Hledat
Hledat
Oficiální stránky Informačního systému místní Agendy 21

DDR Menu


Přehled postupu v MA21 v minulých letech

Dosažené kategorie
2017
D
2016
D

 

 

Kategorie D

žadateldatum žádostistav záznamupoznámkaVytvořil
002824811. 12. 2017schváleno rosice
0028248128. 11. 2018předložit ke schválení rosice

Kategorie C

Kategorie B

Kategorie A

I. Zájem o zápis do evidence MA21
typ žadatelenázevnázev krajekontaktní osobae-mailinternetová stránkadalší informacestav záznamuadresapoznámkaZměněno
obecRosiceJihomoravskýMgr. Jaroslav Světlík http://www.rosice.cz/zdravemesto schváleno  29. 9. 2017 0:04
II. Kontaktní osoba MA21
Kontaktní osobaVytvořeno
Mgr. Petra Plchová11. 11. 2015 15:55
III. Zpětná vazba o stavu MA21
VytvořilVytvořeno
rosice5. 10. 2015 1:18
rosice16. 5. 2017 10:46
rosice29. 9. 2017 0:06

1. Institucionální zakotvení MA21
1.1 Ustanovení zodpovědného politika pro MA21
příjmení jméno titulfunkcee-mailtelefonusneseníOdkaz na webovou stránku kde je usnesení zveřejněnostav záznamuVytvořilvýjimkaDůvod výjimkyDatum udělění výjimky
Mgr. Jaroslav Světlíkstarosta +420 546 492 101Oficiální žádost o vstup Rosic do NSZM ČR.pdf schválenorosice   
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
1.2 Ustanovení koordinátora MA21
příjmení jméno titulzařazení v rámci úřaduforma pracovního vztahurok nástupu do funkce koord.e-mailtelefonusnesení/náplň práceOdkaz na webovou stránku kde je usnesení zveřejněnostav záznamuVytvořilvýjimkaDůvod výjimkyDatum udělění výjimky
Sůkalová Kateřina, Ing.přímo pod starostouzaměstnanecký poměr2017 +420 725 269 812Výpis usnesení rady koordinátor.pdf schválenorosice   
Sůkalová Kateřina, Ing.přímo pod starostouzaměstnanecký poměr2017 +420 725 269 812DPP a Pracovní náplň koordinátor od 9. 10 2017.pdf schválenorosice   
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
1.3 Existence neformální skupiny pro MA21 (může být i oficiální orgán)
Název skupinyDatum ustanoveníseznam členůusnesenístav záznamuVytvořilVytvořenovýjimkaDůvod výjimkyDatum udělění výjimky
Neformální skupina projektu Zdravé město a místní Agenda 2127. 1. 2016Neformální skupina ZM a MA21 Rosice.rar schválenorosice29. 11. 2016 16:01   
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
1.4 Schválení dokumentu k MA21 zastupitelstvem města/obce
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
2. Aktivní zapojování veřejnosti do oblastí plánování a rozhodování (typu kulaté stoly, fórum UR/MA21 aj.)
2.1 Plánování s veřejností (akční nebo komunitní plánování)
Dobrá praxenázev plánovací akcetéma plánovací akce /obsah plánovací akcetermín akcezápis/záznamnepovinná příloha foto 1nepovinná příloha foto 2stav záznamuVytvořilVytvořenovýjimkaDůvod výjimkyDatum udělění výjimky
 Děti pro své městoCo bych si v Rosicích přál5. 3. 2018Děti pro své město.pdf  schválenorosice14. 11. 2018 21:24   
 Školní fórum v ZŠ RosiceZapojení školní mládeže do strategického plánování15. 3. 2018Školní forum ZŠ.pdf  schválenorosice14. 11. 2018 21:31   
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
3. Prezentace činností a výstupů MA21
3.1 Aktualizace webové stránky s informacemi o MA21
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
3.2 Uveřejňování zpráv o MA21 v regionálních/celostátních médiích
Dobrá praxenázev článkudatum publikování článkunázev médiascan článkustav záznamuVytvořilVytvořenovýjimkaDůvod výjimkyDatum udělění výjimky
 Děti pro své město1. 4. 2018Měsíčník RosaROSA_2018_04_www.pdfschválenorosice25. 11. 2018 21:56   
 Školní fórum1. 5. 2018Měsíčník RosaROSA_2018_05_www.pdfschválenorosice25. 11. 2018 21:58   
 Den Zdraví1. 5. 2018Měsíčník RosaROSA_2018_05_www-1.pdfschválenorosice25. 11. 2018 22:00   
 Kvetoucí Rosice, Ukliďme Rosice1. 6. 2018Měsíčník RosaROSA_2018_06_www.pdfschválenorosice25. 11. 2018 22:01   
 Ukliďme Rosice - poděkování1. 6. 2018Měsíčník RosaROSA_2018_06_www-1.pdfschválenorosice25. 11. 2018 22:04   
 Pro zdravý dětský úsměv1. 7. 2018Měsíčník RosaROSA_2018_07-08_www.pdfschválenorosice25. 11. 2018 22:05   
 Oceán dětem1. 7. 2018Měsíčník RosaROSA_2018_07-08_www-1.pdfschválenorosice25. 11. 2018 22:06   
 Kvetoucí Rosice1. 10. 2018Měsíčník RosaKvetoucí Rosice - Rosa říjen 2018.pdfschválenorosice25. 11. 2018 22:08   
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
4. Spolupráce/partnerství sektoru veřejné správy, občanského sektoru a podnikatelského sektoru
4.1 Společné zapojení zástupců občanského sektoru a podnikatelského sektoru do aktivit v rámci MA21
Dobrá praxenázev společné aktivitytéma společné aktivity / obsah společné aktivityza veřejný sektorza občanský sektorza podnikatelský sektorzpráva/článekstav záznamuVytvořilVytvořenovýjimkaDůvod výjimkyDatum udělění výjimky
 Den bez autPřijatelnější způsoby dopravy a podpora omezování městského automobilismu.Město Rosice, KIC RosiceJunák - český skaut, středisko Vranovice, z. s., 7. oddíl Esox RosiceSisters` Cafe&BistroDen bez aut - Rosa listopad 2018.pdfschválenorosice26. 11. 2018 22:11   
 Den zdraví v RosicíchOsvěta těla i ducha. Rozhýbejte tělo, zrelaxujte mysl.SVČ Rosice, Město RosiceStreet Survival Rosice, Rodinné centrum KašpárkovMozkohry - mindball.eu, Lahůdky Dita, Sisters` Cafe & BistroROSA_2018_05_www-1.pdfschválenorosice26. 11. 2018 22:21   
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     

5. Oficiální orgán samosprávy pro MA21
5.1 Ustanovení/existence orgánu rady/zastupitelstva obce pro sledování postupu MA21 složeného ze zástupců veřejné správy, neziskového sektoru a komerčního sektoru
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
6. Informace, vzdělávání a osvěta k UR a MA21
6.1 Pořádání osvětových kampaní k UR (Den Země, Evropský týden mobility apod.)
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
6.2 Realizace osvětových akcí k UR, MA21 a souvisejícím tématům pro veřejnost (mimo kampaň)
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
6.3 Realizace osvětových akcí k UR, MA21 a souvisejícím tématům pro úřad nebo samosprávu (mimo kampaň)
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
7. Sledování a hodnocení procesu MA21
7.1 Projednání roční pravidelné zprávy o MA21 a akčního plánu zlepšování MA21 radou nebo zastupitelstvem obce
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
8. Finanční podpora aktivit MA21
8.1 Schválení finanční podpory aktivit MA21, vyplývajících z komunitního plánování, radou nebo zastupitelstvem města/obce
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
9. Pravidelné veřejné fórum UR/MA21
9.1 Pořádání veřejného fóra UR/MA21 k celkovému rozvoji města/obce
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
10. Certifikované proškolení koordinátora MA21
10.1 Absolvování, případně aktuální účast koordinátora MA21 na akreditovaném školení pro koordinátory MA21
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
11. Audity udržitelného rozvoje v kategorii C
Kritérium 11 je pro naplnění kategorie C nepovinné, zohledňuje se pouze pro vyjádření stupně pokročilosti
audity municipality

Audity - DETAIL

12. Strategie UR nebo strategický plán respektující principy UR
12.1 Strategie UR města/obce nebo strategický plán k UR schválený zastupitelstvem města/obce
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
13. Dílčí koncepce, která je v souladu se Strategií UR nebo strategickým plánem rozvoje respektujícím principy UR
13.1 Dílčí koncepce, která naplňuje principy UR, schválená zastupitelstvem města/obce
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
14. Systém finanční podpory pro realizaci opatření MA21
14.1 Schválení systému finanční podpory (nebo alespoň jeho dílčí části) zahrnujícího podporu MA21 radou nebo zastupitelstvem města/obce
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
15. Získávání externích zdrojů pro realizaci MA21
15.1 Získávání externích zdrojů pro realizaci aktivit MA21 (externí dotace, granty a jiné)
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
16. Stanovení a sledování vlastních indikátorů ke Strategii UR
16.1 Stanovení a sledování indikátorů udržitelného rozvoje
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
17. Výměna zkušeností a přenos příkladů dobré praxe v oblasti MA21
17.1 Aktivní zveřejňování vlastních příkladů dobré praxe v rámci tématické akce min. regionálního významu, příp. veřejně přístupné databáze
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
18. Oficiální orgán samosprávy pro sledování stavu UR
18.1 Ustanovení orgánu rady nebo zastupitelstva města/obce
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
19. Management kvality v rámci veřejné správy
19.1 Zavedení certifikovaného systému řízení kvality v rámci činnosti úřadů města/obce
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
20. Audit udržitelného rozvoje v kategorii B
20.1 Audit ve všech oblastech UR v kategorii B (dle Metodiky hodnocení udržitelného rozvoje v rámci MA21)
Procházet záznamy v které    Hledat     
Žádné záznamy nebyly nalezeny.
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     

21. Principy UR jsou prakticky uplatňovány
21.1 Audit UR v kategorii A (dle Metodiky hodnocení udržitelného rozvoje v rámci MA21)
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
21.2 Spokojenost obyvatel s kvalitou života a s procesem MA21
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat