Hledat
Hledat
Oficiální stránky Informačního systému místní Agendy 21

DDR Menu


Přehled postupu v MA21 v minulých letech

Dosažené kategorie
2018
A
2017
A
2016
A
2015
A
2014
A
2013
A
2012
B
2011
B
2010
B

 

 

Kategorie D

žadateldatum žádostistav záznamupoznámkaVytvořil
0027021129. 8. 2018schváleno chrudim

Kategorie C

Kategorie B

Kategorie A

žadateldatum žádostistav záznamuvyjádření PS MA21poznámkastupeň pokročilostiVytvořil
002702112. 10. 2017schváleno  
chrudim
0027021115. 11. 2018schváleno  
chrudim

I. Zájem o zápis do evidence MA21
typ žadatelenázevnázev krajekontaktní osobae-mailinternetová stránkadalší informacestav záznamuadresapoznámkaZměněno
obecChrudimPardubickýŠárka Trunečková http://www.chrudim-city.cz/zdravemesto schváleno  24. 2. 2010 7:17
II. Kontaktní osoba MA21
Kontaktní osobaVytvořeno
Šárka Trunečková23. 2. 2012 7:02
Šárka Trunečková14. 8. 2013 11:46
Šárka Trunečková4. 3. 2014 13:47
Šárka Trunečková1. 6. 2015 12:16
III. Zpětná vazba o stavu MA21
VytvořilVytvořeno
chrudim29. 8. 2011 17:09
chrudim23. 2. 2012 7:02
chrudim17. 9. 2013 11:47
chrudim4. 3. 2014 13:47
chrudim1. 6. 2015 12:16
chrudim3. 5. 2016 15:40
host9. 8. 2017 14:13

1. Institucionální zakotvení MA21
1.1 Ustanovení zodpovědného politika pro MA21
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
1.2 Ustanovení koordinátora MA21
příjmení jméno titulzařazení v rámci úřaduforma pracovního vztahurok nástupu do funkce koord.e-mailtelefonusnesení/náplň práceOdkaz na webovou stránku kde je usnesení zveřejněnoAbsolvování základního školení MŽP k MA21stav záznamuVytvořilvýjimkaDůvod výjimkyDatum udělění výjimky
Trunečková Šárka DiS.Odbor územního plánování a regionálního rozvoje zaměstnanecký poměr2001 +420 469 657 100; 737 770 811usneseni_koordinator_2017.pdf  schválenochrudim   
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
1.3 Existence neformální skupiny pro MA21 (může být i oficiální orgán)
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
1.4 Schválení dokumentu k MA21 zastupitelstvem města/obce
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
2. Aktivní zapojování veřejnosti do oblastí plánování a rozhodování (typu kulaté stoly, fórum UR/MA21 aj.)
2.1 Plánování s veřejností (akční nebo komunitní plánování)
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
3. Prezentace činností a výstupů MA21
3.1 Aktualizace webové stránky s informacemi o MA21
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
3.2 Uveřejňování zpráv o MA21 v regionálních/celostátních médiích
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
4. Spolupráce/partnerství sektoru veřejné správy, občanského sektoru a podnikatelského sektoru
4.1 Společné zapojení zástupců občanského sektoru a podnikatelského sektoru do aktivit v rámci MA21
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     

5. Oficiální orgán samosprávy pro MA21
5.1 Ustanovení/existence orgánu rady/zastupitelstva obce pro sledování postupu MA21 složeného ze zástupců veřejné správy, neziskového sektoru a komerčního sektoru
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
6. Informace, vzdělávání a osvěta k UR a MA21
6.1 Pořádání osvětových kampaní k UR (Den Země, Evropský týden mobility apod.)
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
6.2 Realizace osvětových akcí k UR, MA21 a souvisejícím tématům pro veřejnost (mimo kampaň)
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
6.3 Realizace osvětových akcí k UR, MA21 a souvisejícím tématům pro úřad nebo samosprávu (mimo kampaň)
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
7. Sledování a hodnocení procesu MA21
7.1 Projednání roční pravidelné zprávy o MA21 a akčního plánu zlepšování MA21 radou nebo zastupitelstvem obce
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
8. Finanční podpora aktivit MA21
8.1 Schválení finanční podpory aktivit MA21, vyplývajících z komunitního plánování, radou nebo zastupitelstvem města/obce
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
9. Pravidelné veřejné fórum UR/MA21
9.1 Pořádání veřejného fóra UR/MA21 k celkovému rozvoji města/obce
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
10. Certifikované proškolení koordinátora MA21
10.1 Absolvování, případně aktuální účast koordinátora MA21 na akreditovaném školení pro koordinátory MA21
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
11. Audity udržitelného rozvoje v kategorii C
Kritérium 11 je pro naplnění kategorie C nepovinné, zohledňuje se pouze pro vyjádření stupně pokročilosti
audity municipality

Audity - DETAIL

12. Strategie UR nebo strategický plán respektující principy UR
12.1 Strategie UR města/obce nebo strategický plán k UR schválený zastupitelstvem města/obce
název dokumentudatum schválení dokumentuusneseníOdkaz na webovou stránku kde je usnesení zveřejněnostrategie UR/strategický plán k URstav záznamuVytvořilVytvořenovýjimkaDůvod výjimkyDatum udělění výjimky
Strategický plán rozvoje města Chrudimě zohledňuje všechny 3 pilíře UR, hlásí se k UR a zároveň využívá ke sledování vize standardizované ukazatele. Akční plán strategie je provázán s rozpočtem města.Bližší informace o povinných požadavcích najdete v příloze č.25. 4. 2004usneseni_strategie.pdf Strategie UR_2011.zipschválenochrudim8. 8. 2011 12:17   
Strategický plán pro rozvoj města Chrudim - povinné požadavky jsou specifikovány v zipové příloze 5. 4. 2004usneseni_strategie.pdf strategie_2012_povinne_pozadavky.zipschválenochrudim29. 8. 2012 15:37   
Strategický plán pro rozvoj města Chrudim - povinné požadavky jsou specifikovány v zipové příloze 5. 4. 2004priloha_02_usneseni_strategie.pdf strategie_2013_povinne_pozadavky.zipschválenochrudim27. 8. 2013 16:02   
Strategický plán pro rozvoj města Chrudim - povinné požadavky jsou specifikovány v zipové příloze5. 4. 2004priloha_02_usneseni_strategie.pdf strategie_2014_povinne_pozadavky.zipschválenochrudim15. 9. 2014 17:40   
Strategický plán pro rozvoj města Chrudim - povinné požadavky jsou specifikovány v zipové příloze5. 4. 2004priloha_02_usneseni_strategie.pdf strategie_2015_povinne_pozadavky.zipschválenochrudim19. 8. 2015 19:17   
Strategický plán udržitelného rozvoje města Chrudimi 2015 - 203014. 3. 2016usneseni_strategie_2015_2030.pdf strategie_2016_povinne_pozadavky.zipschválenochrudim28. 4. 2016 11:10   
Strategický plán udržitelného rozvoje města Chrudimi 2015 - 203014. 3. 2016usneseni_strategie_2015_2030.pdf strategie_2017_povinne_pozadavky.zipschválenochrudim14. 6. 2017 8:12   
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
13. Dílčí koncepce, která je v souladu se Strategií UR nebo strategickým plánem rozvoje respektujícím principy UR
13.1 Dílčí koncepce, která naplňuje principy UR, schválená zastupitelstvem města/obce
název dokumentudatum schválení dokumentuusneseníOdkaz na webovou stránku kde je usnesení zveřejněnokoncepcestav záznamuVytvořilVytvořenovýjimkaDůvod výjimkyDatum udělění výjimky
Environmentální politika města24. 9. 20073708_49267278bc273_f12.1.1.pdf 3709_49266fc1bc274_f12.1.2.pdfschváleno119. 4. 2010 18:06   
Environmentální politika města 24. 9. 2012usneseni_environ_politika_2012.pdf environ_politika_2012.pdfschválenochrudim12. 4. 2013 10:13   
Environmentální politika města, která stanovuje celkové cíle a zásady jednání organizace ve vztahu k životnímu prostředí,včetně dodržování všech příslušných právních požadavků na ochranu životního prostředí a rovněž závazek neustále zlepšovat vliv činnosti organizace na životní prostředí. Přikládáme i Environmentální prohlášení, které je veřejnou prezentací systému EMAS.24. 9. 2012usneseni_environ_politika_2012.pdf Envir.politika_dilci_koncepce_UR.zipschválenochrudim13. 8. 2013 15:56   
Environmentální politika města, která stanovuje celkové cíle a zásady jednání organizace ve vztahu k životnímu prostředí,včetně dodržování všech příslušných právních požadavků na ochranu životního prostředí a rovněž závazek neustále zlepšovat vliv činnosti organizace na životní prostředí. Přikládáme i Environmentální prohlášení, které je veřejnou prezentací systému EMAS.24. 9. 2012usneseni_environ_politika_2012.pdf EP_Chrudim_2013.pdfschválenochrudim15. 8. 2014 12:32   
Energetická politika města Chrudim 29. 9. 2014usneseni_energeti_politika_20140001.pdf energeticka_politika_2014.pdfschválenochrudim8. 7. 2015 10:30   
Environmentální politika města (schválena 24.9.2012), která stanovuje celkové cíle a zásady jednání organizace ve vztahu k životnímu prostředí,včetně dodržování všech příslušných právních požadavků na ochranu životního prostředí a rovněž závazek neustále zlepšovat vliv činnosti organizace na životní prostředí. Přikládáme i aktuální Environmentální prohlášení, které je veřejnou prezentací systému EMAS a naplňuje tak zmiňovanou Environmentální politiku města. 24. 9. 2012usneseni_environ_politika_2012.pdf environmentalni_prohlaseni_2016_mensi_rozliseni.pdschválenochrudim8. 7. 2015 10:38   
Environmentální politika města (schválena 24.9.2012), která stanovuje celkové cíle a zásady jednání organizace ve vztahu k životnímu prostředí,včetně dodržování všech příslušných právních požadavků na ochranu životního prostředí a rovněž závazek neustále zlepšovat vliv činnosti organizace na životní prostředí. Přikládáme i aktuální Environmentální prohlášení, které je veřejnou prezentací systému EMAS a naplňuje tak zmiňovanou Environmentální politiku města. 24. 9. 2012usneseni_environ_politika_2017.pdf EP_Chrudim_2016_2017.pdfschválenochrudim26. 4. 2017 16:53   
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
14. Systém finanční podpory pro realizaci opatření MA21
14.1 Schválení systému finanční podpory (nebo alespoň jeho dílčí části) zahrnujícího podporu MA21 radou nebo zastupitelstvem města/obce
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
15. Získávání externích zdrojů pro realizaci MA21
15.1 Získávání externích zdrojů pro realizaci aktivit MA21 (externí dotace, granty a jiné)
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
16. Stanovení a sledování vlastních indikátorů ke Strategii UR
16.1 Stanovení a sledování indikátorů udržitelného rozvoje
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
17. Výměna zkušeností a přenos příkladů dobré praxe v oblasti MA21
17.1 Aktivní zveřejňování vlastních příkladů dobré praxe v rámci tématické akce min. regionálního významu, příp. veřejně přístupné databáze
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
18. Oficiální orgán samosprávy pro sledování stavu UR
18.1 Ustanovení orgánu rady nebo zastupitelstva města/obce
název orgánudatum ustavení orgánuusneseníOdkaz na webovou stránku kde je usnesení zveřejněnoseznam členůstav záznamuvýjimkaDůvod výjimkyDatum udělění výjimky
Komise Zdravého města a místní Agendy 2126. 1. 2011komise Zdravého města a místní Agendy 21_ 2011.zip  schváleno   
Strategický tým pro rozvoj města Chrudim - Jeho náplní je systematické řízení udržitelného rozvoje ve městě (více info v zipu).12. 3. 2012Strategicky_tym_pro_rozvoj_mesta_2013.zip  schváleno   
Strategický tým pro udržitelný rozvoj města Chrudim14. 3. 2016strategicky_tym.zip  schváleno   
Strategický tým pro udržitelný rozvoj města Chrudim14. 6. 2016strategicky_tym.zip  schváleno   
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
19. Management kvality v rámci veřejné správy
19.1 Zavedení certifikovaného systému řízení kvality v rámci činnosti úřadů města/obce
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
20. Audit udržitelného rozvoje v kategorii B
20.1 Audit ve všech oblastech UR v kategorii B (dle Metodiky hodnocení udržitelného rozvoje v rámci MA21)
Procházet záznamy v které    Hledat     
Žádné záznamy nebyly nalezeny.
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     

21. Principy UR jsou prakticky uplatňovány
21.1 Audit UR v kategorii A (dle Metodiky hodnocení udržitelného rozvoje v rámci MA21)
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
21.2 Spokojenost obyvatel s kvalitou života a s procesem MA21
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat