Hledat
Hledat
Oficiální stránky Informačního systému místní Agendy 21

DDR Menu


Přehled postupu v MA21 v minulých letech

Dosažené kategorie
2022
A
2021
A
2020
A
2019
A
2018
A
2017
A
2016
A
2015
A
2014
A
2013
A
2012
B
2011
B
2010
B
 
Realizátoři v Kategoriích A a B zpracovávají Audity udržitelného rozvoje.
Nevyplňují Kritéria MA21, s výjimkou Kritérií č. 1, 6 a 17. 

Realizátoři v kategorii C, kteří získali stupeň pokročilosti (hvězdičky), rovněž zpracovávají Audity udržitelného rozvoje.

 

Kategorie D

Kategorie C

Kategorie B

Kategorie A

žadateldatum žádostistav záznamuvyjádření PS MA21poznámkastupeň pokročilostiVytvořil
002702112. 10. 2017schváleno  
chrudim
0027021115. 11. 2018schváleno  
chrudim
0027021131. 12. 2019schváleno  
jan.sindelar
0027021119. 11. 2020schváleno  
jan.sindelar
002702116. 12. 2021schváleno  
jan.sindelar
0027021116. 11. 2022schváleno  
jan.sindelar

I. Zájem o zápis do evidence MA21
typ žadatelenázevnázev krajekontaktní osobae-mailinternetová stránkadalší informacestav záznamuadresapoznámkaZměněno
obecChrudimPardubickýŠárka Trunečková http://www.chrudim-city.cz/zdravemesto schváleno  24. 2. 2010 7:17
II. Kontaktní osoba MA21
Kontaktní osobaVytvořeno
Šárka Trunečková23. 2. 2012 7:02
Šárka Trunečková14. 8. 2013 11:46
Šárka Trunečková4. 3. 2014 13:47
Šárka Trunečková1. 6. 2015 12:16
III. Zpětná vazba o stavu MA21
VytvořilVytvořeno
chrudim29. 8. 2011 17:09
chrudim23. 2. 2012 7:02
chrudim17. 9. 2013 11:47
chrudim4. 3. 2014 13:47
chrudim1. 6. 2015 12:16
chrudim3. 5. 2016 15:40
host9. 8. 2017 14:13
chrudim26. 8. 2019 16:59
chrudim26. 8. 2019 17:00
host2. 9. 2019 15:31
host9. 1. 2020 11:25
host6. 1. 2021 23:28
host10. 1. 2022 10:14
host9. 2. 2023 14:34

1. Institucionální zakotvení MA21
1.1 Ustanovení zodpovědného politika pro MA21
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
1.2 Ustanovení koordinátora MA21
příjmení jméno titulzařazení v rámci úřaduforma pracovního vztahurok nástupu do funkce koord.e-mailtelefonusnesení/náplň práceOdkaz na webovou stránku kde je usnesení zveřejněnoAbsolvování základního školení MŽP k MA21stav záznamuVytvořilvýjimkaDůvod výjimkyDatum udělění výjimky
Šárka Trunečková DiS.Odbor územního plánování a regionálního rozvojezaměstnanecký poměr2001 737770811usneseni_koordinator.pdf Neschválenochrudim   
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
1.3 Existence neformální skupiny pro MA21 (může být i oficiální orgán)
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
1.4 Schválení Deklarace k MA21 zastupitelstvem města/obce
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
2. Aktivní zapojování veřejnosti do oblastí plánování a rozhodování (typu kulaté stoly, fórum UR/MA21 aj.)
2.1 Plánování s veřejností (akční nebo komunitní plánování)
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
3. Prezentace činností a výstupů MA21
3.1 Aktualizace webové stránky s informacemi o MA21
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
3.2 Uveřejňování zpráv o MA21 v regionálních/celostátních médiích
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
4. Spolupráce/partnerství sektoru veřejné správy, občanského sektoru a podnikatelského sektoru
4.1 Společné zapojení zástupců občanského sektoru a podnikatelského sektoru do aktivit v rámci MA21
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
5. Sledování a hodnocení procesu MA21
5.1 Projednání roční pravidelné zprávy o MA21 a akčního plánu zlepšování MA21 radou nebo zastupitelstvem obce
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     

6. Oficiální orgán samosprávy pro MA21
6.1 Ustanovení/existence orgánu rady/zastupitelstva obce pro sledování postupu MA21 složeného ze zástupců veřejné správy, neziskového sektoru a komerčního sektoru
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
7. Informace, vzdělávání a osvěta k UR a MA21
7.1 Realizace osvětových aktivit k UR (např. Den Země, Evropský týden mobility osvětové akce k dílčím tématům UR)
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
7.2 Realizace vzdělávacích akcí k UR, MA21 a souvisejícím tématům pod vedením kvalifikovaného lektora pro veřejnost
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
7.3 Realizace vzdělávacích akcí k UR, MA21 a souvisejícím tématům pod vedením kvalifikovaného lektora pro úřad nebo samosprávu
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
8. Finanční podpora aktivit MA21
8.1 Schválení finanční podpory aktivit MA21, vyplývajících z komunitního plánování, radou nebo zastupitelstvem města/obce
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
9. Pravidelné plánování s veřejností k tématům UR
9.1 Plánování s veřejností technikami, zahrnujícími následující fáze participace: zjišťování potřeb, konzultace návrhu, prezentace výsledného řešení
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
10. Certifikované proškolení koordinátora MA21
10.1 Absolvování dalšího akreditovaného vzdělávání dle stanoveného rozsahu základních znalostí/dovedností koordinátora
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
11. Audity udržitelného rozvoje v kategorii C
Kritérium 11 je pro naplnění kategorie C nepovinné, zohledňuje se pouze pro vyjádření stupně pokročilosti

Veřejná prezentace Auditů udržitelného rozvoje v rámci MA21

 
17. Oficiální orgán samosprávy pro sledování stavu UR
17.1 Ustanovení orgánu rady nebo zastupitelstva města/obce
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
19. Audit udržitelného rozvoje v kategorii B
19.1 Audit ve všech oblastech UR v kategorii B (dle Metodiky hodnocení udržitelného rozvoje v rámci MA21)

Veřejná prezentace Auditů UR v rámci MA21

historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     

20. Principy UR jsou prakticky uplatňovány
20.1 Audit UR v kategorii A (dle Metodiky hodnocení udržitelného rozvoje v rámci MA21)

Veřejná prezentace Auditů UR v rámci MA21

Název zprávyZprávarok předloženíSorted By rok předložení In Ascending Orderstav záznamuvýjimkaDůvod výjimkyDatum udělění výjimky
Stanovisko oponentního týmu k předloženému Auditu UR_OPONENT_VYSLEDNE-STANOVISKO_2019_Chrudim_24_10_2019.pdf2 019schváleno   
Zpráva o plnění podmínek a doporučení expertního týmuprubezna_zprava_mzp_2020.pdf2 020schváleno   
Zpráva o plnění podmínek a doporučení expertního týmuPrubezna_zprava_2021_Chrudim.pdf2 021schváleno   
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat