Hledat
Hledat
Oficiální stránky Informačního systému místní Agendy 21

DDR Menu


Přehled postupu v MA21 v minulých letech

Dosažené kategorie
2018
C
2017
D

 

 

Kategorie D

žadateldatum žádostistav záznamupoznámkaVytvořil
002965626. 11. 2018schváleno bystrice
0029656218. 9. 2019schváleno bystrice

Kategorie C

žadateldatum žádostistav záznamuvyjádření PS MA21poznámkastupeň pokročilostiVytvořil
002965626. 11. 2018schválenoschváleno 
bystrice
0029656210. 11. 2019schválenoschváleno 
bystrice

Kategorie B

Kategorie A

I. Zájem o zápis do evidence MA21
typ žadatelenázevnázev krajekontaktní osobae-mailinternetová stránkadalší informacestav záznamuadresapoznámkaZměněno
obecBystřiceMoravskoslezskýing. Aneta Koňaříková http://www.bystrice.cz schváleno  4. 9. 2019 16:28
II. Kontaktní osoba MA21
III. Zpětná vazba o stavu MA21
VytvořilVytvořeno
bystrice18. 4. 2017 14:11
host26. 11. 2019 11:30

1. Institucionální zakotvení MA21
1.1 Ustanovení zodpovědného politika pro MA21
příjmení jméno titulfunkcee-mailtelefonusneseníOdkaz na webovou stránku kde je usnesení zveřejněnostav záznamuVytvořilvýjimkaDůvod výjimkyDatum udělění výjimky
Mgr. Roman WróbelStarosta obce Bystřice +420558995111Usnesení Zastupitelstva obce - odpovědný politik, koordinátor MA21 a NSZM.pdf schválenobystrice   
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
1.2 Ustanovení koordinátora MA21
příjmení jméno titulzařazení v rámci úřaduforma pracovního vztahurok nástupu do funkce koord.e-mailtelefonusnesení/náplň práceOdkaz na webovou stránku kde je usnesení zveřejněnoAbsolvování základního školení MŽP k MA21stav záznamuVytvořilvýjimkaDůvod výjimkyDatum udělění výjimky
Ing. Aneta Koňaříkovákoordinátor MA21DPP2019 +420 775680911DPP MA21.pdf Anoschválenobystrice   
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
1.3 Existence neformální skupiny pro MA21 (může být i oficiální orgán)
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
1.4 Schválení Deklarace k MA21 zastupitelstvem města/obce
název dokumentudatum schválení dokumentuusneseníOdkaz na webovou stránku kde je usnesení zveřejněnodokument k MA21stav záznamuVytvořilVytvořenovýjimkaDůvod výjimkyDatum udělění výjimky
Deklarace k podpoře udržitelného rozvoje, zdraví a kvality života prostřednictvím Projektu Zdravá obec Bystřice a metody místní Agendy 2121. 2. 2017deklarace_usneseniZO_sken.pdf deklarace MA21_sken.pdfschválenobystrice9. 10. 2018 9:04   
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
2. Aktivní zapojování veřejnosti do oblastí plánování a rozhodování (typu kulaté stoly, fórum UR/MA21 aj.)
2.1 Plánování s veřejností (akční nebo komunitní plánování)
Dobrá praxenázev plánovací akcetéma plánovací akce /obsah plánovací akcetermín akcezápis/záznamnepovinná příloha foto 1nepovinná příloha foto 2stav záznamuVytvořilVytvořenovýjimkaDůvod výjimkyDatum udělění výjimky
 Školní fórum s žáky Základní školy v Bystřici (s českým jazykem vyučovacím)4.4.2019 - školní fórum4. 4. 2019Zpráva ze školních fór final.pdfCZ 2 4.4.2019.JPGCZ 4.4.2019 M.JPGschválenobystrice7. 5. 2019 11:36   
Školní fórum s žáky Szkoły Podstawowej i Przedszkola im. Stanisława Hadyny v Bystřici (s polským jazykem vyučovacím)školní fórum - 5.4.20195. 4. 2019Zpráva ze školních fór final.pdfPL 2 5.4.2019 M.JPGPL 5.4.2019 M.JPGschválenobystrice7. 5. 2019 13:58   
 Veřejné fórumVeřejné fórum29. 4. 2019Zápis z Veeřejného fóra s podpisem - menší rozlišení.pdf  schválenobystrice7. 5. 2019 14:01   
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
3. Prezentace činností a výstupů MA21
3.1 Aktualizace webové stránky s informacemi o MA21
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
3.2 Uveřejňování zpráv o MA21 v regionálních/celostátních médiích
Dobrá praxenázev článkudatum publikování článkunázev médiascan článkustav záznamuVytvořilVytvořenovýjimkaDůvod výjimkyDatum udělění výjimky
 Školní fórum12. 4. 2019Vysílání kabelové televize - Bystřický reportPrint screen a odkaz na reportáž ze školního fóra.pdfschválenobystrice9. 5. 2019 8:14   
 Žáci české i polské školy v Bystřici se sešli na fórech17. 4. 2019Třinecký hutníkčlánek Třinecký hutník 17.4.2019.pdfschválenobystrice9. 5. 2019 8:16   
 Mieszkancy maja glos3. 5. 2019Glos LuduČlánek Glos Ludu 3.5.2019.pdfschválenobystrice9. 5. 2019 8:18   
 Druhé Veřejné fórum v Bystřici10. 5. 2019Vysílání kabelové televize - Bystřický reportPrint screen a odkaz na reportáž z Veřejného fóra.docxschválenobystrice14. 5. 2019 11:03   
 Úspěchem je v Bystřici klidová zóna15. 5. 2019Třinecký hutníkČlánek Třinecký hutník 15.5.2019 - Veřejné fórum.pdfschválenobystrice15. 5. 2019 11:28   
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
4. Spolupráce/partnerství sektoru veřejné správy, občanského sektoru a podnikatelského sektoru
4.1 Společné zapojení zástupců občanského sektoru a podnikatelského sektoru do aktivit v rámci MA21
Dobrá praxenázev společné aktivitytéma společné aktivity / obsah společné aktivityza veřejný sektorza občanský sektorza podnikatelský sektorzpráva/článekstav záznamuVytvořilVytvořenovýjimkaDůvod výjimkyDatum udělění výjimky
 Aktivita Děti seniorům, senioři dětemMezigenerační oper air aktivitaObec Bystřice, DPS - SeniorMístní organizace tělesně postižených BystřiceVITALITY Slezsko, s. r. o.Zápis z aktivity Děti seniorům, senioři dětem.pdfschválenobystrice24. 6. 2019 11:26   
 Aktivita Děti seniorům, senioři dětemMezigenerační oper air aktivitaObec BystřiceMístní organizace tělesně postižených BystřiceVITALITY Slezsko, s. r. o.Plakát na 21.6.2019 aktuál_.pdfschválenobystrice24. 6. 2019 11:27   
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
5. Sledování a hodnocení procesu MA21
5.1 Projednání roční pravidelné zprávy o MA21 a akčního plánu zlepšování MA21 radou nebo zastupitelstvem obce
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     

6. Oficiální orgán samosprávy pro MA21
6.1 Ustanovení/existence orgánu rady/zastupitelstva obce pro sledování postupu MA21 složeného ze zástupců veřejné správy, neziskového sektoru a komerčního sektoru
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
7. Informace, vzdělávání a osvěta k UR a MA21
7.1 Realizace osvětových aktivit k UR (např. Den Země, Evropský týden mobility osvětové akce k dílčím tématům UR)
Dobrá praxenázev aktivitydatum konání oddatum konání dopořadatelpartneřiodhad počtu účastníkůzpůsob zapojení realizátora MA21tisková zprávanepovinná příloha - foto1nepovinná příloha - foto2odkaz na další informace k aktivitěstav záznamuVytvořilVytvořenovýjimkaDůvod výjimkyDatum udělění výjimky
 Seminář ke kotlíkovým dotacím15. 4. 201915. 4. 2019Obec Bystřice-30PřednášejícíZápis ze semináře ke kotlíkovým dotacím.pdf   schválenobystrice7. 5. 2019 14:04   
 Den Země23. 4. 201923. 4. 2019Dům dětí a mládeže BystřiceObec Bystřice735Přednášející, organizační a technická podporaZápis ze Dne Země.pdf   schválenobystrice7. 5. 2019 14:07   
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
7.2 Realizace vzdělávacích akcí k UR, MA21 a souvisejícím tématům pod vedením kvalifikovaného lektora pro veřejnost
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
7.3 Realizace vzdělávacích akcí k UR, MA21 a souvisejícím tématům pod vedením kvalifikovaného lektora pro úřad nebo samosprávu
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
8. Finanční podpora aktivit MA21
8.1 Schválení finanční podpory aktivit MA21, vyplývajících z komunitního plánování, radou nebo zastupitelstvem města/obce
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
9. Pravidelné plánování s veřejností k tématům UR
9.1 Plánování s veřejností technikami, zahrnujícími následující fáze participace: zjišťování potřeb, konzultace návrhu, prezentace výsledného řešení
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
10. Certifikované proškolení koordinátora MA21
10.1 Absolvování dalšího akreditovaného vzdělávání dle stanoveného rozsahu základních znalostí/dovedností koordinátora
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
11. Audity udržitelného rozvoje v kategorii C
Kritérium 11 je pro naplnění kategorie C nepovinné, zohledňuje se pouze pro vyjádření stupně pokročilosti
audity municipality

Audity - DETAIL

 
17. Oficiální orgán samosprávy pro sledování stavu UR
17.1 Ustanovení orgánu rady nebo zastupitelstva města/obce
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
19. Audit udržitelného rozvoje v kategorii B
19.1 Audit ve všech oblastech UR v kategorii B (dle Metodiky hodnocení udržitelného rozvoje v rámci MA21)
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     

20. Principy UR jsou prakticky uplatňovány
20.1 Audit UR v kategorii A (dle Metodiky hodnocení udržitelného rozvoje v rámci MA21)
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat