Hledat
Hledat
Oficiální stránky Informačního systému místní Agendy 21

DDR Menu


Vítejte na domovské stránce obce/města

00298077 - Kopřivnice

 

Přehled postupu v MA21 v minulých letech

Dosažené kategorie
2023
B
2022
B
2021
B
2020
B
2019
B
2018
B
2017
B
2016
B
2015
B
2014
B
2013
B
2012
B
2011
B
2010
B
 
Realizátoři v Kategoriích A a B zpracovávají Audity udržitelného rozvoje.
Nevyplňují Kritéria MA21, s výjimkou Kritérií č. 1, 6 a 17. 

Realizátoři v kategorii C, kteří získali stupeň pokročilosti (hvězdičky), rovněž zpracovávají Audity udržitelného rozvoje.

 

Kategorie D

Kategorie C

Kategorie B

žadateldatum žádostistav záznamupoznámkadatum přidělenístupeň pokročilostiVytvořil
0029807719. 11. 2020schváleno 19. 11. 2020
jan.sindelar
002980776. 12. 2021schváleno  
jan.sindelar
0029807719. 12. 2022schváleno  
jan.sindelar
0029807722. 12. 2023schváleno  
jan.sindelar

Kategorie A

I. Zájem o zápis do evidence MA21
typ žadatelenázevnázev krajekontaktní osobae-mailinternetová stránkadalší informacestav záznamuadresapoznámkaZměněno
obecKopřivniceMoravskoslezskýIvana Holubová http://www.koprivnice.cz schváleno  8. 4. 2020 22:29
II. Kontaktní osoba MA21
Kontaktní osobaVytvořeno
Ivana Holubová8. 4. 2020 18:14
III. Zpětná vazba o stavu MA21
VytvořilVytvořeno
koprivnice27. 9. 2010 11:10
koprivnice21. 7. 2011 14:29
koprivnice15. 8. 2012 15:18
koprivnice29. 5. 2013 17:41
koprivnice19. 11. 2014 14:48
koprivnice19. 11. 2014 14:49
koprivnice18. 11. 2015 14:22
koprivnice22. 8. 2016 16:36
koprivnice25. 10. 2016 2:08
host15. 8. 2017 15:49
host11. 11. 2019 13:29
host9. 1. 2020 11:25
host6. 1. 2021 23:28
host10. 1. 2022 10:14
host9. 2. 2023 14:34

1. Institucionální zakotvení MA21
1.1 Ustanovení zodpovědného politika pro MA21
příjmení jméno titulfunkcee-mailtelefonusneseníOdkaz na webovou stránku kde je usnesení zveřejněnostav záznamuVytvořilvýjimkaDůvod výjimkyDatum udělění výjimky
Mgr. David Monsport1. místostarosta města +420 556 879 413Výpis ZM_15.12.22,příloha.pdfhttps://www.koprivnice.cz/assets/File.ashx?id_org=6939&id_dokumenty=40554schválenokoprivnice   
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
1.2 Ustanovení koordinátora MA21
příjmení jméno titulzařazení v rámci úřaduforma pracovního vztahurok nástupu do funkce koord.e-mailtelefonOdkaz na webovou stránku kde je usnesení zveřejněnoAbsolvování základního školení MŽP k MA21stav záznamuVytvořilvýjimkaDůvod výjimkyDatum udělění výjimky
Holubová Ivana, DiS. (Rašková)Odbor rozvoje města, oddělení strategického plánovánízaměstnanecký poměr2007 +420 603 585 906 Anoschválenokoprivnice   
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
1.3 Existence neformální skupiny pro MA21 (může být i oficiální orgán)
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
1.4 Schválení Deklarace k MA21 zastupitelstvem města/obce
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
2. Aktivní zapojování veřejnosti do oblastí plánování a rozhodování (typu kulaté stoly, fórum UR/MA21 aj.)
2.1 Plánování s veřejností (akční nebo komunitní plánování)
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
3. Prezentace činností a výstupů MA21
3.1 Aktualizace webové stránky s informacemi o MA21
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
3.2 Uveřejňování zpráv o MA21 v regionálních/celostátních médiích
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
4. Spolupráce/partnerství sektoru veřejné správy, občanského sektoru a podnikatelského sektoru
4.1 Společné zapojení zástupců občanského sektoru a podnikatelského sektoru do aktivit v rámci MA21
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
5. Sledování a hodnocení procesu MA21
5.1 Projednání roční pravidelné zprávy o MA21 a akčního plánu zlepšování MA21 radou nebo zastupitelstvem obce
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     

6. Oficiální orgán samosprávy pro MA21
6.1 Ustanovení/existence orgánu rady/zastupitelstva obce pro sledování postupu MA21 složeného ze zástupců veřejné správy, neziskového sektoru a komerčního sektoru
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
7. Informace, vzdělávání a osvěta k UR a MA21
7.1 Realizace osvětových aktivit k UR (např. Den Země, Evropský týden mobility osvětové akce k dílčím tématům UR)
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
7.2 Realizace vzdělávacích akcí k UR, MA21 a souvisejícím tématům pod vedením kvalifikovaného lektora pro veřejnost
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
7.3 Realizace vzdělávacích akcí k UR, MA21 a souvisejícím tématům pod vedením kvalifikovaného lektora pro úřad nebo samosprávu
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
8. Finanční podpora aktivit MA21
8.1 Schválení finanční podpory aktivit MA21, vyplývajících z komunitního plánování, radou nebo zastupitelstvem města/obce
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
9. Pravidelné plánování s veřejností k tématům UR
9.1 Plánování s veřejností technikami, zahrnujícími následující fáze participace: zjišťování potřeb, konzultace návrhu, prezentace výsledného řešení
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
10. Certifikované proškolení koordinátora MA21
10.1 Absolvování dalšího akreditovaného vzdělávání dle stanoveného rozsahu základních znalostí/dovedností koordinátora
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
11. Audity udržitelného rozvoje v kategorii C
Kritérium 11 je pro naplnění kategorie C nepovinné, zohledňuje se pouze pro vyjádření stupně pokročilosti

Veřejná prezentace Auditů udržitelného rozvoje v rámci MA21

 
17. Oficiální orgán samosprávy pro sledování stavu UR
17.1 Ustanovení orgánu rady nebo zastupitelstva města/obce
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
19. Audit udržitelného rozvoje v kategorii B
19.1 Audit ve všech oblastech UR v kategorii B (dle Metodiky hodnocení udržitelného rozvoje v rámci MA21)

Veřejná prezentace Auditů UR v rámci MA21

Název zprávyZprávarok předloženístav záznamuvýjimkaDůvod výjimkyDatum udělění výjimky
Stanovisko oponentního týmu k předloženému Auditu URVýsledné stanovisko_Kopřivnice.pdf2 020schváleno   
Zpráva o plnění podmínek a doporučení expertního týmuPrubezna_zprava_2021_Koprivnice.pdf2 021schváleno   
Zpráva o plnění podmínek a doporučení expertního týmuPlán opatření ke zlepšení UR města Kopřivnice_ 21.10.2022.pdf2 022schváleno   
Strana 1 z 1První   Předchozí   Další   Poslední   
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     

20. Principy UR jsou prakticky uplatňovány
20.1 Audit UR v kategorii A (dle Metodiky hodnocení udržitelného rozvoje v rámci MA21)

Veřejná prezentace Auditů UR v rámci MA21

historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat