Hledat
Hledat
Oficiální stránky Informačního systému místní Agendy 21

DDR Menu


Vítejte na domovské stránce obce/města

00287351 - Kroměříž

 

Přehled postupu v MA21 v minulých letech

Dosažené kategorie
2018
C
2017
C
2016
D
2015
D

 

 

Kategorie D

žadateldatum žádostistav záznamupoznámkaVytvořil
002873519. 11. 2018schváleno kromeriz
002873516. 9. 2019předložit ke schválení kromeriz

Kategorie C

žadateldatum žádostistav záznamuvyjádření PS MA21poznámkastupeň pokročilostiVytvořil
0028735114. 11. 2018schválenoschváleno 
kromeriz
002873517. 11. 2019předložit ke schválení  
kromeriz

Kategorie B

Kategorie A

I. Zájem o zápis do evidence MA21
typ žadatelenázevnázev krajekontaktní osobae-mailinternetová stránkadalší informacestav záznamuadresapoznámkaZměněno
obecKroměřížZlínskýDagmar Velísková http://www.mesto-kromeriz.cz schváleno  26. 2. 2019 19:15
II. Kontaktní osoba MA21
Kontaktní osobaVytvořeno
Viliam Staněk27. 1. 2015 10:19
III. Zpětná vazba o stavu MA21
VytvořilVytvořeno
kromeriz29. 5. 2012 0:47
kromeriz10. 4. 2013 9:36
kromeriz27. 1. 2015 10:20
kromeriz17. 6. 2015 0:38
host16. 10. 2017 14:54

1. Institucionální zakotvení MA21
1.1 Ustanovení zodpovědného politika pro MA21
příjmení jméno titulfunkcee-mailtelefonusneseníOdkaz na webovou stránku kde je usnesení zveřejněnostav záznamuVytvořilvýjimkaDůvod výjimkyDatum udělění výjimky
Mgr. Daniela Hebnarovámístostarostka +420 573 321 153Usnesení ZMK_20_6_2019.pdfhttp://www.mesto-kromeriz.czschválenokromeriz   
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
1.2 Ustanovení koordinátora MA21
příjmení jméno titulzařazení v rámci úřaduforma pracovního vztahurok nástupu do funkce koord.e-mailtelefonusnesení/náplň práceOdkaz na webovou stránku kde je usnesení zveřejněnoAbsolvování základního školení MŽP k MA21stav záznamuVytvořilvýjimkaDůvod výjimkyDatum udělění výjimky
Velísková Dagmar, Mgr.koordinátorka zdravého města a MA21zaměstnanecký poměr2016 +420 573 321 2713. Rada jmenuje Mgr. Dagmar Velískové do fukce Koordinátorky MA21.pdf  schválenokromeriz   
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
1.3 Existence neformální skupiny pro MA21 (může být i oficiální orgán)
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
1.4 Schválení Deklarace k MA21 zastupitelstvem města/obce
název dokumentudatum schválení dokumentuusneseníOdkaz na webovou stránku kde je usnesení zveřejněnodokument k MA21stav záznamuVytvořilVytvořenovýjimkaDůvod výjimkyDatum udělění výjimky
DEKLARACE k podpoře udržitelného rozvoje, zdraví a kvality života prostřednictvím Projektu Zdravé město Kroměříž a metody místní Agendy 2111. 5. 20172. Zastupitelstvo schvaluje Deklaraci.pdf Deklarace.pdfschválenokromeriz31. 10. 2017 10:20   
Deklarace k podpoře udržitelného rozvoje prostřednictvím místní Agendy 2120. 6. 2019Usnesení ZMK_20_6_2019.pdfhttp://www.mesto-kromeriz.czDeklarace MA21 2019.docxschválenokromeriz7. 7. 2019 22:41   
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
2. Aktivní zapojování veřejnosti do oblastí plánování a rozhodování (typu kulaté stoly, fórum UR/MA21 aj.)
2.1 Plánování s veřejností (akční nebo komunitní plánování)
Dobrá praxenázev plánovací akcetéma plánovací akce /obsah plánovací akcetermín akcezápis/záznamnepovinná příloha foto 1nepovinná příloha foto 2stav záznamuVytvořilVytvořenovýjimkaDůvod výjimkyDatum udělění výjimky
 Žákovské fórumZapojení žáků základních škol do plánování a rozhodování o dalším rozvoji města za účasti vedení města.22. 2. 2019Zápis z Žákovského fóra 2019.pdfP1010505.JPGP1010490.JPGschválenokromeriz15. 5. 2019 11:10   
 Rekonstrukce Vodní ulice - II. etapaTématem kulatého stolu bylo domluvit se nad II. etapou Vodní ulice společně s občany, zejména s těmi, kteří v této lokalitě bydlí, podnikají, atd.30. 1. 2019Tisková zpráva.docxIMG_0285.jpgIMG_0286.jpgschválenokromeriz21. 6. 2019 13:13   
 Fórum městaDiskuze s občany nad všemi 10 tématy UR s vedením města, pod dohleden zkušené facilitátorky paní Dany Divákové. Závěrem bylo, že si občané stanovili 10 priorit, které byly ověřeny také v anketě. Nyní se vedení města bude snažit tyto vytipované priority svých občanů naplnit.9. 4. 2019Lidé si nejvíce přejí opatření pro zadržení vody v krajině.docxP1010533.JPGP1010537.JPGschválenokromeriz21. 6. 2019 13:42   
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
3. Prezentace činností a výstupů MA21
3.1 Aktualizace webové stránky s informacemi o MA21
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
3.2 Uveřejňování zpráv o MA21 v regionálních/celostátních médiích
Dobrá praxenázev článkudatum publikování článkunázev médiascan článkustav záznamuVytvořilVytvořenovýjimkaDůvod výjimkyDatum udělění výjimky
 Rekonstrukce Vodní ulice - II. etapa31. 1. 2019www.mesto-kromeriz.cz, Město KroměřížTisková zpráva.docxschválenokromeriz21. 6. 2019 13:23   
 Kampaň do Rachoty kolem KM opět podpoří cyklistiku a zdravý životní styl19. 2. 2019www.mesto-kromeriz.cz, Město KroměřížKampaň Do rachoty kolem KM opět podpoří cyklistiku a zdravý životní styl.docxschválenokromeriz21. 6. 2019 13:26   
 Lidé mohou na webu hlasovat o deseti prioritách města17. 4. 2019www.mesto-kromeriz.cz, Město KroměřížFórum 2019.docxschválenokromeriz21. 6. 2019 13:28   
 Zdravotní ústav změří hlukovou zátěž z dopravy i z kulturních akcí13. 6. 2019www.mesto-kromeriz.cz, Město KroměřížZdravotní ústav změří hlukovou zátěž z dopravy i z kulturních akcí.docxschválenokromeriz21. 6. 2019 13:33   
 Lidé mohou zaznamenat do pocitové mapy problémová místa dopravy10. 4. 2019www.mesto-kromeriz.cz, Město KroměřížLidé mohou zaznamenat do pocitové mapy problémová místa dopravy.docxschválenokromeriz21. 6. 2019 13:35   
 Lidé mohou stále žádat o příspěvek na akce pro dospělé4. 7. 2019www.mesto-kroměriz.czLidé mohou stále žádat o příspěvek na akce pro dospělé.docxschválenokromeriz7. 7. 2019 23:03   
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
4. Spolupráce/partnerství sektoru veřejné správy, občanského sektoru a podnikatelského sektoru
4.1 Společné zapojení zástupců občanského sektoru a podnikatelského sektoru do aktivit v rámci MA21
Dobrá praxenázev společné aktivitytéma společné aktivity / obsah společné aktivityza veřejný sektorza občanský sektorza podnikatelský sektorzpráva/článekstav záznamuVytvořilVytvořenovýjimkaDůvod výjimkyDatum udělění výjimky
 Do rachoty kolem KM - vyhlášení cenAkce pro celou rodinu. Sportování, zábava, relax a ty, co se zúčastnili soutěže Do rachoty kolem KM také vyhlašování cen.Město Kroměříž (Zdravé město Kroměříž a MA21)Kolem Km, z.s.Pivovar Maxmilian KroměřížDo rachoty kolem KM.docxschválenokromeriz7. 7. 2019 23:37   
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
5. Sledování a hodnocení procesu MA21
5.1 Projednání roční pravidelné zprávy o MA21 a akčního plánu zlepšování MA21 radou nebo zastupitelstvem obce
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     

6. Oficiální orgán samosprávy pro MA21
6.1 Ustanovení/existence orgánu rady/zastupitelstva obce pro sledování postupu MA21 složeného ze zástupců veřejné správy, neziskového sektoru a komerčního sektoru
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
7. Informace, vzdělávání a osvěta k UR a MA21
7.1 Realizace osvětových aktivit k UR (např. Den Země, Evropský týden mobility osvětové akce k dílčím tématům UR)
Dobrá praxenázev aktivitydatum konání oddatum konání dopořadatelpartneřiodhad počtu účastníkůzpůsob zapojení realizátora MA21tisková zprávanepovinná příloha - foto1nepovinná příloha - foto2odkaz na další informace k aktivitěstav záznamuVytvořilVytvořenovýjimkaDůvod výjimkyDatum udělění výjimky
 Den Země6. 4. 201917. 4. 2019Zdravé město Kroměříž a MA21Spolek Barbořice, Šipka – Středisko pro volný čas dětí a mládeže, Základní školy Kroměříž, 1450Naplánování akce, koordinace spolupracujících subjektů, financování akce, propagace akce, realizace akceZápis z kampaně Den Země.docx   schválenokromeriz8. 7. 2019 0:20   
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
7.2 Realizace vzdělávacích akcí k UR, MA21 a souvisejícím tématům pod vedením kvalifikovaného lektora pro veřejnost
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
7.3 Realizace vzdělávacích akcí k UR, MA21 a souvisejícím tématům pod vedením kvalifikovaného lektora pro úřad nebo samosprávu
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
8. Finanční podpora aktivit MA21
8.1 Schválení finanční podpory aktivit MA21, vyplývajících z komunitního plánování, radou nebo zastupitelstvem města/obce
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
9. Pravidelné plánování s veřejností k tématům UR
9.1 Plánování s veřejností technikami, zahrnujícími následující fáze participace: zjišťování potřeb, konzultace návrhu, prezentace výsledného řešení
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
10. Certifikované proškolení koordinátora MA21
10.1 Absolvování dalšího akreditovaného vzdělávání dle stanoveného rozsahu základních znalostí/dovedností koordinátora
Jméno a příjmení školené osobyDatum absolvováníNázev a číslo akred. vzdělávacího programuNázev školící instituceOsvědčení/certifikátstav záznamuVytvořilVytvořenovýjimkaDůvod výjimkyDatum udělění výjimky
Mgr. Dagmar Velísková3. 11. 2017Místní Agenda 21 a Projekt Zdravé město WHO - akreditace Ministerstva vnitra ČR č. AK I./PV-472/2004NSZM ČRZLATÝ CERTIFIKÁT - Velísková-Kroměříž.pdfschválenokromeriz30. 10. 2019 12:50   
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
11. Audity udržitelného rozvoje v kategorii C
Kritérium 11 je pro naplnění kategorie C nepovinné, zohledňuje se pouze pro vyjádření stupně pokročilosti
audity municipality

Audity - DETAIL

 
17. Oficiální orgán samosprávy pro sledování stavu UR
17.1 Ustanovení orgánu rady nebo zastupitelstva města/obce
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
19. Audit udržitelného rozvoje v kategorii B
19.1 Audit ve všech oblastech UR v kategorii B (dle Metodiky hodnocení udržitelného rozvoje v rámci MA21)
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     

20. Principy UR jsou prakticky uplatňovány
20.1 Audit UR v kategorii A (dle Metodiky hodnocení udržitelného rozvoje v rámci MA21)
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat