Hledat
Hledat
Oficiální stránky Informačního systému místní Agendy 21

DDR Menu


Vítejte na domovské stránce obce/města

00277037 - Moravská Třebová

 

Přehled postupu v MA21 v minulých letech

Dosažené kategorie
2018
C
2017
C
2016
C
2015
C
2014
C
2013
C
2012
C
2011
C
2010
C

 

 

Kategorie D

žadateldatum žádostistav záznamupoznámkaVytvořil
0027703725. 10. 2018schváleno moravska_trebova
002770377. 11. 2019schváleno moravska_trebova

Kategorie C

žadateldatum žádostistav záznamuvyjádření PS MA21poznámkastupeň pokročilostiVytvořil
0027703731. 10. 2018schválenoschváleno 
moravska_trebova
002770377. 11. 2019schválenoschváleno 
moravska_trebova

Kategorie B

Kategorie A

I. Zájem o zápis do evidence MA21
typ žadatelenázevnázev krajekontaktní osobae-mailinternetová stránkadalší informacestav záznamuadresapoznámkaZměněno
obecMoravská TřebováPardubickýBarbora Dudíková, DiS http://www.mtrebova.cz/ schváleno  4. 4. 2019 21:36
II. Kontaktní osoba MA21
Kontaktní osobaVytvořeno
Veronika Cápalová19. 4. 2010 18:08
Zdeňka Motlová1. 11. 2010 15:44
Lišková Ludmila8. 11. 2011 9:18
Barbora Dudíková, DiS.22. 10. 2018 14:15
III. Zpětná vazba o stavu MA21
VytvořilVytvořeno
moravska_trebova2. 11. 2010 11:15
moravska_trebova8. 11. 2011 9:19
moravska_trebova7. 3. 2012 15:01
moravska_trebova7. 10. 2013 17:56
moravska_trebova6. 10. 2014 16:06
moravska_trebova3. 11. 2015 10:04
moravska_trebova11. 3. 2016 12:03
moravska_trebova16. 5. 2017 10:41
moravska_trebova9. 4. 2018 11:58
moravska_trebova22. 10. 2019 16:02
host1. 11. 2019 8:30

1. Institucionální zakotvení MA21
1.1 Ustanovení zodpovědného politika pro MA21
příjmení jméno titulfunkcee-mailtelefonusneseníOdkaz na webovou stránku kde je usnesení zveřejněnostav záznamuVytvořilvýjimkaDůvod výjimkyDatum udělění výjimky
Ing. Daniela Maixnerovámístostarostka a zodpovědný politik Projektu Zdravé město a MA21 +420603586949Výpis z usnesení.pdfhttp://www.moravskatrebova.cz/cs/radnice/zastupitelstvo-mesta/usneseni-zastupitelstva-do-r-2018-vc.htmlschválenomoravska_trebova   
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
1.2 Ustanovení koordinátora MA21
příjmení jméno titulzařazení v rámci úřaduforma pracovního vztahurok nástupu do funkce koord.e-mailtelefonusnesení/náplň práceOdkaz na webovou stránku kde je usnesení zveřejněnoAbsolvování základního školení MŽP k MA21stav záznamuVytvořilvýjimkaDůvod výjimkyDatum udělění výjimky
Dudíková Barbora, DiS.odbor rozvoje městazaměstnanecký poměr2018 +420 461 353 107náplň práce.pdf  schválenomoravska_trebova   
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
1.3 Existence neformální skupiny pro MA21 (může být i oficiální orgán)
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
1.4 Schválení Deklarace k MA21 zastupitelstvem města/obce
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
2. Aktivní zapojování veřejnosti do oblastí plánování a rozhodování (typu kulaté stoly, fórum UR/MA21 aj.)
2.1 Plánování s veřejností (akční nebo komunitní plánování)
Dobrá praxenázev plánovací akcetéma plánovací akce /obsah plánovací akcetermín akcezápis/záznamnepovinná příloha foto 1nepovinná příloha foto 2stav záznamuVytvořilVytvořenovýjimkaDůvod výjimkyDatum udělění výjimky
 Beseda s občany na téma Odpadové hospodářstvíBeseda s občany na téma Odpadové hospodářství plynule navázala na Veřejné fórum 2019. Na místě bylo možné řešit konkrétní problémy, podělit se o své zkušenosti, připomínky a dotazy ke změnám ve svozu odpadu. Diskuzní setkání přineslo mnoho důležitých informací a postřehů.26. 2. 2019Ohlédnutí za Veřejným fórem a besedou s občany.pngbeseda1.jpgbeseda2.jpgschválenomoravska_trebova22. 10. 2019 16:19   
 Mladé fórum 2019Ve středu 17. dubna od 15 hod. ožilo nádvoří moravskotřebovského zámku prvním ročníkem Mladého fóra. Mladá generace studentů diskutovala se zástupci vedení města a se zástupci spolku Žijeme Třebovou, z.s. Cílem Mladého fóra bylo získat co nejširší zpětnou vazbu k rozvoji našeho města očima mladé generace. Žáci a studenti našich škol se mohli u tematických stolů vyjádřit k jakémukoliv tématu, které je z jejich pohledu problematické a zaslouží si pozornost. Hlavním společným výsledkem byla formulace a pořadí přání ke zlepšení, která následně prošla ověřovací anketou. Výsledný seznam přání byl předložen k řešení radě města. Témata diskuse byla zaměřena na životní styl, volný čas, školu, zaměstnání a bydlení + volné téma. Garanty jednotlivých témat během diskuzního setkání byli členové spolku Žijeme Třebovou, z.s. Pro účastníky byla připravena prohlídka výstavy na zámku, tombola a občerstvení.17. 4. 2019Mládež hlasuje o pořadí přání vzešlých z Mladého fóra.pngMF1.jpgMF3.jpgschválenomoravska_trebova22. 10. 2019 16:21   
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
3. Prezentace činností a výstupů MA21
3.1 Aktualizace webové stránky s informacemi o MA21
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
3.2 Uveřejňování zpráv o MA21 v regionálních/celostátních médiích
Dobrá praxenázev článkudatum publikování článkunázev médiascan článkustav záznamuVytvořilVytvořenovýjimkaDůvod výjimkyDatum udělění výjimky
 Zdravé město vyzývá občany k aktivitě1. 5. 2019Moravskotřebovský zpravodajZdravé město vyzývá občany k aktivitě 5-19.pngschválenomoravska_trebova16. 10. 2019 17:36   
 Moravská Třebová zavádí novinku Mobilní rozhlas25. 5. 2019Svitavský deníkMoravská Třebová zavádí novinku Mobilní rozhlas 25-5-19.pngschválenomoravska_trebova16. 10. 2019 17:38   
 Naše náměstí získalo novou vánoční výzdobu1. 1. 2019Moravskotřebovský zpravodajNaše náměstí získalo novou vánoční výzdobu 1-19.pngschválenomoravska_trebova16. 10. 2019 17:41   
 Desatero problémů a přání Moravská Třebová1. 8. 2019Moravskotřebovský zpravodajDesatero problémů a přání Moravská Třebová 8-19.pngschválenomoravska_trebova16. 10. 2019 17:43   
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
4. Spolupráce/partnerství sektoru veřejné správy, občanského sektoru a podnikatelského sektoru
4.1 Společné zapojení zástupců občanského sektoru a podnikatelského sektoru do aktivit v rámci MA21
Dobrá praxenázev společné aktivitytéma společné aktivity / obsah společné aktivityza veřejný sektorza občanský sektorza podnikatelský sektorzpráva/článekstav záznamuVytvořilVytvořenovýjimkaDůvod výjimkyDatum udělění výjimky
 Den bez autV neděli 22. září od 14:00-17:00 hod. se na Knížecí louce konal Den bez aut - kampaň, která se snaží upozornit na neudržitelný růst automobilové dopravy ve městech a podporuje ekologičtější způsoby přepravy. Pro veřejnost byl připraven program plný zajímavých soutěží. Jízdy zručnosti a procvičení základů dopravní bezpečnosti připravilo DDM Moravská Třebová. Zkušební jízdy na elektrokole, ukázku povinné výbavy chodce i jízdního kola a ukázku správného nošení cyklohelmy připravil servis Sport Ježek. K vidění bylo 30 ks koloběžek KOSTKA, které si veřejnost mohla bezplatně zapůjčit na zkušební jízdu od ryze české firmy KOSTKA. Místní skupina Českého červeného kříže Moravská Třebová pro veřejnost připravila aktivity na procvičení první pomoci. Veřejnost dále navštívila stanoviště VZP, kde měli pracovnice nachystány drobné soutěže a informace o produktech, které nabízí. Na vyhrazeném místě na In-line dráze se malovaly křídami tématické obrázky. Kampaň byla letošní rok zaměřena na téma bezpečná chůze a jízda na kole s heslem: Projdi se s námi! Proto na každého zúčastněného čekala odměna formou reflexních prvků, které věnovalo Zdravé Město Moravská Třebová. Kdo přišel pěšky nebo přijel dopravním prostředkem poháněným vlastní silou, byl zařazen do slosování o 5 cen, jednalo se o balíčky s reflexními prvky.Město Moravská Třebová, Zdravé město Moravská Třebová, Městská policie Moravská Třebová, DDM Moravská TřebováSHD Sušice, Místní skupina ČČK Moravská Třebová, občani městaservis SPORT JEŽEK, KOSTKA - kolobka, s. r. o., VZP ČRčlánek před akcí, plakát, článek po akci.pdfschválenomoravska_trebova23. 10. 2019 17:11   
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
5. Sledování a hodnocení procesu MA21
5.1 Projednání roční pravidelné zprávy o MA21 a akčního plánu zlepšování MA21 radou nebo zastupitelstvem obce
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     

6. Oficiální orgán samosprávy pro MA21
6.1 Ustanovení/existence orgánu rady/zastupitelstva obce pro sledování postupu MA21 složeného ze zástupců veřejné správy, neziskového sektoru a komerčního sektoru
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
7. Informace, vzdělávání a osvěta k UR a MA21
7.1 Realizace osvětových aktivit k UR (např. Den Země, Evropský týden mobility osvětové akce k dílčím tématům UR)
Dobrá praxenázev aktivitydatum konání oddatum konání dopořadatelpartneřiodhad počtu účastníkůzpůsob zapojení realizátora MA21tisková zprávanepovinná příloha - foto1nepovinná příloha - foto2odkaz na další informace k aktivitěstav záznamuVytvořilVytvořenovýjimkaDůvod výjimkyDatum udělění výjimky
 Modrý průvod na podporu povědomí o autismu2. 4. 20192. 4. 2019Naproti, o.p.s. - LaskavárnaZdravé město Moravská Třebová, VHOS, a. s.150 občanů Moravské Třebové a okolíZdravé město Moravská Třebová zajistilo propagaci osvětové aktivity, zajistilo modře osvícený radniční balkón, zajistilo promluvu k průvodu o problematice a věnovalo modrým zúčastněným poukazy na zmrzlinu do Laskavárny.články Modrý průvod.pdffoto.JPGfoto 2.JPGhttp://www.moravskatrebova.cz/cs/rozvoj/zdrave-mesto-a-mistni-agenda-21.htmlschválenomoravska_trebova25. 10. 2019 14:37   
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
7.2 Realizace vzdělávacích akcí k UR, MA21 a souvisejícím tématům pod vedením kvalifikovaného lektora pro veřejnost
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
7.3 Realizace vzdělávacích akcí k UR, MA21 a souvisejícím tématům pod vedením kvalifikovaného lektora pro úřad nebo samosprávu
Dobrá praxenázev vzdělávací akcedatum konánípořadatelpartneřipočet účastníkůpozvánkaanotace přednesené prezentacenepovinná příloha - prezentacenepovinná příloha - foto1nepovinná příloha - foto2stav záznamuuser_display_nameVytvořilVytvořenovýjimkaDůvod výjimkyDatum udělění výjimky
 Vzdělávací seminář k tématům UR, MA21 a technikám komunikace s veřejností22. 10. 2019Zdravé město Moravská TřebováInstitut komunitního rozvoje, z.s.9 účastníků ze 17 pozvaných (1 lektorka z firmy Institut komunitního rozvoje, z.s., starosta a 2 místostarostové, 13 zaměstnanců MěÚ Moravská Třebová)pozvánka.pdfSylabus školení MA21.docprezenční listina.pdffoto.jpg schváleno00277037moravska_trebova23. 10. 2019 17:52   
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
8. Finanční podpora aktivit MA21
8.1 Schválení finanční podpory aktivit MA21, vyplývajících z komunitního plánování, radou nebo zastupitelstvem města/obce
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
9. Pravidelné plánování s veřejností k tématům UR
9.1 Plánování s veřejností technikami, zahrnujícími následující fáze participace: zjišťování potřeb, konzultace návrhu, prezentace výsledného řešení
Dobrá praxeNázev plánovací aktivity (projektu)Téma/obsahDatum konání - 1. fázeDatum konání - 2. fázeDatum konání - 3. fázeZápis/záznam o průběhu plánovací akceOdkaz na další informacenepovinná příloha foto1nepovinná příloha foto2stav záznamuVytvořilVytvořenovýjimkaDůvod výjimkyDatum udělění výjimky
 Participativní rozpočet v místní části - Boršov, Sušice a UdánkyPilotní projekt pro zapojení občanů částí města Boršov, Sušice a Udánky do procesů rozhodování v Moravské Třebové.25. 6. 20191. 8. 201930. 9. 2019zápis.pdfhttp://www.moravskatrebova.cz/cs/rozvoj/participativni-rozpocet/foto 1.jpgfoto 2.jpgschválenomoravska_trebova24. 10. 2019 15:13   
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
10. Certifikované proškolení koordinátora MA21
10.1 Absolvování dalšího akreditovaného vzdělávání dle stanoveného rozsahu základních znalostí/dovedností koordinátora
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
11. Audity udržitelného rozvoje v kategorii C
Kritérium 11 je pro naplnění kategorie C nepovinné, zohledňuje se pouze pro vyjádření stupně pokročilosti
audity municipality

Audity - DETAIL

 
17. Oficiální orgán samosprávy pro sledování stavu UR
17.1 Ustanovení orgánu rady nebo zastupitelstva města/obce
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
19. Audit udržitelného rozvoje v kategorii B
19.1 Audit ve všech oblastech UR v kategorii B (dle Metodiky hodnocení udržitelného rozvoje v rámci MA21)
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     

20. Principy UR jsou prakticky uplatňovány
20.1 Audit UR v kategorii A (dle Metodiky hodnocení udržitelného rozvoje v rámci MA21)
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat