Hledat
Hledat
Oficiální stránky Informačního systému místní Agendy 21

DDR Menu


Vítejte na domovské stránce obce/města

00295841 - Žďár nad Sázavou

 

Přehled postupu v MA21 v minulých letech

Dosažené kategorie
Žádné dosažené kategorie nenalezeny

 

 

Kategorie D

Kategorie C

Kategorie B

Kategorie A

I. Zájem o zápis do evidence MA21
typ žadatelenázevnázev krajekontaktní osobae-mailinternetová stránkadalší informacestav záznamuadresapoznámkaZměněno
obecŽďár nad SázavouVysočinaRadka Remarová http://www.zdarns.cz schváleno  31. 1. 2017 23:05
II. Kontaktní osoba MA21
III. Zpětná vazba o stavu MA21
VytvořilVytvořeno
zdar_nad_sazavou30. 5. 2016 0:52

1. Institucionální zakotvení MA21
1.1 Ustanovení zodpovědného politika pro MA21
příjmení jméno titulfunkcee-mailtelefonusneseníOdkaz na webovou stránku kde je usnesení zveřejněnostav záznamuVytvořilvýjimkaDůvod výjimkyDatum udělění výjimky
Ing. Martin Mrkos, ACCAstarosta města +420 739 477 703 zodpovědný politik 2018_2022.pdfhttp://www.zdarns.cz/mesto-zdar/mistni-agenda-21schválenozdar_nad_sazavou   
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
1.2 Ustanovení koordinátora MA21
příjmení jméno titulzařazení v rámci úřaduforma pracovního vztahurok nástupu do funkce koord.e-mailtelefonusnesení/náplň práceOdkaz na webovou stránku kde je usnesení zveřejněnoAbsolvování základního školení MŽP k MA21stav záznamuVytvořilvýjimkaDůvod výjimkyDatum udělění výjimky
Remarová Radkakomunitní koordinátorzaměstnanecký poměr2017 +420 778744303ustanovení koordinátora.pdfhttp://www.zdarns.cz/mesto-zdar/mistni-agenda-2Anoschválenozdar_nad_sazavou   
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
1.3 Existence neformální skupiny pro MA21 (může být i oficiální orgán)
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
1.4 Schválení Deklarace k MA21 zastupitelstvem města/obce
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
2. Aktivní zapojování veřejnosti do oblastí plánování a rozhodování (typu kulaté stoly, fórum UR/MA21 aj.)
2.1 Plánování s veřejností (akční nebo komunitní plánování)
Dobrá praxenázev plánovací akcetéma plánovací akce /obsah plánovací akcetermín akcezápis/záznamnepovinná příloha foto 1nepovinná příloha foto 2stav záznamuVytvořilVytvořenovýjimkaDůvod výjimkyDatum udělění výjimky
 Participativní rozpočetParticipativní rozpočet1. 10. 2019PaR.pdf  schválenozdar_nad_sazavou1. 10. 2019 14:12   
 setkání s obyvateli městských bytůproběhlé a plánované akce23. 5. 2019zápis_setkání_svobodárky.pdf  schválenozdar_nad_sazavou2. 10. 2019 20:15   
 setkání s osadními výboryproběhlé a plánované akce v místních částech10. 9. 201910092019.DOCX  schválenozdar_nad_sazavou2. 10. 2019 20:19   
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
3. Prezentace činností a výstupů MA21
3.1 Aktualizace webové stránky s informacemi o MA21
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
3.2 Uveřejňování zpráv o MA21 v regionálních/celostátních médiích
Dobrá praxenázev článkudatum publikování článkunázev médiascan článkustav záznamuVytvořilVytvořenovýjimkaDůvod výjimkyDatum udělění výjimky
 Místní agenda 2129. 7. 2019Žďárský zpravodajčlánek č.1.pdfschválenozdar_nad_sazavou16. 9. 2019 14:50   
 Vzniká nová Koncepce rozvoje města, ctí zásady Smart City2. 9. 2019Žďárský zpravodaj2019-09.pdfschválenozdar_nad_sazavou26. 9. 2019 14:20   
 Městský úřad zavádí koncept společenské zodpovědnosti29. 4. 2019Žďárský zpravodajspolečenská zodpovědnost.pdfschválenozdar_nad_sazavou2. 10. 2019 19:36   
 Žďár má vlastní kelímky30. 9. 2019Žďárský zpravodajŽďár má vlastní kelímky.pdfschválenozdar_nad_sazavou11. 10. 2019 20:53   
 Žďáráci pro Žďáráky aneb další ročník participativního rozpočtu30. 9. 2019Žďárský zpravodajŽďáráci pro Žďáráky aneb další ročník participativního rozpočtu.pdfschválenozdar_nad_sazavou11. 10. 2019 21:00   
 Vzrostlé trávníky rozkvetly a zavlažily Žďár15. 7. 2019Žďárský zpravodajVzrostlé trávníky rozkvetly a zavlažily Žďár.pdfschválenozdar_nad_sazavou11. 10. 2019 21:15   
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
4. Spolupráce/partnerství sektoru veřejné správy, občanského sektoru a podnikatelského sektoru
4.1 Společné zapojení zástupců občanského sektoru a podnikatelského sektoru do aktivit v rámci MA21
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
5. Sledování a hodnocení procesu MA21
5.1 Projednání roční pravidelné zprávy o MA21 a akčního plánu zlepšování MA21 radou nebo zastupitelstvem obce
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     

6. Oficiální orgán samosprávy pro MA21
6.1 Ustanovení/existence orgánu rady/zastupitelstva obce pro sledování postupu MA21 složeného ze zástupců veřejné správy, neziskového sektoru a komerčního sektoru
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
7. Informace, vzdělávání a osvěta k UR a MA21
7.1 Realizace osvětových aktivit k UR (např. Den Země, Evropský týden mobility osvětové akce k dílčím tématům UR)
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
7.2 Realizace vzdělávacích akcí k UR, MA21 a souvisejícím tématům pod vedením kvalifikovaného lektora pro veřejnost
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
7.3 Realizace vzdělávacích akcí k UR, MA21 a souvisejícím tématům pod vedením kvalifikovaného lektora pro úřad nebo samosprávu
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
8. Finanční podpora aktivit MA21
8.1 Schválení finanční podpory aktivit MA21, vyplývajících z komunitního plánování, radou nebo zastupitelstvem města/obce
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
9. Pravidelné plánování s veřejností k tématům UR
9.1 Plánování s veřejností technikami, zahrnujícími následující fáze participace: zjišťování potřeb, konzultace návrhu, prezentace výsledného řešení
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
10. Certifikované proškolení koordinátora MA21
10.1 Absolvování dalšího akreditovaného vzdělávání dle stanoveného rozsahu základních znalostí/dovedností koordinátora
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
11. Audity udržitelného rozvoje v kategorii C
Kritérium 11 je pro naplnění kategorie C nepovinné, zohledňuje se pouze pro vyjádření stupně pokročilosti
audity municipality

Audity - DETAIL

 
17. Oficiální orgán samosprávy pro sledování stavu UR
17.1 Ustanovení orgánu rady nebo zastupitelstva města/obce
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
19. Audit udržitelného rozvoje v kategorii B
19.1 Audit ve všech oblastech UR v kategorii B (dle Metodiky hodnocení udržitelného rozvoje v rámci MA21)
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     

20. Principy UR jsou prakticky uplatňovány
20.1 Audit UR v kategorii A (dle Metodiky hodnocení udržitelného rozvoje v rámci MA21)
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat