Hledat
Hledat
Oficiální stránky Informačního systému místní Agendy 21

DDR Menu


Vítejte na domovské stránce obce/města

00267449 - Havlíčkův Brod

 

Přehled postupu v MA21 v minulých letech

Dosažené kategorie
2017
C
2016
C
2015
C
2014
D

 

 

Kategorie D

žadateldatum žádostistav záznamupoznámkaVytvořil
0026744915. 9. 2017schváleno havlickuv_brod
002674496. 10. 2018schváleno havlickuv_brod

Kategorie C

žadateldatum žádostistav záznamuvyjádření PS MA21poznámkastupeň pokročilostiVytvořil
002674498. 11. 2017schválenoschváleno 
havlickuv_brod
002674496. 10. 2018schválenoschváleno 
havlickuv_brod

Kategorie B

Kategorie A

I. Zájem o zápis do evidence MA21
typ žadatelenázevnázev krajekontaktní osobae-mailinternetová stránkadalší informacestav záznamuadresapoznámkaZměněno
obecHavlíčkův BrodVysočinaIng. Marie Kudrnová http://www.muhb.cz schváleno  21. 10. 2013 22:38
II. Kontaktní osoba MA21
III. Zpětná vazba o stavu MA21
VytvořilVytvořeno
havlickuv_brod17. 9. 2013 3:32
havlickuv_brod19. 9. 2013 8:48
havlickuv_brod23. 9. 2014 11:05
havlickuv_brod24. 6. 2015 12:45
havlickuv_brod26. 11. 2015 8:08
havlickuv_brod11. 5. 2016 11:46
havlickuv_brod6. 4. 2017 10:02
havlickuv_brod14. 6. 2018 9:07

1. Institucionální zakotvení MA21
1.1 Ustanovení zodpovědného politika pro MA21
příjmení jméno titulfunkcee-mailtelefonusneseníOdkaz na webovou stránku kde je usnesení zveřejněnostav záznamuVytvořilvýjimkaDůvod výjimkyDatum udělění výjimky
Tecl Jan, Mgr.starosta města +420 569497105Výpis usnesení ZM - jmenování politika a koordinát schválenohavlickuv_brod   
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
1.2 Ustanovení koordinátora MA21
příjmení jméno titulzařazení v rámci úřaduforma pracovního vztahurok nástupu do funkce koord.e-mailtelefonusnesení/náplň práceOdkaz na webovou stránku kde je usnesení zveřejněnostav záznamuVytvořilvýjimkaDůvod výjimkyDatum udělění výjimky
Kudrnová Marie, Ing.vedoucí oddělení řízení projektů   +420 569497149Výpis usnesení ZM - jmenování politika a koordinát schválenohavlickuv_brod   
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
1.3 Existence neformální skupiny pro MA21 (může být i oficiální orgán)
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
1.4 Schválení dokumentu k MA21 zastupitelstvem města/obce
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
2. Aktivní zapojování veřejnosti do oblastí plánování a rozhodování (typu kulaté stoly, fórum UR/MA21 aj.)
2.1 Plánování s veřejností (akční nebo komunitní plánování)
Dobrá praxenázev plánovací akcetéma plánovací akce /obsah plánovací akcetermín akcezápis/záznamnepovinná příloha foto 1nepovinná příloha foto 2stav záznamuVytvořilVytvořenovýjimkaDůvod výjimkyDatum udělění výjimky
 Kulatý stůlProjektový záměr realizace protipovodňových a protierozních opatření10. 4. 2018Kulatý stůl 10.4.2018 - Zápis, Tisková zpráva.pdfDSCN0505.JPGDSCN1277.JPGschválenohavlickuv_brod30. 5. 2018 12:45   
 Veřejné Fórum Havlíčkův BrodStanovení priorit rozvoje města s širokou veřejností12. 9. 2018zápis VF 12.09.2018.pdfDSCN2125.JPGDSCN2122.JPGschválenohavlickuv_brod2. 10. 2018 16:33   
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
3. Prezentace činností a výstupů MA21
3.1 Aktualizace webové stránky s informacemi o MA21
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
3.2 Uveřejňování zpráv o MA21 v regionálních/celostátních médiích
Dobrá praxenázev článkudatum publikování článkunázev médiascan článkustav záznamuVytvořilVytvořenovýjimkaDůvod výjimkyDatum udělění výjimky
 Zdravé město Havlíčkův Brod se zapojilo do kampaně Den zdraví29. 5. 2018Havlíčkobrodské listyČlánek Den Zdraví - HBL.pdfschválenohavlickuv_brod29. 5. 2018 15:22   
 Šaty Ilony Csákové přinesly Danečkovi první penízky na potřebný lázeňský pobyt29. 5. 2018Havlíčkobrodské listy - červenČlánek HBL - červen 2018.pdfschválenohavlickuv_brod29. 5. 2018 15:25   
 Den bez tabáku na Základní škole V Sadech9. 7. 2018Havlíčkobrodské listyDen bez tabáku - Havlíčkobrodské listy.pdfschválenohavlickuv_brod10. 7. 2018 11:36   
 Žáci základních škol se zapojili do komunitního plánování9. 7. 2018Havlíčkobrodské listyHavlíčkobrodské listy červenec 2018.pdfschválenohavlickuv_brod10. 7. 2018 11:39   
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
4. Spolupráce/partnerství sektoru veřejné správy, občanského sektoru a podnikatelského sektoru
4.1 Společné zapojení zástupců občanského sektoru a podnikatelského sektoru do aktivit v rámci MA21
Dobrá praxenázev společné aktivitytéma společné aktivity / obsah společné aktivityza veřejný sektorza občanský sektorza podnikatelský sektorzpráva/článekstav záznamuVytvořilVytvořenovýjimkaDůvod výjimkyDatum udělění výjimky
 Trh řemesel v Havlíčkově BroděTrh řemesel - návrat k tradičním řemeslům, koncerty, kulturní vystoupení, atrakce pro dětiMěsto Havlíčkův Bjrod, Kraj VysočinaAZ Centrum Havlíčkův Brod, K and K, Okrašlovací spolek Budoucnost, "Andílci v kožíšku", Čaroděj CAVE Jihlava, Oblastní spolek Charita Havlíčkův Brod – Petrklíč, Benediktus, z.s. Chotěboř a jiníMěšťanský pivovar Havlíčkův Brod, pekařství LUKA, Naturinka Bohemia s.r.o., Pivo Kvasar, s.r.o., Precimat s.r.o.. a jiníPlakát, tisková zpráva na webu.pdfschválenohavlickuv_brod29. 5. 2018 9:41   
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     

5. Oficiální orgán samosprávy pro MA21
5.1 Ustanovení/existence orgánu rady/zastupitelstva obce pro sledování postupu MA21 složeného ze zástupců veřejné správy, neziskového sektoru a komerčního sektoru
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
6. Informace, vzdělávání a osvěta k UR a MA21
6.1 Pořádání osvětových kampaní k UR (Den Země, Evropský týden mobility apod.)
Dobrá praxenázev kampanědatum konání kampaně oddatum konání kampaně dopořadatel kampaněpartneři kampaněodhad počtu účastníkůzpůsob zapojení realizátora MA21tisková zprávanepovinná příloha - foto1nepovinná příloha - foto2odkaz na další informace ke kampanistav záznamuVytvořilVytvořenovýjimkaDůvod výjimkyDatum udělění výjimky
 Světový den zdraví5. 4. 201818. 4. 2018Město Havlíčkův BrodKraj Vysočina Jihlava, ZŠ V Sadech, ZŠ Konečná, Senior Point Havlíčkův Brod585Město Havlíčkův Brod, jako realizátor MA 21, kampaň Den zdraví pořádá každým rokem ve spolupráci se základními školami a neziskovou organizací Senior Point. Kampaň je jednou z aktivit projektu "Zdravé a udržitelné město", který je realizován za finanční podpory města Havlíčkův Brod a Kraje Vysočina.Den zdraví - plakáty, článek Havlíčkobrodské listy.pdfIMG_3221.JPGIMG_2920.JPGhttp://youtu.be/yVxfqGoq-HAschválenohavlickuv_brod29. 5. 2018 14:53   
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
6.2 Realizace osvětových akcí k UR, MA21 a souvisejícím tématům pro veřejnost (mimo kampaň)
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
6.3 Realizace osvětových akcí k UR, MA21 a souvisejícím tématům pro úřad nebo samosprávu (mimo kampaň)
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
7. Sledování a hodnocení procesu MA21
7.1 Projednání roční pravidelné zprávy o MA21 a akčního plánu zlepšování MA21 radou nebo zastupitelstvem obce
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
8. Finanční podpora aktivit MA21
8.1 Schválení finanční podpory aktivit MA21, vyplývajících z komunitního plánování, radou nebo zastupitelstvem města/obce
Dobrá praxeprojekt/aktivitaoblast využití finanční podporyusnesení/dokladOdkaz na webovou stránku kde je usnesení zveřejněnodůkaz - komunitní plánovánístav záznamuVytvořilVytvořenovýjimkaDůvod výjimkyDatum udělění výjimky
 V rámci komunitního plánování – na Veřejném fóru dne 13.9.2017 měla široká veřejnost možnost také hlasovat o podpoře projektu neziskové organizace. Nejvíce hlasů získal projekt „Jarní charitativní bazárek“, který bude finančně podpořen v rámci aktivit místní Agendy 21 mimo grantový systém města Havlíčkův Brod v roce 2018. Projekt realizovala Oblastní charita Havlíčkův Brod prostřednictvím mateřského centra Zvoneček. Podporu odsouhlasila Rada města svým usnesením číslo 847/17 dne 16.10.2017.finanční podpora neziskové organizace v sociální oblastiVýpis usnesení RM - finanční podpora projektu.pdfhttp://www.muhb.cz/usneseni-z-jednani-rady-mesta-dne-16-10-2017/d-853147/p1=73888zápis VF 13.09.2017.pdfschválenohavlickuv_brod29. 5. 2018 15:47   
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
9. Pravidelné veřejné fórum UR/MA21
9.1 Pořádání veřejného fóra UR/MA21 k celkovému rozvoji města/obce
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
10. Certifikované proškolení koordinátora MA21
10.1 Absolvování, případně aktuální účast koordinátora MA21 na akreditovaném školení pro koordinátory MA21
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
11. Audity udržitelného rozvoje v kategorii C
Kritérium 11 je pro naplnění kategorie C nepovinné, zohledňuje se pouze pro vyjádření stupně pokročilosti
audity municipality

Audity - DETAIL

12. Strategie UR nebo strategický plán respektující principy UR
12.1 Strategie UR města/obce nebo strategický plán k UR schválený zastupitelstvem města/obce
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
13. Dílčí koncepce, která je v souladu se Strategií UR nebo strategickým plánem rozvoje respektujícím principy UR
13.1 Dílčí koncepce, která naplňuje principy UR, schválená zastupitelstvem města/obce
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
14. Systém finanční podpory pro realizaci opatření MA21
14.1 Schválení systému finanční podpory (nebo alespoň jeho dílčí části) zahrnujícího podporu MA21 radou nebo zastupitelstvem města/obce
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
15. Získávání externích zdrojů pro realizaci MA21
15.1 Získávání externích zdrojů pro realizaci aktivit MA21 (externí dotace, granty a jiné)
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
16. Stanovení a sledování vlastních indikátorů ke Strategii UR
16.1 Stanovení a sledování indikátorů udržitelného rozvoje
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
17. Výměna zkušeností a přenos příkladů dobré praxe v oblasti MA21
17.1 Aktivní zveřejňování vlastních příkladů dobré praxe v rámci tématické akce min. regionálního významu, příp. veřejně přístupné databáze
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
18. Oficiální orgán samosprávy pro sledování stavu UR
18.1 Ustanovení orgánu rady nebo zastupitelstva města/obce
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
19. Management kvality v rámci veřejné správy
19.1 Zavedení certifikovaného systému řízení kvality v rámci činnosti úřadů města/obce
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
20. Audit udržitelného rozvoje v kategorii B
20.1 Audit ve všech oblastech UR v kategorii B (dle Metodiky hodnocení udržitelného rozvoje v rámci MA21)
Procházet záznamy v které    Hledat     
Žádné záznamy nebyly nalezeny.
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     

21. Principy UR jsou prakticky uplatňovány
21.1 Audit UR v kategorii A (dle Metodiky hodnocení udržitelného rozvoje v rámci MA21)
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
21.2 Spokojenost obyvatel s kvalitou života a s procesem MA21
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat