Hledat
Hledat
Oficiální stránky Informačního systému místní Agendy 21

DDR Menu


Vítejte na domovské stránce obce/města

00267449 - Havlíčkův Brod

 

Přehled postupu v MA21 v minulých letech

Dosažené kategorie
2020
C
2019
C
2018
C
2017
C
2016
C
2015
C
2014
D
 
Realizátoři v Kategoriích A a B zpracovávají Audity udržitelného rozvoje.
Nevyplňují Kritéria MA21, s výjimkou Kritérií č. 1, 6 a 17. 

Realizátoři v kategorii C, kteří získali stupeň pokročilosti (hvězdičky), rovněž zpracovávají Audity udržitelného rozvoje.

 

Kategorie D

žadateldatum žádostistav záznamupoznámkaVytvořil
0026744922. 6. 2020schváleno havlickuv_brod
0026744925. 8. 2021předložit ke schválení havlickuv_brod

Kategorie C

Kategorie B

Kategorie A

I. Zájem o zápis do evidence MA21
typ žadatelenázevnázev krajekontaktní osobae-mailinternetová stránkadalší informacestav záznamuadresapoznámkaZměněno
obecHavlíčkův BrodVysočinaIng. Marie Kudrnová http://www.muhb.cz schváleno  21. 10. 2013 22:38
II. Kontaktní osoba MA21
III. Zpětná vazba o stavu MA21
VytvořilVytvořeno
havlickuv_brod17. 9. 2013 3:32
havlickuv_brod19. 9. 2013 8:48
havlickuv_brod23. 9. 2014 11:05
havlickuv_brod24. 6. 2015 12:45
havlickuv_brod26. 11. 2015 8:08
havlickuv_brod11. 5. 2016 11:46
havlickuv_brod6. 4. 2017 10:02
havlickuv_brod14. 6. 2018 9:07
havlickuv_brod8. 4. 2019 13:06
host4. 11. 2019 7:17
host2. 1. 2020 10:29
havlickuv_brod17. 2. 2020 16:31
host6. 1. 2021 23:28
havlickuv_brod10. 3. 2021 14:56

1. Institucionální zakotvení MA21
1.1 Ustanovení zodpovědného politika pro MA21
příjmení jméno titulfunkcee-mailtelefonusneseníOdkaz na webovou stránku kde je usnesení zveřejněnostav záznamuVytvořilvýjimkaDůvod výjimkyDatum udělění výjimky
Slávka Vladimír, Ingmístostarosta města +420 569497106Výpis usnesení ZM - jmenování odpovědného politika MA 21.pdf schválenohavlickuv_brod   
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
1.2 Ustanovení koordinátora MA21
příjmení jméno titulzařazení v rámci úřaduforma pracovního vztahurok nástupu do funkce koord.e-mailtelefonusnesení/náplň práceOdkaz na webovou stránku kde je usnesení zveřejněnoAbsolvování základního školení MŽP k MA21stav záznamuVytvořilvýjimkaDůvod výjimkyDatum udělění výjimky
Kudrnová Marie, Ing.vedoucí oddělení řízení projektů   +420 569497149Výpis usnesení ZM - jmenování politika a koordinát  schválenohavlickuv_brod   
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
1.3 Existence neformální skupiny pro MA21 (může být i oficiální orgán)
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
1.4 Schválení Deklarace k MA21 zastupitelstvem města/obce
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
2. Aktivní zapojování veřejnosti do oblastí plánování a rozhodování (typu kulaté stoly, fórum UR/MA21 aj.)
2.1 Plánování s veřejností (akční nebo komunitní plánování)
Dobrá praxenázev plánovací akcetéma plánovací akce /obsah plánovací akcetermín akcezápis/záznamnepovinná příloha foto 1nepovinná příloha foto 2stav záznamuVytvořilVytvořenovýjimkaDůvod výjimkyDatum udělění výjimky
 Kulatý stůlKoncepce prorodinné politiky města Havlíčkův Brod16. 2. 2021Zápis z jednání kulatého stolu 16.2.2021.pdf20210216_081039.jpg20210216_081058.jpgschválenohavlickuv_brod10. 3. 2021 15:01   
Kulatý stůlInvestiční záměr výstavby stezky pro pěší a cyklisty Havlíčkův Brod - Perknov12. 11. 2020Zápis z jednání kulatého stolu 12.11.2020.pdfCyklostezka Perknov.jpg schválenohavlickuv_brod20. 5. 2021 13:50   
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
3. Prezentace činností a výstupů MA21
3.1 Aktualizace webové stránky s informacemi o MA21
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
3.2 Uveřejňování zpráv o MA21 v regionálních/celostátních médiích
Dobrá praxenázev článkudatum publikování článkunázev médiascan článkustav záznamuVytvořilVytvořenovýjimkaDůvod výjimkyDatum udělění výjimky
 Komunitní služby oslavily 30 let, Fokus Vysočina uspořádal festival Na vlastní duši2. 11. 2020Havlíčkobrodské listyHBL listopad 2020 - Festival Na vlastní duši.pdfschválenohavlickuv_brod18. 2. 2021 13:49   
 Mateřské centrum Zvoneček přesunulo vzdělávací programy do on-linu4. 12. 2020Havlíčkobrodské listyHBL prosinec 2020 - vzdělávací program on-line.pdfschválenohavlickuv_brod18. 2. 2021 13:50   
 Zájemci se zdarma naučili pečovat o nomocné a získali certifikát5. 1. 2021Havlíčkobrodské listyHBL Leden 2021 - Zájemci se zdarma naučili pečovat o nemocné a získali certifikát.pdfschválenohavlickuv_brod23. 2. 2021 8:49   
 V Havlíčkově Brodě se můžete nechat bezplatně otestovat na HIV5. 4. 2021Havlíčkobrodské listyHBL duben 2021 - V HB se můžete nechat bezplatně otestovat na HIV.pdfschválenohavlickuv_brod27. 4. 2021 13:19   
 Zdravé město Havlíčkův Brod se zapojilo do kampaně Den zdraví7. 7. 2021Havlíčkobrodské listyČlánek HBL Zdravé město HB se zapojilo do kampaně Den zdraví.pdfschválenohavlickuv_brod26. 7. 2021 16:06   
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
4. Spolupráce/partnerství sektoru veřejné správy, občanského sektoru a podnikatelského sektoru
4.1 Společné zapojení zástupců občanského sektoru a podnikatelského sektoru do aktivit v rámci MA21
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
5. Sledování a hodnocení procesu MA21
5.1 Projednání roční pravidelné zprávy o MA21 a akčního plánu zlepšování MA21 radou nebo zastupitelstvem obce
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     

6. Oficiální orgán samosprávy pro MA21
6.1 Ustanovení/existence orgánu rady/zastupitelstva obce pro sledování postupu MA21 složeného ze zástupců veřejné správy, neziskového sektoru a komerčního sektoru
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
7. Informace, vzdělávání a osvěta k UR a MA21
7.1 Realizace osvětových aktivit k UR (např. Den Země, Evropský týden mobility osvětové akce k dílčím tématům UR)
Dobrá praxenázev aktivitydatum konání oddatum konání dopořadatelpartneřiodhad počtu účastníkůzpůsob zapojení realizátora MA21tisková zprávanepovinná příloha - foto1nepovinná příloha - foto2odkaz na další informace k aktivitěstav záznamuVytvořilVytvořenovýjimkaDůvod výjimkyDatum udělění výjimky
 Den zdraví10. 3. 202112. 5. 2021Město Havlíčkův BrodMŠ Korálky, Oblastní charita Havlíčkův Brod - Mateřské centrum Zvoneček, R-R Vysočina130Do osvětové kampaně Den zdraví se město Havlíčkův Brod jako realizátor MA 21 zapojuje každoročně. V tomto roce proběhly aktivity ve spolupráci s mateřskou školou Korálky a mateřským centrem Zvoneček. Ve spolupráci s R-R Vysočina zajistilo město testování široké veřejnosti na HIV. Koordinátor MA 21 naplánoval a koordinoval aktivity osvětové kampaně a zajistil finanční podporu realizujícím partnerům.Článek HBL Zdravé město HB se zapojilo do kampaně Den zdraví.pdf20210512_101020.jpg20210512_102820.jpg schválenohavlickuv_brod26. 7. 2021 15:46   
 Den bez tabáku17. 5. 202128. 5. 2021Město Havlíčkův BrodZákladní škola V Sadech350Do osvětové kampaně Den bez tabáku se město Havlíčkův Brod jako realizátor MA 21 zapojuje každoročně ve spolupráci se základními školami. V tomto roce proběhly aktivity kampaně ve spolupráci se Základní školou V Sadech. Koordinátor MA 21 naplánoval spolu s učiteli aktivity pro žáky a zajistil finanční podporu z rozpočtu projektu Zdravé město a MA 21. Článek HBL - Osvětová kampaň Den bez tabáku na ZŠ V Sadech.pdf20210518_082618.jpgPhoto Resizer 2021_05_19_09_25_07.jpg schválenohavlickuv_brod17. 8. 2021 9:47   
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
7.2 Realizace vzdělávacích akcí k UR, MA21 a souvisejícím tématům pod vedením kvalifikovaného lektora pro veřejnost
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
7.3 Realizace vzdělávacích akcí k UR, MA21 a souvisejícím tématům pod vedením kvalifikovaného lektora pro úřad nebo samosprávu
Dobrá praxenázev vzdělávací akcedatum konánípořadatelpartneřipočet účastníkůpozvánkaanotace přednesené prezentacenepovinná příloha - prezentacenepovinná příloha - foto1nepovinná příloha - foto2stav záznamuuser_display_nameVytvořilVytvořenovýjimkaDůvod výjimkyDatum udělění výjimky
 Vzdělávací program NSZM ČR - Principy udržitelného rozvoje v návaznosti na strategické plánování a kvalitu života4. 4. 2019Město Havlíčkův BrodKavárna AVE KAVE - sociální podnik, Kraj Vysočina24Pozvánka na školení UR, prezenční listina.pdfAnotace.doc DSCN2895.JPGDSCN2896.JPGschváleno00267449havlickuv_brod7. 5. 2019 10:23   
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
8. Finanční podpora aktivit MA21
8.1 Schválení finanční podpory aktivit MA21, vyplývajících z komunitního plánování, radou nebo zastupitelstvem města/obce
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
9. Pravidelné plánování s veřejností k tématům UR
9.1 Plánování s veřejností technikami, zahrnujícími následující fáze participace: zjišťování potřeb, konzultace návrhu, prezentace výsledného řešení
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
10. Certifikované proškolení koordinátora MA21
10.1 Absolvování dalšího akreditovaného vzdělávání dle stanoveného rozsahu základních znalostí/dovedností koordinátora
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
11. Audity udržitelného rozvoje v kategorii C
Kritérium 11 je pro naplnění kategorie C nepovinné, zohledňuje se pouze pro vyjádření stupně pokročilosti

Veřejná prezentace Auditů udržitelného rozvoje v rámci MA21

 
17. Oficiální orgán samosprávy pro sledování stavu UR
17.1 Ustanovení orgánu rady nebo zastupitelstva města/obce
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
19. Audit udržitelného rozvoje v kategorii B
19.1 Audit ve všech oblastech UR v kategorii B (dle Metodiky hodnocení udržitelného rozvoje v rámci MA21)

Veřejná prezentace Auditů UR v rámci MA21

historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     

20. Principy UR jsou prakticky uplatňovány
20.1 Audit UR v kategorii A (dle Metodiky hodnocení udržitelného rozvoje v rámci MA21)

Veřejná prezentace Auditů UR v rámci MA21

historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat