Hledat
Hledat
Oficiální stránky Informačního systému místní Agendy 21

DDR Menu


Vítejte na domovské stránce obce/města

00287351 - Kroměříž

 

Přehled postupu v MA21 v minulých letech

Dosažené kategorie
2017
C
2016
D
2015
D

 

 

Kategorie D

žadateldatum žádostistav záznamupoznámkaVytvořil
0028735111. 11. 2017schváleno kromeriz
002873519. 11. 2018schváleno kromeriz

Kategorie C

žadateldatum žádostistav záznamuvyjádření PS MA21poznámkastupeň pokročilostiVytvořil
0028735115. 11. 2017schválenoschváleno 
kromeriz
0028735114. 11. 2018schválenoschváleno 
kromeriz

Kategorie B

Kategorie A

I. Zájem o zápis do evidence MA21
typ žadatelenázevnázev krajekontaktní osobae-mailinternetová stránkadalší informacestav záznamuadresapoznámkaZměněno
obecKroměřížZlínskýDagmar Velísková http://www.mesto-kromeriz.cz schváleno  18. 1. 2018 15:19
II. Kontaktní osoba MA21
Kontaktní osobaVytvořeno
Viliam Staněk27. 1. 2015 10:19
III. Zpětná vazba o stavu MA21
VytvořilVytvořeno
kromeriz29. 5. 2012 0:47
kromeriz10. 4. 2013 9:36
kromeriz27. 1. 2015 10:20
kromeriz17. 6. 2015 0:38
host16. 10. 2017 14:54

1. Institucionální zakotvení MA21
1.1 Ustanovení zodpovědného politika pro MA21
příjmení jméno titulfunkcee-mailtelefonusneseníOdkaz na webovou stránku kde je usnesení zveřejněnostav záznamuVytvořilvýjimkaDůvod výjimkyDatum udělění výjimky
Motyčka Pavel PhDr. Ph.D.místostarosta +420608763680ZMK_usneseni.pdf schválenokromeriz   
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
1.2 Ustanovení koordinátora MA21
příjmení jméno titulzařazení v rámci úřaduforma pracovního vztahurok nástupu do funkce koord.e-mailtelefonusnesení/náplň práceOdkaz na webovou stránku kde je usnesení zveřejněnostav záznamuVytvořilvýjimkaDůvod výjimkyDatum udělění výjimky
Velísková Dagmar, Mgr.koordinátorka zdravého města a MA21zaměstnanecký poměr2016 +420 573 321 2713. Rada jmenuje Mgr. Dagmar Velískové do fukce Koordinátorky MA21.pdf schválenokromeriz   
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
1.3 Existence neformální skupiny pro MA21 (může být i oficiální orgán)
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
1.4 Schválení dokumentu k MA21 zastupitelstvem města/obce
název dokumentudatum schválení dokumentuusneseníOdkaz na webovou stránku kde je usnesení zveřejněnodokument k MA21stav záznamuVytvořilVytvořenovýjimkaDůvod výjimkyDatum udělění výjimky
DEKLARACE k podpoře udržitelného rozvoje, zdraví a kvality života prostřednictvím Projektu Zdravé město Kroměříž a metody místní Agendy 2111. 5. 20172. Zastupitelstvo schvaluje Deklaraci.pdf Deklarace.pdfschválenokromeriz31. 10. 2017 10:20   
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
2. Aktivní zapojování veřejnosti do oblastí plánování a rozhodování (typu kulaté stoly, fórum UR/MA21 aj.)
2.1 Plánování s veřejností (akční nebo komunitní plánování)
Dobrá praxenázev plánovací akcetéma plánovací akce /obsah plánovací akcetermín akcezápis/záznamnepovinná příloha foto 1nepovinná příloha foto 2stav záznamuVytvořilVytvořenovýjimkaDůvod výjimkyDatum udělění výjimky
Žákovské fórumDiskuze mezi zástupci města, odborníky a žáky ze základních škol města Kroměříže k celkovému rozvoji města.26. 1. 2018Žákovské fórum 2018.pdf  schválenokromeriz23. 10. 2018 9:37   
 Kulatý stůlTématem k diskuzi mezi veřejností, odborníky a zástupci města byla sociálně vyloučená lokalita v Kroměříži. Byly zde prezentovány různých názory na diskutované téma s cílem zmapovat danou problematiku, případně dospět k dohodě o možných řešeních problémů, které by měly následovat po konání kulatého stolu.26. 2. 2018Kulatý stůl na téma Sociálně vyloučená lokalita v Kroměříži, pondělí 26. února 2018.pdf  schválenokromeriz23. 10. 2018 10:00   
 Studentské fórumMladé fórum (studentské fórum) umožňuje cíleně řešit či plánovat vybrané oblasti udržitelného rozvoje ve městě s mladou generací. Mladé fórum je určeno pro studenty středních škol v Kroměříži a má za cíl prostřednictvím diskuse odborníků a zástupců města s mladými lidmi poskytnout informace o aktuálním dění ve městě. Současně si akce klade za cíl získat od mladých lidí podněty a zpětnou vazbu, zda jsou informace, které se k nim běžně dostávají dostatečné a jaká zlepšení by navrhovali.24. 11. 2017Zápis ze Studentského fóra.pdf  schválenokromeriz23. 10. 2018 11:11   
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
3. Prezentace činností a výstupů MA21
3.1 Aktualizace webové stránky s informacemi o MA21
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
3.2 Uveřejňování zpráv o MA21 v regionálních/celostátních médiích
Dobrá praxenázev článkudatum publikování článkunázev médiascan článkustav záznamuVytvořilVytvořenovýjimkaDůvod výjimkyDatum udělění výjimky
 Dánská výstava2. 5. 2018Týdeník KroměřížskaDánská výstava.pdfschválenokromeriz23. 10. 2018 11:17   
 Kampaň Do rachoty Kolem KM opět podpoří cyklistiku a zdravý životní styl23. 3. 2018www.mesto-kromeriz.czTisková zpráva - Do rachoty kolem KM.pdfschválenokromeriz23. 10. 2018 11:23   
 Kroměříž získala dotaci na analýzu kvality ovzduší a hlučnosti ve městě20. 8. 2018www.mesto-kromeriz.czKroměříž získala dotaci na analýzu kvality ovzduší a hlučnosti ve městě.pdfschválenokromeriz23. 10. 2018 11:31   
 Akce S vláčkem o závod zabaví malé i velké! Rádio Kroměříž bude při tom!4. 9. 2018Rádio KroměřížAkce S vláčkem o závod zabaví malé i velké.pdfschválenokromeriz23. 10. 2018 11:35   
 Transsibiřská magistrála23. 9. 2018www.europe-direct.cz Transsibiřská magistrála.pdfschválenokromeriz23. 10. 2018 11:41   
 Evropský týden mobility v Kroměříži vyvrcholí Dnem bez aut15. 8. 2018www.mesto-kromeriz.czEvropský týden mobility v Kroměříži vyvrcholí Dnem bez aut.pdfschválenokromeriz23. 10. 2018 11:44   
 Festival očima generací nabídne výstavy, koncert i společné dílničky dětí a seniorů3. 4. 2016www.mesto-kromeriz.czOčima generací.pdfschválenokromeriz23. 10. 2018 11:49   
 Radnice pořádá fórum, na kterém zazní deset priorit města9. 4. 2018www.mesto-kromeriz.czFórum.pdfschválenokromeriz23. 10. 2018 11:53   
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
4. Spolupráce/partnerství sektoru veřejné správy, občanského sektoru a podnikatelského sektoru
4.1 Společné zapojení zástupců občanského sektoru a podnikatelského sektoru do aktivit v rámci MA21
Dobrá praxenázev společné aktivitytéma společné aktivity / obsah společné aktivityza veřejný sektorza občanský sektorza podnikatelský sektorzpráva/článekstav záznamuVytvořilVytvořenovýjimkaDůvod výjimkyDatum udělění výjimky
 Festival očima generacíVe dnech 4.4. 2018 - 17. 4. 2018 proběhl v Kroměříži Festival očima generací, jehož cílem bylo vyjádřit mezigenerační vztahy prostřednictvím amatérské umělecké tvorby. Letošní téma celorepublikového festivalu bylo nazváno „Mé kořeny“. V Kroměříži proběhla výstava výtvarných, literárních a ručních prací především místních občanů (dětí, studentů a seniorů) ve vstupní hale kroměřížské radnice. Výstava byla symbolicky zahájena 4. 4. 2018 pod záštitou místostarosty města Pavla Motyčky v tzv. Den úcty ke stáří. Pro seniory bylo připraveno odpolední vystoupení pěvecké skupiny Duo Aramis v Domě kultury v Kroměříži. V rámci Festivalu Očima generací proběhla v dospělém oddělení Knihovny Kroměřížska výstava knih, mezigenerační dílnička pro děti z MŠ a seniory a 17. dubna od 16:30 hod. genealogická přednáška.město Kroměříž, Zdravé město Kroměříž a MA21Centrum pro seniory Zachar, Cor apertum, z.s.Duo Aramis, HexaDesignOčima generací.pdfschválenokromeriz23. 10. 2018 17:30   
 Grémium podnikatelůRMK na své 56. schůzi konané dne 6. 2. 2017 zřídila Grémium podnikatelů města Kroměříže jako poradní orgán RMK. Toto uskupení, kde je zastoupen sektor veřejné správy, občanský a podnikatelský má za cíl vytváření spolupráce všech jmenovaných subjektů na území města.město Kroměříž, Zdravé město Kroměříž a MA21, Úřad práce KroměřížGymnázium Kroměříž, Okresní hospodářská komora Kroměříž, COPT Kroměříž, Kroměřížské technické službyFremach Morava, s.r.o., PLASTIKA a.s., ROSA market s.r.o., MAGNETON, a.s., KMOTR – Masna Kroměříž a.s., SAKER spol. s r.o., KRODOS BUS a.s., HANÁK NÁBYTEK, a.s., SPD Kroměříž a.s., HYSTER CZ, PHARMIX, s.r.o., AVOS a.s., Správa a údržba silnic Kroměřížska, s.r.o., KRUŽÍK s.r.o., BIOPAS, spol. s r.o., AEV spol. s r.o.Zápis z jednání - Grémium podnikatelů.pdfschválenokromeriz23. 10. 2018 18:00   
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     

5. Oficiální orgán samosprávy pro MA21
5.1 Ustanovení/existence orgánu rady/zastupitelstva obce pro sledování postupu MA21 složeného ze zástupců veřejné správy, neziskového sektoru a komerčního sektoru
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
6. Informace, vzdělávání a osvěta k UR a MA21
6.1 Pořádání osvětových kampaní k UR (Den Země, Evropský týden mobility apod.)
Dobrá praxenázev kampanědatum konání kampaně oddatum konání kampaně dopořadatel kampaněpartneři kampaněodhad počtu účastníkůzpůsob zapojení realizátora MA21tisková zprávanepovinná příloha - foto1nepovinná příloha - foto2odkaz na další informace ke kampanistav záznamuVytvořilVytvořenovýjimkaDůvod výjimkyDatum udělění výjimky
 Den Země8. 4. 201820. 4. 2018Zdravé město Kroměříž a MA21Spolek Barbořice, Šipka – Středisko pro volný čas dětí a mládeže, Základní školy Kroměříž, Kolem KM, z.s. Asociace cykloměst, Centrum pro seniory Zachar, Sociální služby města Kroměříže1150hlavní organizátor akce, odborné zajištění programu kampaně, finanční zajištění kampaně, propagační předměty a dárky pro cílovou skupinuZápis z kampaně Den Země.pdf   schválenokromeriz23. 10. 2018 23:23   
 Evropský týden mobility15. 9. 201822. 9. 2018Zdravé město Kroměříž a MA21Kolem KM, z.s., ČČK, Eventy, Besip, Rádio Kroměříž, ČD a.s., T.J. Sokol Kroměříž, MUDr. Olga Sehnalová, MBA2000program kampaně, organizace akce, realizaceEvropský týden mobility v Kroměříži vyvrcholí Dnem bez aut.pdf 20180920_155511.jpghttp://www.zdravemestokromeriz.czschválenokromeriz31. 10. 2018 17:59   
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
6.2 Realizace osvětových akcí k UR, MA21 a souvisejícím tématům pro veřejnost (mimo kampaň)
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
6.3 Realizace osvětových akcí k UR, MA21 a souvisejícím tématům pro úřad nebo samosprávu (mimo kampaň)
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
7. Sledování a hodnocení procesu MA21
7.1 Projednání roční pravidelné zprávy o MA21 a akčního plánu zlepšování MA21 radou nebo zastupitelstvem obce
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
8. Finanční podpora aktivit MA21
8.1 Schválení finanční podpory aktivit MA21, vyplývajících z komunitního plánování, radou nebo zastupitelstvem města/obce
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
9. Pravidelné veřejné fórum UR/MA21
9.1 Pořádání veřejného fóra UR/MA21 k celkovému rozvoji města/obce
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
10. Certifikované proškolení koordinátora MA21
10.1 Absolvování, případně aktuální účast koordinátora MA21 na akreditovaném školení pro koordinátory MA21
datum absolvování nebo zahájeníJméno a příjmení školené osobyčíslo akreditace vzd. programunázev školící institucecertifikátstav záznamuVytvořilVytvořenovýjimkaDůvod výjimkyDatum udělění výjimky
2. 11. 2016Mgr. Dagmar VelískováAK I./PV-472/2004Národní síť Zdravých měst České republikyKromeriz-Zlaty_certifikat.pdfschválenokromeriz31. 10. 2017 15:47 dokončení kvalifikačního vzdělávání v nejbližším možném termínu - listopad 201712. 7. 2017
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
11. Audity udržitelného rozvoje v kategorii C
Kritérium 11 je pro naplnění kategorie C nepovinné, zohledňuje se pouze pro vyjádření stupně pokročilosti
audity municipality

Audity - DETAIL

12. Strategie UR nebo strategický plán respektující principy UR
12.1 Strategie UR města/obce nebo strategický plán k UR schválený zastupitelstvem města/obce
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
13. Dílčí koncepce, která je v souladu se Strategií UR nebo strategickým plánem rozvoje respektujícím principy UR
13.1 Dílčí koncepce, která naplňuje principy UR, schválená zastupitelstvem města/obce
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
14. Systém finanční podpory pro realizaci opatření MA21
14.1 Schválení systému finanční podpory (nebo alespoň jeho dílčí části) zahrnujícího podporu MA21 radou nebo zastupitelstvem města/obce
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
15. Získávání externích zdrojů pro realizaci MA21
15.1 Získávání externích zdrojů pro realizaci aktivit MA21 (externí dotace, granty a jiné)
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
16. Stanovení a sledování vlastních indikátorů ke Strategii UR
16.1 Stanovení a sledování indikátorů udržitelného rozvoje
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
17. Výměna zkušeností a přenos příkladů dobré praxe v oblasti MA21
17.1 Aktivní zveřejňování vlastních příkladů dobré praxe v rámci tématické akce min. regionálního významu, příp. veřejně přístupné databáze
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
18. Oficiální orgán samosprávy pro sledování stavu UR
18.1 Ustanovení orgánu rady nebo zastupitelstva města/obce
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
19. Management kvality v rámci veřejné správy
19.1 Zavedení certifikovaného systému řízení kvality v rámci činnosti úřadů města/obce
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
20. Audit udržitelného rozvoje v kategorii B
20.1 Audit ve všech oblastech UR v kategorii B (dle Metodiky hodnocení udržitelného rozvoje v rámci MA21)
Procházet záznamy v které    Hledat     
Žádné záznamy nebyly nalezeny.
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     

21. Principy UR jsou prakticky uplatňovány
21.1 Audit UR v kategorii A (dle Metodiky hodnocení udržitelného rozvoje v rámci MA21)
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
21.2 Spokojenost obyvatel s kvalitou života a s procesem MA21
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat