Hledat
Hledat
Oficiální stránky Informačního systému místní Agendy 21

DDR Menu


Přehled postupu v MA21 v minulých letech

Dosažené kategorie
2021
C
2020
D
 
Realizátoři v Kategoriích A a B zpracovávají Audity udržitelného rozvoje.
Nevyplňují Kritéria MA21, s výjimkou Kritérií č. 1, 6 a 17. 

Realizátoři v kategorii C, kteří získali stupeň pokročilosti (hvězdičky), rovněž zpracovávají Audity udržitelného rozvoje.

 

Kategorie D

žadateldatum žádostistav záznamupoznámkaVytvořil
002993082. 10. 2020schváleno olomouc
002993085. 11. 2021schváleno olomouc

Kategorie C

Kategorie B

Kategorie A

I. Zájem o zápis do evidence MA21
typ žadatelenázevnázev krajekontaktní osobae-mailinternetová stránkadalší informacestav záznamuadresapoznámkaZměněno
obecOlomoucOlomouckýMgr. Radek Hloch https://www.olomouc.eu/ schváleno  4. 1. 2022 20:51
II. Kontaktní osoba MA21
III. Zpětná vazba o stavu MA21
VytvořilVytvořeno
olomouc26. 6. 2019 13:38
host28. 11. 2019 11:42
host31. 3. 2020 16:43
host6. 1. 2021 23:28
host10. 1. 2022 10:14

1. Institucionální zakotvení MA21
1.1 Ustanovení zodpovědného politika pro MA21
příjmení jméno titulfunkcee-mailtelefonusneseníOdkaz na webovou stránku kde je usnesení zveřejněnostav záznamuVytvořilvýjimkaDůvod výjimkyDatum udělění výjimky
Mgr. Miroslav Žbánek, MPAprimátor statutárního města Olomouc +420 585 513 261 výpis UZ 13. 12. 2019 bod 24.docxhttps://www.olomouc.eu/administrace/repository/gallery/articles/23_/23350/008-zmo-20191213-usneseni.cs.pdfschválenoolomouc   
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
1.2 Ustanovení koordinátora MA21
příjmení jméno titulzařazení v rámci úřaduforma pracovního vztahurok nástupu do funkce koord.e-mailtelefonusnesení/náplň práceOdkaz na webovou stránku kde je usnesení zveřejněnoAbsolvování základního školení MŽP k MA21stav záznamuVytvořilvýjimkaDůvod výjimkyDatum udělění výjimky
Přidalová Kateřina, Mgr.Koordinátorka MA21 a specialistka řízení kvality (Odbor strategie a řízení)zaměstnanecký poměr2019 +420 5884884011.2 Pracovní smlouva.pdf Anoschválenoolomouc   
Hloch Radek, Mgr.Koordinátor MA21 a specialista řízení kvalityzaměstnanecký poměr2022 +420730587939Pracovní smlouva.pdf Anoschválenoolomouc   
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
1.3 Existence neformální skupiny pro MA21 (může být i oficiální orgán)
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
1.4 Schválení Deklarace k MA21 zastupitelstvem města/obce
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
2. Aktivní zapojování veřejnosti do oblastí plánování a rozhodování (typu kulaté stoly, fórum UR/MA21 aj.)
2.1 Plánování s veřejností (akční nebo komunitní plánování)
Dobrá praxenázev plánovací akcetéma plánovací akce /obsah plánovací akcetermín akcezápis/záznamnepovinná příloha foto 1nepovinná příloha foto 2stav záznamuVytvořilVytvořenovýjimkaDůvod výjimkyDatum udělění výjimky
 Veřejné projednání Koncepce prorodinné politiky statutárního města Olomouce na roky 2022-2024Statutární město Olomouc se problematikou a podporou rodin a seniorů zabývá dlouhodobě, připravovaná Koncepce prorodinné politiky statutárního města Olomouce pro roky 2022-2024 je tak v pořadí již čtvrtým strategickým dokumentem v této oblasti. Jelikož některé oblasti a aktivity má statutární město Olomouc podchycené a podrobněji zpracované v jiných sektorových koncepčních dokumentech, nejsou v nové koncepci z důvodu duplicity tyto aktivity uváděny, pouze je odkázáno na příslušný koncepční materiál. Jedná se např. o problematiku školství, dětských hřišť, cyklodopravu a další. Koncepce prorodinné politiky se tak zaměřuje především na následující oblasti:  oblast služeb pro rodiny;  oblast podpory harmonizace rodinného a pracovního života;  oblast prostoru přátelského rodinám;  oblast komunikace a spolupráce.10. 2. 2022Zápis z veřejného projednání 10_2_2022.pdf  schválenoolomouc7. 3. 2022 7:52   
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
3. Prezentace činností a výstupů MA21
3.1 Aktualizace webové stránky s informacemi o MA21
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
3.2 Uveřejňování zpráv o MA21 v regionálních/celostátních médiích
Dobrá praxenázev článkudatum publikování článkunázev médiascan článkustav záznamuVytvořilVytvořenovýjimkaDůvod výjimkyDatum udělění výjimky
 Budiž světlo! Olomouc má plán na obnovu veřejného osvětení1. 11. 2021Olomoucké listyBudiž světlo! Olomouc má plán na obnovu veřejného osvětlení OL 11_21.pngschválenoolomouc16. 2. 2022 14:21   
 Děti dostaly dvacet tisíc na vytunění školy1. 11. 2021Olomoucké listyDěti dostaly dvacet tisíc na vytunění školy OL 11_21.pngschválenoolomouc16. 2. 2022 14:29   
 Jak si žáci vytunili vlastní školu3. 1. 2022Olomoucké listyJak si žáci vytunili vlastní školu OL 1_22.pngschválenoolomouc16. 2. 2022 14:31   
 K hvězdárně novou lipovou alejí1. 12. 2021Olomoucké listyK hvězdárně novou lipovou alejí OL 12_21.pngschválenoolomouc16. 2. 2022 14:32   
 Kaple sv. Jana Nepomuckého v Hejčíně má novou střechu3. 1. 2022Olomoucké listyKaple sv. Jana Nepomuckého v Hejčíně má novou střechu OL 1_22.pngschválenoolomouc16. 2. 2022 14:33   
 Obyvatelé Povelu si hledají cestu ke třídění gastroodpadu3. 1. 2022Olomoucké listyObyvatelé Povelu si hledají cestu ke třídění gastroodpadu OL 1_22.pngschválenoolomouc16. 2. 2022 14:34   
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
4. Spolupráce/partnerství sektoru veřejné správy, občanského sektoru a podnikatelského sektoru
4.1 Společné zapojení zástupců občanského sektoru a podnikatelského sektoru do aktivit v rámci MA21
Dobrá praxenázev společné aktivitytéma společné aktivity / obsah společné aktivityza veřejný sektor - organizaceza občanský sektor - organizaceza podnikatelský sektor - organizacezpráva/článekstav záznamuVytvořilVytvořenovýjimkaDůvod výjimkyDatum udělění výjimky
 Den dětské onkologiePřipojení se ke kampani Light it Up Gold - Zlatou barvou, která je pro tento den symbolickou, se rozzáří historické objekty v centru města - Sloup Nejsvětější Trojice, budova radnice, budova Moravského divadlastatutární město Olomouc, Fakultní nemocnice Olomouc, Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, HC Olomouc, Šance Olomouc o.p.s.kavárna Henri Café, JAZZ Tibet Club Olomouc, OLTIS GroupDen dětské onkologie.pdfschválenoolomouc7. 3. 2022 8:16   
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
5. Sledování a hodnocení procesu MA21
5.1 Projednání roční pravidelné zprávy o MA21 a akčního plánu zlepšování MA21 radou nebo zastupitelstvem obce
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     

6. Oficiální orgán samosprávy pro MA21
6.1 Ustanovení/existence orgánu rady/zastupitelstva obce pro sledování postupu MA21 složeného ze zástupců veřejné správy, neziskového sektoru a komerčního sektoru
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
7. Informace, vzdělávání a osvěta k UR a MA21
7.1 Realizace osvětových aktivit k UR (např. Den Země, Evropský týden mobility osvětové akce k dílčím tématům UR)
Dobrá praxenázev aktivitydatum konání oddatum konání dopořadatelpartneřiodhad počtu účastníkůzpůsob zapojení realizátora MA21tisková zprávanepovinná příloha - foto1nepovinná příloha - foto2odkaz na další informace k aktivitěstav záznamuVytvořilVytvořenovýjimkaDůvod výjimkyDatum udělění výjimky
 Den dětské onkologie15. 2. 202215. 2. 2022Šance Olomouc o.p.s.Statutární město Olomouc, Fakultní nemocnice Olomouc, kavárna Henri Café, Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, OLTIS Group, HC Olomouc, TV Morava, JAZZ Tibet Club Olomoucneurčitý počet účastníků Připojení se ke kampani Light it Up Gold - Zlatou barvou, která je pro tento den symbolickou, se rozzáří historické objekty v centru města - Sloup Nejsvětější Trojice, budova radnice, budova Moravského divadlaDen dětské onkologie.pdf   schválenoolomouc17. 2. 2022 8:17   
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
7.2 Realizace vzdělávacích akcí k UR, MA21 a souvisejícím tématům pod vedením kvalifikovaného lektora pro veřejnost
Dobrá praxenázev vzdělávací akcedatum konánípořadatelpartneřipočet účastníkůtisková zpráva/článekanotace přednesené prezentacenepovinná příloha - prezentacenepovinná příloha - foto1nepovinná příloha - foto2stav záznamuuser_display_nameVytvořilVytvořenovýjimkaDůvod výjimkyDatum udělění výjimky
 Život v době klimatické změny30. 3. 2022Sdružení profesorů FF UP, Societas cognitorum a Rakouské centrumStatutární město Olomouc: Místní agenda 21 a Měníme Olomouc; Zelená kancelář Univerzity Palackého v Olomouci: Udržitelná univerzita; Sluňákov, centrum ekologických aktivit města Olomouce, o.p.s.: Ekologické večery 202240Nováček - přednáška.jpg22-03 novacek.pdf _34A6758.jpg_34A6756.jpgschváleno00299308olomouc5. 4. 2022 8:19   
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
7.3 Realizace vzdělávacích akcí k UR, MA21 a souvisejícím tématům pod vedením kvalifikovaného lektora pro úřad nebo samosprávu
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
8. Finanční podpora aktivit MA21
8.1 Schválení finanční podpory aktivit MA21, vyplývajících z komunitního plánování, radou nebo zastupitelstvem města/obce
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
9. Pravidelné plánování s veřejností k tématům UR
9.1 Plánování s veřejností technikami, zahrnujícími následující fáze participace: zjišťování potřeb, konzultace návrhu, prezentace výsledného řešení
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
10. Certifikované proškolení koordinátora MA21
10.1 Absolvování dalšího akreditovaného vzdělávání dle stanoveného rozsahu základních znalostí/dovedností koordinátora
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
11. Audity udržitelného rozvoje v kategorii C
Kritérium 11 je pro naplnění kategorie C nepovinné, zohledňuje se pouze pro vyjádření stupně pokročilosti

Veřejná prezentace Auditů udržitelného rozvoje v rámci MA21

 
17. Oficiální orgán samosprávy pro sledování stavu UR
17.1 Ustanovení orgánu rady nebo zastupitelstva města/obce
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
19. Audit udržitelného rozvoje v kategorii B
19.1 Audit ve všech oblastech UR v kategorii B (dle Metodiky hodnocení udržitelného rozvoje v rámci MA21)

Veřejná prezentace Auditů UR v rámci MA21

historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     

20. Principy UR jsou prakticky uplatňovány
20.1 Audit UR v kategorii A (dle Metodiky hodnocení udržitelného rozvoje v rámci MA21)

Veřejná prezentace Auditů UR v rámci MA21

historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat