Hledat
Hledat
Oficiální stránky Informačního systému místní Agendy 21

DDR Menu


Vítejte na domovské stránce obce/města

00263958 - Litoměřice

 

Přehled postupu v MA21 v minulých letech

Dosažené kategorie
2018
A
2017
A
2016
A
2015
A
2014
B
2013
B
2012
B
2011
B
2010
B

 

 

Kategorie D

žadateldatum žádostistav záznamupoznámkaVytvořil
0026395829. 8. 2018schváleno litomerice

Kategorie C

Kategorie B

Kategorie A

žadateldatum žádostistav záznamuvyjádření PS MA21poznámkastupeň pokročilostiVytvořil
002639583. 10. 2017schváleno  
litomerice
0026395815. 11. 2018schváleno  
litomerice

I. Zájem o zápis do evidence MA21
typ žadatelenázevnázev krajekontaktní osobae-mailinternetová stránkadalší informacestav záznamuadresapoznámkaZměněno
obecLitoměřiceÚsteckýIrena Vodičková http://www.litomerice.cz/ schváleno  5. 9. 2018 15:22
II. Kontaktní osoba MA21
Kontaktní osobaVytvořeno
Tereza Kalinová11. 7. 2017 12:35
Mgr. Irena Vodičková19. 2. 2018 7:42
III. Zpětná vazba o stavu MA21
VytvořilVytvořeno
litomerice5. 10. 2010 10:05
litomerice8. 8. 2011 11:19
litomerice20. 9. 2012 23:01
litomerice12. 8. 2013 11:46
litomerice17. 9. 2014 11:33
litomerice16. 2. 2015 10:48
litomerice22. 2. 2016 11:46
litomerice10. 3. 2017 15:17
litomerice19. 2. 2018 7:42

1. Institucionální zakotvení MA21
1.1 Ustanovení zodpovědného politika pro MA21
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
1.2 Ustanovení koordinátora MA21
příjmení jméno titulzařazení v rámci úřaduforma pracovního vztahurok nástupu do funkce koord.e-mailtelefonusnesení/náplň práceOdkaz na webovou stránku kde je usnesení zveřejněnoAbsolvování základního školení MŽP k MA21stav záznamuVytvořilvýjimkaDůvod výjimkyDatum udělění výjimky
Vodičková Irena, Mgr.Koordinátorka Zdravého města a místní Agendy 21zaměstnanecký poměr2017 +420 416916447pracovni_napln_Vodickova_2017.pdf  schválenolitomerice   
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
1.3 Existence neformální skupiny pro MA21 (může být i oficiální orgán)
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
1.4 Schválení dokumentu k MA21 zastupitelstvem města/obce
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
2. Aktivní zapojování veřejnosti do oblastí plánování a rozhodování (typu kulaté stoly, fórum UR/MA21 aj.)
2.1 Plánování s veřejností (akční nebo komunitní plánování)
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
3. Prezentace činností a výstupů MA21
3.1 Aktualizace webové stránky s informacemi o MA21
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
3.2 Uveřejňování zpráv o MA21 v regionálních/celostátních médiích
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
4. Spolupráce/partnerství sektoru veřejné správy, občanského sektoru a podnikatelského sektoru
4.1 Společné zapojení zástupců občanského sektoru a podnikatelského sektoru do aktivit v rámci MA21
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     

5. Oficiální orgán samosprávy pro MA21
5.1 Ustanovení/existence orgánu rady/zastupitelstva obce pro sledování postupu MA21 složeného ze zástupců veřejné správy, neziskového sektoru a komerčního sektoru
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
6. Informace, vzdělávání a osvěta k UR a MA21
6.1 Pořádání osvětových kampaní k UR (Den Země, Evropský týden mobility apod.)
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
6.2 Realizace osvětových akcí k UR, MA21 a souvisejícím tématům pro veřejnost (mimo kampaň)
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
6.3 Realizace osvětových akcí k UR, MA21 a souvisejícím tématům pro úřad nebo samosprávu (mimo kampaň)
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
7. Sledování a hodnocení procesu MA21
7.1 Projednání roční pravidelné zprávy o MA21 a akčního plánu zlepšování MA21 radou nebo zastupitelstvem obce
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
8. Finanční podpora aktivit MA21
8.1 Schválení finanční podpory aktivit MA21, vyplývajících z komunitního plánování, radou nebo zastupitelstvem města/obce
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
9. Pravidelné veřejné fórum UR/MA21
9.1 Pořádání veřejného fóra UR/MA21 k celkovému rozvoji města/obce
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
10. Certifikované proškolení koordinátora MA21
10.1 Absolvování, případně aktuální účast koordinátora MA21 na akreditovaném školení pro koordinátory MA21
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
11. Audity udržitelného rozvoje v kategorii C
Kritérium 11 je pro naplnění kategorie C nepovinné, zohledňuje se pouze pro vyjádření stupně pokročilosti
audity municipality

Audity - DETAIL

12. Strategie UR nebo strategický plán respektující principy UR
12.1 Strategie UR města/obce nebo strategický plán k UR schválený zastupitelstvem města/obce
název dokumentudatum schválení dokumentuusneseníOdkaz na webovou stránku kde je usnesení zveřejněnostrategie UR/strategický plán k URstav záznamuVytvořilVytvořenovýjimkaDůvod výjimkyDatum udělění výjimky
Strategický plán rozvoje města Litoměřice, aktualizace v r. 201214. 9. 2006Litomerice-usneseni.zip Litomerice-strategicky_plan.zipschválenojan.sindelar5. 10. 2017 13:38   
Akční plán ke Strategickému plánu rozvoje města Litoměřice 20187. 12. 2017Usneseni_ZM_schvaleni_AP_171207.pdf Akcni_plan_2018.pdfschválenolitomerice18. 7. 2018 8:32   
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
13. Dílčí koncepce, která je v souladu se Strategií UR nebo strategickým plánem rozvoje respektujícím principy UR
13.1 Dílčí koncepce, která naplňuje principy UR, schválená zastupitelstvem města/obce
název dokumentudatum schválení dokumentuusneseníOdkaz na webovou stránku kde je usnesení zveřejněnokoncepcestav záznamuVytvořilVytvořenovýjimkaDůvod výjimkyDatum udělění výjimky
5. Komunitní plán sociálních služeb ORP Litoměřice 2018 - 20201. 2. 2018Usneseni_ZM_5_KomPlan_180201.pdf 5-KomunitniPlan.compressed.pdfschválenolitomerice18. 7. 2018 8:49   
Koncepce rozvoje sportu v Litoměřicích 2018 - 202321. 6. 2018Usneseni_ZM_koncepce_sportu_180621.pdf Koncepce_rozvoje_sportu_Ltm_2018_2023_final.pdfschválenolitomerice18. 7. 2018 8:53   
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
14. Systém finanční podpory pro realizaci opatření MA21
14.1 Schválení systému finanční podpory (nebo alespoň jeho dílčí části) zahrnujícího podporu MA21 radou nebo zastupitelstvem města/obce
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
15. Získávání externích zdrojů pro realizaci MA21
15.1 Získávání externích zdrojů pro realizaci aktivit MA21 (externí dotace, granty a jiné)
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
16. Stanovení a sledování vlastních indikátorů ke Strategii UR
16.1 Stanovení a sledování indikátorů udržitelného rozvoje
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
17. Výměna zkušeností a přenos příkladů dobré praxe v oblasti MA21
17.1 Aktivní zveřejňování vlastních příkladů dobré praxe v rámci tématické akce min. regionálního významu, příp. veřejně přístupné databáze
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
18. Oficiální orgán samosprávy pro sledování stavu UR
18.1 Ustanovení orgánu rady nebo zastupitelstva města/obce
název orgánudatum ustavení orgánuusneseníOdkaz na webovou stránku kde je usnesení zveřejněnoseznam členůstav záznamuvýjimkaDůvod výjimkyDatum udělění výjimky
Tým pro strategii a udržitelný rozvoj města Litoměřice22. 9. 2011zapis_jednani_kategorieB_110708_uprAT.doc  schváleno   
Strategický tým pro udržitelný rozvoj30. 8. 2012usneseni_RM_STUR_120830.zip  schváleno   
Strategický tým pro udržitelný rozvoj30. 8. 201219.1_cenia.zip  schváleno   
Strategický tým pro udržitelný rozvoj30. 8. 201019.1_cenia.zip  schváleno   
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
19. Management kvality v rámci veřejné správy
19.1 Zavedení certifikovaného systému řízení kvality v rámci činnosti úřadů města/obce
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
20. Audit udržitelného rozvoje v kategorii B
20.1 Audit ve všech oblastech UR v kategorii B (dle Metodiky hodnocení udržitelného rozvoje v rámci MA21)
Procházet záznamy v které    Hledat     
Strana 1 z 1První   Předchozí   Další   Poslední   
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     

21. Principy UR jsou prakticky uplatňovány
21.1 Audit UR v kategorii A (dle Metodiky hodnocení udržitelného rozvoje v rámci MA21)
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
21.2 Spokojenost obyvatel s kvalitou života a s procesem MA21
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat