Hledat
Hledat
Oficiální stránky Informačního systému místní Agendy 21

DDR Menu


Přehled postupu v MA21 v minulých letech

Dosažené kategorie
2018
D
2017
C
2016
C
2015
C
2014
C
2013
C
2012
B
2011
C
2010
C

 

 

Kategorie D

žadateldatum žádostistav záznamupoznámkaVytvořil
0028865926. 9. 2018schváleno prostejov

Kategorie C

Kategorie B

Kategorie A

I. Zájem o zápis do evidence MA21
typ žadatelenázevnázev krajekontaktní osobae-mailinternetová stránkadalší informacestav záznamuadresapoznámkaZměněno
obecProstějovOlomouckýPaedDr.Alena Dvořáková http://www.mestopv.cz schváleno  24. 2. 2010 7:17
II. Kontaktní osoba MA21
Kontaktní osobaVytvořeno
PaedDr. Alena Dvořáková26. 8. 2010 12:25
Alena Dvořáková19. 9. 2013 14:11
III. Zpětná vazba o stavu MA21
VytvořilVytvořeno
prostejov21. 12. 2010 7:59
prostejov24. 11. 2011 11:38
prostejov26. 11. 2012 8:28
prostejov19. 9. 2013 14:12
prostejov11. 2. 2014 14:55
host5. 9. 2017 18:18

1. Institucionální zakotvení MA21
1.1 Ustanovení zodpovědného politika pro MA21
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
1.2 Ustanovení koordinátora MA21
příjmení jméno titulzařazení v rámci úřaduforma pracovního vztahurok nástupu do funkce koord.e-mailtelefonusnesení/náplň práceOdkaz na webovou stránku kde je usnesení zveřejněnoAbsolvování základního školení MŽP k MA21stav záznamuVytvořilvýjimkaDůvod výjimkyDatum udělění výjimky
Dvořáková Alena PaedDr.koordinátorka ZM a MA21   +420582329128Náplň práce koordinátorka 2012.pdf  schválenoprostejov   
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
1.3 Existence neformální skupiny pro MA21 (může být i oficiální orgán)
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
1.4 Schválení dokumentu k MA21 zastupitelstvem města/obce
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
2. Aktivní zapojování veřejnosti do oblastí plánování a rozhodování (typu kulaté stoly, fórum UR/MA21 aj.)
2.1 Plánování s veřejností (akční nebo komunitní plánování)
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
3. Prezentace činností a výstupů MA21
3.1 Aktualizace webové stránky s informacemi o MA21
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
3.2 Uveřejňování zpráv o MA21 v regionálních/celostátních médiích
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
4. Spolupráce/partnerství sektoru veřejné správy, občanského sektoru a podnikatelského sektoru
4.1 Společné zapojení zástupců občanského sektoru a podnikatelského sektoru do aktivit v rámci MA21
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     

5. Oficiální orgán samosprávy pro MA21
5.1 Ustanovení/existence orgánu rady/zastupitelstva obce pro sledování postupu MA21 složeného ze zástupců veřejné správy, neziskového sektoru a komerčního sektoru
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
6. Informace, vzdělávání a osvěta k UR a MA21
6.1 Pořádání osvětových kampaní k UR (Den Země, Evropský týden mobility apod.)
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
6.2 Realizace osvětových akcí k UR, MA21 a souvisejícím tématům pro veřejnost (mimo kampaň)
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
6.3 Realizace osvětových akcí k UR, MA21 a souvisejícím tématům pro úřad nebo samosprávu (mimo kampaň)
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
7. Sledování a hodnocení procesu MA21
7.1 Projednání roční pravidelné zprávy o MA21 a akčního plánu zlepšování MA21 radou nebo zastupitelstvem obce
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
8. Finanční podpora aktivit MA21
8.1 Schválení finanční podpory aktivit MA21, vyplývajících z komunitního plánování, radou nebo zastupitelstvem města/obce
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
9. Pravidelné veřejné fórum UR/MA21
9.1 Pořádání veřejného fóra UR/MA21 k celkovému rozvoji města/obce
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
10. Certifikované proškolení koordinátora MA21
10.1 Absolvování, případně aktuální účast koordinátora MA21 na akreditovaném školení pro koordinátory MA21
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
11. Audity udržitelného rozvoje v kategorii C
Kritérium 11 je pro naplnění kategorie C nepovinné, zohledňuje se pouze pro vyjádření stupně pokročilosti
audity municipality

Audity - DETAIL

12. Strategie UR nebo strategický plán respektující principy UR
12.1 Strategie UR města/obce nebo strategický plán k UR schválený zastupitelstvem města/obce
název dokumentudatum schválení dokumentuusneseníOdkaz na webovou stránku kde je usnesení zveřejněnostrategie UR/strategický plán k URstav záznamuVytvořilVytvořenovýjimkaDůvod výjimkyDatum udělění výjimky
Strategický plán rozvoje města Prostějova včetně přehledu financování problémů vzešlých z 10P22. 4. 20081203_4aaa28971c686_f11.1.1.pdf 1204_4ad6c9dd893fc_f11.1.2.zipschváleno119. 4. 2010 18:07   
Strategický plán rozvoje města Prostějova na období 2010 - 202019. 6. 2012Strategický plán 2012 aktualizace.pdf Strategický plán - aktual.2010-2020.pdfschválenoprostejov10. 9. 2012 18:35   
Strategický plán města Prostějova-tři plíře, politický závazek, indikátor, rozpočet19. 6. 2012Výpis Strategický plán 19.6.2012.jpg !Strategický plán - tři pilíře UR, politický závazschválenoprostejov20. 9. 2012 12:49   
Strategický plán města Prostějova-tři plíře, politický závazek, indikátor, rozpočet19. 6. 2012Akční plán zlepšování výpis 2012.pdf !Strategický plán - tři pilíře UR, politický závazschválenoprostejov4. 9. 2013 15:44   
Strategický plán rozvoje města Prostějova na období 2010 - 202019. 6. 2012výpis strategický plán.pdf Strategický plán - aktual.2010-2020.pdfschválenoprostejov4. 9. 2013 15:51   
Střednědobý rozpočtový výhled města 2013-20148. 11. 2011Výpis rozpočet 2013-2014.jpg Střednědobý rozp.výhled 2013-2014.pdfschválenoprostejov12. 9. 2013 11:27   
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
13. Dílčí koncepce, která je v souladu se Strategií UR nebo strategickým plánem rozvoje respektujícím principy UR
13.1 Dílčí koncepce, která naplňuje principy UR, schválená zastupitelstvem města/obce
název dokumentudatum schválení dokumentuusneseníOdkaz na webovou stránku kde je usnesení zveřejněnokoncepcestav záznamuVytvořilVytvořenovýjimkaDůvod výjimkyDatum udělění výjimky
Mistní program pro zlepšení kvality ovzduší pro město Prostějov26. 6. 20073163_48a982530615d_f12.1.1.jpg 3164_46ee737382b94_f12.1.2.pdfschváleno119. 4. 2010 18:07   
Územní energetická koncepce25. 10. 2005výpis ÚEK 2005.docx PRO-1.Úvod.docschválenoprostejov9. 9. 2013 15:11   
Územní energetická koncepce15. 4. 2014Výpis ÚEK 2014.pdf ÚEK_Prostějov_souhrn.pdfschválenoprostejov19. 11. 2014 9:30   
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
14. Systém finanční podpory pro realizaci opatření MA21
14.1 Schválení systému finanční podpory (nebo alespoň jeho dílčí části) zahrnujícího podporu MA21 radou nebo zastupitelstvem města/obce
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
15. Získávání externích zdrojů pro realizaci MA21
15.1 Získávání externích zdrojů pro realizaci aktivit MA21 (externí dotace, granty a jiné)
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
16. Stanovení a sledování vlastních indikátorů ke Strategii UR
16.1 Stanovení a sledování indikátorů udržitelného rozvoje
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
17. Výměna zkušeností a přenos příkladů dobré praxe v oblasti MA21
17.1 Aktivní zveřejňování vlastních příkladů dobré praxe v rámci tématické akce min. regionálního významu, příp. veřejně přístupné databáze
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
18. Oficiální orgán samosprávy pro sledování stavu UR
18.1 Ustanovení orgánu rady nebo zastupitelstva města/obce
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
19. Management kvality v rámci veřejné správy
19.1 Zavedení certifikovaného systému řízení kvality v rámci činnosti úřadů města/obce
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
20. Audit udržitelného rozvoje v kategorii B
20.1 Audit ve všech oblastech UR v kategorii B (dle Metodiky hodnocení udržitelného rozvoje v rámci MA21)
Procházet záznamy v které    Hledat     
Žádné záznamy nebyly nalezeny.
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     

21. Principy UR jsou prakticky uplatňovány
21.1 Audit UR v kategorii A (dle Metodiky hodnocení udržitelného rozvoje v rámci MA21)
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
21.2 Spokojenost obyvatel s kvalitou života a s procesem MA21
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat