Hledat
Hledat
Oficiální stránky Informačního systému místní Agendy 21

DDR Menu


Vítejte na domovské stránce obce/města

00284611 - Valašské Klobouky

 

Přehled postupu v MA21 v minulých letech

Dosažené kategorie
2017
C
2016
C
2015
D

 

 

Kategorie D

žadateldatum žádostistav záznamupoznámkaVytvořil
0028461128. 8. 2017schváleno valasske_klobouky
0028461115. 10. 2018schváleno valasske_klobouky

Kategorie C

žadateldatum žádostistav záznamuvyjádření PS MA21poznámkastupeň pokročilostiVytvořil
002846113. 11. 2017schválenoschváleno 
valasske_klobouky
0028461131. 10. 2018schválenoschváleno 
valasske_klobouky

Kategorie B

Kategorie A

I. Zájem o zápis do evidence MA21
typ žadatelenázevnázev krajekontaktní osobae-mailinternetová stránkadalší informacestav záznamuadresapoznámkaZměněno
obecValašské KloboukyZlínskýing. Hana Slabiková http://www.valasskeklobouky.cz schváleno  29. 8. 2017 8:36
II. Kontaktní osoba MA21
Kontaktní osobaVytvořeno
Ing. Martin Janík29. 10. 2015 13:59
III. Zpětná vazba o stavu MA21
VytvořilVytvořeno
valasske_klobouky22. 12. 2010 9:09
valasske_klobouky24. 11. 2011 14:09
valasske_klobouky21. 11. 2012 13:47
valasske_klobouky2. 9. 2015 17:04
host31. 7. 2017 17:18

1. Institucionální zakotvení MA21
1.1 Ustanovení zodpovědného politika pro MA21
příjmení jméno titulfunkcee-mailtelefonusneseníOdkaz na webovou stránku kde je usnesení zveřejněnostav záznamuVytvořilvýjimkaDůvod výjimkyDatum udělění výjimky
Mgr. Eliška Olšákovástarostka +420 577 311 112, +420 603 595 752usneseni_odpovedny politik_overene.pdf schválenovalasske_klobouky   
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
1.2 Ustanovení koordinátora MA21
příjmení jméno titulzařazení v rámci úřaduforma pracovního vztahurok nástupu do funkce koord.e-mailtelefonusnesení/náplň práceOdkaz na webovou stránku kde je usnesení zveřejněnostav záznamuVytvořilvýjimkaDůvod výjimkyDatum udělění výjimky
Ing. Martin Janíkmístostarosta   +420 577 311 113, +420 734 681 520usneseni_koordinator_overene.pdf schválenovalasske_klobouky   
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
1.3 Existence neformální skupiny pro MA21 (může být i oficiální orgán)
Název skupinyDatum ustanoveníseznam členůusnesenístav záznamuVytvořilVytvořenovýjimkaDůvod výjimkyDatum udělění výjimky
Komise pro zdravé město, strategické plánování a místní Agendu 214. 4. 2016seznam členů_Komise pro zdravé město, strategické  schválenovalasske_klobouky12. 9. 2016 14:59   
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
1.4 Schválení dokumentu k MA21 zastupitelstvem města/obce
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
2. Aktivní zapojování veřejnosti do oblastí plánování a rozhodování (typu kulaté stoly, fórum UR/MA21 aj.)
2.1 Plánování s veřejností (akční nebo komunitní plánování)
Dobrá praxenázev plánovací akcetéma plánovací akce /obsah plánovací akcetermín akcezápis/záznamnepovinná příloha foto 1nepovinná příloha foto 2stav záznamuVytvořilVytvořenovýjimkaDůvod výjimkyDatum udělění výjimky
 Obyvatelé Luční se vyjadřovali k návrhům revitalizace sídlištěDiskuze s občany nad návrhy k revitalizaci sídliště Luční 25. 4. 2018Veřejné projednání Luční.docx  schválenovalasske_klobouky23. 5. 2018 11:16   
 Veřejné projednání k revitalizaci LučníStudie revitalizace největšího valašskoklobouckého sídliště. Lidé budou mít příležitost seznámit se s navrhovanými úpravami způsobu parkování a možností zbudování krytých parkovacích stání. Hovořit se bude také o obnově herních ploch pro děti, zlepšení systému pěších cest, možnosti vzniku polosoukromých dvorků nebo využití stávající proluky s prodejnou potravin. Mezi důležitá témata bude jistě patřit také propojovací komunikace z Luční k lačnovské cestě.10. 9. 2018Zápis Luční VP.docx  schválenovalasske_klobouky25. 9. 2018 10:15   
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
3. Prezentace činností a výstupů MA21
3.1 Aktualizace webové stránky s informacemi o MA21
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
3.2 Uveřejňování zpráv o MA21 v regionálních/celostátních médiích
Dobrá praxenázev článkudatum publikování článkunázev médiascan článkustav záznamuVytvořilVytvořenovýjimkaDůvod výjimkyDatum udělění výjimky
 Město ocenilo své podnikatele20. 11. 2017Zlínský deníkMěsto ocenilo své podnikatele.docxschválenovalasske_klobouky25. 5. 2018 8:25   
 Sbírka starých telefonů pomůže dětem22. 11. 2017Zlínský deníkSbírka starých telefonů pomůže dětem.docxschválenovalasske_klobouky25. 5. 2018 8:27   
 Valašské Klobouky chtějí přilákat turisty1. 2. 2018Zlínský deníkVK chtějí přilákat turisty.docxschválenovalasske_klobouky25. 5. 2018 8:36   
 Očima obyvatel: hlasováním vyjádřili své priority15. 2. 2018Zlínský deníkOčima veřejnosti.docxschválenovalasske_klobouky25. 5. 2018 8:41   
 Město má být dobré pro život8. 3. 2018Zlínský deníkRozhovor s paní starostkou.docxschválenovalasske_klobouky25. 5. 2018 8:43   
 Město bude svítit úsporněji13. 3. 2018Zlínský deníkměsto bude svítit úsporněji.docxschválenovalasske_klobouky25. 5. 2018 8:44   
 Město zřídilo mapový portál15. 3. 2018Zlínský deníkměsto zřídilo mapový portál.docxschválenovalasske_klobouky25. 5. 2018 8:46   
 Kabelky a poštovní známky: zn. udělejte dobrý skutek26. 3. 2018Zlínský deníkKabelkový festival.docxschválenovalasske_klobouky25. 5. 2018 8:54   
 Valašské Klobouky zřídí seniortaxi15. 4. 2018Zlínský deníkSeniortaxi.docxschválenovalasske_klobouky25. 5. 2018 8:56   
 V ulici Brumovská dokončí chodníky a obmění osvětlení2. 5. 2018Zlínský deníkchodníky, světla Brumovská.docxschválenovalasske_klobouky25. 5. 2018 8:58   
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
4. Spolupráce/partnerství sektoru veřejné správy, občanského sektoru a podnikatelského sektoru
4.1 Společné zapojení zástupců občanského sektoru a podnikatelského sektoru do aktivit v rámci MA21
Dobrá praxenázev společné aktivitytéma společné aktivity / obsah společné aktivityza veřejný sektorza občanský sektorza podnikatelský sektorzpráva/článekstav záznamuVytvořilVytvořenovýjimkaDůvod výjimkyDatum udělění výjimky
 Den ZeměPestrý program, který je pro účastníky nejen zdrojem poučení a nového poznání i zábavy.Město Valašské KloboukyČSV (viz.příloha)Technické služby, místní výrobci (viz.příloha)Den Země.docxschválenovalasske_klobouky25. 5. 2018 11:31   
 Hospodářské trhyKlobucké hospodářské trhy zvou občany k nákupu čerstvé zeleniny, ovoce, sazenic i výrobků od místních a přespolních řemeslníkůMěsto Valašské KloboukyObčané, ČSOP KOSENKA Valašské kloboukyDrobní podnikatelé, např. paní Alena Janáčová, výroba perníkůHospodářské trhy 2018.docxschválenovalasske_klobouky25. 5. 2018 11:45   
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     

5. Oficiální orgán samosprávy pro MA21
5.1 Ustanovení/existence orgánu rady/zastupitelstva obce pro sledování postupu MA21 složeného ze zástupců veřejné správy, neziskového sektoru a komerčního sektoru
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
6. Informace, vzdělávání a osvěta k UR a MA21
6.1 Pořádání osvětových kampaní k UR (Den Země, Evropský týden mobility apod.)
Dobrá praxenázev kampanědatum konání kampaně oddatum konání kampaně dopořadatel kampaněpartneři kampaněodhad počtu účastníkůzpůsob zapojení realizátora MA21tisková zprávanepovinná příloha - foto1nepovinná příloha - foto2odkaz na další informace ke kampanistav záznamuVytvořilVytvořenovýjimkaDůvod výjimkyDatum udělění výjimky
 Den Země20. 4. 201828. 4. 2018Město Valašské KloboukyZákladní a mateřská škola Valašské Klobouky, Výroba tepla, Silena, Důbrava, Valašskokloboucké služby900Město finančně celou akci podporuje, zaměstnanci města vymýšlejí aktivity pro děti i dospělé a pořádají jeDen Země.docx  http://www.valasskeklobouky.cz/obrazem%2Duklidme%2Dbile%2Dkarpaty/gs-15453schválenovalasske_klobouky25. 5. 2018 11:58   
 Férová snídaně12. 5. 201812. 5. 2018Město Valašské KloboukyGymnázium Valašské Klobouky, Valašskokloboucké podnikatelské centrum70Finanční podpora, zaměstnanci aktivně zapojeni do organizování akceFérová snídaně.docx  http://www.valasskeklobouky.cz/obrazem%2Dpri%2Dferovem%2Dpikniku%2Dposnidalo%2Dsedm%2Ddesitek%2Dnavstevniku/gs-15456schválenovalasske_klobouky28. 5. 2018 8:47   
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
6.2 Realizace osvětových akcí k UR, MA21 a souvisejícím tématům pro veřejnost (mimo kampaň)
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
6.3 Realizace osvětových akcí k UR, MA21 a souvisejícím tématům pro úřad nebo samosprávu (mimo kampaň)
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
7. Sledování a hodnocení procesu MA21
7.1 Projednání roční pravidelné zprávy o MA21 a akčního plánu zlepšování MA21 radou nebo zastupitelstvem obce
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
8. Finanční podpora aktivit MA21
8.1 Schválení finanční podpory aktivit MA21, vyplývajících z komunitního plánování, radou nebo zastupitelstvem města/obce
Dobrá praxeprojekt/aktivitaoblast využití finanční podporyusnesení/dokladOdkaz na webovou stránku kde je usnesení zveřejněnodůkaz - komunitní plánovánístav záznamuVytvořilVytvořenovýjimkaDůvod výjimkyDatum udělění výjimky
 V ulici Brumovská budou dokončeny chodníky a obměněno osvětleníPři druhé etapě rekonstrukce bude po obou stranách hlavní silnice vydlážděno celkem 1 110 metrů bezbariérové trasy pro pěší a vzniknou dvě místa pro přecházení. Ulice pak v celé své délce dostane i úsporné veřejné osvětlení. Investiční akce město vyjde na 4,7 milionu korun.Projekt.zip Projekt oprav v ulici Brumovská prošel veřejným projednáním.docxschválenovalasske_klobouky29. 5. 2018 14:46   
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
9. Pravidelné veřejné fórum UR/MA21
9.1 Pořádání veřejného fóra UR/MA21 k celkovému rozvoji města/obce
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
10. Certifikované proškolení koordinátora MA21
10.1 Absolvování, případně aktuální účast koordinátora MA21 na akreditovaném školení pro koordinátory MA21
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
11. Audity udržitelného rozvoje v kategorii C
Kritérium 11 je pro naplnění kategorie C nepovinné, zohledňuje se pouze pro vyjádření stupně pokročilosti
audity municipality

Audity - DETAIL

12. Strategie UR nebo strategický plán respektující principy UR
12.1 Strategie UR města/obce nebo strategický plán k UR schválený zastupitelstvem města/obce
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
13. Dílčí koncepce, která je v souladu se Strategií UR nebo strategickým plánem rozvoje respektujícím principy UR
13.1 Dílčí koncepce, která naplňuje principy UR, schválená zastupitelstvem města/obce
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
14. Systém finanční podpory pro realizaci opatření MA21
14.1 Schválení systému finanční podpory (nebo alespoň jeho dílčí části) zahrnujícího podporu MA21 radou nebo zastupitelstvem města/obce
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
15. Získávání externích zdrojů pro realizaci MA21
15.1 Získávání externích zdrojů pro realizaci aktivit MA21 (externí dotace, granty a jiné)
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
16. Stanovení a sledování vlastních indikátorů ke Strategii UR
16.1 Stanovení a sledování indikátorů udržitelného rozvoje
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
17. Výměna zkušeností a přenos příkladů dobré praxe v oblasti MA21
17.1 Aktivní zveřejňování vlastních příkladů dobré praxe v rámci tématické akce min. regionálního významu, příp. veřejně přístupné databáze
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
18. Oficiální orgán samosprávy pro sledování stavu UR
18.1 Ustanovení orgánu rady nebo zastupitelstva města/obce
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
19. Management kvality v rámci veřejné správy
19.1 Zavedení certifikovaného systému řízení kvality v rámci činnosti úřadů města/obce
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
20. Audit udržitelného rozvoje v kategorii B
20.1 Audit ve všech oblastech UR v kategorii B (dle Metodiky hodnocení udržitelného rozvoje v rámci MA21)
Procházet záznamy v které    Hledat     
Žádné záznamy nebyly nalezeny.
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     

21. Principy UR jsou prakticky uplatňovány
21.1 Audit UR v kategorii A (dle Metodiky hodnocení udržitelného rozvoje v rámci MA21)
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
21.2 Spokojenost obyvatel s kvalitou života a s procesem MA21
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
další údaje

Město Valašské Klobouky v rámci programu SPOLUPRÁCE podporuje činnost neziskových a občanských sdružení ve městě Valašské Klobouky. Podporuje kulturní a společenské akce, programy pro děti, akce pro seniory a další. Je spolupořadatelem Valašského mikulášského jarmeku s občanským sdružením Valašský jarmek, který sdružuje fyzické i právnické osoby podporující komunitní život ve městě. Město má řadu projektů na podporu šetrného cestvního ruchu a dalších volnočasových aktivit pro širokou veřejnost.