Hledat
Hledat
Oficiální stránky Informačního systému místní Agendy 21

DDR Menu


Vítejte na domovské stránce obce/města

00277037 - Moravská Třebová

 

Přehled postupu v MA21 v minulých letech

Dosažené kategorie
2020
C
2019
C
2018
C
2017
C
2016
C
2015
C
2014
C
2013
C
2012
C
2011
C
2010
C
 
Realizátoři v Kategoriích A a B zpracovávají Audity udržitelného rozvoje.
Nevyplňují Kritéria MA21, s výjimkou Kritérií č. 1, 6 a 17. 

Realizátoři v kategorii C, kteří získali stupeň pokročilosti (hvězdičky), rovněž zpracovávají Audity udržitelného rozvoje.

 

Kategorie D

žadateldatum žádostistav záznamupoznámkaVytvořil
002770372. 11. 2020schváleno moravska_trebova

Kategorie C

Kategorie B

Kategorie A

I. Zájem o zápis do evidence MA21
typ žadatelenázevnázev krajekontaktní osobae-mailinternetová stránkadalší informacestav záznamuadresapoznámkaZměněno
obecMoravská TřebováPardubickýBc. Pavlína Horáčková, DiS. http://www.mtrebova.cz/ schváleno  3. 3. 2021 22:31
II. Kontaktní osoba MA21
Kontaktní osobaVytvořeno
Veronika Cápalová19. 4. 2010 18:08
Zdeňka Motlová1. 11. 2010 15:44
Lišková Ludmila8. 11. 2011 9:18
Barbora Dudíková, DiS.22. 10. 2018 14:15
III. Zpětná vazba o stavu MA21
VytvořilVytvořeno
moravska_trebova2. 11. 2010 11:15
moravska_trebova8. 11. 2011 9:19
moravska_trebova7. 3. 2012 15:01
moravska_trebova7. 10. 2013 17:56
moravska_trebova6. 10. 2014 16:06
moravska_trebova3. 11. 2015 10:04
moravska_trebova11. 3. 2016 12:03
moravska_trebova16. 5. 2017 10:41
moravska_trebova9. 4. 2018 11:58
moravska_trebova22. 10. 2019 16:02
host1. 11. 2019 8:30
host2. 1. 2020 10:29
host6. 1. 2021 23:28

1. Institucionální zakotvení MA21
1.1 Ustanovení zodpovědného politika pro MA21
příjmení jméno titulfunkcee-mailtelefonusneseníOdkaz na webovou stránku kde je usnesení zveřejněnostav záznamuVytvořilvýjimkaDůvod výjimkyDatum udělění výjimky
Ing. Daniela Maixnerovámístostarostka a zodpovědný politik Projektu Zdravé město a MA21 +420603586949Výpis z usnesení.pdfhttp://www.moravskatrebova.cz/cs/radnice/zastupitelstvo-mesta/usneseni-zastupitelstva-do-r-2018-vc.htmlschválenomoravska_trebova   
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
1.2 Ustanovení koordinátora MA21
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
1.3 Existence neformální skupiny pro MA21 (může být i oficiální orgán)
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
1.4 Schválení Deklarace k MA21 zastupitelstvem města/obce
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
2. Aktivní zapojování veřejnosti do oblastí plánování a rozhodování (typu kulaté stoly, fórum UR/MA21 aj.)
2.1 Plánování s veřejností (akční nebo komunitní plánování)
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
3. Prezentace činností a výstupů MA21
3.1 Aktualizace webové stránky s informacemi o MA21
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
3.2 Uveřejňování zpráv o MA21 v regionálních/celostátních médiích
Dobrá praxenázev článkudatum publikování článkunázev médiascan článkustav záznamuVytvořilVytvořenovýjimkaDůvod výjimkyDatum udělění výjimky
 Den Země 16. 4. 2021Moravskotřebovský zpravodajzprvodDenzeme.JPGschválenomoravska_trebova6. 10. 2021 13:58   
 Otevření Singltreku Moravská Třebová v rámci Evropského týdne mobility 18. 9. 2021Moravskotřebovský zpravodajsingl-poster-2F_n.pdfschválenomoravska_trebova6. 10. 2021 14:02   
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
4. Spolupráce/partnerství sektoru veřejné správy, občanského sektoru a podnikatelského sektoru
4.1 Společné zapojení zástupců občanského sektoru a podnikatelského sektoru do aktivit v rámci MA21
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
5. Sledování a hodnocení procesu MA21
5.1 Projednání roční pravidelné zprávy o MA21 a akčního plánu zlepšování MA21 radou nebo zastupitelstvem obce
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     

6. Oficiální orgán samosprávy pro MA21
6.1 Ustanovení/existence orgánu rady/zastupitelstva obce pro sledování postupu MA21 složeného ze zástupců veřejné správy, neziskového sektoru a komerčního sektoru
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
7. Informace, vzdělávání a osvěta k UR a MA21
7.1 Realizace osvětových aktivit k UR (např. Den Země, Evropský týden mobility osvětové akce k dílčím tématům UR)
Dobrá praxenázev aktivitydatum konání oddatum konání dopořadatelpartneřiodhad počtu účastníkůzpůsob zapojení realizátora MA21tisková zprávanepovinná příloha - foto1nepovinná příloha - foto2odkaz na další informace k aktivitěstav záznamuVytvořilVytvořenovýjimkaDůvod výjimkyDatum udělění výjimky
 Den Země 19. 4. 20212. 5. 2021Zdravé město Moravská Třebová Maják DDM Moravská Třebová, Technické služby města Moravská Třebová, Sdružení přátel kulturního domu v Boršově, Skaut Moravská Třebová, Městská knihovna Ladislava z Boskovic, Charita Moravská Třebová, Srdcem třebováci, Kulturní služby města MT150zakoupení ochranných prostředků - rukavice, pytle, odměny pro sběrače dzeme.JPGzprvodDenzeme.JPGDen Země 2021 str. 2 - seznam lokalit.jpg schválenomoravska_trebova6. 10. 2021 14:21   
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
7.2 Realizace vzdělávacích akcí k UR, MA21 a souvisejícím tématům pod vedením kvalifikovaného lektora pro veřejnost
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
7.3 Realizace vzdělávacích akcí k UR, MA21 a souvisejícím tématům pod vedením kvalifikovaného lektora pro úřad nebo samosprávu
Dobrá praxenázev vzdělávací akcedatum konánípořadatelpartneřipočet účastníkůpozvánkaanotace přednesené prezentacenepovinná příloha - prezentacenepovinná příloha - foto1nepovinná příloha - foto2stav záznamuuser_display_nameVytvořilVytvořenovýjimkaDůvod výjimkyDatum udělění výjimky
 Vzdělávací seminář k tématům UR, MA21 a technikám komunikace s veřejností22. 10. 2019Zdravé město Moravská TřebováInstitut komunitního rozvoje, z.s.9 účastníků ze 17 pozvaných (1 lektorka z firmy Institut komunitního rozvoje, z.s., starosta a 2 místostarostové, 13 zaměstnanců MěÚ Moravská Třebová)pozvánka.pdfSylabus školení MA21.docprezenční listina.pdffoto.jpg schváleno00277037moravska_trebova23. 10. 2019 17:52   
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
8. Finanční podpora aktivit MA21
8.1 Schválení finanční podpory aktivit MA21, vyplývajících z komunitního plánování, radou nebo zastupitelstvem města/obce
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
9. Pravidelné plánování s veřejností k tématům UR
9.1 Plánování s veřejností technikami, zahrnujícími následující fáze participace: zjišťování potřeb, konzultace návrhu, prezentace výsledného řešení
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
10. Certifikované proškolení koordinátora MA21
10.1 Absolvování dalšího akreditovaného vzdělávání dle stanoveného rozsahu základních znalostí/dovedností koordinátora
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
11. Audity udržitelného rozvoje v kategorii C
Kritérium 11 je pro naplnění kategorie C nepovinné, zohledňuje se pouze pro vyjádření stupně pokročilosti

Veřejná prezentace Auditů udržitelného rozvoje v rámci MA21

 
17. Oficiální orgán samosprávy pro sledování stavu UR
17.1 Ustanovení orgánu rady nebo zastupitelstva města/obce
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
19. Audit udržitelného rozvoje v kategorii B
19.1 Audit ve všech oblastech UR v kategorii B (dle Metodiky hodnocení udržitelného rozvoje v rámci MA21)

Veřejná prezentace Auditů UR v rámci MA21

historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     

20. Principy UR jsou prakticky uplatňovány
20.1 Audit UR v kategorii A (dle Metodiky hodnocení udržitelného rozvoje v rámci MA21)

Veřejná prezentace Auditů UR v rámci MA21

historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat