovy22. 9. 2016 10:29
klatovy19. 7. 2017 10:03
klatovy6. 8. 2018 12:59

1. Institucionální zakotvení MA21
1.1 Ustanovení zodpovědného politika pro MA21
příjmení jméno titulfunkcee-mailtelefonusneseníOdkaz na webovou stránku kde je usnesení zveřejněnostav záznamuVytvořilvýjimkaDůvod výjimkyDatum udělění výjimky
Kříž Martin Ing. místostarosta, politik Zdravého města a MA21 +420376347214, 603111594 usnesení ZM.pdf schválenoklatovy   
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
1.2 Ustanovení koordinátora MA21
příjmení jméno titulzařazení v rámci úřaduforma pracovního vztahurok nástupu do funkce koord.e-mailtelefonusnesení/náplň práceOdkaz na webovou stránku kde je usnesení zveřejněnostav záznamuVytvořilvýjimkaDůvod výjimkyDatum udělění výjimky
Kunešová Alena Ing.vedoucí odboru školství, kultury a cestovního ruchuzaměstnanecký poměr2017 +420376347262Usnesení ze zasedání RM Klatovy.pdf schválenoklatovy   
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
1.3 Existence neformální skupiny pro MA21 (může být i oficiální orgán)
Název skupinyDatum ustanoveníseznam členůusnesenístav záznamuVytvořilVytvořenovýjimkaDůvod výjimkyDatum udělění výjimky
Komise udržitelného rozvoje,zdravého města a MA2130. 10. 2015Komise.pdf schválenoklatovy4. 11. 2015 8:37   
Komise udržitelného rozvoje, zdravého města a MA2126. 4. 2016Komise ZM a MA21.pdf schválenoklatovy23. 9. 2016 11:27   
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
1.4 Schválení dokumentu k MA21 zastupitelstvem města/obce
název dokumentudatum schválení dokumentuusneseníOdkaz na webovou stránku kde je usnesení zveřejněnodokument k MA21stav záznamuVytvořilVytvořenovýjimkaDůvod výjimkyDatum udělění výjimky
Projekt Klatovy - Zdravé město , DEKLARACE6. 9. 2011Zastupitelstvo_města_Zápis_06092011.pdf Deklarace_Klatovy_NSZM_06092011.pdfschválenoklatovy29. 11. 2012 12:22   
Projekt Klatovy-Zdravé město Deklarace6. 9. 2011ZM_Klatovy_Zápis_7_060920110001.pdf Deklarace_PZM_060920110001.pdfschválenoklatovy18. 7. 2013 13:47   
Projekt Zdravé město - Deklarace6. 9. 2011doc02091920160922131156.pdf d7a3b78c-c23a-4da4-99c3-641860836436.pdfschválenoklatovy22. 9. 2016 17:05   
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
2. Aktivní zapojování veřejnosti do oblastí plánování a rozhodování (typu kulaté stoly, fórum UR/MA21 aj.)
2.1 Plánování s veřejností (akční nebo komunitní plánování)
Dobrá praxenázev plánovací akcetéma plánovací akce /obsah plánovací akcetermín akcezápis/záznamnepovinná příloha foto 1nepovinná příloha foto 2stav záznamuVytvořilVytvořenovýjimkaDůvod výjimkyDatum udělění výjimky
 Školní fórum na Základní škole Klatovy, Plánická ul. 194Školní fórum15. 6. 2018ŠKOLNÍ FÓRUM PLÁNICKÁ ZŠ 2018.docxšf 2018.jpg schválenoklatovy31. 8. 2018 10:37   
 Veřejné projednání a prezentace projektu obnovy kaple Umučení Páně v Klatovechveřejná diskuse obyvatel Klatov a vedení Města k prezentaci projektu obnovy kaple Umučení Páně v Klatovech na Křesťanském vrchu15. 9. 2018Projekt obnovy kaple.pdfP1050340.JPGP1050337.JPGschválenoklatovy17. 9. 2018 16:09   
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
3. Prezentace činností a výstupů MA21
3.1 Aktualizace webové stránky s informacemi o MA21
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
3.2 Uveřejňování zpráv o MA21 v regionálních/celostátních médiích
Dobrá praxenázev článkudatum publikování článkunázev médiascan článkustav záznamuVytvořilVytvořenovýjimkaDůvod výjimkyDatum udělění výjimky
 Ulice Klatov zrůžověly28. 5. 2018Klatovský deníkKlatovský deník 28.5.2018 - Avon.pdfschválenoklatovy21. 8. 2018 9:57   
 Akce Zdravého města Klatovy1. 5. 2018Klatovský zpravodajKlatovský zpravodaj květen 2018 - Avon.pdfschválenoklatovy21. 8. 2018 10:00   
 Na akci se bavili všichni společně29. 6. 2018Klatovský deníkKlatovský deník 29.6.2018 Táhneme za jeden provaz.pdfschválenoklatovy21. 8. 2018 10:02   
 Město zrůžovělo9. 6. 2018Klatovský deníkKlatovský deník 9.6.2018 Avon.pdfschválenoklatovy21. 8. 2018 10:04   
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
4. Spolupráce/partnerství sektoru veřejné správy, občanského sektoru a podnikatelského sektoru
4.1 Společné zapojení zástupců občanského sektoru a podnikatelského sektoru do aktivit v rámci MA21
Dobrá praxenázev společné aktivitytéma společné aktivity / obsah společné aktivityza veřejný sektorza občanský sektorza podnikatelský sektorzpráva/článekstav záznamuVytvořilVytvořenovýjimkaDůvod výjimkyDatum udělění výjimky
 7. ročník Avon pochodu Klatovy 2018Prevence rakoviny prsu, pochod městem, tradiční klatovská akce město Klatovy, Plzeňský krajKlatovský okrašlovací spolek, spolek BesedaAvon Cosmetics s.r.o., Mammocentrum s.r.o.Tisková zpráva AVON POCHOD 2018.docschválenoklatovy21. 8. 2018 9:10   
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     

5. Oficiální orgán samosprávy pro MA21
5.1 Ustanovení/existence orgánu rady/zastupitelstva obce pro sledování postupu MA21 složeného ze zástupců veřejné správy, neziskového sektoru a komerčního sektoru
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
6. Informace, vzdělávání a osvěta k UR a MA21
6.1 Pořádání osvětových kampaní k UR (Den Země, Evropský týden mobility apod.)
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
6.2 Realizace osvětových akcí k UR, MA21 a souvisejícím tématům pro veřejnost (mimo kampaň)
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
6.3 Realizace osvětových akcí k UR, MA21 a souvisejícím tématům pro úřad nebo samosprávu (mimo kampaň)
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
7. Sledování a hodnocení procesu MA21
7.1 Projednání roční pravidelné zprávy o MA21 a akčního plánu zlepšování MA21 radou nebo zastupitelstvem obce
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
8. Finanční podpora aktivit MA21
8.1 Schválení finanční podpory aktivit MA21, vyplývajících z komunitního plánování, radou nebo zastupitelstvem města/obce
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
9. Pravidelné veřejné fórum UR/MA21
9.1 Pořádání veřejného fóra UR/MA21 k celkovému rozvoji města/obce
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
10. Certifikované proškolení koordinátora MA21
10.1 Absolvování, případně aktuální účast koordinátora MA21 na akreditovaném školení pro koordinátory MA21
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
11. Audity udržitelného rozvoje v kategorii C
Kritérium 11 je pro naplnění kategorie C nepovinné, zohledňuje se pouze pro vyjádření stupně pokročilosti
audity municipality

Audity - DETAIL

12. Strategie UR nebo strategický plán respektující principy UR
12.1 Strategie UR města/obce nebo strategický plán k UR schválený zastupitelstvem města/obce
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
13. Dílčí koncepce, která je v souladu se Strategií UR nebo strategickým plánem rozvoje respektujícím principy UR
13.1 Dílčí koncepce, která naplňuje principy UR, schválená zastupitelstvem města/obce
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
14. Systém finanční podpory pro realizaci opatření MA21
14.1 Schválení systému finanční podpory (nebo alespoň jeho dílčí části) zahrnujícího podporu MA21 radou nebo zastupitelstvem města/obce
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
15. Získávání externích zdrojů pro realizaci MA21
15.1 Získávání externích zdrojů pro realizaci aktivit MA21 (externí dotace, granty a jiné)
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
16. Stanovení a sledování vlastních indikátorů ke Strategii UR
16.1 Stanovení a sledování indikátorů udržitelného rozvoje
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
17. Výměna zkušeností a přenos příkladů dobré praxe v oblasti MA21
17.1 Aktivní zveřejňování vlastních příkladů dobré praxe v rámci tématické akce min. regionálního významu, příp. veřejně přístupné databáze
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
18. Oficiální orgán samosprávy pro sledování stavu UR
18.1 Ustanovení orgánu rady nebo zastupitelstva města/obce
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
19. Management kvality v rámci veřejné správy
19.1 Zavedení certifikovaného systému řízení kvality v rámci činnosti úřadů města/obce
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
20. Audit udržitelného rozvoje v kategorii B
20.1 Audit ve všech oblastech UR v kategorii B (dle Metodiky hodnocení udržitelného rozvoje v rámci MA21)
Procházet záznamy v které    Hledat     
Žádné záznamy nebyly nalezeny.
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     

21. Principy UR jsou prakticky uplatňovány
21.1 Audit UR v kategorii A (dle Metodiky hodnocení udržitelného rozvoje v rámci MA21)
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
21.2 Spokojenost obyvatel s kvalitou života a s procesem MA21
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat