Hledat
Hledat
Oficiální stránky Informačního systému místní Agendy 21

DDR Menu


Přehled postupu v MA21 v minulých letech

Dosažené kategorie
2018
D
2017
C
2016
B
2015
B
2014
B
2013
B
2012
B
2011
B
2010
B

 

 

Kategorie D

žadateldatum žádostistav záznamupoznámkaVytvořil
0030445018. 12. 2018schváleno vsetin
003044507. 9. 2019předložit ke schválení vsetin

Kategorie C

Kategorie B

Kategorie A

I. Zájem o zápis do evidence MA21
typ žadatelenázevnázev krajekontaktní osobae-mailinternetová stránkadalší informacestav záznamuadresapoznámkaZměněno
obecVsetínZlínskýMgr. Petr Navláčil http://www.vsetin.cz schváleno  7. 10. 2019 12:19
II. Kontaktní osoba MA21
Kontaktní osobaVytvořeno
Marek Mikuš9. 3. 2016 8:40
III. Zpětná vazba o stavu MA21
VytvořilVytvořeno
vsetin29. 8. 2011 12:00
vsetin1. 10. 2012 16:31
vsetin1. 10. 2013 11:02
vsetin18. 9. 2014 12:58
vsetin23. 9. 2015 17:06
vsetin27. 9. 2016 9:15
vsetin11. 5. 2017 10:35

1. Institucionální zakotvení MA21
1.1 Ustanovení zodpovědného politika pro MA21
příjmení jméno titulfunkcee-mailtelefonusneseníOdkaz na webovou stránku kde je usnesení zveřejněnostav záznamuVytvořilvýjimkaDůvod výjimkyDatum udělění výjimky
Ing. Tomáš PifkaII. místostarosta města +420 571 491 516jmenování politika.pdf schválenovsetin   
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
1.2 Ustanovení koordinátora MA21
příjmení jméno titulzařazení v rámci úřaduforma pracovního vztahurok nástupu do funkce koord.e-mailtelefonusnesení/náplň práceOdkaz na webovou stránku kde je usnesení zveřejněnoAbsolvování základního školení MŽP k MA21stav záznamuVytvořilvýjimkaDůvod výjimkyDatum udělění výjimky
Petr Navláčil, Mgr.koordinátor MA 21zaměstnanecký poměr2018 +420 571 491 551náplň práce Navláčil SKM_C30818120410320.pdf  schválenovsetin   
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
1.3 Existence neformální skupiny pro MA21 (může být i oficiální orgán)
Název skupinyDatum ustanoveníseznam členůusnesenístav záznamuVytvořilVytvořenovýjimkaDůvod výjimkyDatum udělění výjimky
KOMISE MÍSTNÍ AGENDY 21 A PROJEKTU ZDRAVÉ MĚSTO12. 12. 2018komise MA21.pdf schválenovsetin24. 7. 2019 13:59   
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
1.4 Schválení Deklarace k MA21 zastupitelstvem města/obce
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
2. Aktivní zapojování veřejnosti do oblastí plánování a rozhodování (typu kulaté stoly, fórum UR/MA21 aj.)
2.1 Plánování s veřejností (akční nebo komunitní plánování)
Dobrá praxenázev plánovací akcetéma plánovací akce /obsah plánovací akcetermín akcezápis/záznamnepovinná příloha foto 1nepovinná příloha foto 2stav záznamuVytvořilVytvořenovýjimkaDůvod výjimkyDatum udělění výjimky
 Kulatý stůl na téma ZEVO Možná přestavba plynové kotelny Zásobování teplem Vsetín v Luhu na zařízení pro energetické využití odpadů (ZEVO), 17. 12. 2018Kulatý stůl na téma ZEVO přinesl řadu otázek i odpovědí.docx  schválenovsetin24. 7. 2019 14:04   
 „ S námi pro vás za jeden provaz“FÓRUM S OBČANY20. 5. 2019Vsetíňané vybírali příležitosti a problémy.docx  schválenovsetin24. 7. 2019 14:06   
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
3. Prezentace činností a výstupů MA21
3.1 Aktualizace webové stránky s informacemi o MA21
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
3.2 Uveřejňování zpráv o MA21 v regionálních/celostátních médiích
Dobrá praxenázev článkudatum publikování článkunázev médiascan článkustav záznamuVytvořilVytvořenovýjimkaDůvod výjimkyDatum udělění výjimky
 MA21 na Vsetíně má už 20 let14. 6. 2019Vsetínské novinyMA 21.pdfschválenovsetin24. 7. 2019 14:16   
 Vsetíňané férově posnídali a osázeli truhlíky květinami17. 5. 2019Vsetínské novinyférová snídaně.pdfschválenovsetin24. 7. 2019 14:17   
 Vsetíňané vybírali příležitosti a problémy města31. 5. 2019Vsetínské novinyfórum.pdfschválenovsetin24. 7. 2019 14:19   
 Neziskovky a filantropové slyšeli slova díků18. 4. 2019Vsetínské novinyneziskovky (1).pdfschválenovsetin24. 7. 2019 14:21   
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
4. Spolupráce/partnerství sektoru veřejné správy, občanského sektoru a podnikatelského sektoru
4.1 Společné zapojení zástupců občanského sektoru a podnikatelského sektoru do aktivit v rámci MA21
Dobrá praxenázev společné aktivitytéma společné aktivity / obsah společné aktivityza veřejný sektorza občanský sektorza podnikatelský sektorzpráva/článekstav záznamuVytvořilVytvořenovýjimkaDůvod výjimkyDatum udělění výjimky
 Setkání zástupců neziskových organizací s vedením města při příležitosti ocenění dobrovolnické práce a firemní filantropieOcenění osobností neziskového sektoru, ocenění za firemní filantropii, poděkování neziskovým organizacímMěsto VsetínDiakonie ČCE – středisko Vsetín, Oblastní výbor Českého svazu bojovníků za svoboduTM Stav, s.r.o.neziskovky.pdfschválenovsetin24. 7. 2019 14:49   
 Veletrh neziskových organizacíPředstavení novinek v péči o senioryMěsto VsetínCharita Nový Hrozenkov senioři.pdfschválenovsetin24. 7. 2019 14:56   
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
5. Sledování a hodnocení procesu MA21
5.1 Projednání roční pravidelné zprávy o MA21 a akčního plánu zlepšování MA21 radou nebo zastupitelstvem obce
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     

6. Oficiální orgán samosprávy pro MA21
6.1 Ustanovení/existence orgánu rady/zastupitelstva obce pro sledování postupu MA21 složeného ze zástupců veřejné správy, neziskového sektoru a komerčního sektoru
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
7. Informace, vzdělávání a osvěta k UR a MA21
7.1 Realizace osvětových aktivit k UR (např. Den Země, Evropský týden mobility osvětové akce k dílčím tématům UR)
Dobrá praxenázev aktivitydatum konání oddatum konání dopořadatelpartneřiodhad počtu účastníkůzpůsob zapojení realizátora MA21tisková zprávanepovinná příloha - foto1nepovinná příloha - foto2odkaz na další informace k aktivitěstav záznamuVytvořilVytvořenovýjimkaDůvod výjimkyDatum udělění výjimky
 Vsetínské dny pro FairTrade30. 4. 201929. 5. 2019Líska, z.s.Město Vsetín, Alcedo, MVKV, ZŠ1000Pomoc při organizaci a realizaciStartují Vsetínské dny pro FairTrade.docx   schválenovsetin24. 7. 2019 15:32   
 Vsetín proti chudobě11. 11. 201811. 11. 2018Líska, z.s.Město Vsetín, ZŠ, Austin Detonator, s.r.odesítkyPomoc při organizaci a realizaciVsetín proti chudobě 2018.docx   schválenovsetin24. 7. 2019 15:35   
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
7.2 Realizace vzdělávacích akcí k UR, MA21 a souvisejícím tématům pod vedením kvalifikovaného lektora pro veřejnost
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
7.3 Realizace vzdělávacích akcí k UR, MA21 a souvisejícím tématům pod vedením kvalifikovaného lektora pro úřad nebo samosprávu
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
8. Finanční podpora aktivit MA21
8.1 Schválení finanční podpory aktivit MA21, vyplývajících z komunitního plánování, radou nebo zastupitelstvem města/obce
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
9. Pravidelné plánování s veřejností k tématům UR
9.1 Plánování s veřejností technikami, zahrnujícími následující fáze participace: zjišťování potřeb, konzultace návrhu, prezentace výsledného řešení
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
10. Certifikované proškolení koordinátora MA21
10.1 Absolvování dalšího akreditovaného vzdělávání dle stanoveného rozsahu základních znalostí/dovedností koordinátora
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
11. Audity udržitelného rozvoje v kategorii C
Kritérium 11 je pro naplnění kategorie C nepovinné, zohledňuje se pouze pro vyjádření stupně pokročilosti
audity municipality

Audity - DETAIL

 
17. Oficiální orgán samosprávy pro sledování stavu UR
17.1 Ustanovení orgánu rady nebo zastupitelstva města/obce
název orgánudatum ustavení orgánuusneseníOdkaz na webovou stránku kde je usnesení zveřejněnoseznam členůstav záznamuvýjimkaDůvod výjimkyDatum udělění výjimky
Tým pro kvalitu Městského úřadu Vsetín1. 10. 20082355_4ad2e3752885d_f19.1.1.doc  schváleno   
Komise Agendy 21 a projektu Zdravé město11. 1. 2011kriterium_19.pdf  schváleno   
Tým pro sledování stavu UR ve Vsetíně5. 3. 2013K 8, 19_usnesení zpráva MA21.pdf  schváleno   
Tým pro udržitelný rozvoj26. 9. 2013K19_TUR Vsetín.pdf  schváleno   
Tým pro strategický plán k udržitelnému rozvoji16. 3. 2015K 19.1 Tým k UR_SP.pdf  schváleno   
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
19. Audit udržitelného rozvoje v kategorii B
19.1 Audit ve všech oblastech UR v kategorii B (dle Metodiky hodnocení udržitelného rozvoje v rámci MA21)
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     

20. Principy UR jsou prakticky uplatňovány
20.1 Audit UR v kategorii A (dle Metodiky hodnocení udržitelného rozvoje v rámci MA21)
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat