Hledat
Hledat
Oficiální stránky Informačního systému místní Agendy 21

DDR Menu


Vítejte na domovské stránce obce/města

00304271 - Rožnov pod Radhoštěm

 

Přehled postupu v MA21 v minulých letech

Dosažené kategorie
2018
D
2017
D

 

 

Kategorie D

žadateldatum žádostistav záznamupoznámkaVytvořil
0030427126. 11. 2018schváleno roznov_pod_radhostem
0030427122. 10. 2019předložit ke schválení roznov_pod_radhostem

Kategorie C

žadateldatum žádostistav záznamuvyjádření PS MA21poznámkastupeň pokročilostiVytvořil
0030427110. 11. 2019předložit ke schválení  
roznov_pod_radhostem

Kategorie B

Kategorie A

I. Zájem o zápis do evidence MA21
typ žadatelenázevnázev krajekontaktní osobae-mailinternetová stránkadalší informacestav záznamuadresapoznámkaZměněno
obecRožnov pod RadhoštěmZlínskýMgr. Hana Ondruchová http://www.roznov.cz/ schváleno  22. 10. 2019 20:51
II. Kontaktní osoba MA21
III. Zpětná vazba o stavu MA21
VytvořilVytvořeno
roznov_pod_radhostem19. 4. 2017 21:28
roznov_pod_radhostem27. 6. 2017 13:55
roznov_pod_radhostem4. 4. 2019 20:00

1. Institucionální zakotvení MA21
1.1 Ustanovení zodpovědného politika pro MA21
příjmení jméno titulfunkcee-mailtelefonusneseníOdkaz na webovou stránku kde je usnesení zveřejněnostav záznamuVytvořilvýjimkaDůvod výjimkyDatum udělění výjimky
Kučera Jan Ing. MSc.místostarosta +420 571 661 103usneseni_2018.pdf schválenoroznov_pod_radhostem   
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
1.2 Ustanovení koordinátora MA21
příjmení jméno titulzařazení v rámci úřaduforma pracovního vztahurok nástupu do funkce koord.e-mailtelefonusnesení/náplň práceOdkaz na webovou stránku kde je usnesení zveřejněnoAbsolvování základního školení MŽP k MA21stav záznamuVytvořilvýjimkaDůvod výjimkyDatum udělění výjimky
Ondruchová Hana, Mgr.koordinátor Zdravého města a MA21zaměstnanecký poměr2019 +4207395329700972_190417155029_001.pdf Anoschválenoroznov_pod_radhostem   
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
1.3 Existence neformální skupiny pro MA21 (může být i oficiální orgán)
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
1.4 Schválení Deklarace k MA21 zastupitelstvem města/obce
název dokumentudatum schválení dokumentuusneseníOdkaz na webovou stránku kde je usnesení zveřejněnodokument k MA21stav záznamuVytvořilVytvořenovýjimkaDůvod výjimkyDatum udělění výjimky
Výpis z usnesení XVII. řádného zasedání Zastupitelstva města Rožnov pod Rdahoštěm konaného dne 21. 2. 201721. 2. 2017vypis_z_usneseni.pdf deklarace.pdfschválenoroznov_pod_radhostem13. 11. 2018 12:28   
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
2. Aktivní zapojování veřejnosti do oblastí plánování a rozhodování (typu kulaté stoly, fórum UR/MA21 aj.)
2.1 Plánování s veřejností (akční nebo komunitní plánování)
Dobrá praxenázev plánovací akcetéma plánovací akce /obsah plánovací akcetermín akcezápis/záznamnepovinná příloha foto 1nepovinná příloha foto 2stav záznamuVytvořilVytvořenovýjimkaDůvod výjimkyDatum udělění výjimky
Veřejné projednání na téma Stavební úpravy ulice HorskéStavební úpravy2. 5. 20192.1.1_ulice Horska.pdfHorska_1.jpgHorska_2.jpgschválenoroznov_pod_radhostem17. 6. 2019 17:44   
 Obnova zeleného pásu mezi ulicemi Meziříčská a I/35Záměrem setkání s občany bylo projednání obnovy zeleně za účelem podpoření růstu perspektivních dřevin a dosadba stromů a keřů.7. 10. 2019Zápis.pdf20191007_160515_edited.jpg schválenoroznov_pod_radhostem2. 10. 2019 16:46   
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
3. Prezentace činností a výstupů MA21
3.1 Aktualizace webové stránky s informacemi o MA21
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
3.2 Uveřejňování zpráv o MA21 v regionálních/celostátních médiích
Dobrá praxenázev článkudatum publikování článkunázev médiascan článkustav záznamuVytvořilVytvořenovýjimkaDůvod výjimkyDatum udělění výjimky
 Rozhodněte o umístění nové městské tržnice28. 3. 2019SPEKTRUM ROŽNOVSKASpektrum_28_3_2019.JPGschválenoroznov_pod_radhostem17. 4. 2019 16:11   
 Do práce na kole - registrujte se včas28. 3. 2019SPEKTRUM ROŽNOVSKADPNK_spektrum.JPGschválenoroznov_pod_radhostem17. 4. 2019 16:19   
 V Rožnově se férově snídalo už popáté29. 5. 2019SPEKTRUM ROŽNOVSKAVýstřižek.JPGschválenoroznov_pod_radhostem10. 6. 2019 12:45   
 Den zdraví nabídl pohled do obřích plic29. 5. 2019SPEKTRUM ROŽNOVSKAVýstřižek.JPGschválenoroznov_pod_radhostem10. 6. 2019 12:48   
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
4. Spolupráce/partnerství sektoru veřejné správy, občanského sektoru a podnikatelského sektoru
4.1 Společné zapojení zástupců občanského sektoru a podnikatelského sektoru do aktivit v rámci MA21
Dobrá praxenázev společné aktivitytéma společné aktivity / obsah společné aktivityza veřejný sektorza občanský sektorza podnikatelský sektorzpráva/článekstav záznamuVytvořilVytvořenovýjimkaDůvod výjimkyDatum udělění výjimky
 Den ZeměSpolupráce veřejné správy, NNO a podnikatelů na šíření osvěty v oblasti ochrany prostředí a zacházení s odpademměsto Rožnov pod Radhoštěm, MŠ Tylovice, MŠ Na Zahradách, ZŠ Pod SkalkouZO ČSOP Radhošť, AOPK ČRMěstské lesy Rožnov, s.r.o., FCC Česká republika, s.r.o., Montessori školka Na vlnězapis.pdfschválenoroznov_pod_radhostem10. 6. 2019 13:43   
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
5. Sledování a hodnocení procesu MA21
5.1 Projednání roční pravidelné zprávy o MA21 a akčního plánu zlepšování MA21 radou nebo zastupitelstvem obce
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     

6. Oficiální orgán samosprávy pro MA21
6.1 Ustanovení/existence orgánu rady/zastupitelstva obce pro sledování postupu MA21 složeného ze zástupců veřejné správy, neziskového sektoru a komerčního sektoru
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
7. Informace, vzdělávání a osvěta k UR a MA21
7.1 Realizace osvětových aktivit k UR (např. Den Země, Evropský týden mobility osvětové akce k dílčím tématům UR)
Dobrá praxenázev aktivitydatum konání oddatum konání dopořadatelpartneřiodhad počtu účastníkůzpůsob zapojení realizátora MA21tisková zprávanepovinná příloha - foto1nepovinná příloha - foto2odkaz na další informace k aktivitěstav záznamuVytvořilVytvořenovýjimkaDůvod výjimkyDatum udělění výjimky
 Den Země23. 4. 201923. 4. 2019Město Rožnov pod RdahoštěmZO ČSOP Radhošť, Správa CHKO Beskydy, Městské lesy Rožnov s.r.o., FCC Česká republika, s.r.o.,Montessori školka Na vlně550propagace akce, prostory pro konání akce, organizační zajíštění s partnery, časový harmonogram pro zapojené školy a školkytiskova_zprava.pdfdeti.jpgdeti_2.jpghttps://www.roznov.cz/vismo/akce.asp?id_org=14293&id=4738&n=den%2Dzemeschválenoroznov_pod_radhostem15. 7. 2019 14:39   
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
7.2 Realizace vzdělávacích akcí k UR, MA21 a souvisejícím tématům pod vedením kvalifikovaného lektora pro veřejnost
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
7.3 Realizace vzdělávacích akcí k UR, MA21 a souvisejícím tématům pod vedením kvalifikovaného lektora pro úřad nebo samosprávu
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
8. Finanční podpora aktivit MA21
8.1 Schválení finanční podpory aktivit MA21, vyplývajících z komunitního plánování, radou nebo zastupitelstvem města/obce
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
9. Pravidelné plánování s veřejností k tématům UR
9.1 Plánování s veřejností technikami, zahrnujícími následující fáze participace: zjišťování potřeb, konzultace návrhu, prezentace výsledného řešení
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
10. Certifikované proškolení koordinátora MA21
10.1 Absolvování dalšího akreditovaného vzdělávání dle stanoveného rozsahu základních znalostí/dovedností koordinátora
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
11. Audity udržitelného rozvoje v kategorii C
Kritérium 11 je pro naplnění kategorie C nepovinné, zohledňuje se pouze pro vyjádření stupně pokročilosti
audity municipality

Audity - DETAIL

 
17. Oficiální orgán samosprávy pro sledování stavu UR
17.1 Ustanovení orgánu rady nebo zastupitelstva města/obce
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
19. Audit udržitelného rozvoje v kategorii B
19.1 Audit ve všech oblastech UR v kategorii B (dle Metodiky hodnocení udržitelného rozvoje v rámci MA21)
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     

20. Principy UR jsou prakticky uplatňovány
20.1 Audit UR v kategorii A (dle Metodiky hodnocení udržitelného rozvoje v rámci MA21)
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat