Hledat
Hledat
Oficiální stránky Informačního systému místní Agendy 21

DDR Menu


Přehled postupu v MA21 v minulých letech

Dosažené kategorie
2020
D
 
Realizátoři v Kategoriích A a B zpracovávají Audity udržitelného rozvoje.
Nevyplňují Kritéria MA21, s výjimkou Kritérií č. 1, 6 a 17. 

Realizátoři v kategorii C, kteří získali stupeň pokročilosti (hvězdičky), rovněž zpracovávají Audity udržitelného rozvoje.

 

Kategorie D

žadateldatum žádostistav záznamupoznámkaVytvořil
002993082. 10. 2020schváleno olomouc

Kategorie C

Kategorie B

Kategorie A

I. Zájem o zápis do evidence MA21
typ žadatelenázevnázev krajekontaktní osobae-mailinternetová stránkadalší informacestav záznamuadresapoznámkaZměněno
obecOlomoucOlomouckýMgr. Kateřina Přidalová https://www.olomouc.eu/ schváleno  6. 11. 2019 11:37
II. Kontaktní osoba MA21
III. Zpětná vazba o stavu MA21
VytvořilVytvořeno
olomouc26. 6. 2019 13:38
host28. 11. 2019 11:42
host31. 3. 2020 16:43
host6. 1. 2021 23:28

1. Institucionální zakotvení MA21
1.1 Ustanovení zodpovědného politika pro MA21
příjmení jméno titulfunkcee-mailtelefonusneseníOdkaz na webovou stránku kde je usnesení zveřejněnostav záznamuVytvořilvýjimkaDůvod výjimkyDatum udělění výjimky
Mgr. Miroslav Žbánek, MPAprimátor statutárního města Olomouc +420 585 513 261 výpis UZ 13. 12. 2019 bod 24.docxhttps://www.olomouc.eu/administrace/repository/gallery/articles/23_/23350/008-zmo-20191213-usneseni.cs.pdfschválenoolomouc   
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
1.2 Ustanovení koordinátora MA21
příjmení jméno titulzařazení v rámci úřaduforma pracovního vztahurok nástupu do funkce koord.e-mailtelefonusnesení/náplň práceOdkaz na webovou stránku kde je usnesení zveřejněnoAbsolvování základního školení MŽP k MA21stav záznamuVytvořilvýjimkaDůvod výjimkyDatum udělění výjimky
Přidalová Kateřina, Mgr.Koordinátorka MA21 a specialistka řízení kvality (Odbor strategie a řízení)zaměstnanecký poměr2019 +420 5884884011.2 Pracovní smlouva.pdf Anoschválenoolomouc   
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
1.3 Existence neformální skupiny pro MA21 (může být i oficiální orgán)
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
1.4 Schválení Deklarace k MA21 zastupitelstvem města/obce
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
2. Aktivní zapojování veřejnosti do oblastí plánování a rozhodování (typu kulaté stoly, fórum UR/MA21 aj.)
2.1 Plánování s veřejností (akční nebo komunitní plánování)
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
3. Prezentace činností a výstupů MA21
3.1 Aktualizace webové stránky s informacemi o MA21
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
3.2 Uveřejňování zpráv o MA21 v regionálních/celostátních médiích
Dobrá praxenázev článkudatum publikování článkunázev médiascan článkustav záznamuVytvořilVytvořenovýjimkaDůvod výjimkyDatum udělění výjimky
 Olomouc chce mít kvalitní veřejná prostranství7. 12. 2020Olomoucké listyKoncepce veřejných prostranství OL 12_2020.PNGschválenoolomouc22. 2. 2021 13:37   
 Město opraví všechny lavičky, pomůže i systém Hlášení závad7. 12. 2020Olomoucké listyHlášení závad OL 12_2020.PNGschválenoolomouc22. 2. 2021 13:38   
 Olomouc jako příklad v boji s pandemií4. 1. 2021Olomoucké listySborník covid-19.PNGschválenoolomouc22. 2. 2021 13:46   
 Zkrášlování veřejného prostoru v podání městských částí1. 2. 2021Olomoucké listyZkrášlování veřejného prostoru v podání MČ.pdfschválenoolomouc22. 2. 2021 13:55   
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
4. Spolupráce/partnerství sektoru veřejné správy, občanského sektoru a podnikatelského sektoru
4.1 Společné zapojení zástupců občanského sektoru a podnikatelského sektoru do aktivit v rámci MA21
Dobrá praxenázev společné aktivitytéma společné aktivity / obsah společné aktivityza veřejný sektor - organizaceza občanský sektor - organizaceza podnikatelský sektor - organizacezpráva/článekstav záznamuVytvořilVytvořenovýjimkaDůvod výjimkyDatum udělění výjimky
 Projekt Planeta našim dětemopětovného využití výplňových materiálů a papírových krabicStatutární město Olomouc, Technické služby města Olomouce, a. s. Planeta našim dětem - Iniciativa Barbory Jankové Planeta našim dětem - článek.docxschválenoolomouc10. 3. 2021 11:24   
 Den dětské onkologiePodpora Dne dětské onkologie - 15. února večer se rozzářil zlatě Sloup Nejsvětější Trojice, budova radnice a dům U Zlatého jelena.statutární město Olomouc, Fakultní nemocnice Olomouc, Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, Sigma Olomouc, herci Moravského divadla a Slováckého divadlaŠance Olomouc o.p.s.kavárna Henri CaféDen dětské onkologie.PNGschválenoolomouc30. 3. 2021 8:32   
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
5. Sledování a hodnocení procesu MA21
5.1 Projednání roční pravidelné zprávy o MA21 a akčního plánu zlepšování MA21 radou nebo zastupitelstvem obce
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     

6. Oficiální orgán samosprávy pro MA21
6.1 Ustanovení/existence orgánu rady/zastupitelstva obce pro sledování postupu MA21 složeného ze zástupců veřejné správy, neziskového sektoru a komerčního sektoru
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
7. Informace, vzdělávání a osvěta k UR a MA21
7.1 Realizace osvětových aktivit k UR (např. Den Země, Evropský týden mobility osvětové akce k dílčím tématům UR)
Dobrá praxenázev aktivitydatum konání oddatum konání dopořadatelpartneřiodhad počtu účastníkůzpůsob zapojení realizátora MA21tisková zprávanepovinná příloha - foto1nepovinná příloha - foto2odkaz na další informace k aktivitěstav záznamuVytvořilVytvořenovýjimkaDůvod výjimkyDatum udělění výjimky
 Den dětské onkologie15. 2. 202115. 2. 2021Šance Olomouc o.p.s.statutární město Olomouc, Fakultní nemocnice Olomouc, kavárna Henri Café, Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, Sigma Olomouc, herci Moravského divadla, Slováckého divadlaneurčitý počet účastníkůPřipojení se ke kampani Light it Up Gold - Zlatou barvou, která je pro tento den symbolickou, se rozzáří historické objekty v centru města - Sloup Nejsvětější Trojice, budova radnice a dům U Zlatého jelena.Článek na webu města.PNG  https://www.olomouc.eu/aktualni-informace/aktuality/26131schválenoolomouc19. 3. 2021 15:45   
 Kampaň Deset tisíc kroků1. 4. 202130. 4. 2021Partnerství pro měststkou mobilituStatutární město Olomouc, Aquapark Olomoucneurčitý počet účastníkůPřipojení se ke kampani; budou vyhlášeny 3 nejlepší ženy, 3 nejlepší muži a nejlepší tým výzvy v rámci OlomouceKampaň Do práce na kole a Deset tisíc kroků.PNG  https://www.olomouc.eu/aktualni-informace/aktuality/26237schválenoolomouc30. 3. 2021 8:23   
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
7.2 Realizace vzdělávacích akcí k UR, MA21 a souvisejícím tématům pod vedením kvalifikovaného lektora pro veřejnost
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
7.3 Realizace vzdělávacích akcí k UR, MA21 a souvisejícím tématům pod vedením kvalifikovaného lektora pro úřad nebo samosprávu
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
8. Finanční podpora aktivit MA21
8.1 Schválení finanční podpory aktivit MA21, vyplývajících z komunitního plánování, radou nebo zastupitelstvem města/obce
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
9. Pravidelné plánování s veřejností k tématům UR
9.1 Plánování s veřejností technikami, zahrnujícími následující fáze participace: zjišťování potřeb, konzultace návrhu, prezentace výsledného řešení
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
10. Certifikované proškolení koordinátora MA21
10.1 Absolvování dalšího akreditovaného vzdělávání dle stanoveného rozsahu základních znalostí/dovedností koordinátora
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
11. Audity udržitelného rozvoje v kategorii C
Kritérium 11 je pro naplnění kategorie C nepovinné, zohledňuje se pouze pro vyjádření stupně pokročilosti

Veřejná prezentace Auditů udržitelného rozvoje v rámci MA21

 
17. Oficiální orgán samosprávy pro sledování stavu UR
17.1 Ustanovení orgánu rady nebo zastupitelstva města/obce
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
19. Audit udržitelného rozvoje v kategorii B
19.1 Audit ve všech oblastech UR v kategorii B (dle Metodiky hodnocení udržitelného rozvoje v rámci MA21)

Veřejná prezentace Auditů UR v rámci MA21

historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     

20. Principy UR jsou prakticky uplatňovány
20.1 Audit UR v kategorii A (dle Metodiky hodnocení udržitelného rozvoje v rámci MA21)

Veřejná prezentace Auditů UR v rámci MA21

historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat