Hledat
Hledat
Oficiální stránky Informačního systému místní Agendy 21

DDR Menu


Přehled postupu v MA21 v minulých letech

Dosažené kategorie
2018
C
2017
C
2016
C
2015
D
2014
D
2013
D
2012
D

 

 

Kategorie D

žadateldatum žádostistav záznamupoznámkaVytvořil
002830619. 11. 2018schváleno breclav
002830617. 11. 2019schváleno breclav

Kategorie C

žadateldatum žádostistav záznamuvyjádření PS MA21poznámkastupeň pokročilostiVytvořil
0028306120. 11. 2018schválenoschváleno 
breclav
0028306114. 11. 2019schválenoschváleno 
breclav

Kategorie B

Kategorie A

I. Zájem o zápis do evidence MA21
typ žadatelenázevnázev krajekontaktní osobae-mailinternetová stránkadalší informacestav záznamuadresapoznámkaZměněno
obecBřeclavJihomoravskýBc. Jana Fadrná http://breclav.eu schváleno  1. 11. 2019 10:11
II. Kontaktní osoba MA21
Kontaktní osobaVytvořeno
Markéta Pavúčková15. 12. 2015 23:46
Ing. Lenka Černá17. 10. 2018 23:49
III. Zpětná vazba o stavu MA21
VytvořilVytvořeno
breclav28. 11. 2011 12:04
breclav12. 10. 2012 10:25
breclav26. 11. 2013 13:05
breclav18. 11. 2014 10:11
breclav18. 11. 2015 15:28
breclav7. 9. 2016 11:24
breclav19. 6. 2017 15:33
breclav17. 10. 2018 23:49
breclav11. 6. 2019 10:48
host18. 11. 2019 12:25

1. Institucionální zakotvení MA21
1.1 Ustanovení zodpovědného politika pro MA21
příjmení jméno titulfunkcee-mailtelefonusneseníOdkaz na webovou stránku kde je usnesení zveřejněnostav záznamuVytvořilvýjimkaDůvod výjimkyDatum udělění výjimky
Zemánek Richard, Mgr.místostarosta +420 519 311 216Ustanovení odpovědného politika.pdfhttps://breclav.eu/file/33160schválenobreclav   
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
1.2 Ustanovení koordinátora MA21
příjmení jméno titulzařazení v rámci úřaduforma pracovního vztahurok nástupu do funkce koord.e-mailtelefonusnesení/náplň práceOdkaz na webovou stránku kde je usnesení zveřejněnoAbsolvování základního školení MŽP k MA21stav záznamuVytvořilvýjimkaDůvod výjimkyDatum udělění výjimky
Fadrná Jana, Bc.Odbor kanceláře tajemníka, Oddělení rozvojezaměstnanecký poměr2019 +420 519 311 385Ustanovení koordinátora.pdf Anoschválenobreclav   
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
1.3 Existence neformální skupiny pro MA21 (může být i oficiální orgán)
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
1.4 Schválení Deklarace k MA21 zastupitelstvem města/obce
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
2. Aktivní zapojování veřejnosti do oblastí plánování a rozhodování (typu kulaté stoly, fórum UR/MA21 aj.)
2.1 Plánování s veřejností (akční nebo komunitní plánování)
Dobrá praxenázev plánovací akcetéma plánovací akce /obsah plánovací akcetermín akcezápis/záznamnepovinná příloha foto 1nepovinná příloha foto 2stav záznamuVytvořilVytvořenovýjimkaDůvod výjimkyDatum udělění výjimky
 Veřejné fórum 2019veřejné projednání k celkovému udržitelnému rozvoji a kvalitě života obyvatel města8. 4. 2019veřejné fórum - 10P.JPGveřejné fórum - plakát.JPGveřejné fórum.jpgschválenobreclav24. 10. 2019 12:45   
 Jednání s občany o vzniku sociálních bytůveřejné projednání záměru vybudovat v bývalé policejní ubytovně sociální bydlení 21. 3. 2019Veřejné projednání_vznik sociálních bytů.JPG  schválenobreclav24. 10. 2019 12:58   
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
3. Prezentace činností a výstupů MA21
3.1 Aktualizace webové stránky s informacemi o MA21
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
3.2 Uveřejňování zpráv o MA21 v regionálních/celostátních médiích
Dobrá praxenázev článkudatum publikování článkunázev médiascan článkustav záznamuVytvořilVytvořenovýjimkaDůvod výjimkyDatum udělění výjimky
 Komunitní centrum Kotelna pomůže potřebným 31. 5. 2019RadniceKomunitní centrum Kotelna.JPGschválenobreclav23. 10. 2019 12:28   
 Včera sci-fi, dnes SMART City2. 5. 2019RadniceSMART City.JPGschválenobreclav23. 10. 2019 12:37   
 Město jednalo s občany o vzniku sociálních bytů1. 4. 2019RadniceVeřejné projednání_vznik sociálních bytů.JPGschválenobreclav23. 10. 2019 12:42   
 Přijďte říct svůj názor na veřejné fórum6. 3. 2019RadniceVeřejné fórum 2019.JPGschválenobreclav23. 10. 2019 12:45   
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
4. Spolupráce/partnerství sektoru veřejné správy, občanského sektoru a podnikatelského sektoru
4.1 Společné zapojení zástupců občanského sektoru a podnikatelského sektoru do aktivit v rámci MA21
Dobrá praxenázev společné aktivitytéma společné aktivity / obsah společné aktivityza veřejný sektorza občanský sektorza podnikatelský sektorzpráva/článekstav záznamuVytvořilVytvořenovýjimkaDůvod výjimkyDatum udělění výjimky
 Veletrh volnočasových aktivitDruhý ročník veletrhu, který představil na jednom místě nejrůznější zájmové a vzdělávací kroužky, komunitní centra, kluby a spolky, které v Břeclavi a v jejím okolí jsou a poskytují příležitosti pro volný čas. Zároveň měl rodičům s dětmi usnadnit orientaci v mimoškolních aktivitách. V rámci veletrhu proběhl workshop pro rodiče na téma: "Začlenění dětí s duševní poruchou do kolektivu v ZŠ".Město BřeclavMAS Lednicko-valtický areál, z.s.CyklosféraVVA_2019_A3_Tisk.pdfschválenobreclav21. 10. 2019 16:41   
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
5. Sledování a hodnocení procesu MA21
5.1 Projednání roční pravidelné zprávy o MA21 a akčního plánu zlepšování MA21 radou nebo zastupitelstvem obce
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     

6. Oficiální orgán samosprávy pro MA21
6.1 Ustanovení/existence orgánu rady/zastupitelstva obce pro sledování postupu MA21 složeného ze zástupců veřejné správy, neziskového sektoru a komerčního sektoru
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
7. Informace, vzdělávání a osvěta k UR a MA21
7.1 Realizace osvětových aktivit k UR (např. Den Země, Evropský týden mobility osvětové akce k dílčím tématům UR)
Dobrá praxenázev aktivitydatum konání oddatum konání dopořadatelpartneřiodhad počtu účastníkůzpůsob zapojení realizátora MA21tisková zprávanepovinná příloha - foto1nepovinná příloha - foto2odkaz na další informace k aktivitěstav záznamuVytvořilVytvořenovýjimkaDůvod výjimkyDatum udělění výjimky
 Evropský týden mobility15. 9. 201922. 9. 2019Město BřeclavPolicie ČR, Městská Policie Břeclav, Besip, Cyklosféra, Sportcomplex Club, Bors Břeclav a.s., CYKLOSPECIALITY s.r.o.; Jihomoravský kraj, Racio, s.r.o. 600organizace nebo spoluúčast na pořádání akcí, propagace Evropského týdne mobility Evropský týden mobility 2019_final.jpgDivadýlko Květinka.jpgFestival Cyklospecialit.jpg schválenobreclav17. 10. 2019 14:10   
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
7.2 Realizace vzdělávacích akcí k UR, MA21 a souvisejícím tématům pod vedením kvalifikovaného lektora pro veřejnost
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
7.3 Realizace vzdělávacích akcí k UR, MA21 a souvisejícím tématům pod vedením kvalifikovaného lektora pro úřad nebo samosprávu
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
8. Finanční podpora aktivit MA21
8.1 Schválení finanční podpory aktivit MA21, vyplývajících z komunitního plánování, radou nebo zastupitelstvem města/obce
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
9. Pravidelné plánování s veřejností k tématům UR
9.1 Plánování s veřejností technikami, zahrnujícími následující fáze participace: zjišťování potřeb, konzultace návrhu, prezentace výsledného řešení
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
10. Certifikované proškolení koordinátora MA21
10.1 Absolvování dalšího akreditovaného vzdělávání dle stanoveného rozsahu základních znalostí/dovedností koordinátora
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
11. Audity udržitelného rozvoje v kategorii C
Kritérium 11 je pro naplnění kategorie C nepovinné, zohledňuje se pouze pro vyjádření stupně pokročilosti
audity municipality

Audity - DETAIL

 
17. Oficiální orgán samosprávy pro sledování stavu UR
17.1 Ustanovení orgánu rady nebo zastupitelstva města/obce
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
19. Audit udržitelného rozvoje v kategorii B
19.1 Audit ve všech oblastech UR v kategorii B (dle Metodiky hodnocení udržitelného rozvoje v rámci MA21)
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     

20. Principy UR jsou prakticky uplatňovány
20.1 Audit UR v kategorii A (dle Metodiky hodnocení udržitelného rozvoje v rámci MA21)
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat