Hledat
Hledat
Oficiální stránky Informačního systému místní Agendy 21

DDR Menu


Přehled postupu v MA21 v minulých letech

Dosažené kategorie
2020
C
2019
C
2018
C
2017
C
2016
C
2015
C
2014
C
2013
D
2012
D
2011
D
 
Realizátoři v Kategoriích A a B zpracovávají Audity udržitelného rozvoje.
Nevyplňují Kritéria MA21, s výjimkou Kritérií č. 1, 6 a 17. 

Realizátoři v kategorii C, kteří získali stupeň pokročilosti (hvězdičky), rovněž zpracovávají Audity udržitelného rozvoje.

 

Kategorie D

žadateldatum žádostistav záznamupoznámkaVytvořil
0030053510. 11. 2020schváleno opava

Kategorie C

Kategorie B

Kategorie A

I. Zájem o zápis do evidence MA21
typ žadatelenázevnázev krajekontaktní osobae-mailinternetová stránkadalší informacestav záznamuadresapoznámkaZměněno
obecOpavaMoravskoslezskýing. Jitka Koščáková http://www.opava-city.cz schváleno  31. 8. 2021 23:05
II. Kontaktní osoba MA21
Kontaktní osobaVytvořeno
Barbora Bendíková7. 12. 2015 16:40
III. Zpětná vazba o stavu MA21
VytvořilVytvořeno
opava22. 7. 2011 13:54
opava25. 4. 2012 16:01
opava9. 4. 2013 12:08
opava24. 2. 2014 15:52
host13. 9. 2017 14:23
host15. 11. 2019 8:05
host2. 1. 2020 10:29
host6. 1. 2021 23:28

1. Institucionální zakotvení MA21
1.1 Ustanovení zodpovědného politika pro MA21
příjmení jméno titulfunkcee-mailtelefonusneseníOdkaz na webovou stránku kde je usnesení zveřejněnostav záznamuVytvořilvýjimkaDůvod výjimkyDatum udělění výjimky
Orieščík Petr Mgr.náměstek primátora +420 553 756 201výpis usnesení - zodpovědný politik.pdf schválenoopava   
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
1.2 Ustanovení koordinátora MA21
příjmení jméno titulzařazení v rámci úřaduforma pracovního vztahurok nástupu do funkce koord.e-mailtelefonusnesení/náplň práceOdkaz na webovou stránku kde je usnesení zveřejněnoAbsolvování základního školení MŽP k MA21stav záznamuVytvořilvýjimkaDůvod výjimkyDatum udělění výjimky
Bc. Kateřina Hnátovákoordinátorka pro místní Agendu 21DPP2020 +420 553 756 400vypis_usneseni.pdfhttps://www.opava-city.cz/cz/mesto-urad/volene-organy-mesta/rada/usneseni-rady-mesta-opavy/usneseni-47-schuze-rmo-dne-22-07-2020.htmlAnoschválenoopava   
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
1.3 Existence neformální skupiny pro MA21 (může být i oficiální orgán)
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
1.4 Schválení Deklarace k MA21 zastupitelstvem města/obce
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
2. Aktivní zapojování veřejnosti do oblastí plánování a rozhodování (typu kulaté stoly, fórum UR/MA21 aj.)
2.1 Plánování s veřejností (akční nebo komunitní plánování)
Dobrá praxenázev plánovací akcetéma plánovací akce /obsah plánovací akcetermín akcezápis/záznamnepovinná příloha foto 1nepovinná příloha foto 2stav záznamuVytvořilVytvořenovýjimkaDůvod výjimkyDatum udělění výjimky
 Zapoj hlavu, změň město!online pocitové mapy zaměřené na rozvoj města v několika různýc oblastech.11. 6. 2021Zapoj hlavu, změň město!.pdf  schválenoopava29. 6. 2021 7:56   
 Nápady pro Opavu 2021Občané navrhují,co by chtěli v Opavě zlepšit či vybudovat a následně veřejnost hlasováním vybere, které projetky se budou realizovat.15. 6. 2021Nápady pro Opavu 2021.pdf  schválenoopava29. 6. 2021 8:00   
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
3. Prezentace činností a výstupů MA21
3.1 Aktualizace webové stránky s informacemi o MA21
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
3.2 Uveřejňování zpráv o MA21 v regionálních/celostátních médiích
Dobrá praxenázev článkudatum publikování článkunázev médiascan článkustav záznamuVytvořilVytvořenovýjimkaDůvod výjimkyDatum udělění výjimky
 Startují páte Nápady pro Opavu, město na ně dá 1,5 milionu1. 1. 2021zpravodaj HláskaStartují páte Nápady pro Opavu.pdfschválenoopava14. 4. 2021 13:22   
 Jak využít 1,5 mil. Kč? Opavané rozhodnou v rámci Nápadů pro Opavu, participativního rozpočtu20. 1. 2021TV PolarJak využít 1,5 mil. Kč_Opavané rozhodnou v rámci Nápadů pro Opavu, participativního rozpočtu.docxschválenoopava14. 4. 2021 13:35   
 Do ulic Opavy se vracejí sdílená kola1. 3. 2021zpravoda HláskaDo ulic Opavy se vrací sdílená kola.pdfschválenoopava14. 4. 2021 13:39   
 Občané přihlásili dvě desítky nápadů1. 4. 2021zpravodaj HláskaObčané přihlásili dvě desítky nápadů.pdfschválenoopava14. 4. 2021 13:48   
 Letošní Den Země bude bezkontaktní1. 4. 2021zpravodaj HláskaLetošní Dne Země bude bezkontaktní.pdfschválenoopava14. 4. 2021 14:01   
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
4. Spolupráce/partnerství sektoru veřejné správy, občanského sektoru a podnikatelského sektoru
4.1 Společné zapojení zástupců občanského sektoru a podnikatelského sektoru do aktivit v rámci MA21
Dobrá praxenázev společné aktivitytéma společné aktivity / obsah společné aktivityza veřejný sektor - organizaceza občanský sektor - organizaceza podnikatelský sektor - organizacezpráva/článekstav záznamuVytvořilVytvořenovýjimkaDůvod výjimkyDatum udělění výjimky
 Soutěž ve sběru hliníkuSoutěž pro základní školy v ORP Opava ve sběru hlinku. Cílem je motivovat žáky k třídění hliníku, který často končí ve směsném odpaduStatutární město Opava Kovošrot RitschnyHliník nepatří do koše.pdfschválenoopava1. 7. 2021 14:43   
 Sbírka pro Diakonii BroumovSbírka oblečení, hygienických potřeb, hraček, domácích potřed a mnoha dalšího mezi zaměstnanci MMO. ociální družstvo pak darované věci rozesílá občanům České republiky, ale i do východní Evropy či zemí třetího světa, zejména do Afriky.Statutární město OpavaDiakonie Broumov Zaměstnanci magistrátu podpořili Diakonii Broumov.pdfschválenoopava1. 7. 2021 14:49   
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
5. Sledování a hodnocení procesu MA21
5.1 Projednání roční pravidelné zprávy o MA21 a akčního plánu zlepšování MA21 radou nebo zastupitelstvem obce
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     

6. Oficiální orgán samosprávy pro MA21
6.1 Ustanovení/existence orgánu rady/zastupitelstva obce pro sledování postupu MA21 složeného ze zástupců veřejné správy, neziskového sektoru a komerčního sektoru
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
7. Informace, vzdělávání a osvěta k UR a MA21
7.1 Realizace osvětových aktivit k UR (např. Den Země, Evropský týden mobility osvětové akce k dílčím tématům UR)
Dobrá praxenázev aktivitydatum konání oddatum konání dopořadatelpartneřiodhad počtu účastníkůzpůsob zapojení realizátora MA21tisková zprávanepovinná příloha - foto1nepovinná příloha - foto2odkaz na další informace k aktivitěstav záznamuVytvořilVytvořenovýjimkaDůvod výjimkyDatum udělění výjimky
 Den Země 2021 (tentokrát "bezkontaktně")1. 4. 202111. 5. 2021Statutární město OpavaSlezské gymnázium, Opava, p. o.; SOBIC, z.ú.; Spolek Kapradí; Spolek Lesní klub Zvonek;Spolek V Koruně stromu, z.s.; ZŠ a MŠ Opava-Vávrovice; Středisko volného času Opava; ZŠ Opava, B. Němcovénelze přesně určit (odhat 1000)pořadatelmmo_den-zeme2021_def.pdf   schválenoopava18. 6. 2021 13:09   
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
7.2 Realizace vzdělávacích akcí k UR, MA21 a souvisejícím tématům pod vedením kvalifikovaného lektora pro veřejnost
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
7.3 Realizace vzdělávacích akcí k UR, MA21 a souvisejícím tématům pod vedením kvalifikovaného lektora pro úřad nebo samosprávu
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
8. Finanční podpora aktivit MA21
8.1 Schválení finanční podpory aktivit MA21, vyplývajících z komunitního plánování, radou nebo zastupitelstvem města/obce
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
9. Pravidelné plánování s veřejností k tématům UR
9.1 Plánování s veřejností technikami, zahrnujícími následující fáze participace: zjišťování potřeb, konzultace návrhu, prezentace výsledného řešení
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
10. Certifikované proškolení koordinátora MA21
10.1 Absolvování dalšího akreditovaného vzdělávání dle stanoveného rozsahu základních znalostí/dovedností koordinátora
Dobrá praxeJméno a příjmení školené osobyDatum absolvováníNázev a číslo akred. vzdělávacího programuNázev školící instituceOsvědčení/certifikátstav záznamuVytvořilVytvořenovýjimkaDůvod výjimkyDatum udělění výjimky
 Kateřina Hnátová25. 2. 2021Poskytování dotací a návratných finančních výpomocí uzemními samosprávnými celky, AK/PV-463/2019Svaz měst a obcí České republikyESO-0221-PDFV-134-Kateřina-Hnátova.pdfschválenoopava29. 4. 2021 12:28   
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
11. Audity udržitelného rozvoje v kategorii C
Kritérium 11 je pro naplnění kategorie C nepovinné, zohledňuje se pouze pro vyjádření stupně pokročilosti

Veřejná prezentace Auditů udržitelného rozvoje v rámci MA21

 
17. Oficiální orgán samosprávy pro sledování stavu UR
17.1 Ustanovení orgánu rady nebo zastupitelstva města/obce
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
19. Audit udržitelného rozvoje v kategorii B
19.1 Audit ve všech oblastech UR v kategorii B (dle Metodiky hodnocení udržitelného rozvoje v rámci MA21)

Veřejná prezentace Auditů UR v rámci MA21

historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     

20. Principy UR jsou prakticky uplatňovány
20.1 Audit UR v kategorii A (dle Metodiky hodnocení udržitelného rozvoje v rámci MA21)

Veřejná prezentace Auditů UR v rámci MA21

historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat