Hledat
Hledat
Oficiální stránky Informačního systému místní Agendy 21

DDR Menu


Přehled postupu v MA21 v minulých letech

Dosažené kategorie
2020
C
2019
C
2018
D
2017
C
2016
B
2015
B
2014
B
2013
B
2012
B
2011
B
2010
B
 
Realizátoři v Kategoriích A a B zpracovávají Audity udržitelného rozvoje.
Nevyplňují Kritéria MA21, s výjimkou Kritérií č. 1, 6 a 17. 

Realizátoři v kategorii C, kteří získali stupeň pokročilosti (hvězdičky), rovněž zpracovávají Audity udržitelného rozvoje.

 

Kategorie D

žadateldatum žádostistav záznamupoznámkaVytvořil
0030445011. 10. 2020schváleno vsetin
0030445015. 9. 2021předložit ke schválení vsetin

Kategorie C

Kategorie B

Kategorie A

I. Zájem o zápis do evidence MA21
typ žadatelenázevnázev krajekontaktní osobae-mailinternetová stránkadalší informacestav záznamuadresapoznámkaZměněno
obecVsetínZlínskýBc. Tereza Barvíková http://www.vsetin.cz schváleno  26. 8. 2020 14:52
II. Kontaktní osoba MA21
III. Zpětná vazba o stavu MA21
VytvořilVytvořeno
vsetin29. 8. 2011 12:00
vsetin1. 10. 2012 16:31
vsetin1. 10. 2013 11:02
vsetin18. 9. 2014 12:58
vsetin23. 9. 2015 17:06
vsetin27. 9. 2016 9:15
vsetin11. 5. 2017 10:35
host25. 11. 2019 11:11
host2. 1. 2020 10:29
host6. 1. 2021 23:28

1. Institucionální zakotvení MA21
1.1 Ustanovení zodpovědného politika pro MA21
příjmení jméno titulfunkcee-mailtelefonusneseníOdkaz na webovou stránku kde je usnesení zveřejněnostav záznamuVytvořilvýjimkaDůvod výjimkyDatum udělění výjimky
Ing. Tomáš PifkaII. místostarosta města +420 571 491 516jmenování politika.pdf schválenovsetin   
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
1.2 Ustanovení koordinátora MA21
příjmení jméno titulzařazení v rámci úřaduforma pracovního vztahurok nástupu do funkce koord.e-mailtelefonusnesení/náplň práceOdkaz na webovou stránku kde je usnesení zveřejněnoAbsolvování základního školení MŽP k MA21stav záznamuVytvořilvýjimkaDůvod výjimkyDatum udělění výjimky
Barvíková Tereza, Bc.koordinátorka MA 21 a PZM, Odbor školství a kulturyzaměstnanecký poměr2020 +420 571 803 551Náplň práce - koordinátorka Ma21, Bc. Tereza Barvíková.pdf Anoschválenovsetin   
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
1.3 Existence neformální skupiny pro MA21 (může být i oficiální orgán)
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
1.4 Schválení Deklarace k MA21 zastupitelstvem města/obce
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
2. Aktivní zapojování veřejnosti do oblastí plánování a rozhodování (typu kulaté stoly, fórum UR/MA21 aj.)
2.1 Plánování s veřejností (akční nebo komunitní plánování)
Dobrá praxenázev plánovací akcetéma plánovací akce /obsah plánovací akcetermín akcezápis/záznamnepovinná příloha foto 1nepovinná příloha foto 2stav záznamuVytvořilVytvořenovýjimkaDůvod výjimkyDatum udělění výjimky
 Fórum s občany "S námi pro Vás za jeden provaz"veřejné setkání s občany si klade za cíl zapojit veřejnost do rozhodování o dění ve městě. Společně vybírají TOP 10 i více problémů, které se v průběhu následujícího roku budou realizovat či zlepšovat.21. 6. 2021Fórum 2021.pdf  schválenovsetin29. 7. 2021 9:55   
 Regenerace sídliště na Vsetíně - RybníkyVeřejné setkání vedení města s veřejností. Obyvatelé sídliště diskutovali o změnách a rekonstrukcích v jejich okolí.24. 6. 2021Revitalizace Rybníků s veřejnou diskuzí.pdf  schválenovsetin29. 7. 2021 9:57   
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
3. Prezentace činností a výstupů MA21
3.1 Aktualizace webové stránky s informacemi o MA21
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
3.2 Uveřejňování zpráv o MA21 v regionálních/celostátních médiích
Dobrá praxenázev článkudatum publikování článkunázev médiascan článkustav záznamuVytvořilVytvořenovýjimkaDůvod výjimkyDatum udělění výjimky
 Vsetín ocenil osobnosti neziskového sektoru a filantropy11. 6. 2021Vsetínské novinyČlánek č. 1.pdfschválenovsetin10. 9. 2021 13:08   
 Do participativního rozpočtu předložilo projekty 14 navrhovatelů 3. 6. 2021Vsetínské novinyČlánek č. 2.pdfschválenovsetin10. 9. 2021 13:11   
 Hlasujte pro příležitosti a problémy Vsetína20. 7. 2021Vsetínské novinyČlánek č. 3.pdfschválenovsetin10. 9. 2021 13:13   
 Nováček pobeseduje o změnách klimatu 10. 9. 2021Vsetínské novinyČlánek č. 4.pdfschválenovsetin13. 9. 2021 11:09   
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
4. Spolupráce/partnerství sektoru veřejné správy, občanského sektoru a podnikatelského sektoru
4.1 Společné zapojení zástupců občanského sektoru a podnikatelského sektoru do aktivit v rámci MA21
Dobrá praxenázev společné aktivitytéma společné aktivity / obsah společné aktivityza veřejný sektor - organizaceza občanský sektor - organizaceza podnikatelský sektor - organizacezpráva/článekstav záznamuVytvořilVytvořenovýjimkaDůvod výjimkyDatum udělění výjimky
 Setkání zástupců neziskových organizací s vedením města při příležitosti ocenění dobrovolnické práce a firemního filantropaSlavnostní ocenění a poděkování neziskovým organizacím za činnost + ocenění pro firmu, která finančně neziskové organizace ve městě Vsetín podporujeMěsto VsetínNeziskové organizace působící ve městě VsetínKovar a. s.Setkání zástupců NNO+FF+vedení města.pdfschválenovsetin29. 7. 2021 10:03   
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
5. Sledování a hodnocení procesu MA21
5.1 Projednání roční pravidelné zprávy o MA21 a akčního plánu zlepšování MA21 radou nebo zastupitelstvem obce
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     

6. Oficiální orgán samosprávy pro MA21
6.1 Ustanovení/existence orgánu rady/zastupitelstva obce pro sledování postupu MA21 složeného ze zástupců veřejné správy, neziskového sektoru a komerčního sektoru
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
7. Informace, vzdělávání a osvěta k UR a MA21
7.1 Realizace osvětových aktivit k UR (např. Den Země, Evropský týden mobility osvětové akce k dílčím tématům UR)
Dobrá praxenázev aktivitydatum konání oddatum konání dopořadatelpartneřiodhad počtu účastníkůzpůsob zapojení realizátora MA21tisková zprávanepovinná příloha - foto1nepovinná příloha - foto2odkaz na další informace k aktivitěstav záznamuVytvořilVytvořenovýjimkaDůvod výjimkyDatum udělění výjimky
 Do práce na kole1. 5. 202131. 5. 2021Město VsetínLíska z. s., Austin Detonator s.r.o., Kayaku safety systems europe a.s, Masarykova veřejná knihovna Vsetín, Vsetínská sportovní s.r.o.219Pomoc při organizaci a realizaciDPNK 2021_1.pdf  https://www.mestovsetin.cz/219-vsetinaku-slapalo-mesic-do-prace-na-kole-ci-pesky/d-545532/p1=953schválenovsetin29. 7. 2021 10:36   
 Mezinárodní týden turistiky na Valašsku 202110. 7. 202116. 7. 2021Město VsetínKlub českých turistů150Pomoc při organizaci a realizaciMTTV 2021 - 30. ročník_1.pdf  https://www.mestovsetin.cz/mezinarodni-tyden-turistiky-na-valassku-jde-do-finale/d-546009/p1=953schválenovsetin29. 7. 2021 10:41   
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
7.2 Realizace vzdělávacích akcí k UR, MA21 a souvisejícím tématům pod vedením kvalifikovaného lektora pro veřejnost
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
7.3 Realizace vzdělávacích akcí k UR, MA21 a souvisejícím tématům pod vedením kvalifikovaného lektora pro úřad nebo samosprávu
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
8. Finanční podpora aktivit MA21
8.1 Schválení finanční podpory aktivit MA21, vyplývajících z komunitního plánování, radou nebo zastupitelstvem města/obce
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
9. Pravidelné plánování s veřejností k tématům UR
9.1 Plánování s veřejností technikami, zahrnujícími následující fáze participace: zjišťování potřeb, konzultace návrhu, prezentace výsledného řešení
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
10. Certifikované proškolení koordinátora MA21
10.1 Absolvování dalšího akreditovaného vzdělávání dle stanoveného rozsahu základních znalostí/dovedností koordinátora
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
11. Audity udržitelného rozvoje v kategorii C
Kritérium 11 je pro naplnění kategorie C nepovinné, zohledňuje se pouze pro vyjádření stupně pokročilosti

Veřejná prezentace Auditů udržitelného rozvoje v rámci MA21

 
17. Oficiální orgán samosprávy pro sledování stavu UR
17.1 Ustanovení orgánu rady nebo zastupitelstva města/obce
název orgánudatum ustavení orgánuusneseníOdkaz na webovou stránku kde je usnesení zveřejněnoseznam členůstav záznamuvýjimkaDůvod výjimkyDatum udělění výjimky
Tým pro kvalitu Městského úřadu Vsetín1. 10. 20082355_4ad2e3752885d_f19.1.1.doc  schváleno   
Komise Agendy 21 a projektu Zdravé město11. 1. 2011kriterium_19.pdf  schváleno   
Tým pro sledování stavu UR ve Vsetíně5. 3. 2013K 8, 19_usnesení zpráva MA21.pdf  schváleno   
Tým pro udržitelný rozvoj26. 9. 2013K19_TUR Vsetín.pdf  schváleno   
Tým pro strategický plán k udržitelnému rozvoji16. 3. 2015K 19.1 Tým k UR_SP.pdf  schváleno   
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
19. Audit udržitelného rozvoje v kategorii B
19.1 Audit ve všech oblastech UR v kategorii B (dle Metodiky hodnocení udržitelného rozvoje v rámci MA21)

Veřejná prezentace Auditů UR v rámci MA21

historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     

20. Principy UR jsou prakticky uplatňovány
20.1 Audit UR v kategorii A (dle Metodiky hodnocení udržitelného rozvoje v rámci MA21)

Veřejná prezentace Auditů UR v rámci MA21

historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat