Hledat
Hledat
Oficiální stránky Informačního systému místní Agendy 21

DDR Menu


Přehled postupu v MA21 v minulých letech

Dosažené kategorie
2018
C
2017
C
2016
C
2015
C
2014
C
2013
C
2012
C
2011
C
2010
C

 

 

Kategorie D

žadateldatum žádostistav záznamupoznámkaVytvořil
0027580823. 10. 2018schváleno jilemnice
002758087. 11. 2019předložit ke schválení jilemnice

Kategorie C

žadateldatum žádostistav záznamuvyjádření PS MA21poznámkastupeň pokročilostiVytvořil
0027580831. 10. 2018schválenoschváleno 
jilemnice
002758087. 11. 2019předložit ke schválení  
jilemnice

Kategorie B

Kategorie A

I. Zájem o zápis do evidence MA21
typ žadatelenázevnázev krajekontaktní osobae-mailinternetová stránkadalší informacestav záznamuadresapoznámkaZměněno
obecJilemniceLibereckýing. Martin Šnorbert http://www.mestojilemnice.cz schváleno  18. 11. 2015 14:34
II. Kontaktní osoba MA21
Kontaktní osobaVytvořeno
Petra Therová19. 4. 2010 18:06
Petra Novotná28. 2. 2013 12:30
Kateřina Jiroušová24. 11. 2014 10:50
Petra Novotná25. 5. 2016 12:54
III. Zpětná vazba o stavu MA21
VytvořilVytvořeno
jilemnice31. 10. 2011 10:07
jilemnice4. 6. 2012 15:31
jilemnice22. 2. 2013 9:09
jilemnice24. 11. 2014 10:51
jilemnice24. 11. 2015 9:48
jilemnice25. 5. 2016 12:54
jilemnice6. 4. 2017 7:23

1. Institucionální zakotvení MA21
1.1 Ustanovení zodpovědného politika pro MA21
příjmení jméno titulfunkcee-mailtelefonusneseníOdkaz na webovou stránku kde je usnesení zveřejněnostav záznamuVytvořilvýjimkaDůvod výjimkyDatum udělění výjimky
Bc. David Hlaváčradní +420 603838594Usnesení ZM - ustanovení odpovědného politika.pdfhttp://www.mestojilemnice.cz/cz/jilemnice/zastupitelstvo/zapisy-ze-zasedani/schválenojilemnice   
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
1.2 Ustanovení koordinátora MA21
příjmení jméno titulzařazení v rámci úřaduforma pracovního vztahurok nástupu do funkce koord.e-mailtelefonusnesení/náplň práceOdkaz na webovou stránku kde je usnesení zveřejněnoAbsolvování základního školení MŽP k MA21stav záznamuVytvořilvýjimkaDůvod výjimkyDatum udělění výjimky
Ing. Martin Šnorbertvedoucí odboru rozvoje a místního hospodářství   +420 481 565 127koordinátor.pdf  schválenojilemnice   
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
1.3 Existence neformální skupiny pro MA21 (může být i oficiální orgán)
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
1.4 Schválení Deklarace k MA21 zastupitelstvem města/obce
název dokumentudatum schválení dokumentuusneseníOdkaz na webovou stránku kde je usnesení zveřejněnodokument k MA21stav záznamuVytvořilVytvořenovýjimkaDůvod výjimkyDatum udělění výjimky
DEKLARACE Projektu Jilemnice - Zdravé město28. 2. 20073431_46b2faa28551d_f6.1.1.pdf 3432_46b2faa28551d_f6.1.2.pdfschváleno119. 4. 2010 18:06   
DEKLARACE Projektu Jilemnice - Zdravé město28. 2. 2007deklarace.pdf deklarace.pdfschválenojilemnice26. 11. 2015 12:55   
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
2. Aktivní zapojování veřejnosti do oblastí plánování a rozhodování (typu kulaté stoly, fórum UR/MA21 aj.)
2.1 Plánování s veřejností (akční nebo komunitní plánování)
Dobrá praxenázev plánovací akcetéma plánovací akce /obsah plánovací akcetermín akcezápis/záznamnepovinná příloha foto 1nepovinná příloha foto 2stav záznamuVytvořilVytvořenovýjimkaDůvod výjimkyDatum udělění výjimky
Dětské fórum Zdravého města Jilemnice - Desatero problémů očima dětíCílem dětského fóra bylo získat co nejširší zpětnou vazbu od mládeže týkající se rozvoje města a jejich priority porovnat s formulací nejzásadnějších problémů z pohledu obyvatel. Děti se aktivně vyjádřily k tématům v oblasti životního prostředí, školství a kultury, sociální a zdravotnictví, veřejného pořádku a dopravy, a v neposlední řadě ve využití volného času. Priority vzešlé z dětského fóra následně zástupci z řad mládeže prezentovaly také na Fóru Zdravého města Jilemnice.10. 4. 2019Zápis z jednání dětského fóra (8.ročník) (003).pdf  schválenojilemnice22. 10. 2019 10:25   
 Fórum Zdravého města JilemniceVeřejné projednání k celkovému rozvoji města za účasti veřejné správy, podnikatelů a neziskových organizací.25. 4. 2019Zápis.pdfDSC_4044.JPGDSC_4122.JPGschválenojilemnice29. 10. 2019 11:25   
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
3. Prezentace činností a výstupů MA21
3.1 Aktualizace webové stránky s informacemi o MA21
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
3.2 Uveřejňování zpráv o MA21 v regionálních/celostátních médiích
Dobrá praxenázev článkudatum publikování článkunázev médiascan článkustav záznamuVytvořilVytvořenovýjimkaDůvod výjimkyDatum udělění výjimky
 Dobrovolníci uklidili v Jilemnici a okolí téměř tunu odpadků2. 5. 2019Jilemnice - zpravodaj městaČlánek I.pdfschválenojilemnice4. 10. 2019 12:52   
 Fórum Zdravého města Jilemnice po třinácté3. 6. 2019Jilemnice - zpravodaj městaČlánek II.pdfschválenojilemnice4. 10. 2019 12:54   
 Fórum Zdravého města Jilemnice - výsledky ankety Desatero problémů1. 7. 2019Jilemnice - zpravodaj městaČlánek III.pdfschválenojilemnice4. 10. 2019 12:55   
 Jilemnice podruhé zvítězila v třídění odpadu1. 7. 2019Jilemnice - zpravodaj městaČlánek IV.pdfschválenojilemnice4. 10. 2019 12:57   
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
4. Spolupráce/partnerství sektoru veřejné správy, občanského sektoru a podnikatelského sektoru
4.1 Společné zapojení zástupců občanského sektoru a podnikatelského sektoru do aktivit v rámci MA21
Dobrá praxenázev společné aktivitytéma společné aktivity / obsah společné aktivityza veřejný sektorza občanský sektorza podnikatelský sektorzpráva/článekstav záznamuVytvořilVytvořenovýjimkaDůvod výjimkyDatum udělění výjimky
 Příprava kampaně Evropský týden mobility Při přípravě programu město Jilemnice spolupracovalo se zástupci neziskového i podnikatelského sektoru.město Jilemnice jako hlavní organizátor, BESIP team - oddělení ministerstva dopravy, hlavní partner kampaněMateřské centru Rodinka - příprava Koloběžkiády, KB biatlon, ČKS SKI Jilemnice, T.J. Sokol Jilemnice - příprava programu v rámci ETMEKO-KOM a.s. - program v rámci Dne bez aut, KOLOPARK.CZ - poskytnutí slevy na přilby v rámci Dne bez aut, jízdy bryčkou - soukromý podnikatelPlakát.pdfschválenojilemnice4. 10. 2019 13:08   
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
5. Sledování a hodnocení procesu MA21
5.1 Projednání roční pravidelné zprávy o MA21 a akčního plánu zlepšování MA21 radou nebo zastupitelstvem obce
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     

6. Oficiální orgán samosprávy pro MA21
6.1 Ustanovení/existence orgánu rady/zastupitelstva obce pro sledování postupu MA21 složeného ze zástupců veřejné správy, neziskového sektoru a komerčního sektoru
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
7. Informace, vzdělávání a osvěta k UR a MA21
7.1 Realizace osvětových aktivit k UR (např. Den Země, Evropský týden mobility osvětové akce k dílčím tématům UR)
Dobrá praxenázev aktivitydatum konání oddatum konání dopořadatelpartneřiodhad počtu účastníkůzpůsob zapojení realizátora MA21tisková zprávanepovinná příloha - foto1nepovinná příloha - foto2odkaz na další informace k aktivitěstav záznamuVytvořilVytvořenovýjimkaDůvod výjimkyDatum udělění výjimky
 Den Země26. 4. 201926. 4. 2019město Jilemnice, MAS Přiďte pobejt! z. s.KRNAP, ZŠ Harracha, ZŠ Komenského300Spolupráce při přípravě programu a následné realizaci.Plakát.jpg   schválenojilemnice4. 10. 2019 13:19   
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
7.2 Realizace vzdělávacích akcí k UR, MA21 a souvisejícím tématům pod vedením kvalifikovaného lektora pro veřejnost
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
7.3 Realizace vzdělávacích akcí k UR, MA21 a souvisejícím tématům pod vedením kvalifikovaného lektora pro úřad nebo samosprávu
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
8. Finanční podpora aktivit MA21
8.1 Schválení finanční podpory aktivit MA21, vyplývajících z komunitního plánování, radou nebo zastupitelstvem města/obce
Dobrá praxeprojekt/aktivitaoblast využití finanční podporyusnesení/dokladOdkaz na webovou stránku kde je usnesení zveřejněnodůkaz - komunitní plánovánístav záznamuVytvořilVytvořenovýjimkaDůvod výjimkyDatum udělění výjimky
 V zápise z fóra zdravého města ze dne 25. dubna 2019 bylo komentováno plnění ověřeného problému z roku 2018 „Cyklostezky – směr Martinice v Krkonoších, Hrabačov“. Stejně tak se tento problém (v jiném znění) objevil ve formulacích u oblasti G: Doprava, prevence kriminality, bezpečnost občanů – „neustálý rozvoj sítě cyklostezek“. V návaznosti na ověření problému v roce 2018 byla do rozpočtu na rok 2019 zařazena rozpočtová kapitola „Cyklostezka „Za prací“ – projekce“, § 2212, org. 206, v této kapitole bylo vyčleněno 500 tis. Kč na přípravu projektových dokumentací cyklostezky za prací v úseku Martinice v Krkonoších – Jilemnice. Rozvoj sítě cyklostezekzm5a -schválení rozpočtu.pdfhttp://www.mestojilemnice.cz/data/jil_files/11031/zm5a.pdfZápis fórum 2019.pdfschválenojilemnice24. 10. 2019 13:19   
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
9. Pravidelné plánování s veřejností k tématům UR
9.1 Plánování s veřejností technikami, zahrnujícími následující fáze participace: zjišťování potřeb, konzultace návrhu, prezentace výsledného řešení
Dobrá praxeNázev plánovací aktivity (projektu)Téma/obsahDatum konání - 1. fázeDatum konání - 2. fázeDatum konání - 3. fázeZápis/záznam o průběhu plánovací akceOdkaz na další informacenepovinná příloha foto1nepovinná příloha foto2stav záznamuVytvořilVytvořenovýjimkaDůvod výjimkyDatum udělění výjimky
 Rekonstrukce povrchů místních komunikací v lokalitě „Starý Spořilov“Vodohospodářské sdružení Turnov (vlastník vodovodů a kanalizací města Jilemnice) připravuje v lokalitě Spořilov celkovou rekonstrukci vodovodů a kanalizace, při které dojde k zásahu do silničního pozemku na místních komunikací – uložení nových sítích (převážně přímo pod vozovku). Proto bylo nutné zahájit přípravu projektové dokumentace na rekonstrukci povrchů místních komunikací dotčených stavbou vodovodů a kanalizace. Současně je však třeba vyřešit odvod dešťových vod, rozšířeních vozovek, parkování, umístění chodníků, nového veřejného osvětlení a stanovit rozsah veřejné zeleně. V prvé fázi byla s vybraným projektantem (Projektservis Jičín s. r. o.) řešena studie pro úpravu ulic na Spořilově, konkrétně ulice Spořilovská, Budovatelská, Knoblochova, Jubilejní a Zahradní. Dle požadavků města Jilemnice bylo zpracováno několik variant příčného uspořádání ulic ve zmíněné lokalitě, kdy na základě jednání se zástupci města a s obyvateli řešených ulic (proběhlo 25.3.2019 ve dvou časových termínech od 15 hod a od 16 hod) bylo z navržených variant vybráno výsledné řešení. Jednání č. 1 dne 12.2.2019 – zástupci města Jilemnice, Projektservisu Jičín, VHS Turnov, diskuze o podobě ulic, příprava pracovní verze PD, v bodě 4 informace, že občané a majitelé dotčených nemovitostí budou seznámení s pracovní verzí PD na veřejném jednání. Jednání č. 2 dne 6.3.2019 – zástupci města Jilemnice a Projektservisu Jičín, představení pracovní verze před jednání s občany a majiteli dotčených nemovitostí. Jednání č. 3 dne 25.3.2019 – zástupci města Jilemnice, Projektservisu Jičín, občané a majitelé nemovitostí dotčených stavbou. Občané a majitelé měli možnost se přímo vyjádřit k navrženému řešení u svých pozemků. Každý z přítomných občanů mohl projektantům říci svůj vlastní názor, projektanti přihlédli k připomínkám a v případě, že šlo o realizovatelné návrhy, bylo přislíbeno jejich zapracování do projektové dokumentace. Jednání č. 4 dne 3.4.2019 - zástupci města Jilemnice, Projektservisu Jičín, VHS Turnov, předložení pracovní verze návrhu řešení rekonstrukce místních komunikací v lokalitě Spořilov. Do návrhu byly zapracovány podněty z jednání s občany ze dne 25.3.2019. Květen 2019 – předložení projektová dokumentace ve stupni STUDIE, ve které jsou zapracovány požadavky investora i občanů a majitelů dotčených nemovitostí. Webové stránky města Jilemnice: http://www.mestojilemnice.cz/cz/rozvoj-projekty/, zde vznikl odkaz „Rekonstrukce povrchů místních komunikací v lokalitě „Starý Spořilov“, pod touto záložkou jsou prezentovány zápisy z jednotlivých jednání k projektu a dále pak zpracované projektové dokumentace. Je zde uveden také kontakt na odpovědného pracovníka MěÚ Jilemnice a projektanta pro případ konzultace záměru. 12. 2. 201925. 3. 20193. 4. 2019Ukazatel 9.1.docxhttp://www.mestojilemnice.cz/cz/rozvoj-projekty/,   schválenojilemnice22. 10. 2019 12:01   
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
10. Certifikované proškolení koordinátora MA21
10.1 Absolvování dalšího akreditovaného vzdělávání dle stanoveného rozsahu základních znalostí/dovedností koordinátora
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
11. Audity udržitelného rozvoje v kategorii C
Kritérium 11 je pro naplnění kategorie C nepovinné, zohledňuje se pouze pro vyjádření stupně pokročilosti
audity municipality

Audity - DETAIL

 
17. Oficiální orgán samosprávy pro sledování stavu UR
17.1 Ustanovení orgánu rady nebo zastupitelstva města/obce
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
19. Audit udržitelného rozvoje v kategorii B
19.1 Audit ve všech oblastech UR v kategorii B (dle Metodiky hodnocení udržitelného rozvoje v rámci MA21)
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     

20. Principy UR jsou prakticky uplatňovány
20.1 Audit UR v kategorii A (dle Metodiky hodnocení udržitelného rozvoje v rámci MA21)
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat