Hledat
Hledat
Oficiální stránky Informačního systému místní Agendy 21

DDR Menu


Přehled postupu v MA21 v minulých letech

Dosažené kategorie
2020
D
2019
D
2018
D
 
Realizátoři v Kategoriích A a B zpracovávají Audity udržitelného rozvoje.
Nevyplňují Kritéria MA21, s výjimkou Kritérií č. 1, 6 a 17. 

Realizátoři v kategorii C, kteří získali stupeň pokročilosti (hvězdičky), rovněž zpracovávají Audity udržitelného rozvoje.

 

Kategorie D

žadateldatum žádostistav záznamupoznámkaVytvořil
002853742. 11. 2020schváleno sardice
002853747. 9. 2021předložit ke schválení sardice

Kategorie C

Kategorie B

Kategorie A

I. Zájem o zápis do evidence MA21
typ žadatelenázevnázev krajekontaktní osobae-mailinternetová stránkadalší informacestav záznamuadresapoznámkaZměněno
obecŠardiceJihomoravskýPavla Mertová http://sardice.cz schváleno  27. 10. 2018 21:50
II. Kontaktní osoba MA21
III. Zpětná vazba o stavu MA21
VytvořilVytvořeno
sardice29. 10. 2018 22:26
host28. 11. 2019 7:20
host3. 1. 2020 10:28
host6. 1. 2021 23:28

1. Institucionální zakotvení MA21
1.1 Ustanovení zodpovědného politika pro MA21
příjmení jméno titulfunkcee-mailtelefonusneseníOdkaz na webovou stránku kde je usnesení zveřejněnostav záznamuVytvořilvýjimkaDůvod výjimkyDatum udělění výjimky
Galiová Blaženastarostka obce +42060357493320200213104857158.pdf schválenojan.sindelar zasláno 13.2.2020 po zastupitelstvu16. 12. 2019
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
1.2 Ustanovení koordinátora MA21
příjmení jméno titulzařazení v rámci úřaduforma pracovního vztahurok nástupu do funkce koord.e-mailtelefonusnesení/náplň práceOdkaz na webovou stránku kde je usnesení zveřejněnoAbsolvování základního školení MŽP k MA21stav záznamuVytvořilvýjimkaDůvod výjimkyDatum udělění výjimky
Mertová PavlaGarant KA 4zaměstnanecký poměr2018 +420 518624525Výpis z usnesení.pdf  schválenosardice   
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
1.3 Existence neformální skupiny pro MA21 (může být i oficiální orgán)
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
1.4 Schválení Deklarace k MA21 zastupitelstvem města/obce
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
2. Aktivní zapojování veřejnosti do oblastí plánování a rozhodování (typu kulaté stoly, fórum UR/MA21 aj.)
2.1 Plánování s veřejností (akční nebo komunitní plánování)
Dobrá praxenázev plánovací akcetéma plánovací akce /obsah plánovací akcetermín akcezápis/záznamnepovinná příloha foto 1nepovinná příloha foto 2stav záznamuVytvořilVytvořenovýjimkaDůvod výjimkyDatum udělění výjimky
 Dotazník - služby v obciZjišťování formou dotazníku, zda jsou občané informováni o službách, které obec v době nouzového stavu zajišťuje, jestli by měli zájem o očkování u praktického lékaře a zda nepotřebují nějak pomoci.28. 2. 2021dotaznik-sluzby-v-obci web.pdf  schválenosardice23. 8. 2021 9:35   
 Šardice - prodloužení chodníku podél sil. II/422, SO02-veřejné osvětleníV rámci žádosti o vydání územního rozhodnutí proběhlo jednání s občany, kteří se mohli ke stavbě vyjádřit.14. 5. 2021Zápis 14. 5. 2021.pdf  schválenosardice23. 8. 2021 9:38   
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
3. Prezentace činností a výstupů MA21
3.1 Aktualizace webové stránky s informacemi o MA21
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
3.2 Uveřejňování zpráv o MA21 v regionálních/celostátních médiích
Dobrá praxenázev článkudatum publikování článkunázev médiascan článkustav záznamuVytvořilVytvořenovýjimkaDůvod výjimkyDatum udělění výjimky
 Z dění v obci7. 7. 2021Zpravodaj Šardice náš společný domov 2-2021Zpravodaj Šardice náš společný domov 2-2021, 7. 7. 2021 - Z dění v obci.pdfschválenosardice23. 8. 2021 10:28   
 Šardičáci v akci7. 7. 2021Zpravodaj Šardice náš společný domov 2-2021Zpravodaj Šardice náš společný domov 2-2021, 7. 7. 2021 - Šardičáci v akci.pdfschválenosardice23. 8. 2021 10:39   
 V Šardicích oslavili den dětí8. 6. 2021Regionální televize JihReportáž Regionální televize Jih - Dětský den.docxschválenosardice23. 8. 2021 10:46   
 V Šardicích uvedli do života knihu „(ne) Zapomenutí legionářští bráškové: Hovoransko“2. 7. 2021Regionální televize JihReportáž Regionální televize Jih - Křest knihy.docxschválenosardice23. 8. 2021 10:51   
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
4. Spolupráce/partnerství sektoru veřejné správy, občanského sektoru a podnikatelského sektoru
4.1 Společné zapojení zástupců občanského sektoru a podnikatelského sektoru do aktivit v rámci MA21
Dobrá praxenázev společné aktivitytéma společné aktivity / obsah společné aktivityza veřejný sektor - organizaceza občanský sektor - organizaceza podnikatelský sektor - organizacezpráva/článekstav záznamuVytvořilVytvořenovýjimkaDůvod výjimkyDatum udělění výjimky
 Prezentace a žehnání knihy o rodácích daných obcí v řadách československého zahraničního vojska v letech 1914-1920Křest knihy (ne) Zapomenutí legionářští bráškové: HovoranskoObec Šardice, Obec Hovorany, Obec Karlín, Obec Čejč, Obec TerezínSpolek vojenské historie Valtice z.s., Mužský sbor z Hovoran, Mužský sbor Mužáci Šardice, Mladá muzika ŠardiceFOSFA a.s., Palírna u Zeleného stromu a.s., Český rozhlas Brno, SEMO a.s., Zahradnické centrum MarciánováReportáž Regionální televize Jih - Křest knihy.docxschválenosardice23. 8. 2021 11:05   
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
5. Sledování a hodnocení procesu MA21
5.1 Projednání roční pravidelné zprávy o MA21 a akčního plánu zlepšování MA21 radou nebo zastupitelstvem obce
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     

6. Oficiální orgán samosprávy pro MA21
6.1 Ustanovení/existence orgánu rady/zastupitelstva obce pro sledování postupu MA21 složeného ze zástupců veřejné správy, neziskového sektoru a komerčního sektoru
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
7. Informace, vzdělávání a osvěta k UR a MA21
7.1 Realizace osvětových aktivit k UR (např. Den Země, Evropský týden mobility osvětové akce k dílčím tématům UR)
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
7.2 Realizace vzdělávacích akcí k UR, MA21 a souvisejícím tématům pod vedením kvalifikovaného lektora pro veřejnost
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
7.3 Realizace vzdělávacích akcí k UR, MA21 a souvisejícím tématům pod vedením kvalifikovaného lektora pro úřad nebo samosprávu
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
8. Finanční podpora aktivit MA21
8.1 Schválení finanční podpory aktivit MA21, vyplývajících z komunitního plánování, radou nebo zastupitelstvem města/obce
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
9. Pravidelné plánování s veřejností k tématům UR
9.1 Plánování s veřejností technikami, zahrnujícími následující fáze participace: zjišťování potřeb, konzultace návrhu, prezentace výsledného řešení
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
10. Certifikované proškolení koordinátora MA21
10.1 Absolvování dalšího akreditovaného vzdělávání dle stanoveného rozsahu základních znalostí/dovedností koordinátora
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
11. Audity udržitelného rozvoje v kategorii C
Kritérium 11 je pro naplnění kategorie C nepovinné, zohledňuje se pouze pro vyjádření stupně pokročilosti

Veřejná prezentace Auditů udržitelného rozvoje v rámci MA21

 
17. Oficiální orgán samosprávy pro sledování stavu UR
17.1 Ustanovení orgánu rady nebo zastupitelstva města/obce
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
19. Audit udržitelného rozvoje v kategorii B
19.1 Audit ve všech oblastech UR v kategorii B (dle Metodiky hodnocení udržitelného rozvoje v rámci MA21)

Veřejná prezentace Auditů UR v rámci MA21

historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     

20. Principy UR jsou prakticky uplatňovány
20.1 Audit UR v kategorii A (dle Metodiky hodnocení udržitelného rozvoje v rámci MA21)

Veřejná prezentace Auditů UR v rámci MA21

historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat