Hledat
Hledat
Oficiální stránky Informačního systému místní Agendy 21

DDR Menu


Vítejte na domovské stránce obce/města

00304271 - Rožnov pod Radhoštěm

 

Přehled postupu v MA21 v minulých letech

Dosažené kategorie
2018
D
2017
D

 

 

Kategorie D

žadateldatum žádostistav záznamupoznámkaVytvořil
0030427126. 11. 2018schváleno roznov_pod_radhostem

Kategorie C

Kategorie B

Kategorie A

I. Zájem o zápis do evidence MA21
typ žadatelenázevnázev krajekontaktní osobae-mailinternetová stránkadalší informacestav záznamuadresapoznámkaZměněno
obecRožnov pod RadhoštěmZlínskýMgr. Dagmar Šnajdarová http://www.roznov.cz/ schváleno  16. 4. 2017 15:54
II. Kontaktní osoba MA21
Kontaktní osobaVytvořeno
Dagmar Šnajdarová30. 8. 2017 10:42
III. Zpětná vazba o stavu MA21
VytvořilVytvořeno
roznov_pod_radhostem19. 4. 2017 21:28
roznov_pod_radhostem27. 6. 2017 13:55
roznov_pod_radhostem4. 4. 2019 20:00

1. Institucionální zakotvení MA21
1.1 Ustanovení zodpovědného politika pro MA21
příjmení jméno titulfunkcee-mailtelefonusneseníOdkaz na webovou stránku kde je usnesení zveřejněnostav záznamuVytvořilvýjimkaDůvod výjimkyDatum udělění výjimky
Kučera Jan Ing. MSc.místostarosta +420 571 661 103usneseni_2018.pdf schválenoroznov_pod_radhostem   
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
1.2 Ustanovení koordinátora MA21
příjmení jméno titulzařazení v rámci úřaduforma pracovního vztahurok nástupu do funkce koord.e-mailtelefonusnesení/náplň práceOdkaz na webovou stránku kde je usnesení zveřejněnoAbsolvování základního školení MŽP k MA21stav záznamuVytvořilvýjimkaDůvod výjimkyDatum udělění výjimky
Šnajdarová Dagmar Mgr.Koordinátor projektu Zdravé město a místní Agenda 21zaměstnanecký poměr2017 +420 739 588 951usneseni1037_68_RM10032017_koordinatorMA21+duvodova zprava.pdf  schválenoroznov_pod_radhostem   
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
1.3 Existence neformální skupiny pro MA21 (může být i oficiální orgán)
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
1.4 Schválení Deklarace k MA21 zastupitelstvem města/obce
název dokumentudatum schválení dokumentuusneseníOdkaz na webovou stránku kde je usnesení zveřejněnodokument k MA21stav záznamuVytvořilVytvořenovýjimkaDůvod výjimkyDatum udělění výjimky
Výpis z usnesení XVII. řádného zasedání Zastupitelstva města Rožnov pod Rdahoštěm konaného dne 21. 2. 201721. 2. 2017vypis_z_usneseni.pdf deklarace.pdfschválenoroznov_pod_radhostem13. 11. 2018 12:28   
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
2. Aktivní zapojování veřejnosti do oblastí plánování a rozhodování (typu kulaté stoly, fórum UR/MA21 aj.)
2.1 Plánování s veřejností (akční nebo komunitní plánování)
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
3. Prezentace činností a výstupů MA21
3.1 Aktualizace webové stránky s informacemi o MA21
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
3.2 Uveřejňování zpráv o MA21 v regionálních/celostátních médiích
Dobrá praxenázev článkudatum publikování článkunázev médiascan článkustav záznamuVytvořilVytvořenovýjimkaDůvod výjimkyDatum udělění výjimky
 Rozhodněte o umístění nové městské tržnice28. 3. 2019SPEKTRUM ROŽNOVSKASpektrum_28_3_2019.JPGschválenoroznov_pod_radhostem17. 4. 2019 16:11   
 Do práce na kole - registrujte se včas28. 3. 2019SPEKTRUM ROŽNOVSKADPNK_spektrum.JPGschválenoroznov_pod_radhostem17. 4. 2019 16:19   
 V Rožnově se férově snídalo už popáté29. 5. 2019SPEKTRUM ROŽNOVSKAVýstřižek.JPGschválenoroznov_pod_radhostem10. 6. 2019 12:45   
 Den zdraví nabídl pohled do obřích plic29. 5. 2019SPEKTRUM ROŽNOVSKAVýstřižek.JPGschválenoroznov_pod_radhostem10. 6. 2019 12:48   
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
4. Spolupráce/partnerství sektoru veřejné správy, občanského sektoru a podnikatelského sektoru
4.1 Společné zapojení zástupců občanského sektoru a podnikatelského sektoru do aktivit v rámci MA21
Dobrá praxenázev společné aktivitytéma společné aktivity / obsah společné aktivityza veřejný sektorza občanský sektorza podnikatelský sektorzpráva/článekstav záznamuVytvořilVytvořenovýjimkaDůvod výjimkyDatum udělění výjimky
 Den ZeměSpolupráce veřejné správy, NNO a podnikatelů na šíření osvěty v oblasti ochrany prostředí a zacházení s odpademměsto Rožnov pod Radhoštěm, MŠ Tylovice, MŠ Na Zahradách, ZŠ Pod SkalkouZO ČSOP Radhošť, AOPK ČRMěstské lesy Rožnov, s.r.o., FCC Česká republika, s.r.o., Montessori školka Na vlnězapis.pdfschválenoroznov_pod_radhostem10. 6. 2019 13:43   
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
5. Sledování a hodnocení procesu MA21
5.1 Projednání roční pravidelné zprávy o MA21 a akčního plánu zlepšování MA21 radou nebo zastupitelstvem obce
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     

6. Oficiální orgán samosprávy pro MA21
6.1 Ustanovení/existence orgánu rady/zastupitelstva obce pro sledování postupu MA21 složeného ze zástupců veřejné správy, neziskového sektoru a komerčního sektoru
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
7. Informace, vzdělávání a osvěta k UR a MA21
7.1 Realizace osvětových aktivit k UR (např. Den Země, Evropský týden mobility osvětové akce k dílčím tématům UR)
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
7.2 Realizace vzdělávacích akcí k UR, MA21 a souvisejícím tématům pod vedením kvalifikovaného lektora pro veřejnost
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
7.3 Realizace vzdělávacích akcí k UR, MA21 a souvisejícím tématům pod vedením kvalifikovaného lektora pro úřad nebo samosprávu
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
8. Finanční podpora aktivit MA21
8.1 Schválení finanční podpory aktivit MA21, vyplývajících z komunitního plánování, radou nebo zastupitelstvem města/obce
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
9. Pravidelné plánování s veřejností k tématům UR
9.1 Plánování s veřejností technikami, zahrnujícími následující fáze participace: zjišťování potřeb, konzultace návrhu, prezentace výsledného řešení
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
10. Certifikované proškolení koordinátora MA21
10.1 Absolvování dalšího akreditovaného vzdělávání dle stanoveného rozsahu základních znalostí/dovedností koordinátora
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
11. Audity udržitelného rozvoje v kategorii C
Kritérium 11 je pro naplnění kategorie C nepovinné, zohledňuje se pouze pro vyjádření stupně pokročilosti
audity municipality

Audity - DETAIL

 
17. Oficiální orgán samosprávy pro sledování stavu UR
17.1 Ustanovení orgánu rady nebo zastupitelstva města/obce
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
19. Audit udržitelného rozvoje v kategorii B
19.1 Audit ve všech oblastech UR v kategorii B (dle Metodiky hodnocení udržitelného rozvoje v rámci MA21)
Procházet záznamy v které    Hledat     
Procházet záznamy v které    Hledat     
historie plnění ukazatele

20. Principy UR jsou prakticky uplatňovány
20.1 Audit UR v kategorii A (dle Metodiky hodnocení udržitelného rozvoje v rámci MA21)
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat