Hledat
Hledat
Oficiální stránky Informačního systému místní Agendy 21

DDR Menu


Přehled postupu v MA21 v minulých letech

Dosažené kategorie
2018
C
2017
C
2016
C
2015
C
2014
C
2013
C
2012
C
2011
C
2010
C

 

 

Kategorie D

žadateldatum žádostistav záznamupoznámkaVytvořil
003000632. 10. 2018schváleno hlucin

Kategorie C

Kategorie B

Kategorie A

I. Zájem o zápis do evidence MA21
typ žadatelenázevnázev krajekontaktní osobae-mailinternetová stránkadalší informacestav záznamuadresapoznámkaZměněno
obecHlučínMoravskoslezskýing. Tereza Šimánková http://www.hlucin.cz schváleno  26. 2. 2019 19:14
II. Kontaktní osoba MA21
Kontaktní osobaVytvořeno
Ing. Tereza Šimánková (dříve Kubinová)22. 8. 2016 13:14
Lorencová Sabina13. 9. 2018 7:48
III. Zpětná vazba o stavu MA21
VytvořilVytvořeno
hlucin14. 9. 2011 11:37
hlucin28. 3. 2012 14:52
hlucin11. 7. 2013 10:39
hlucin19. 2. 2014 13:57
hlucin10. 11. 2015 8:19
hlucin22. 8. 2016 13:13
host5. 9. 2017 18:38
hlucin10. 10. 2017 8:48
hlucin13. 9. 2018 7:47

1. Institucionální zakotvení MA21
1.1 Ustanovení zodpovědného politika pro MA21
příjmení jméno titulfunkcee-mailtelefonusneseníOdkaz na webovou stránku kde je usnesení zveřejněnostav záznamuVytvořilvýjimkaDůvod výjimkyDatum udělění výjimky
Mgr. Petra Řezáčovámístostarostka města +420 595 020 300Politik Zdravého města a MA21 - Hlučín.pdf schválenohlucin   
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
1.2 Ustanovení koordinátora MA21
příjmení jméno titulzařazení v rámci úřaduforma pracovního vztahurok nástupu do funkce koord.e-mailtelefonusnesení/náplň práceOdkaz na webovou stránku kde je usnesení zveřejněnoAbsolvování základního školení MŽP k MA21stav záznamuVytvořilvýjimkaDůvod výjimkyDatum udělění výjimky
Lorencová Sabina, Bc.koordinátro MA 21 + Zdravého města Hlučín, koordinátor KP, referentzaměstnanecký poměr2018 +420 725 053 622Usnesení - koordinator.pdf  schválenohlucin   
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
1.3 Existence neformální skupiny pro MA21 (může být i oficiální orgán)
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
1.4 Schválení Deklarace k MA21 zastupitelstvem města/obce
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
2. Aktivní zapojování veřejnosti do oblastí plánování a rozhodování (typu kulaté stoly, fórum UR/MA21 aj.)
2.1 Plánování s veřejností (akční nebo komunitní plánování)
Dobrá praxenázev plánovací akcetéma plánovací akce /obsah plánovací akcetermín akcezápis/záznamnepovinná příloha foto 1nepovinná příloha foto 2stav záznamuVytvořilVytvořenovýjimkaDůvod výjimkyDatum udělění výjimky
 Veřejné fórum Veřejné fórum pro občany města Hlučína, na kterém si občané zvolí 10 TOP problému/příležitostí, kterými by se vedení města mělo v roce 2019 zabývat. 26. 3. 2019Zápis s veřejného fóra 2019.pdfIMG_1175.JPGtisková zpráva - VF.jpgschválenohlucin19. 6. 2019 14:02   
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
3. Prezentace činností a výstupů MA21
3.1 Aktualizace webové stránky s informacemi o MA21
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
3.2 Uveřejňování zpráv o MA21 v regionálních/celostátních médiích
Dobrá praxenázev článkudatum publikování článkunázev médiascan článkustav záznamuVytvořilVytvořenovýjimkaDůvod výjimkyDatum udělění výjimky
 Plnicí stanice CNG se otevře do plného provozu1. 2. 2019Hlučínské novinyCNG stanice - Hlučín.pdfschválenohlucin26. 8. 2019 14:26   
 Do veřejného fóra se zapojilo 150 občanů 1. 5. 2019Hlučínské novinyVeřejné fórum - Hlučín.pdfschválenohlucin26. 8. 2019 14:28   
 Pod Vinnou horou a na konci Vinohradské ulice jsou umístěny broukoviště1. 4. 2019Hlučínské novinyPodpora přírody v Hlučíně.pdfschválenohlucin26. 8. 2019 14:34   
 Projdi se s námi! Hlučín se opět přidá k Evropskému týdnu mobility 20191. 9. 2019Hlučínské novinyEvropský týden mobility - Hlučín.pdfschválenohlucin26. 8. 2019 14:39   
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
4. Spolupráce/partnerství sektoru veřejné správy, občanského sektoru a podnikatelského sektoru
4.1 Společné zapojení zástupců občanského sektoru a podnikatelského sektoru do aktivit v rámci MA21
Dobrá praxenázev společné aktivitytéma společné aktivity / obsah společné aktivityza veřejný sektorza občanský sektorza podnikatelský sektorzpráva/článekstav záznamuVytvořilVytvořenovýjimkaDůvod výjimkyDatum udělění výjimky
 Den zdraví HlučínskaV rámci celého dne se na Mírovém náměstí v Hlučíně prezentovaly sociální služby a volnočasové aktivity. Po celý den byl na pódiu přichystán doprovodný program, který zajistily místní základní školy a volnočasové kroužky. Letošní novinkou byly taneční workshopy pro celou veřejnost. Až z Prahy k nám přijel Onkomaják s makety plic a tlustého střeva. V rámci těchto maket probíhal také oborný výklad. Město Hlučín Základní školy Hlučínska, Domov dětí a mládeže Hlučín p.o., sociální služby a organizace z Hlučínska (Domov pod Vinnou horou, p. o., Dětská rehabilitace, Centrum pro neslýšící a nedoslýchavé a mnoho dalších. kavárna Carpe diem Dny zdraví2019.pdfschválenohlucin19. 6. 2019 14:08   
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
5. Sledování a hodnocení procesu MA21
5.1 Projednání roční pravidelné zprávy o MA21 a akčního plánu zlepšování MA21 radou nebo zastupitelstvem obce
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     

6. Oficiální orgán samosprávy pro MA21
6.1 Ustanovení/existence orgánu rady/zastupitelstva obce pro sledování postupu MA21 složeného ze zástupců veřejné správy, neziskového sektoru a komerčního sektoru
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
7. Informace, vzdělávání a osvěta k UR a MA21
7.1 Realizace osvětových aktivit k UR (např. Den Země, Evropský týden mobility osvětové akce k dílčím tématům UR)
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
7.2 Realizace vzdělávacích akcí k UR, MA21 a souvisejícím tématům pod vedením kvalifikovaného lektora pro veřejnost
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
7.3 Realizace vzdělávacích akcí k UR, MA21 a souvisejícím tématům pod vedením kvalifikovaného lektora pro úřad nebo samosprávu
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
8. Finanční podpora aktivit MA21
8.1 Schválení finanční podpory aktivit MA21, vyplývajících z komunitního plánování, radou nebo zastupitelstvem města/obce
Dobrá praxeprojekt/aktivitaoblast využití finanční podporyusnesení/dokladOdkaz na webovou stránku kde je usnesení zveřejněnodůkaz - komunitní plánovánístav záznamuVytvořilVytvořenovýjimkaDůvod výjimkyDatum udělění výjimky
 Dotace formou grantů pro rok 2019Vyhodnocení grantů poskytované z rozpočtu města, které podporují sport, kultura, vzdělávání, podpora řemesla a další aktivity. Při hodnocení zvolená komise přihlíží také na potřeby komunitního plánování a TOP problémy/příležitosti z minulách let. Koordinaci rozdělování grantů má nastarost odbor rozvoje a školství, pod který spadá také komunitní plánování. Usnesení - granty - Hlučín.pdfhttps://www.hlucin.cz/cs/urad-a-samosprava/samosprava/rada-mesta-hlucina/usneseni-rady/usneseni-z-10-schuze-rm-konane-dne-4-brezna-2019.htmlVyhodnoceni grantu 2019.pdfschválenohlucin26. 8. 2019 16:09   
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
9. Pravidelné plánování s veřejností k tématům UR
9.1 Plánování s veřejností technikami, zahrnujícími následující fáze participace: zjišťování potřeb, konzultace návrhu, prezentace výsledného řešení
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
10. Certifikované proškolení koordinátora MA21
10.1 Absolvování dalšího akreditovaného vzdělávání dle stanoveného rozsahu základních znalostí/dovedností koordinátora
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
11. Audity udržitelného rozvoje v kategorii C
Kritérium 11 je pro naplnění kategorie C nepovinné, zohledňuje se pouze pro vyjádření stupně pokročilosti
audity municipality

Audity - DETAIL

 
17. Oficiální orgán samosprávy pro sledování stavu UR
17.1 Ustanovení orgánu rady nebo zastupitelstva města/obce
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
19. Audit udržitelného rozvoje v kategorii B
19.1 Audit ve všech oblastech UR v kategorii B (dle Metodiky hodnocení udržitelného rozvoje v rámci MA21)
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     

20. Principy UR jsou prakticky uplatňovány
20.1 Audit UR v kategorii A (dle Metodiky hodnocení udržitelného rozvoje v rámci MA21)
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat